Ⅶ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2018) : [486] Collection home page

Logo

Організатори:

 • Міністерство освіти і науки України
 • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (Україна)
 • Національна академія наук України
 • Університет імені П’єра і Марії Кюрі (Франція)
 • Маріборский університет (Словения)
 • Технічний університет у Кошице (Словаччина)
 • Вільнюський технічний університет ім. Гедимінаса (Литва)
 • Шяуляйська державна колегія (Литва)
 • Жешувський політехнічний університет ім. Лукасевича (Польща)
 • Білоруський національний технічний університет (Республіка Білорусь)
 • Міжнародний університет цивільної авіації (Марокко)
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України (Україна)
 • Наукове товариство ім. Шевченка
 • ГО «Асоціація випускників Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя»

Дата проведення: 28-29 листопада 2018 року .

Напрямки роботи конференції:

 • фізико-технічні основи розвитку нових технологій;
 • нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій;
 • сучасні технології в будівництві, машино- та приладобудуванні;
 • сучасні технології на транспорті;
 • комп’ютерно-інформаційні технології та системи зв’язку;
 • електротехніка та енерго-збереження;
 • фундаментальні проблеми харчових біо- та нанотехнологій;
 • економічні та соціальні аспекти нових технологій

Офіційні мови конференції: українська, англійська, російська, польська.

Реєстраційну форму, електронну версію відредагованих тез та копію квитанції про оплату оргвнеску необхідно надіслати на електронну або поштову адресу оргкомітету до 19 листопада 2018 р.

Контактна інформація

Адреса оргкомітету
ТНТУ імені Івана Пулюя,
вул. Руська,56, м. Тернопіль, 46001
тел. (0352) 519724,
E-mail: volodymyrdzyura@gmail.com
Організаційний комітет
Рогатинський Р.М., Вітенько Т.М., Лещук Р.Я., Баран І.О., Ціх Г.В., Яськів В.І., Окіпний І.Б., Дзюра В.О., Дудар О.В., Золотий Р.З.
Голова організаційного комітету
Рогатинський Роман Михайлович, тел. 067 355-40-01
Науковий секретар:
Дзюра Володимир Олексійович, тел. 096-236-67-52

Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 28–29 листоп. 2018.) в 3-х томах / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін.]. – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2018 – Т. 1. – 231 с.

Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 28–29 листоп. 2018.) в 3-х томах / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін.]. – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2018 – Т. 2. – 213 с.

Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 28–29 листоп. 2018.) в 3-х томах / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2018 – Т. 3. – 287 c.

Збірник тез доповідей Ⅶ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“

Зміст (том 1)


1
5
6
7
9
11
13
15
16
17
19
20
21
23
24
25
27
29
30
31
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ, МАШИНО- ТА ПРИЛАДОБУДУВАННІ
44
46
47
48
50
52
54
56
58
59
61
64
66
67
68
70
71
73
75
77
78
80
82
84
86
88
90
91
92
94
95
97
98
99
101
103
104
105
106
107
108
109
110
111
113
115
116
117
119
121
122
124
125
126
128
129
130
131
133
135
136
138
140
141
143
145
146
148
149
150
151
153
155
157
159
160
161
163
164
166
167
169
171
173
174
176
178
180
182
183
185
186
187
189
190
191
192
193
195
196
197
198
200
202
203
204
206
208
210
211
213
215
216
217
 
219
231

Content (Vol. 1)


1
5
6
7
9
11
13
15
16
17
19
20
21
23
24
25
27
29
30
31
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
SUCHASNI TEKHNOLOHII V BUDIVNYTSTVI, MASHYNO- TA PRYLADOBUDUVANNI
44
46
47
48
50
52
54
56
58
59
61
64
66
67
68
70
71
73
75
77
78
80
82
84
86
88
90
91
92
94
95
97
98
99
101
103
104
105
106
107
108
109
110
111
113
115
116
117
119
121
122
124
125
126
128
129
130
131
133
135
136
138
140
141
143
145
146
148
149
150
151
153
155
157
159
160
161
163
164
166
167
169
171
173
174
176
178
180
182
183
185
186
187
189
190
191
192
193
195
196
197
198
200
202
203
204
206
208
210
211
213
215
216
217
 
145. Zmist
219
231
Збірник тез доповідей Ⅶ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“

Зміст (том 2)


1
КОМП’ЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ
5
6
7
8
9
10
12
14
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
32
33
34
36
38
40
41
43
44
45
47
48
50
52
53
55
57
59
60
61
63
65
66
67
68
69
71
72
74
75
77
78
79
80
81
82
84
85
86
87
89
91
93
94
95
96
97
99
101
102
103
105
107
109
110
111
113
114
116
117
118
119
120
121
122
124
126
128
130
131
132
134
135
136
137
138
139
140
142
143
144
145
146
147
148
150
152
154
155
156
157
158
159
161
163
165
166
167
168
170
172
173
175
177
179
181
183
185
186
187
188
190
192
193
194
195
196
198
199
200
 
201
213

Content (Vol. 2)


1
KOMPIUTERNO-INFORMATSIINI TEKHNOLOHII TA SYSTEMY ZVIAZKU
5
6
7
8
9
10
12
14
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
32
33
34
36
38
40
41
43
44
45
47
48
50
52
53
55
57
59
60
61
63
65
66
67
68
69
71
72
74
75
77
78
79
80
81
82
84
85
86
87
89
91
93
94
95
96
97
99
101
102
103
105
107
109
110
111
113
114
116
117
118
119
120
121
122
124
126
128
130
131
132
134
135
136
137
138
139
140
142
143
144
145
146
147
148
150
152
154
155
156
157
158
159
161
163
165
166
167
168
170
172
173
175
177
179
181
183
185
186
187
188
190
192
193
194
195
196
198
199
200
 
201
213
Збірник тез доповідей Ⅶ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“

Зміст (том 3)


1
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
5
6
7
9
11
13
15
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
35
36
38
39
41
42
43
44
46
47
48
49
50
51
53
54
55
56
57
58
59
60
61
63
65
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
85
86
88
89
90
91
92
93
95
96
97
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ХАРЧОВИХ БІО- ТА НАНОТЕХНОЛОГІЙ
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
109
110
112
113
115
116
117
118
119
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
133
134
136
138
139
140
142
143
145
147
148
149
151
152
154
156
158
160
161
163
165
167
169
171
173
175
177
179
181
183
185
186
187
189
190
192
193
194
195
198
200
202
204
206
208
210
211
213
214
215
216
218
220
221
222
223
225
226
228
229
231
232
234
235
237
239
241
243
244
246
248
249
252
254
256
258
259
261
262
264
266
268
270
 
272
287

Content (Vol. 3)


1
ELEKTROTEKHNIKA TA ENERHOZBEREZHENNIA
5
6
7
9
11
13
15
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
35
36
38
39
41
42
43
44
46
47
48
49
50
51
53
54
55
56
57
58
59
60
61
63
65
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
85
86
88
89
90
91
92
93
95
96
97
FUNDAMENTALNI PROBLEMY KHARCHOVYKH BIO- TA NANOTEKHNOLOHII
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
109
110
112
113
115
116
117
118
119
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
EKONOMICHNI TA SOTSIALNI ASPEKTY NOVYKH TEKHNOLOHII
133
134
136
138
139
140
142
143
145
147
148
149
151
152
154
156
158
160
161
163
165
167
169
171
173
175
177
179
181
183
185
186
187
189
190
192
193
194
195
198
200
202
204
206
208
210
211
213
214
215
216
218
220
221
222
223
225
226
228
229
231
232
234
235
237
239
241
243
244
246
248
249
252
254
256
258
259
261
262
264
266
268
270
 
272
287

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 486
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Обґрунтування форми отворів сит у просіювальному блоціПавлечко, І. М.; Когут, П. В.; Pavlechko, I. M.; Kohyt, P. V.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Спосіб декорування печиваНіньовський, П. І.; Ninovskyi, P. I.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Технологічна оцінка мікрофлори в процесі зберігання кефіруПилипець, Г. С.; Кухтин, Микола Дмитрович; Pulupets, G. S.; Kukhtyn, M. D.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Жирнокислотний склад традиційних олій після смаженняПокотило, О. С.; Баюк, С. Я.; Pokotylo, O. S.; Bayuk, S. Ya.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Особливості сушіння зернаПоворозник, П. В.; Поворозник, П. В.; Povoroznyk, Pt. V.; Povoroznyk, Pv. V.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Купажування нетрадиційних олій з метою підвищення вмісту омега-3 жирних кислотПокотило, О. С.; Горожанський, О. Я.; Pokotylo, O. S.; Horozhansky, O. Ya.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Особливості конструкції і застосування збивальних машинНаконечний, С. С.; Nakonechnyi, S. S.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Дослідження автоматизованого процесу вакуум–випаровування харчових продуктівЛопушняк, Ю. Б.; Козбур, Ігор Романович; Lopushniak, Yu. B.; Kozbur, I. R.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Соління томатів культурами молочнокислих мікроорганізмівЛяшонка, Ю. А.; Lyashonka, Y. A.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Удосконалення керування електропостачанням навчально-наукової лабораторіїКірієнко, Т. В.; Клімченков, А. Г.; Бакаєва, А. О.; Шабельська, В. А.; Kiriienko, T. V.; Klimchenkov, A. G.; Bakaieva, A. O.; Shchabelskaya, V. A.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Проблема залишків антибактеріальних субстанцій у замороженій рибі імпортованій в УкраїнуМалімон, З. В.; Кухтин, Микола Дмитрович; Malimon, Z. V.; Kukhtyn, M. D.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Використання дріжджів Yarrowia Lipolytica для пришвидшення дозрівання голандських сирівМатуняк, С. С.; Matunyak, S. S.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Дослідження пробіотичних властивостей у молочнокислих мікроорганізмів виділених з ферментованих продуктівКопійчук, В. Л.; Kopiychuk, V. L.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Підвищення коефіцієнту регенерації пастеризаційно-охолоджуючої установкиМельник, А. Б.; Лисий, А. Я.; Melnyk, A. B.; Lysyi, A. Y.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Енергоефективність замішування тістаКикина, І. М.; Гончарук, В. В.; Kykyna, I. M.; Honcharuk, V. V.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Застосування гедонічної шкали оцінювання за розроблення нових кисломолочних продуктівГребельник, О. П.; Надточій, В. М.; Hrebelnyk, O. P.; Nadtochii, V. M.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Забезпечення надійності елементів конструкціїЄсін, О. Д.; Yesin, O. D.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Ефективність проектування нового тістомісильного обладнанняКалиняк, В. С.; Древніцький, М. В.; Стадник, І. Я.; Kalyniak, V. S.; Drevnitskyi, M. V.; Stadnyk, I. Y.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Постановка задачі математичного моделювання, для визначення факторів та критеріїв якості моделейКогут, П. В.; Павлечко, І. М.; Kohyt, P. V.; Pavlechko, I. M.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Використання желюючих речовин у виробництві концентрованих фруктових консервівКарпик, Г. В.; Ходоровська, Н. І.; Karpyk, H. V.; Khodorovska, N. I.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Вплив синерезису на процес зневоднення при виробництві сируВовк, Т. Б.; Петрашко, М. М.; Лисий, А. Я.; Vovk, T. B.; Petrashko, M. M.; Lysyi, A. Ya.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Лабораторний навчальний стенд на базі логічного програмованого контролераОробчук, Богдан Ярославович; Чомко, Т. В.; Orobchuk, B. Y.; Chomko, T. V.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Забезпечення надійності роботи машин харчової галузіБазар, В. В.; Пованда, М. А.; Радчук, І. М.; Bazar, V. V.; Povanda, M. A.; Radchuk, I. M.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Розробка технічних заходів підвищення надійності системи електропостачання підприємстваБуняк, Олег Андронікович; Юник, Н. В.; Buniak, O. A.; Yunyk, N. V.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Розробка заходів зниження втрат електроенергії в системі електропостачання підприємстваЯцько, О. І.; Yatsko, O. I.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Вплив способів розморожування ягід на їх оранолептичні та фізико-хімічні властивостіВанат, Г. Р.; Vanat, G. R.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Пристрої високочастотного живлення розрядних ламп високого тискуЯщук, Л. О.; Yaschuk, L. O.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Забезпечення якості виготовлення сирної продукціїВакулінький, В. М.; Лясота, О. Б.; Vakulinskyj, V. M.; Lyasota, O. B.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Сучані варіанти реконструкції електричних розподільних мережОробчук, Богдан Ярославович; Веремейчик, А. П.; Orobchuk, B. Y.; Veremeychyk, A. P.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Енергоефективність фотоелектричної панелі при використанні закономірності руху Сонця відносно ЗемліФедорів, Р. Я.; Fedoriv, R. Ya.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Система фотоелектрична батарея-акумулятор при електропостачанні автономних будинківФіцай, М. М.; Fitsaj, M. M.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Мультифізичне моделювання при проектуванні ліній електропередачХильченко, Є. О.; Hilchenko, Y. O.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Підвищення надійності систем електропостачання на базі цифрових технологійКостик, Любов Миколаївна; Вакуленко, Олександр Олексійович; Фіголь, П. М.; Kostyk, L. M.; Vakulenko, O. O.; Phihol, P. M.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Моделювання вольт-амперних характеристик розрядних джерел світла при їх високочастотному живленніТупіков, А. М.; Tupikov, A. M.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Комплексне використання сонячної та вітрової енергії для енергопостачанняФіцай, В. М.; Fitsaj, V. M.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Аналіз енерговитрат в житлово-комунальному фонді УкраїниСидор, О. А.; Sydor, O. A.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Інформаційно-вимірювальні системи теплопостачання житлових будівельСімчук, О. О.; Simchuk, O. O.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Зниження втрат електричної енергії в системі електропостачання підприємстваСтеценко, С. А.; Stetsenko, A. S.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Вплив вищих гармонік в системах електропостачання на облік електричної енергіїСойма, М. В.; Поталіцин, Сергій Юрійович; Soimy, M. V.; Potalitcyn, S. Y.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Підвищення ефективності експлуатації конвеєру за рахунок удосконалення системи керування його електроприводуКлімченкова, Н. В.; Тарасенко, В. М.; Klimchenkova, N. V.; Tarasenko, V. M.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Система управління регулятором якості електроенергіїОробчук, Богдан Ярославович; Веремейчик, А. П.; Orobchuk, B. Y.; Solovko, A. P.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Підвищення ефективності електропостачання фермерських та селянських господарств шляхом застосування вітроелектронасосних установокСидорчук, В. С.; Осадца, Ярослав Михайлович; Sydorchuk, V. S.; Osadtsa, Ya. M.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Надійності системи електропостачання при відхиленнях показників якості електроенергіїСоколовський, Я. А.; Поталіцин, Сергій Юрійович; Sokolovsky, Y. A.; Potalitcyn, S. Y.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Метод оцінювання температурного індексу ізоляції емальованих проводів за діелектричними втратамиЄвтух, Петро Сильвестрович; Вакуленко, Олександр Олексійович; Дідух, В. В.; Yevtukh, P. S.; Vakulenko, O. O.; Didukh, V. V.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Система електропостачання та водопостачання шляхом використання фотоелектричних модулівРусин, В. Б.; Журавльов, М. В.; Rysun, V. B.; Gyravljov, M. V.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Підвищення енергетичної ефективності тепличних опромінювальних установокКостик, Любов Миколаївна; Романюк, Д. С.; Kostyk, L. M.; Romaniuk, D. S.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Підвищення надійності захисту від однофазних замикань на землю в системі електропостачання деревообробного підприємстваРешетник, Віктор Якович; Концограда, Т. А.; Кіш, Ю. Ю.; Reshetnyk, V. Y.; Kontsohrada, T. A.; Kish, Yu. Yu.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Аналіз систем управління зовнішнього освітленняСергійчук, Б. В.; Наконечний, Мирослав Степанович; Sergiychuk, B. V.; Nakonechyi, M. S.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Аналіз та вибір методів компенсації реактивної потужності в мережі електропостачанняСвідніцький, М. М.; Приходько, Ю. С.; Сердюк, Т. Т.; Максимчук, О. М.; Svidnitskyi, M. M.; Prykhodko, Yu. S.; Serdiuk, T. T.; Maksymchuk, O. M.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Розробка енергоефективної системи електропостачання торгового центруПолітаєв, О. І.; Politaiev, O. I.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Досвід підвищення енергоефективності на автотранспортному підприємствіБелякова, Ірина Володимирівна; Вакуленко, Олександр Олексійович; Рищиковець, О. Л.; Beljakova, I. V.; Vakulenko, O. O.; Ryschykovets, O. L.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Зарядний пристрій для портативних електричних приладів що виробляє електричну енергію за допомогою велосипедаОсадца, А. Я.; Osadtsa, A. Y.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Математичний опис електроенергетичної системиПелех, М. В.; Поталіцин, Сергій Юрійович; Pelech, M. V.; Potalitcyn, S. Y.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Імпульсне живлення напівпровідникових джерел світлаПолицький, Н. Т.; Малик, І. Ф.; Кулак, А. А.; Липовецький, М. М.; Politsky, N. T.; Malik, I. F.; Kulak, A. A.; Lipovetsky, M. M.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Підвищення енергоефективності використання вітрового потокуПереймибіда, В. В.; Perejmubida, V. V.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Проектування та аналіз системи електропостачання та освітлення виробничого цеху підприємстваПшеничняк, Т. М.; Чубатий, Юрій Олегович; Pshenychnyak, T. M.; Chubatiy, Yu. O.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Розробка технічних заходів підвищення надійності трансформаторної підстанції 35/10 кВОлещук, В. О.; Oleshchuk, V. O.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Вибір методів підвищення ефективності електропостачання на промислових підприємствахОробчук, Богдан Ярославович; Антонюк, К. В.; Orobchuk, B. Y.; Antonyuk, K. V.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Вплив енергетичних параметрів мережі на надійність кабельних секцій електробураНиколин, У. М.; Nykolyn, U. M.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Автоматичний регулятор компенсації реактивної потужності на промислових підприємствахОробчук, Богдан Ярославович; Вішталь, А. Г.; Orobchuk, B. Y.; Vishtal, A. G.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Системи керування освітлювальними установкамиОкряк, Р. Я.; Курочкін, Д. О.; Андрійчук, Володимир Андрійович; Okryak, R. Y.; Kurochkin, D. O.; Andriichuk, V. A.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Модель автономної сонячної електростанції для малих сільськогосподарських підприємствОробчук, Богдан Ярославович; Панькевич, А. Н.; Orobchuk, B. Y.; Pankevych, A. N.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Удосконалення ефективності роботи електроприводного відцентрового агрегатаНиколин, П. М.; Nykolyn, P. M.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Знижувальні коректори коефіцієнта потужності в електронних баластах люмінесцетних лампМокрицький, М. Б.; Mokrytskyi, M. B.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Забезпечення енергоефективної системи електропостачання для освітлювальної установки спортивних майданчиківБілошицький, В. О.; Мигелич, О. С.; Чубатий, Юрій Олегович; Biloshytskiy, V. O.; Mygelych, O. S.; Chubatiy, Yu. O.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Підвищення ефективності сонячних батарей для живлення освітлювальних установокНавроцький, Д. Р.; Філюк, Ярослав Олександрович; Андрійчук, Володимир Андрійович; Navrotsky, D. R.; Filyuk, Y. O.; Andriichuk, V. A.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Автономні системи електропостачання на основі енергоефективних вітродизельних електростанційМисько, О. В.; Поталіцин, Сергій Юрійович; Mysko, O. V.; Potalitcyn, S. Y.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Relative glazing area of window embrasure of triangular configurationБурмака, В. О.; Тарасенко, М. Г.; Козак, Катерина Миколаївна; Burmaka, V. O.; Tarasenko, M. G.; Kozak, K. M.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Побудова моделі телемеханічного управління розподільчим пристроєм 35/10/6 кВЛобода, П. В.; Чубатий, Юрій Олегович; Loboda, P. V.; Chubatiy, Yu. O.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Підвищення точності аналогово-цифрових перетворювачів у системах обліку електроенергіїМасира, О. І.; Козбур, Ігор Романович; Masyra, O. I.; Kozbur, I. R.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Апроксимація спектральних характеристик напівпровідникових джерел світлаЛитвинюк, В. Ю.; Осадца, Ярослав Михайлович; Lytvyniuk, V. Iu.; Osadtsa, Ya. M.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Моніторинг якості електричної енергіїКуницький, О. М.; Чуйко, С. С.; Миколишин, В. В.; Kunytskii, O. M.; Chuiko, S. S.; Mykolyshyn, V. V.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Аналіз системи електропостачання та освітлення автозаправочних комплексівЛитвиненко, В. А.; Чубатий, Юрій Олегович; Lytvynenko, V. A.; Chubatiy, Yu. O.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Енергоефективність використання біогазу в АПК УкраїниМарченко, А. В.; Marchenko, A. V.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Система електропостачання аераційного фонтануЛиповецький, М. М.; Куцин, Р. І.; Lipoveckyi, M. M.; Rucin, R. I.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Дослідження теплового стану тягової електромеханічної системи на основі аналізу неусталених термомеханічних параметрівКлімченкова, Н. В.; Резникова, О. Ю.; Klimchenkova, N. V.; Reznikova, O. Yu.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Ефективність застосування вітроенергетичних установок для живлення малопотужних споживачівКоваль, А. Р.; Мовчан, Л. Т.; Koval, A. R.; Movchan, L. T.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Спосіб сортування феромагнітних осердь для забезпечення повторюваності параметрів схеми Єнсена в умовах серійного виробництваКрочак, В. І.; Krochak, V. I.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Надійність системи електропостачання підприємствКрайникович, Ю. Ю.; Малець, А. Р.; Нагорняк, Т. М.; Krainykovych, Yu.; Malets, A. R.; Nahorniak, T. M.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Розвиток альтернативних джерел енергії в контексті зміцнення енергетичної безпеки державиКовальський, Т. А.; Kovalsky, T. A.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Розробка заходів зниження втрат електроенергії трансформаторної підстанціїБуняк, Олег Андронікович; Борисюк, Я. В.; Buniak, O. A.; Borisyuk, Y. V.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Дослідження заходів вирівнювання графіка електричних навантажень промислових підприємствКонцограда, Т. А.; Шлапак, Д. А.; Гаврись, О. В.; Kontsohrada, T. A.; Shlapak, D. A.; Havrys, O. V.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Щодо розтікання струму в об’ємі ванни руднотермічної печіКачан, Ю. Г.; Міщенко, В. Ю.; Kachan, Yu. G.; Mishchenko, V. Yu.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Видавнича сторінка-
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Використання сонячних батарей для автономного живлення споживачівІванчук, В. В.; Іванунь, Т. М.; Філюк, Ярослав Олександрович; Андрійчук, Володимир Андрійович; Ivanchuk, V. V.; Ivanun, T. M.; Filyuk, Y. O.; Andriichuk, V. A.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Шляхи підвищення енергоефективності світлодіодних світильниківКалінка, О. В.; Наконечний, Мирослав Степанович; Kalinka, O. V.; Nakonechyi, M. S.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Енергоефективність багатотарифного обліку електричної енергії, яка використовується в житлово-комунальному господарствіВолошин, В. А.; Белякова, Ірина Володимирівна; Voloshyn, V. A.; Beliakova, I. V.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Екологічні проблеми подальшого розвитку малої гідроенергетики в УкраїніЗінь, Мирослав Михайлович; Підгайний, Юрій Борисович; Zin, M. M.; Pidhainyi, Y. B.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Енергоефективність комбінованого освітлення приміщеньКерецман, М. Ю.; Козак, Катерина Миколаївна; Грежинець, М. Я.; Keretsman, M. Yu.; Kozak, K. M.; Hrezhynets, M. Ia.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Formy finansowania nowych technologii w PolsceБлачук, Д.; Ячумська, Д.; Карпінська, К.; Двовнюк, Ю.; Войцеховскі, Д.; Błachut, D.; Jachymska, D.; Karpińska, K.; Wdowiuk, J.; Wojciechowski, D.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Зміст-
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Nowe technologie w sektorze finansowymБлачук, Д.; Ячумська, Д.; Карпінська, К.; Двовнюк, Ю.; Войцеховскі, Д.; Błachut, D.; Jachymska, D.; Karpińska, K.; Wdowiuk, J.; Wojciechowski, D.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Ефективність застосування синьо-зелених водоростей для виробництва енергоносіїв та біоорганічного добриваІсаюк, О. І.; Тарасенко, М. Г.; Isaiuk, O. I.; Tarasenko, M. H.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Аналіз розвитку агропромислового комплексу в УкраїніЯкобчук, У. М.; Гац, Любов Євгенівна; Лозарищак, С. М.; Yakobchuk, U. M.; Hats, L. E.; Lozarischak, S. M.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Аналіз структури та характеристик автоматизованої системи вимірювання швидкості корозії металівМихайлишин, Р. І.; Гельжинський, П. В.; Тимків, О. Т.; Mykhailyshyn, R. I.; Gelzhynskyy, P. V.; Tymkiv, O. T.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Вплив стилю керівництва на динаміку взаємовідносин в колективіШушкевич, М. В.; Shushkevych, M. V.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Система «НАССР» в УкраїніШерстюк, Роман Петрович; Стойко, І. І.; Sherstiuk, R. P.; Stoyko, I. I.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Ризики впровадження інноваційного продуктуЩур, І. І.; Вашкеба, С. О.; Schur, I. I.; Vashkeba, S. O.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Аналіз структури автоматизованої системи візуалізації та контролю параметрів руху автомобіляМихайлишин, Р. І.; Ісаєвич, М. В.; Кутікін, В. А.; Mykhailyshyn, R. I.; Isaevych, M. V.; Kutikin, V. A.
Conference Abstract28-Nov-201818-Feb-2019Регіональна оцінка розвитку надання послуг у сфері роздрібної торгівліДорошук, Т. О.; Юрчук, С. С.; Гац, Любов Євгенівна; Doroshuk, T. O.; Yurchuk, S. S.; Hats, L. E.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 486