Ⅷ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2019) : [397] Collection home page

Logo

27 - 28 листопада в університеті пройшла VIІІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій».

Кількість поданих тез доповідей становить понад 350, які охоплюють більше 1000 учасників.

Напрямки роботи конференції:

  • фізико-технічні основи розвитку нових технологій;
  • нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій;
  • сучасні технології в будівництві, машино- та приладобудуванні;
  • сучасні технології на транспорті
  • комп’ютерно-інформаційні технології та системи зв’язку;
  • електротехніка та енергозбереження;
  • фундаментальні проблеми харчових біо- та нанотехнологій;
  • економічні та соціальні аспекти нових технологій.

Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 27–28 листоп. 2019.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль : ТНТУ, 2019 – Т. 1. – 270.
Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей VIII міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 27–28 листоп. 2019.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль : ТНТУ, 2019 — Т. 2. – 143.
Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 27–28 листоп. 2019.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль : ТНТУ, 2019 — Т. 3. – 181.

Збірник тез доповідей Ⅷ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“

Зміст (том 1)


1
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
5
6
9
10
12
НОВІ МАТЕРІАЛИ, МІЦНІСТЬ І ДОВГОВІЧНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ
13
15
16
18
20
22
23
25
27
28
29
30
31
33
35
36
37
38
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ, МАШИНО- ТА ПРИЛАДОБУДУВАННІ
39
40
41
43
44
46
47
48
49
50
51
52
54
56
58
59
61
62
63
64
65
67
68
70
71
72
74
76
78
80
81
83
84
86
87
89
90
92
94
96
97
99
100
102
103
104
106
107
109
110
112
113
115
117
119
121
122
123
125
126
127
129
130
131
132
133
135
136
138
140
141
143
144
146
148
149
150
151
153
155
157
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ТРАНСПОРТІ
158
159
161
162
163
164
166
168
169
170
172
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
185
187
189
190
192
194
196
197
198
199
201
203
205
206
207
208
210
211
213
214
216
218
220
221
223
225
226
228
229
230
232
233
234
235
236
238
239
241
242
244
246
248
249
250
251
253
255
 
257

Content (Vol. 1)


1
FIZYKO-TEKHNICHNI OSNOVY ROZVYTKU NOVYKH TEKHNOLOHII
5
6
9
10
12
NOVI MATERIALY, MITSNIST I DOVHOVICHNIST ELEMENTIV KONSTRUKTSII
13
15
16
18
20
22
23
25
27
28
29
30
31
33
35
36
37
38
SUCHASNI TEKHNOLOHII V BUDIVNYTSTVI, MASHYNO- TA PRYLADOBUDUVANNI
39
40
41
43
44
46
47
48
49
50
51
52
54
56
58
59
61
62
63
64
65
67
68
70
71
72
74
76
78
80
81
83
84
86
87
89
90
92
94
96
97
99
100
102
103
104
106
107
109
110
112
113
115
117
119
121
122
123
125
126
127
129
130
131
132
133
135
136
138
140
141
143
144
146
148
149
150
151
153
155
157
SUCHASNI TEKHNOLOHII NA TRANSPORTI
158
159
161
162
163
164
166
168
169
170
172
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
185
187
189
190
192
194
196
197
198
199
201
203
205
206
207
208
210
211
213
214
216
218
220
221
223
225
226
228
229
230
232
233
234
235
236
238
239
241
242
244
246
248
249
250
251
253
255
 
257
Збірник тез доповідей Ⅷ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“

Зміст (том 2)


1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
29
30
31
32
34
35
36
37
38
39
41
42
44
45
46
47
48
49
50
51
53
55
57
58
59
60
62
64
65
67
69
71
73
74
75
76
77
78
79
80
81
83
84
86
88
89
90
92
94
96
98
99
101
102
103
105
107
108
110
112
113
114
115
117
118
119
121
122
123
125
126
127
128
129
130
131
 
132

Content (Vol. 2)


1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
29
30
31
32
34
35
36
37
38
39
41
42
44
45
46
47
48
49
50
51
53
55
57
58
59
60
62
64
65
67
69
71
73
74
75
76
77
78
79
80
81
83
84
86
88
89
90
92
94
96
98
99
101
102
103
105
107
108
110
112
113
114
115
117
118
119
121
122
123
125
126
127
128
129
130
131
132
Збірник тез доповідей Ⅷ Міжнародної науково-технічної конференціїї молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“

Зміст (том 3)


1
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
6
7
8
10
11
12
13
14
16
18
20
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
38
39
40
41
42
44
45
46
47
48
49
51
52
53
54
55
56
57
58
59
61
62
63
65
66
67
68
70
71
72
73
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ХАРЧОВИХ БІО- ТА НАНОТЕХНОЛОГІЙ
75
77
78
80
81
82
83
84
86
87
88
89
90
91
92
94
95
96
97
ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
98
100
103
105
107
109
111
112
114
116
118
119
120
122
124
126
128
129
130
131
132
134
136
137
139
141
142
144
146
147
149
151
152
153
155
157
159
160
162
164
165
167
168
170
172
174
 
175

Content (Vol. 3)


1
ELEKTROTEKHNIKA TA ENERHOZBEREZHENNIA
6
7
8
10
11
12
13
14
16
18
20
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
38
39
40
41
42
44
45
46
47
48
49
51
52
53
54
55
56
57
58
59
61
62
63
65
66
67
68
70
71
72
73
FUNDAMENTALNI PROBLEMY KHARCHOVYKH BIO- TA NANOTEKHNOLOHII
75
77
78
80
81
82
83
84
86
87
88
89
90
91
92
94
95
96
97
EKONOMICHNI TA SOTSIALNI ASPEKTY NOVYKH TEKHNOLOHII
98
100
103
105
107
109
111
112
114
116
118
119
120
122
124
126
128
129
130
131
132
134
136
137
139
141
142
144
146
147
149
151
152
153
155
157
159
160
162
164
165
167
168
170
172
174
 
175

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 397
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Зміст-
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Використання засобів Google Maps для візуалізації данихП'ятківський, І. Г.; Ячменьов, І. С.; Piatkivskyi, I. H.; Yachmenov, I. S.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Алгоритм класифікації атрибутів якості комп’ютерних системЯцишин, Василь Володимирович; Нестор, В. В.; Yatsyshyn, V. V.; Nestor, V. V.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Особливості проектування інтерфейсів людино-машинної взаємодіїЯцишин, Василь Володимирович; Чирський, Я. О.; Yatsyshyn, V. V.; Chyrskyi, Y. O.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Розробка високошвидкісної магістральної лінії передачі даних на базі синхронних мультиплексорів AXD155Шищак, В. Р.; Карабін, Р. М.; Кубашок, В. П.; Тотосько, Олег Васильович; Shyshchak, V. R.; Karabin, R. M.; Kubashok, V. P.; Totosko, O. V.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Методи та засоби побудови мережевих комутаторів з підтримкою технологій GEPON та LTEЯсній, Олег Петрович; Голуб, І. І.; Yasniy, O. P.; Holub, I. I.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Оптимізація процесів розробки комп'ютерних систем критичного призначенняЯцишин, Василь Володимирович; Войтина, Д. Я.; Yatsyshyn, V. V.; Voityna, D. Y.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Антипатерни при розробці програмного забезпеченняЮзьвак, В. М.; Iuzvak, V. M.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Стандарти розумного містаЯковенко, О. М.; Забігайло, О. І.; Ячменьов, І. С.; Yakovenko, O. M.; Zabihailo, O. I.; Yachmenov, I. S.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Стандарти розумного міста в УкраїніЯковенко, О. М.; Yakovenko, O. M.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Використання QR-коду в сучасному світіВайман, В. В.; Vaiman, V. V.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Патерни роботи з базами даних: ООП-підхідЮзьвак, В. М.; Iuzvak, V. M.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Методи та засоби побудови спеціалізованих комп'ютерних систем для оцінювання якості бензинуЦебрик, О. О.; Tsebryk, O. O.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Автоматизована інформаційна система для обліку діяльності авторемонтного підприємстваЧихіра, Ігор Вікторович; Реміник, О. О.; Смачило, Т. Б.; Chyhira, I. V.; Reminnyk, O. O.; Smachylo, T. B.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Автоматизована система блоку керування контактором для мереж постійного та змінного струмуЧихіра, Ігор Вікторович; Мокрійчук, С. Ю.; Афтанащук, Т. І.; Chyhira, I. V.; Mokrijchyk, S. Y.; Aftanashchuk, T. I.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Стратегія паралелізму для алгоритму MRRRШимчук, Григорій Валерійович; Небесний, Руслан Михайлович; Shymchuk, G. V.; Nebesnyi, R. M.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Методи та засоби автоматичного розпізнавання мови на базі мікроконтролерної системиЧасник, В. А.; Луцик, Н. С.; Chasnyk, V. A.; Lutsyk, N. S.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Протокол MQTTВ ІоТЯсній, Олег Петрович; Цюприк, Б. І.; Yasniy, O. P.; Tsiupryk, B. I.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Програмне забезпечення для знаходження ефективного розміру повітряного зазору за даними сенсорівЧеркас, Н. Я.; Замосьний, Ю. Ю.; Липак, А. А.; Cherkas, N. Y.; Zamosnyi, Y. Y.; Lupak, A. A.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Дослідження системи автоматичного управління за допомогою MATLABТрембач, Ростислав Богданович; Кучірка, Є. В.; Trembach, R. B.; Kuchirka, E. V.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Генерування радіосигналів для тестування програмного забезпечення комп’ютерних радіосистемХвостівська, Лілія Володимирівна; Дедів, Ірина Юріївна; Ісаєнко, Д. В.; Hvostivska, L. V.; Dediv, I. Y.; Isaenko, D. V.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Моделювання режимів роботи приладу для контролю якості доріжок підшипників коченняФудаль, Р. М.; Яворська, М. І.; Fudal, R. M.; Yavorska, M. I.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Синфазний метод оцінювання психоемоційного стану людини за електроенцефалосигналамиХвостівський, Микола Орестович; Паньків, Ірина Михайлівна; Моргулець, Я. С.; Hvostivskyy, M. O.; Pankiv, I. M.; Morgulets, Ya. S.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Впровадження бездротових LoRa Mesh-мереж на базі платформи Arduino Uno в системи IoTБуцій, Р. А.; Butsiy, R. A.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Методи та засоби підвищення ефективності безпровідних телеметричних мережТиш, Євгенія Володимирівна; Зима, О. В.; Tysh, Ie. V.; Zyma, O. V.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Методи моделювання системи планування ресурсів підприємстваПетрик, Михайло Романович; Теслюк, Петро Петрович; Petryk, M. R.; Tesliuk, P. P.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Методи та засоби попереднього опрацювання і передавання ЕКГ в системах телемоніторингуТиш, Євгенія Володимирівна; Сов’як, Є. В.; Tysh, Ie.; Soviak, Ye.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Розробка та аналіз комплексної системи безпеки будівліСус, Р. Я.; Юр’єв, О. А.; Микитишин, А. А.; Голотенко, О. С.; Sus, R. Y.; Yuriev, O. A.; Mykytyshyn, A. A.; Holotenko, O. S.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Модель виявлення впливу дефектів програмного забезпечення на надійність комп’ютерних системТиш, Євгенія Володимирівна; Юськів, Я. І.; Tysh, Ie. V.; Yuskiv, Y. I.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Порівняльний аналіз комплексів проектування програмного забезпечення у стандарті IEC 61131-3Онищук, В. М.; Сліпенко, М. В.; Onyshchuk, V. M.; Slipenko, M. V.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Підвищення надійності системи інформаційної безпекиСкоропад, Б. В.; Skoropad, B. V.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Особливості створення геоінформаційних систем з використанням карт google та додатків на їх основіМацюк, Олександр Васильович; Склярова, Т. Р.; Matsiuk, O. V.; Skliarova, T. R.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Потокова модель даних при функційному програмуванні мікроконтролерівСудомир, В. П.; Луцків, Андрій Мирославович; Sudomyr, V. P.; Lutskiv, A. M.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Аналіз та вибір методу контролю тиску в технологічному процесі екструзії полімерних трубСтецюра, А. С.; Сергієнко, А. А.; Stetsyura, A. S.; Sergienko, A. A.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Виявлення шкідливого програмного забезпечення в ОС Android на основі інтелектуальних технологійБориславський, А. Р.; Boryslavskyi, A. R.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Розумне місто як комплексна система інтеграції послуг та функціонування міської інфраструктуриСтанько, Андрій Андрійович; Мацюк, Олександр Васильович; Stanko, A. A.; Matsiuk, O. V.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Аналіз умов створення ефективних інформаційно- логістичних систем на підприємствахРудакевич, М. І.; Rudakevych, M. I.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Дослідження та розробка автоматизованої системи керування процесом виробництва сокуРудакевич, Н. Г.; Скрип’юк, Н. Ю.; Микитишин, Андрій Григорович; Rudakevych, T. G.; Skrypiuk, N. Y.; Mykytyshyn, A. H.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Аналіз міжнародних стандартів для технологій smart cityПелішек, Н. В.; Химич, Григорій Петрович; Pelishek, N. V.; Khymych, H. P.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Застосування фактографічного підходу для пошуку пов’язаних та актуальних даних в системі консолідації соціокомунікаційних інформаційних ресурсів з використанням технологій обробки природної мови та великих данихСеменюк, В. В.; Semeniuk, V. V.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Порівняльний аналіз засобів симулювання роботи технологічного обладнанняСікора, Д. А.; Sikora, D. A.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Методи та засоби опрацювання зображень у комп'ютерних біомедичних системахПуляк, Л. Я.; Puliak, L. Y.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Дослідження впливу відхилень несучої платформи на зміщення діаграми направленості антениБілоус, Є. М.; Галайко, С. П.; Липак, А. А.; Порядко, А. О.; Цвіркун, Н. В.; Bilous, E. M.; Galayko, S. P.; Lypak, A. A.; Poryadko, A. O.; Cvirkun, N. V.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Дослідження системи керування процесом виробництва цукрового сиропуПанонько, В. В.; Пташник, Р. Я.; Рожицький, В. Р.; Левицький, В. В.; Panonko, V. V.; Ptashnyk, R. Y.; Rozhytskyi, V. R.; Levytskyi, V. V.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Аналіз автоматизованої системи централізованої мийки технологічного обладнанняПавлишин, О. Л.; Федорів, І. П.; Pavlyshyn, O. L.; Fedoriv, I. P.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Дослідження маршрутизації в мережах різної гетерогенної структури для однієї автономної системиПанчук, В. В.; Думітрак, В. В.; Дубчак, А. О.; Panchuk, V. V.; Dumitrak, V. V.; Dubchak, A. O.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Розробка персонального фінансового асистента з використанням когнітивних технологійОлещук, Р. С.; Михалик, Дмитро Михайлович; Oleshchuk, R. S.; Myhalyk, D. M.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Моделювання системи керування газопаливним блоком котлаМороз, А. С.; Штинь, В. О.; Moroz, A. S.; Styn, V. O.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Computerized information system for small manufacturing companyObaidiku, A. R.; Fawzy, O. H.; Hoianiuk, I. V.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Розробка інформаційно-електронної системи для контролю відвідуваності та успішності студентівМиколюк, Ю. М.; Бойко, І. В.; Mykoliuk, Y. M.; Boyko, I. V.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Організація навчання нейронної мережі для розпізнавання аксесуарів одягу на основі KerasНовосад, А. О.; Якобчук, П. Ю.; Novosad, A. O.; Yakobchuk, P. Y.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Дослідження та оптимізація автоматизованої системи термічної обробки харчових продуктівОнуфрик, Б. І.; Пертак, Ю. В.; Карташов, В. В.; Onufryk, B. I.; Pertak, Y. V.; Kartashov, V. V.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Метод виявлення корисного сигналу у шумі в короткохвильовому діапазоні радіохвильБенедюк, С. В.; Яворський, Богдан Іванович; Benediuk, S. V.; Yavorskyi, B. I.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Дослідження впливу сил лобового опору на силу притягання при маніпулювання габаритними об’єктамиМихайлишин, Р. І.; Савків, В. Б.; Колонюк, С. В.; Цапик, Р. П.; Mykhailyshyn, R. I.; Savkiv, V. B.; Kolonyuk, S. V.; Tsapyk, R. P.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Керований хвилевідний фазоповертач НВЧ діапазонуЛуб’янецький, Н. В.; Химич, Григорій Петрович; Умзар, Ю. А.; Lubjanetskyj, N. V.; Khymych, H. P.; Umzar, JU. A.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Архітектура розподіленої комп’ютерної системи збору та управління даними електронної комерціїЛупенко, Сергій Анатолійович; Яворський, Б. А.; Lupenko, S. A.; Yavorskyy, B. A.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Mathematics and software of vehicle steering computer systemЛуцків, Андрій Мирославович; Форись, І. А.; Lutskiv, A. M.; Forys, I. A.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Аналіз методів для задач опрацювання природної мовиЛупенко, Сергій Анатолійович; Васьков, В. О.; Lupenko, S. A.; Vaskov, V. O.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Методи та засоби резервування та агрегації каналів комп’ютерних мережЛіщук, О. Б.; Тиш, Євгенія Володимирівна; Lishchuk, O. B.; Tysh, I. V.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Бібліотеки обробки природних мов у предметній області великих данихЛуцків, Андрій Мирославович; Попович, Н. М.; Юркевич, Х. Б.; Lutskiv, A. M.; Popovych, N. M.; Yurkevych, Kh. B.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Дослідження автоматизованого ультразвукового пристрою для вимірювання температури та жирності молокаЛавренюк, Т. П.; Трембач, Ростислав Богданович; Lavrenyuk, T. P.; Trembach, R. B.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Адаптивний метод вибору каналу зв’язку для розумного будинкуБедрийчук, М. С.; Bedriychuk, M. S.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Аналіз структури автоматизованої системи диспетчеризації теплопостачанняКрючков, В. В.; Стецик, М. О.; Kruchkov, V. V.; Stetsyk, M. O.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Методи оптимізації програмиКукуруза, А. О.; Павлюк, Д. П.; Сеник, В. В.; Шутко, Б. Ю.; Kukuruza, A. O.; Pavliuk, D. P.; Senyk, V. V.; Shutko, B. Y.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Нейромережеві методи виявлення та аналізу зображеньКріль, Ю. Р.; Кашеба, В. І.; Нестеренко, В. А.; Kril, Yu. R.; Kasheba, V. I.; Nesterenko, V. A.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Застосування спеціалізованих технологій для безпечного пошуку та отримання інформаціїКостенко, Д. Є.; Гавриш, В. В.; Фрінцко, В. І.; Саєнко, В. В.; Kostenko, D. Y.; Gavrysh, V. V.; Frintsko, V. I.; Sayenko, V. V.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020IT and Big Data as tools of prediction natural disasters and quickly spread informationКовальчик, І. П.; Драга, В. В.; Фірман, В. М.; Kovalchyk, I. P.; Draga, V. V.; Firman, V. M.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Методи та засоби комп’ютеризованого дистанційного контролю параметрів вантажу в логістичних системахКовалюк, Богдан Павлович; Лукашук, В. О.; Kovalyuk, B. P.; Lukashuk, V. O.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Переваги використання глибоких нейронних мереж для інтелектуальної обробки та аналізу данихКомар, М. П.; Коцій, Н. М.; Крижанівський, Ю. В.; Мельникович, Р. В.; Сокальський, С. Ю.; Лісовенко, В. М.; Komar, M. P.; Kotsii, N. M.; Kryzhanivskyi, Y. V.; Melnykovych, R. V.; Sokalskyi, S. Y.; Lisovenko, V. M.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Деякі аспекти застосування нейронних мереж у пошукових системахКостенко, В. В.; Коноваленко, І. В.; Оболкін, Д. І.; Соколенко, В. О.; Kostenko, V. V.; Konovalenko, I. V.; Obolkin, D. I.; Sokolenko, V. O.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Використання систем Arduino при розробці автоматизованих систем різних типівКовбасюк, Р. В.; Луциків, А. А.; Маслянко, А. П.; Гайдамаха, О. П.; Kovbasiuk, R. V.; Lutsykiv, A. A.; Maslianko, A. P.; Haidamakha, O. P.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Інтелектуальні методи виявлення вторгнень у комп'ютерні системиКомар, М. П.; Лущак, М. С.; Огар, В. М.; Харкавців, І. П.; Яворський, Р. І.; Komar, M. P.; Lushchak, M. S.; Ohar, V. M.; Kharkavtsiv, I. P.; Yavorskyi, R. I.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Аналіз впровадження Інтернет Речей в промисловістьКвач, С. М.; Грабовський, Н. В.; Петрук, А. П.; Kvach, S. M.; Hrabovskyi, N. V.; Petruk, A. P.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Антена офсетного типу для двох частотних діапазонівЗемба, І. П.; Химич, Григорій Петрович; Мулик, О. М.; Zemba, I. P.; Khymych, H. P.; Mulyk, O. M.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Метод підвищення роздільної здатності перетворення рядкової розгортки зображення в круговуЗаровенний, Р. В.; Яворський, Богдан Іванович; Лесів, Володимир Васильович; Марценюк, А. С.; Zarovennyi, R. V.; Yavorskyi, B. I.; Lesiv, V. V.; Marcenjuk, A. S.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Огляд парадигми розробки алгоритму «розділяй і володарюй»Зварич, М. В.; Холодзьон, М. П.; Ядельський, В. І.; Zvarych, M. V.; Kholodzon, M. P.; Yadelskyi, V. I.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Аналіз комунікації пристроїв побудованих на базі технології Bluetooth Low EnergyКамаєв, В. Р.; Kamaiev, V. R.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Розробка та оптимізація системи аналізу кліматичних данихБатожний, Д. О.; Петрук, А. П.; Золотий, Роман Захарійович; Batozhnyi, D. O.; Petruk, A. P.; Zolotyi, R. Z.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Методи та засоби узгодження вихідних цифрових потоків медичних приладів з безпровідною мережеюЄвтух, Петро Сильвестрович; Храпа, В. П.; Evtukh, P. S.; Khrapa, V. P.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Способи копіювання архівних документівДолик, М. М.; Dolyk, M. M.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Вдосконалення комп'ютерних систем контролю та керування квадрокоптерами та дронамиЦьока, Л. Р.; Довганич, В. І.; Tsoka, L. R.; Dovhanych, V. I.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Інформаційна система оцифрування документів для збереження історико-культурної спадщини УкраїниДолик, М. М.; Dolyk, M. M.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Дослідження систем забезпечення безпеки адміністративних приміщеньДідуник, О. А.; Дрозд, М. В.; Заблоцький, А. П.; Курко, Андрій Михайлович; Didunyk, O. A.; Drozd, M. V.; Zablotskyi, A. P.; Kurko, A. M.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Аналіз бібліотек для реалізації Blockchain-інфраструктури для систем IoTДармограй, В. О.; Луцків, Андрій Мирославович; Darmohrai, V. O.; Lutskiv, A. M.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Розробка та оптимізація системи управління технологічним процесом виробництва квасуБаранчук, М. М.; Шельвіка, А. М.; Стухляк, Петро Данилович; Baranchuk, M. M.; Shelvika, A. M.; Stukhlyak, P. D.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Вимоги до технологічного оснащення яке використовується для затиску призматичних заготовокСкляров, Р. А.; Гуцалюк, І. В.; Skliarov, R. A.; Hutsaliuk, I. V.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Аналіз методів поділу прутків на штучні заготовкиСкляров, Р. А.; Губич, І. В.; Skliarov, R. A.; Hubych, I. V.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Дослідження систем забезпечення комфорту та енергоефективності житлових приміщеньГринчук, Є. І.; Данів, П. П.; Стухляк, Д. П.; Hrynchuk, Y. I.; Daniv, P. P.; Stukhlyak, D. P.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Застосування метрики косинуса кута при підборі команди розробників комп’ютерних системПаламар, Михайло Іванович; Джинджиристий, А. З.; Palamar, M. I.; Dzhyndzhyrystyi, A. Z.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Інформатизація общинГарасимів, І. О.; Дмитрів, Дмитро Володимирович; Harasymiv, I. O.; Dmytriv, D. V.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Аналіз засобів автоматизації технологічного процесу виробництва пиваГрабовський, Н. В.; Квач, С. М.; Назаревич, Олег Богданович; Hrabovskyi, N. V.; Kvach, S. M.; Nazarevych, O. B.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Комп’ютерна система роспізнавання книг на фотографіяхГолояд, Ю. Л.; Holoiad, Y. L.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Ефективність використання повітряних базових станцій в мобільній мережіГракова, Д. О.; Hrakova, D. O.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Підходи до вдосконалення комп’ютерних систем на основі аналізу тональності відгуків користувачівГаван, Р. Р.; Яцишин, Василь Володимирович; Gavan, R. R.; Yatsyshyn, V. V.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Формалізація підсистеми збору даних в системах «розумний цінник»Галан, С. О.; Яцишин, Василь Володимирович; Galan, S. O.; Yatsyshyn, V. V.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Редакційні сторінки-
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Програмне забезпечення для дослідження впливу некорельованої еліптичності ротора і статора на виникнення вібрацій електродвигунаВолох, С. Б.; Кирилів, Р. М.; Полоз, Д. І.; Півторак, І. В.; Апостол, Ю. О.; Volokh, S. B.; Kyryliv, R. M.; Poloz, D. I.; Pivtorak, I. V.; Apostol, Y. O.
Conference Abstract27-Nov-20192-Mar-2020Дослідження автоматизованих процесів утилізації та переробки пластикових виробівВойцехівський, Д. А.; Глазков, С. І.; Наумов, В. О.; Добротвор, Ігор Григорович; Voitsekhivskyi, D. A.; Hlazkov, S. I.; Naumov, V. O.; Dobrotvor, I. H.
Conference Abstract27-Nov-20195-Feb-2020Особливості потенціалу підприємств АПК УкраїниЛевченко, Д. В.; Levchenko, D. V.
Conference Abstract27-Nov-20195-Feb-2020Психологічні особливості професійного вигорання іт-спеціалістівМоначин, Інна Леонідівна; Кутузова, Н. В.; Monachyn, I. L.; Kutuzova, N. V.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 397