X Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2021) : [190] Collection home page

Logo
X Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів
«Актуальні задачі сучасних технологій»

Організатори:

 • Міністерство освіти і науки України
 • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (Україна)
 • Національна академія наук України
 • Університет імені П’єра і Марії Кюрі (Франція)
 • Маріборский університет (Словенія)
 • Технічний університет у Кошице (Словаччина)
 • Вільнюський технічний університет ім. Гедимінаса (Литва)
 • Жешувський політехнічний університет ім. Лукасевича (Польща)
 • Білоруський національний технічний університет (Республіка Білорусь)
 • Міжнародний університет цивільної авіації (Марокко)
 • Наукове товариство ім. Шевченка
 • ГО «Асоціація випускників Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя»

Дата проведення: 24-25 листопада 2021 року.

Напрямки роботи конференції:

 • фізико-технічні основи розвитку нових технологій;
 • нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій;
 • сучасні технології в будівництві, машино- та приладобудуванні;
 • сучасні технології на транспорті;
 • комп’ютерно-інформаційні технології та системи зв’язку;
 • електротехніка та енергозбереження;
 • фундаментальні проблеми харчових біо- та нанотехнологій;
 • економічні та соціальні аспекти нових технологій.

Офіційні мови конференції: українська, англійська, російська, польська.

Реєстраційну форму, електронну версію тез та квитанцію про оплату оргвнеску необхідно надіслати на електронну адресу оргкомітету до 15 листопада 2021 р.

Контактна інформація

Адреса оргкомітету
ТНТУ імені Івана Пулюя,
вул. Руська,56, м. Тернопіль, 46001
E-mail: konfmol@gmail.com
Голова організаційного комітету
Марущак Павло Орестович, тел. 097 407-26-96
Науковий секретар:
Маркович Ірина Богданівна, тел. 050 668-93-27

Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей Х міжнар. наук.-практ. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 24–25 листоп. 2021.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін.]. – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2021. – Т. 1. – 155. ISBN 978-617-7875-25-2

Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей Х міжнар. наук.-практ. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 24–25 листоп. 2021.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін.]. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2021. – Т. 2. – 152.
Збірник тез доповідей Ⅹ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“

Зміст (том I)


1
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
5
7
НОВІ МАТЕРІАЛИ, МІЦНІСТЬ І ДОВГОВІЧНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ
9
11
12
13
14
16
18
19
20
21
22
23
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ, МАШИНО- ТА ПРИЛАДОБУДУВАННІ
25
27
29
31
32
34
36
37
38
39
40
42
43
44
45
46
48
50
51
53
54
56
57
59
61
62
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ТРАНСПОРТІ
63
64
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
КОМПЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ
84
85
87
89
90
91
92
94
95
97
99
100
101
102
103
104
105
107
109
110
111
112
113
115
117
118
119
121
123
124
126
127
129
131
133
135
138
140
141
142
144
145
146
 
147
153

Content (Vol. I)


1
FIZYKO-TEKHNICHNI OSNOVY ROZVYTKU NOVYKH TEKHNOLOHII
5
7
NOVI MATERIALY, MITSNIST I DOVHOVICHNIST ELEMENTIV KONSTRUKTSII
9
11
12
13
14
16
18
19
20
21
22
23
SUCHASNI TEKHNOLOHII V BUDIVNYTSTVI, MASHYNO- TA PRYLADOBUDUVANNI
25
27
29
31
32
34
36
37
38
39
40
42
43
44
45
46
48
50
51
53
54
56
57
59
61
62
SUCHASNI TEKHNOLOHII NA TRANSPORTI
63
64
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
KOMPIUTERNO-INFORMATSIINI TEKHNOLOHII TA SYSTEMY ZVIAZKU
84
85
87
89
90
91
92
94
95
97
99
100
101
102
103
104
105
107
109
110
111
112
113
115
117
118
119
121
123
124
126
127
129
131
133
135
138
140
141
142
144
145
146
 
147
153
Збірник тез доповідей Ⅹ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“

Зміст (том Ⅱ)


1
3
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕНЕРГО-ЗБЕРЕЖЕННЯ
5
7
9
11
13
15
17
19
20
21
22
24
25
27
28
30
31
32
33
34
36
38
40
41
43
44
45
46
48
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ХАРЧОВИХ БІО- ТА НАНОТЕХНОЛОГІЙ
49
50
52
53
55
56
57
58
59
60
ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
61
63
64
66
67
68
70
71
72
74
76
78
80
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
104
105
107
109
111
113
115
117
118
120
122
123
125
127
129
130
131
134
135
137
138
141
143
 
145
150

Content (Vol. Ⅱ)


1
3
ELEKTROTEKHNIKA TA ENERHO-ZBEREZHENNIA
5
7
9
11
13
15
17
19
20
21
22
24
25
27
28
30
31
32
33
34
36
38
40
41
43
44
45
46
48
FUNDAMENTALNI PROBLEMY KHARCHOVYKH BIO- TA NANOTEKHNOLOHII
49
50
52
53
55
56
57
58
59
60
EKONOMICHNI TA SOTSIALNI ASPEKTY NOVYKH TEKHNOLOHII
61
63
64
66
67
68
70
71
72
74
76
78
80
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
104
105
107
109
111
113
115
117
118
120
122
123
125
127
129
130
131
134
135
137
138
141
143
 
145
150

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 190
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Зміст-
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Підвищення ефективності сонячної фотоелектричної енергоустановкиВеличко, Ю. М.; Демчук, О. І.; Пусь, В. Б.; Стецюк, А. Г.; Слободян, С. В.; Velychko, Yu. M.; Demchuk, O. I.; Pus, V. B.; Slobodian, S. V.; Stetsiuk, A. H.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Видавнича сторінка-
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Топ-10 навичок ХХІ ст.: динаміка в контексті глобальних змінЯкуб’як, О. Р.; Щигельська, Галина Остапівна; Yakubiak, O. R.; Shchyhelska, H. O.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Складання ліквідаційного балансу при реорганізації підприємстваФік, О. М.; Fik, Olga
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Особливості управління господарсько-збутовою діяльністю українських підпримствТримбуляк, І. І.; Шведа, Наталія Михайлівна; Trymbuliak, I. I.; Shveda, N. M.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Дослідження тривожності сучасних підлітків як наслідок соціальної ізоляціїХічій, О. А.; Khichii, O. A.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Роль власного капіталу у формуванні фінансових результатів діяльності підприємстваШкільник, І. Ю.; Shkilnyk, I.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Стратегічні маркетингові пріоритети розвитку бізнесуЯкимчук, С. С.; Yakymchuk, S. S.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Аб’юз як новий діалог про психологічне та фізичне насилля у сімейних парахХориняк, В.; Моначин, Інна Леонідівна; Khoryniak, V.; Monachyn, I.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Суть та значення поняття збалансованого економічного розвитку підприємстваШевчук, В. В.; Shevchuk, V. V.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Застосування циклу майсоценко при термостабілізації сонячно-панельних генераторів електричної енергіїБухонок, З. А.; Халатов, А. А.; Bukhonok, Z. A.; Khalatov, A. A.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Планування розвитку територіальних громадСтасюк, М. В.; Ціх, Галина Володимирівна; Stasiuk, M. V.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Стратегія розробки маркетингового комплексу навчального закладуСтаржинська, С. А.; Starzhynska, S.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Переваги та недоліки онлайн-навчання в університетіСорока, В. Р.; Берестецька, Олена Михайлівна; Soroka, V. R.; Berestetska, O. M.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Актуальність аналізу витрат майбутніх періодівСкибінська, М. В.; Синькевич, Надія Іванівна; Skybinska, M. V.; Sinkevych, N. I.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Конкурентні стратегії підприємств та їх вплив на досягнення стійкої конкурентоспроможностіСкемська, І. О.; Шерстюк, Роман Петрович; Skemska, I.; Sherstiuk, R.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Нові можливості забезпечення стійкого рівня конкурентоспроможності підприємств готельно-ресторанного бізнесу в УкраїніСіра, Е. О.; Запольська, М. В.; Sira, E. O.; Zapolska, M. V.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Грошова система та її елементи в УкраїніПавліковський, Б.; Смолій, І.-М.; Ціх, Галина Володимирівна; Pavlikovskyi, B.; Smoliy, I.-M.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Підвищення стійкості електричних мереж та проблеми їх модернізаціїБелякова, Ірина Володимирівна; Вакуленко, Олександр Олексійович; Гріша, В. В.; Beljakova, I. V.; Vakulenko, O. O.; Hrisha, V. V.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Вплив психофізіологічних властивостей особистості на вибір професіїПопович, М. П.; Popovych, M.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Розвиток цінностей як забезпечення особливості гостинності відпочинкового комплексуРавський, Б. В.; Берестецька, Олена Михайлівна; Ravsky, B. V.; Berestetska, O. M.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Проблематика обліку і аналізу необоротних активівПащин, В. Є.; Синькевич, Надія Іванівна; Pashchyn, V.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Зв’язок індустрії туризму та економіки в карантинних умовахСеверіна, Юлія; Малюта, Людмила Ярославівна; Severina, Yuliia
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Електронний документообіг: основні вимогиРапа, Н. В.; Rapa, N. V.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Психологічні особливості девіантної поведінки у підлітковому віціМукан, Мар’яна; Вишньовський, Василь Володимирович; Mukan, Maryana
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Оптимізація податкового навантаження підприємстваНоско, Т. А.; Співак, Сергій Михайлович; Nosko, T. A.; Spivak, S. M.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Конфіденційність у соціальних мережахМакух, Н. Б.; Чоп, Тамара Олександрівна; Makukh, N.; Chop, T.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Стратегічний підхід до управління закладом охорони здоров’я: особливості застосуванняМохаммед, Абдельгаввад Ахмед Салем; Дудкін, Павло Дмитрович; Salem, Abdelgawwad Ahmed; Dudkin, Pavlo
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Цикл управління проектами з урахуванням концепції сталого розвиткуЛуцишин, М. М.; Мельник, Лілія Миколаївна; Lutsyshyn, M.; Melnyk, L.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Основні особливості просування освітніх послугМартинюк, О. В.; Martynyuk, O.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Використання інформаційних технологій у сфері туризмуКулик, Ю. І.; Kulyk, Yliia
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Алалія як системний недорозвиток мовленняКозак, М.; Вишньовський, Василь; Kozak, M.; Vyshnovskiy, V.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Забезпечення ефективності електричних мереж металопрокатних підприємствБелякова, Ірина Володимирівна; Вакуленко, Олександр Олексійович; Гейруш, Г. Г.; Beljakova, I. V.; Vakulenko, O. O.; Heirush, H. H.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Методика оцінки податкового навантаженняКолтуцька, А. М.; Співак, Сергій Михайлович; Koltutska, A.; Spivak, S.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Сучасні комунікації в контексті цифровізації економікиЛуциків, Іванна Василівна; Кісєльова, І.; Lutsykiv, I.; Kisielova, I.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Маркетингові інновації як інструмент стимулювання економічної активності підприємствКлим, Л. В.; Ціх, Галина Володимирівна; Klym, L. V.; Tsikh, G. V.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Можливості становлення та зростання підприємств вітчизняного готельно-ресторанного бізнесу в умовах складних соціально-економічних перетвореньКіш, Г. В.; Нагорняк, Галина Степанівна; Kish, G. V.; Nahorniak, H. S.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Інновації та інноваційні технології в харчовій промисловостіІвачевський, Н.; Ціх, Галина Володимирівна; Ivachevskiy, N.; Tsikh, G. V.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021«інформаційна війна та масова культура»Ісмаілова, А. М.; Вишньовський, Василь Володимирович; Ismailova, A. M.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Соціальна платформа інстаграм та її можливості для освітиКісєльова, І. О.; Чоп, Тамара Олександрівна; Kisielova, I. O.; Chop, T. O.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Проблеми готельного бізнесу в умовах пандемії коронавірусуЗарихта, Д. А.; Zarykhta, D. A.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Зв’язок соціальної комунікації та розумного містаГоцко, Є. О.; Козбур, Галина Володимирівна; Hotsko, E.; Kozbur, Halyna
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Природоохоронні особливості організації управління промисловими підприємствами в умовах об’єднання територіальних громадГагалюк, Ольга Іванівна; Hahaliuk, O. I.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Вплив ефективної організації праці на соціально-економічний розвиток вітчизняних підприємств сфери гостинностіДудкін, Павло Дмитрович; Дайчак, О. В.; Dudkin, P. D.; Daichak, O. V.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Забезпечення надійності системи електропостачання промислових об’єктівБацюра, Є. В.; Шинькар, Р. І.; Ухін, А. Р.; Костецький, П. Б.; Осадчук, С. В.; Сисак, Іван Михайлович; Batsiura, Ye.; Shynkar, R.; Ukhin, A.; Kostetskyi, P.; Osadchuk, S.; Sysak, I.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Основні аспекти оподаткування заробітної платиГолуб, М. В.; Ціх, Галина Володимирівна; Holub, M. V.; Tsikh, G. V.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Співробітництво в туристичній сфері: Україна-ТуреччинаГошко, А. Ю.; Капаць, К. М.; Владимир, Ольга Михайлівна; Hoshko, A. Yu.; Kapats, K. M.; Vladymyr, O. M.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Вдосконалення мотиваційних механізмів в системі управління персоналом вітчизняних підприємствГрицишин, В. С.; Баран, Б. М.; Малюта, Людмила Ярославівна; Hrytsyshyn, V. S.; Baran, B. M.; Maliuta, L. Ya.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Необхідність виникнення поточних зобов’язаньБорніцький, Т. В.; Bornitskyi, T. V.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Поняття економічного росту і розвиткуВолинська, Я. В.; Кіт, С. Б.; Ціх, Галина Володимирівна; Volynska, Y.; Kit, S.; Tsikh, H. V.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Дослідження особливостей діяльності закладів готельно-ресторанного господарства України у регіональному аспектіАндрушків, Богдан Миколайович; Добруцька, Ю. М.; Andrushkiv, B. M.; Dobrutska, Yu. M.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Місце фінансового ризику в системі загроз, які можуть стримувати діяльність підприємстваБаліцький, С. С.; Balitskyy, S.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Баланс як елемент методу фінансового аналізуБучинська, М. Б.; Buchynska, M. B.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Йогурт із покращеним вмістом омега-3, -6 та -9 жирних кислотПолевий, М. І.; Покотило, Олег Степанович; Polevyi, M.; Pokotylo, O.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Вплив додаткових компонентів на процес бродіння опарСтадник, Ігор Ярославович; Василишин, Л. В.; Сташевський, С. В.; Stadnyk, I. Ya.; Basulushen, L. B.; Stachevskiy, S. B.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Особливості забезпечення надійності та довговічності обладнання харчових виробництвРутковський, М. Р.; Федорук, О. А.; Rutkovskyi, M. R.; Fedoruk, O. A.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Дослідження властивостей лактококів заквасок з проектуванням цеху виробництва кисломолочних напоївЛобур, М. Б.; Lobur, M. B.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Проблеми та переваги інтеграції технологій відновлюваної енергії в енергосистему змінного струмуБабюк, Сергій Миколайович; Пліс, Я. В.; Babiuk, S.; Plis, Ya.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Переваги двостадійного сушіння молокаРудакевич, М. З.; Rudakevych, M. Z.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Використання борошна стародавніх пшениць для виробництва хлібобулочної продукціїБейко, Людмила Анатоліївна; Зюзінов, Д.; Beyko, L.; Ziuzinov, D.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Підвищення харчової цінності здобних виробівКарпик, Галина Вікторівна; Степанко, І. І.; Karpyk, H.; Stepanko, I.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Регулювання флегмового числа в ректифікаційній колоні із дефлегматором часткової конденсаціїПітух, В. О.; Pitukh, V. O.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Вплив йоду і селену в технологічному процесі приготування хліба на окремі показникиБайда, Н. І.; Покотило, Олег Степанович; Bayda, N.; Pokotylo, O.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Мала електроенергетика на прикладі мікрогесЦогла, М. В.; Tsohla, M. V.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Технічні аспекти підвищення конкурентоспроможності харчової продукціїКоваль, С. О.; Корнєв, Р. А.; Ярмусь, А. С.; Koval, S. O.; Korniev, R. A.; Yarmus, A. S.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Шляхи підвищення надійності електропостачанняБабюк, Сергій Миколайович; Клебан, К. М.; Танасійчук, В. В.; Babiuk, S.; Kleban, K.; Tanasiychuk, V.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Задачі компенсації реактивної потужності в міських розподільних електромережахХаревич, В. І.; Оробчук, Богдан Ярославович; Harevych, V.; Orobchuk, B.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Розробка системи адаптивного освітлення в електромобіляхТвардовський, Я. О.; Філюк, Ярослав Олександрович; Tvardovskyi, Y.; Filiuk, Y.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Підвищення енергоефективності системи освітлення птахофермиСтецюк, В. Г.; Stetsiuk, V. H.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Сучасна енергоефективна система електропостачання швейної фабрики «Global Textile Aliance UA»Філь, В. В.; Fil, V.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Система автономного електропостачання на базі відновлювальних джерел енергіїМашталяр, С. В.; Оробчук, Богдан Ярославович; Mashtaliar, S.; Orobchuk, B.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Підвищення ефективності системи електропостачання ливарно-механічного виробництваСисак, Іван Михайлович; Вакуленко, Олександр Олексійович; Шелевер, Я. І.; Sysak, I. M.; Vakulenko, O. O.; Shelever, Ya. I.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Підвищення енергоефективності виробництва хлібопродуктівМовчан, Леонід Тимофійович; Вакуленко, Олександр Олексійович; Роман, О. Є.; Movchan, L. T.; Vakulenko, O. O.; Roman, O. Ye.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Дослідження енергоефективності компресійного обладнання при виробництві штучного холодуОгороднік, В. І.; Тарасенко, Микола Григорович; Ohorodnik, V. I.; Tarasenko, M. H.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Редакційні сторінки-
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Імітаційна модель автономної сонячної електростанціїЛуцик, А. П.; Оробчук, Богдан Ярославович; Lutsyk, A.; Orobchuk, B.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Застосування гібридних вітро-сонячних електростанцій для електрозабезпечення автономних споживачівКарпишин, Р. А.; Бабанін, Н. В.; Наконечний, Мирослав Степанович; Karpishin, R.; Babanin, N.; Nakonechyi, M.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Підвищення енергоефективності теплообмінного обладнанняЗінь, Ю. Я.; Тарасенко, Микола Григорович; Zin, Y. Y.; Tarasenko, M. H.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Оптимізація системи електропостачання промислового підприємстваКаленик, А. А.; Буняк, Олег Андроникович; Kalenuk, A.; Buniak, O.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Термоелектромеханічний низькопотенційний конвертерЗакордонець, В.; Пташник, О.; Zakordonets, V.; Ptashnyk, O.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Модернізація обладнання підстанційЗавадський, Б. В.; Семенчук, І. С.; Ярченя, М. Ю.; Zavadskyi, B.; Semenchuk, I.; Yarchenia, M.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Аналіз сонячних панелейГоловко, А. В.; Holovko, A. V.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Забезпечення надійної роботи системи електропостачання однофазних споживачівЖук, С. В.; Буняк, Олег Андроникович; Zhuk, S.; Buniak, O.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Дефіцит кремнієвих матеріалів для виробництва радіоелементів та вторинних джерел енергіїДмитрук, В. В.; Dmytruk, V. V.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Підвищення енергоефективності теплової ізоляції водогрійних твердопаливних котлівГусак, Т. О.; Husak, T. O.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Використання ефективних засобів освітлення промислових приміщеньГайдамака, В. В.; Душа, В. С.; Черчик, Д. І.; Осадца, Ярослав Михайлович; Haidamaka, V. V.; Dusha, V. S.; Cherchyk, D. I.; Osadtsa, Ya. M.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Геотермальні джерела енергіїГаличак, А.; Гащин, Надія Богданівна; Halychak, A.; Gashchyn, N.
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Титул-
Conference Abstract24-Nov-202121-Dec-2021Вплив мережевого інвертора на ефективність перетворення струму, що генерується фотоелектричною системоюВерешко, В. Ю.; Філюк, Ярослав Олександрович; Vereshko, V.; Filiuk, Y.
Conference Abstract24-Nov-202118-Dec-2021Зміст-
Conference Abstract24-Nov-202118-Dec-2021Видавнича сторінка-
Conference Abstract24-Nov-202118-Dec-2021Аналіз особливостей візуальних мов програмуванняЯцишин, Василь Володимирович; Яворська, Х. В.; Yatsyshyn, V. V.; Yavorska, K. V.
Conference Abstract24-Nov-202118-Dec-2021Алгоритми машинного навчання для сегментації користувачів у маркетингових комп’ютерних системВолодимирович, Яцишин Василь; Шуптарський, В. В.; Цісарук, Д. А.; Yatsyshyn, V. V.; Shuptarskyi, V. V.; Tsisaruk, D. A.
Conference Abstract24-Nov-202118-Dec-2021Дослідження впливу різних видів навантаження на роботу каркасу будівлі методом скінченних елементівКонончук, Олександр Петрович; Дідик, Н. Б.; Кейса, М. В.; Копач, О. О.; Kononchuk, A. P.; Didyk, N. B.; Keysa, M. V.; Kopach, O. O.
Conference Abstract24-Nov-202118-Dec-2021Впровадження розумних технологій із штучним інтелектом для керування автомобільним та пішохідним рухом на вул. Руська міста ТернополяХимич, Григорій Петрович; Яцюк, Ірина; Khymych, Hryhoriy; Yatsyuk, Iryna
Conference Abstract24-Nov-202118-Dec-2021Розвиток засобів верифікації особи та її дій при контролі знань в умовах дистанційного навчанняШкодзінський, Олег Ксаверович; Луцків, М. М.; Смолій, І.-М. С.; Shkodzinsky, O.; Lutskiv, M.; Smolii, I.-M.
Conference Abstract24-Nov-202118-Dec-2021Методика попередження витоку мовної інформації через гіроскоп у мобільних пристроях на ОС AndroidЮхименко, А. В.; Чебанюк, О. В.; Yukhymenko, A. V.; Chebanyuk, O. V.
Conference Abstract24-Nov-202118-Dec-2021Дослідження процесів автоматизації керування мережевими пристроямиШоцький, М. І.; Федина, В. В.; Марценко, Сергій Володимирович; Shotskyi, M. I.; Fedyna, V. V.; Martsenko, S. V.
Conference Abstract24-Nov-202118-Dec-2021Аналіз баз даних зображень у галузі комп’ютерного зоруВолодимирович, Яцишин Василь; Щербаков, О. О.; Лова, М. Р.; Yatsyshyn, V. V.; Scherbakov, O. O.; Lova, M. R.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 190