Ⅸ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (2016) : [308] Collection home page

Ⅸ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“

20-21 квітня 2016 року на базі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя відбудеться Ⅸ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“.

Запрошуємо молодих науковців та студентів до участі у роботі конференції. Заявки на участь у роботі конференції та тези необхідно надсилати голові Студентського наукового товариства І.Б. Окіпному на електронну адресу: snt@tu.edu.te.ua. Кінцевий термін подачі тез — 10 квітня 2016 р.

Ознайомитися з вимогами до оформлення тез доповідей можна, завантаживши інформаційний лист.

Новини 1, 2 на веб-сайті ТНТУ.

Матеріали Ⅸ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ / В 2 т. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2016 р.), 2016. – Т. 1. – 248 с.

Матеріали Ⅸ Всеукраїнської студентської науково - технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ / В 2 т. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2016 р.), 2016. – Т. 2. – 168 с.

Матеріали Ⅸ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“

Зміст (том 1)


1
СЕКЦІЯ:ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
СЕКЦІЯ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
21
22
24
25
26
27
29
30
31
32
33
34
36
37
38
41
42
44
45
46
48
49
50
51
53
55
57
59
60
61
63
65
66
67
69
70
71
73
75
76
77
79
81
82
83
84
86
87
88
89
91
92
94
96
97
98
100
101
103
105
106
108
109
111
112
113
114
115
116
117
119
120
121
122
124
125
126
127
128
129
СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА
130
131
132
134
135
137
138
СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І МЕХАНІКА
139
СЕКЦІЯ: МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ СІЛЬСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
140
142
СЕКЦІЯ: МАШИНОБУДУВАННЯ
143
145
146
147
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
163
164
165
167
168
170
171
172
174
СЕКЦІЯ: ЕЛЕКТРОТЕХНІКА, ЕЛЕКТРОНІКА ТА СВІТЛОТЕХНІКА
176
178
179
180
181
183
184
185
186
187
188
189
СЕКЦІЯ:ЗВАРЮВАННЯ ТА СПОРІДНЕНІ ПРОЦЕСИ І ТЕХНОЛОГІЇ
190
191
192
193
195
СЕКЦІЯ: ФІЗИКА
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
СЕКЦІЯ: ХІМІЯ. ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ
206
208
209
211
212
214
215
216
СЕКЦІЯ: МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ
217
218
219
220
221
222
СЕКЦІЯ: РАДІОЕЛЕКТРОННІ БІОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ
223
225
227
229
230
231
 
233
247

Content (Vol. 1)


1
SEKTSIIA:OBLADNANNIA KHARCHOVYKH VYROBNYTSTV
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
SEKTSIIA: INFORMATSIINI TEKHNOLOHII
21
22
24
25
26
27
29
30
31
32
33
34
36
37
38
41
42
44
45
46
48
49
50
51
53
55
57
59
60
61
63
65
66
67
69
70
71
73
75
76
77
79
81
82
83
84
86
87
88
89
91
92
94
96
97
98
100
101
103
105
106
108
109
111
112
113
114
115
116
117
119
120
121
122
124
125
126
127
128
129
SEKTSIIA: MATEMATYKA
130
131
132
134
135
137
138
SEKTSIIA: MATEMATYCHNE MODELIUVANNIA I MEKHANIKA
139
SEKTSIIA: MASHYNY TA OBLADNANNIA SILSKOHO VYROBNYTSTVA
140
142
SEKTSIIA: MASHYNOBUDUVANNIA
143
145
146
147
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
163
164
165
167
168
170
171
172
174
SEKTSIIA: ELEKTROTEKHNIKA, ELEKTRONIKA TA SVITLOTEKHNIKA
176
178
179
180
181
183
184
185
186
187
188
189
SEKTSIIA:ZVARIUVANNIA TA SPORIDNENI PROTSESY I TEKHNOLOHII
190
191
192
193
195
SEKTSIIA: FIZYKA
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
SEKTSIIA: KHIMIIA. KHIMICHNA, BIOLOHICHNA TA KHARCHOVA TEKHNOLOHII
206
208
209
211
212
214
215
216
SEKTSIIA: MATERIALOZNAVSTVO, MITSNIST MATERIALIV I KONSTRUKTSII
217
218
219
220
221
222
SEKTSIIA: RADIOELEKTRONNI BIOTEKHNICHNI SYSTEMY
223
225
227
229
230
231
 
180. Zmist
233
247
Матеріали Ⅸ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“

Зміст (том 2)


1
ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ФІНАНСИ
3
5
7
9
10
11
13
14
16
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
38
40
41
43
45
46
47
48
49
50
51
53
55
57
59
60
62
63
65
67
68
70
71
72
73
74
75
77
79
80
82
84
ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
86
87
88
89
90
91
92
93
94
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
109
110
111
112
113
115
116
117
118
119
120
121
122
123
125
126
127
129
130
131
132
133
134
135
137
139
140
141
143
144
146
148
149
150
152
153
154
155
156
157
158
159
160
 
161
168

Content (Vol. 2)


1
ECONOMICS, MANAGEMENT, FINANCE
3
5
7
9
10
11
13
14
16
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
38
40
41
43
45
46
47
48
49
50
51
53
55
57
59
60
62
63
65
67
68
70
71
72
73
74
75
77
79
80
82
84
HUMANITARIAN SCIENCES
86
87
88
89
90
91
92
93
94
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
109
110
111
112
113
115
116
117
118
119
120
121
122
123
125
126
127
129
130
131
132
133
134
135
137
139
140
141
143
144
146
148
149
150
152
153
154
155
156
157
158
159
160
 
124. Zmist
161
168

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 308
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Article20-Apr-201629-May-2016Видавничі сторінки-
Article20-Apr-201629-May-2016Зміст-
Article20-Apr-201629-May-2016Перспективи диференційованого використання музикотерапії з метою покращення розумової діяльності та психологічного стану студентівГлемба, В. М.; Hlemba, V.
Article20-Apr-201629-May-2016Застосування технології TDM в області медичного приладобудуванняПляшовський, В.; Plyashovsky, V.
Article20-Apr-201629-May-2016Перспективи застосування платформи Arduino при підготовці спеціалістів напряму «Радіоелектронні апарати»Богуславський, Р.; Boguslavsky, R.
Article20-Apr-201629-May-2016Музикотерапія та пульсовий сигнал в задачах відновлення психоемоційного стану людиниПоврозник, Н. І.; Povroznyk, N.
Article20-Apr-201629-May-2016Стан та тенденції розвитку комп’ютерних рентгенографічних системКовальчук, О. О.; Kovalchuk, O.
Article20-Apr-201629-May-2016Спосіб покращення динамічних характеристик алгоритму роботи термостату в кардіологічній практиціЗубрілін, І. К.; Zubrilin, I. K.
Article20-Apr-201629-May-2016Дослідження міцності залізобетонних елементів підсилених композитамиСемеген, М.; Semegen, M.
Article20-Apr-201629-May-2016Спаржа, природнє джерело біологічно активних речовинЮськів, Г.; Yuskiv, G.
Article20-Apr-201629-May-2016Дослідження водопроникності стиків зовнішніх панелей будівельМарчук, В.; Marchuk, V.
Article20-Apr-201629-May-2016Перспективи розвитку сільського господарства та харчової прословості Кот-Д’ІвуаруВільфрід, Басса; Baca Ikpe Wilfried Abel
Article20-Apr-201629-May-2016Деградація механічних характеристик матеріалу експлуатованого магістрального трубопроводуВаськович, В.; Vaskovich, V.
Article20-Apr-201629-May-2016Теплотехнічний розрахунок будівельних конструкційРазмахова, А.; Razmahova, A.
Article20-Apr-201629-May-2016Деякі лабораторні дослідження створеного ензимного мийного засобу для санітарної обробки технологічного обладнання у молочній промисловостіШинкарук, Оксана Юріївна; Shynkaruk, O. Yu.
Article20-Apr-201629-May-2016Актинідія, як природне джерело біологічно активних речовин для створення продуктів оздоровчого та функціонального призначенняЧебеняк, Т.; Chebeniak, T.
Article20-Apr-201629-May-2016Капуста червонокачанна – цінна сировина в технології консервуванняХамуляк, Т.; Khamuliak, T.
Article20-Apr-201629-May-2016Підвищення засвоюваності білків шляхом кореляції компонентного складу стравиФедоренко, К.; Fedorenko, K.
Article20-Apr-201629-May-2016Розробка фруктового соусу для маринування м’яса та м’ясних блюдПастух, О. В.
Article20-Apr-201629-May-2016Застосування процесів адсорбції у харчовій промисловостіМамедова, Е.; Mamedova, E.
Article20-Apr-201629-May-2016Формування біоплівки E.coli на поверхні нержавіючої сталі AISI 321 з різною шорсткістюКравченюк, Христина Юріївна; Kravchenyuk, K. U.
Article20-Apr-201629-May-2016Використання процесів ультрафільтрації в технологіях молочних продуктівДаниленко, В. О.; Danilenko, V. O.
Article20-Apr-201629-May-2016Пристрій для первинної оцінки впливу лазерної дії на магнітні властивості зразкаНовосад, С.; Novosad, S.
Article20-Apr-201629-May-2016Дослідження енергії зв’язку мотт-габбардівської системи методом діагоналізації малих кластерівМорозов, Ю.; Morozov, Yu.
Article20-Apr-201629-May-2016Комп’ютерне моделювання проходження світла в скляній призміМикитів, Ю.; Mykytiv, Yu.
Article20-Apr-201629-May-2016Фігури Хладні: умови спостереження та пояснення виникненняЛасько, В.; Королишин, Ю.; Свідзінський, С.; Харевич, А.; Сорочан, В.; Lasko, V.; Korolyshyn, Y.; Svidzinskyi, S.; Kharevych, A.; Sorochan, V.
Article20-Apr-201629-May-2016Особливості визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини капілярним методомГундяк, І.; Хижняк, Д.; Gundiak, I.; Khyzhniak, D.
Article20-Apr-201629-May-2016Дослідження електричних струмів у металах та діелектриках на основі системи фундаментальних фізичних понятьЛуцишин, Р.; Lutsyshyn, R.
Article20-Apr-201629-May-2016Іван ПулюйБорис, Л.; Голдаєвич, Т.; Пержило, У.; Borys, L.; Goldaevych, T.; Pershylo, U.
Article20-Apr-201629-May-2016Дослідження контактної різниці потенціалів між металами та діелектриками на основі системи фундаментальних фізичних понятьРакочий, Д.; Rakochyi, D.
Article20-Apr-201629-May-2016Деякі аспекти механіки автомобіляГундяк, І.-А. І.; Gundiak, I.-A. I.
Article20-Apr-201629-May-2016Радіаційний моніторинг мікрорайону “Центр”Гришко, А.; Топилко, О.; Фот, А.; Николин, О.; Gryshko, A.; Topylko, O.; Fot, A.; Nykolyn, O.
Article20-Apr-201629-May-2016Моделювання ндс легких сталевих каркасів з похилими в обох напрямках стійкамиБурик, Р. М.; Стасюк, Р. В.; Гриб, А. В.; Buryk, R. M.; Stasiuk, R. V.; Hryb, A. V.
Article20-Apr-201629-May-2016Дослідження дефектності зварних з'єднань гнутозварних профілівШминдюк, Ю. С.; Shmyndiuk, Ju.
Article20-Apr-201629-May-2016Лабораторна установка для стикового зварювання оплавленням поліетиленових трубКончаківський, Р.; Konchakivskyy, R.
Article20-Apr-201629-May-2016Використання сумішей газів для лазерного зварюванняГундяк, І.-А. І.; Gundiak, I.-A. I.
Article20-Apr-201629-May-2016Застосування захисних газів СО2 +О2 на процес зварювання вузлів затвора АІ 44077-1000Сєркін, І.; Serkin, I.
Article20-Apr-201629-May-2016Підвищення енергоефективності функціонування електричних мереж Тернопільського РЕМШвець, М.; Shvetc, M.
Article20-Apr-201629-May-2016Відновлювані джерела енергії в системах теплопостачання приватних житлових будинківСтасюк, О.; Stasiuk, O.
Article20-Apr-201629-May-2016Енергоефективність господарського використання дощових водСкорецький, Р.; Skoreskyi, R.
Article20-Apr-201629-May-2016Обґрунтування доцільності використання в теплоенергоустановках торфу та рослинної біомаси як паливаЛучейко, О.; Lucheyko, O.
Article20-Apr-201629-May-2016Впровадження сучасних технологій спалювання палива на підприємствах теплокомуненергоКуртяк, В.; Kurtiak, V.
Article20-Apr-201629-May-2016Енергоефективні системи вентиляції у житлових будинкахІвасюк, А.; Benediga, Yu.
Article20-Apr-201629-May-2016Розробка лампового підсилювача звукових частот з мікроконтролерним керуваннямГордзій, Н. В.; Gordziy, N.
Article20-Apr-201629-May-2016Підвищення енергоефективності функціонування систем електроспоживання шляхом впровадження АСКОЕ та АСКУЕВолинець, Т.; Volynets, T.
Article20-Apr-201629-May-2016Підвищення енергоефективності трубних пропеллерних гідротурбін для малої гідроенергетикиВодько, І.; Vod’ko, I.
Article20-Apr-201629-May-2016Енергетичні установоки на базі відновлювальних джерел енергії для зарядки електротранспортуБенедига, Ю.; Benediga, Yu.
Article20-Apr-201629-May-2016Оцінка енергоефективності енергоустановок із паливними елементами та біоетанолом як паливомБабій, А.; Babii, A.
Article20-Apr-201629-May-2016Моделювання теплового режиму світлових приладів для зовнішнього освітлення із компактними люмінесцентними лампамиАндрійчук, Р.; Andriychuk, R.
Article20-Apr-201629-May-2016Дослідження точності кінематичних ланцюгів подач токарних верстатів у імовірносному аспектіЯкимець, Г.; Михалчич, Г.; Yakymets, G.; Myhalchych, G.
Article20-Apr-201629-May-2016Дослідження параметрів автомобільної гальмівної системи з ABSЧепіль, Б.; Chepil, B.
Article20-Apr-201629-May-2016Автоматизоване ступеневе регулювання швидкості різання на круглошліфувальному верстатіФік, П.; Fik, P.
Article20-Apr-201629-May-2016Модернізація токарного автомата для високошвидкісної обробкиТорчило, О.; Torchylo, O.
Article20-Apr-201629-May-2016Аналіз конструкцій інструментів для формування регулярних мікрорельєфів на внутрішніх циліндричних поверхняхКатерняк, І.; Katernyak, I.
Article20-Apr-201629-May-2016Дослідження динаміки пристрою для нарізання різьби в гайкахТерещук, В. А.; Tereshchuk, V.
Article20-Apr-201629-May-2016Новий спосіб формування головного заднього кута токарного різцяСтаринський, О.; Дубина, С.; Starynskyj, O.; Dubyna, S.
Article20-Apr-201629-May-2016Дослідження температурного поля шпиндельного вузла горизонтально-фрезерного верстатаРура, В.; Rura, V.
Article20-Apr-201629-May-2016Пневмоструминні вібраційні транспортно-завантажувальні механізми для штучних заготовок у механоскладальному виробництвіРедько, Є.; Redko, Ye.
Article20-Apr-201629-May-2016Схема розкрою листового прокату для виготовлення конічних гвинтових заготовокРадик, М.; Radyk, M.
Article20-Apr-201629-May-2016Заходи по підвищенню температурної стійкості металорізальних верстатівОренчук, Н. Р.; Orenchuk, N. R.
Article20-Apr-201629-May-2016Прогресивні методи формування листових матеріалів для ремонту та сервісу автомобілівМайор, М.; Major, M.
Article20-Apr-201629-May-2016Торцеве ущільнення підвищеної герметичності з канавкою у вигляді спіралі АрхімедаМазур, С.; Mazur, S.
Article20-Apr-201629-May-2016Дослідження точності процесу торцевого шліфуванняКулик, І.; Kulik, I.
Article20-Apr-201629-May-2016Особливості розвитку прокатного виробництва листових матеріалівКошланський, Д.; Koshlanskij, D.
Article20-Apr-201629-May-2016Використання методуоптичної тріангуляції для контролю точності виготовлення деталейДідух, В.; Didukh, V.
Article20-Apr-201629-May-2016Фактори які визначають точність багатоцільових верстатівДемків, Т. М.; Demkiv, T. M.
Article20-Apr-201629-May-2016Методи дослідження силових характеристик процесу свердлінняДавиденко, П.; Davydenko, P.
Article20-Apr-201629-May-2016Комп'ютерна діагностика автомобілів сканером ELM 327Гриців, В.; Grytsiv, V.
Article20-Apr-201629-May-2016Функціональні можливості верстатів з паралельною кінематикою та їх основні типиГолида, Ю. Т.; Holyda, Yu. T.
Article20-Apr-201629-May-2016Статистичний аналіз розвитку компоновок багатоцільових верстатівВозняк, А. З.; Vozniak, A. Z.
Article20-Apr-201629-May-2016Розрахунок моделей формоутоворення верстатів в пакеті MathcadВовк, В. І.; Vovk, V.
Article20-Apr-201629-May-2016Дослідження параметрів системи живлення дизельних двигунівБурячинський, О.; Buryachynskyy, O.
Article20-Apr-201629-May-2016Пристрій для виготовлення профільної втулкиБрошук, А.; Broshuk, A.
Article20-Apr-201629-May-2016Встановлення мінімально допустимого кроку гофр при виготовленні гвинтових гофрованих заготовокБондарук, М. Ю.; Bondaruk, M.
Article20-Apr-201629-May-2016Дослідження технологічних процесів і оснащення для розточування отворівБариш, І.; Barysh, I.
Article20-Apr-201629-May-2016Огляд конструкцій приводу просапних фрезерних культиваторівЯськевич, О.; Yaskevych, O.
Article20-Apr-201629-May-2016Удосконалення доочисника коренеплодів бурякозбирального комбайна КС-6БВдовін, Б.; Vdovin, B.
Article20-Apr-201629-May-2016Дослідження можливостей пакету COMSOL MULTIPHYSICSЧорній, Д.; Chorniy, D.
Article20-Apr-201629-May-2016Розв’язок краєвої задачі коливання рівня рідини в кільцевому каналіГромосяк, Н.; Hromosyak, N.
Article20-Apr-201629-May-2016Деякі застосування інтегралів, залежних від параметраБрощак, О.; Broschak, O.
Article20-Apr-201629-May-2016Визначення об’єму рідини в циліндричній посудині з горизонтальною віссю за допомогою лінійкиКатрусяк, В.; Katrusiak, V.
Article20-Apr-201629-May-2016Особливості застосування інтегро-диференціальних рівнянь для моделювання динаміки електричних кілСарняк, І.; Sarnyak, I.
Article20-Apr-201629-May-2016Розв’язання диференціальних рівнянь гіперболічного типу засобами MathcadСікора, Д.; Sikora, D.
Article20-Apr-201629-May-2016Імовірнісні характеристики міцності за динамічного навантаженняБорис, М.; Borys, M.
Article20-Apr-201629-May-2016Розв’язання диференціальних рівнянь параболічного типу засобами MathcadЛасько, В.; Lasko, V.
Article20-Apr-201629-May-2016Порівняння архітектурних та функціональних особливостей карток з магнітною смугою та смарт-картокЯрощук, К. О.; Yaroshchuk, K. O.
Article20-Apr-201629-May-2016Ember.JS концепції для Ruby on Rails розробникаЯкубів, П.; Yakubiv, P.
Article20-Apr-201629-May-2016Оцінка продуктивності мереж сімейства EthernetЮзьків, І.; Yuzkiv, I.
Article20-Apr-201629-May-2016Проектування лінгвістичних баз данихШклярук, М.; Карнаухов, О.; Shkliaruk, M.; Karnaukhov, O.
Article20-Apr-201629-May-2016Варіантний аналіз і обґрунтування вибору засобів розробки автоматизованої системиШимчук, Є. В.; Shymchuk, Y.
Article20-Apr-201629-May-2016Консолідований інформаційний ресурс для предметної області «готельний бізнес»Швирло, К. Б.; Shvyrlo, K.
Article20-Apr-201629-May-2016Про поняття «живучості інформації» в ІнтернетШемчишин, Ю.; Shemchyshyn, Y.
Article20-Apr-201629-May-2016Дослідження роботи мережі кабельного телебачення при передачі цифрових данихЧуба, А.; Chuba, A.
Article20-Apr-201629-May-2016Сучасні методології тестування програмного забезпеченняЧорновус, Р. М.; Chornovus, R. M.
Article20-Apr-201629-May-2016Розробка цифрового реєстру метричних книгХодачок, Н. Я.; Khodachok, N. J.
Article20-Apr-201629-May-2016ТелекомунікаціїЦанцала, Р.; Tsantsala, R.
Article20-Apr-201629-May-2016Цілі і завдання інтернет-розвідкиФедорчук, С.; Fedorchuk, S.
Article20-Apr-201629-May-2016Визначення принципів побудови та розвитку великих масштабованих систем при дотриманні архітектури високих навантаженьТхір, С. І.; Tkhir, S. I.
Article20-Apr-201629-May-2016Конкурентна розвідкаПех, С.; Pekh, S.
Article20-Apr-201629-May-2016Особливості відновлення працездатності накопичувачів на жорстких магнітних дисках в термінальному режиміТхір, І. І.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 308