2016 : [1586] Community home page

Browse

Collections in this community

Ⅸ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (2016) [308]

Ⅸ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (Тернопіль, 20-21 квітня 2016 року)

Ⅴ конференція „Інноваційні засади управління підприємствами в умовах сталого розвитку“ (2016) [84]

Ⅴ Всеукраїнська науково-практична конференція пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г.Чумаченка „Інноваційні засади управління підприємствами в умовах сталого розвитку“ (Тернопіль, 25 березня 2016 року)

Ⅵ конференція молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“ (2016) [125]

Ⅵ Регіональна науково-практична конференція молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“ (Тернопіль, 26 квітня 2016 року)

Конференція „Формування механізму зміцнення конк. позицій націон. екон. систем у глоб., регіональному та локальному вимірах“ (2016) [85]

Міжнародна науково-практична конференція „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“ (Тернопіль, 22-24 вересня 2016 року)

Ⅶ Міжнародна конференція „Форум молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід»“ (2016) [95]

Ⅶ Міжнародна науково-методична конференція „Форум молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід»“ (Тернопіль, 21 - 22 жовтня 2016 року)

Ⅹ Міжнародна наукова конференція „Electronic processes in organic and inorganic materials“ (2016) [0]

Ⅹ Міжнародна наукова конференція „Electronic processes in organic and inorganic materials“ (Тернопіль, 23-27 травня 2016 року)

Ⅲ міжнародна науково-методична конференція „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“ (2016) [82]

Ⅲ міжнародна науково-методична конференція „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“ (Тернопіль, 18-20 травня 2016 року)

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів „Філософські виміри техніки“ (2016) [80]

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів „Філософські виміри техніки“ (Тернопіль, 30 листопада – 1 грудня 2016 року)

Ⅴ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2016) [518]

Ⅴ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (17-18 листопада 2016 року)

ⅩⅨ наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (2016) [209]

ⅩⅨ наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (Тернопіль, 18-19 травня 2016 року)