Ⅶ Міжнародна конференція „Форум молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід»“ (2016) : [95] Collection home page

VII Міжнародна науково-методична конференція
Форум молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід»

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, кафедра економічної кібернетики запрошують науковців, аспірантів, слухачів магістратури, представників органів державної влади та фінансових установ, підприємств, організацій взяти участь у VII Міжнародній науково-методичній конференції Форумі молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід» 21 - 22 жовтня 2016 року.

На конференції планується обговорення проблем та розробка рекомендацій за такими напрямами:
1. Моделювання економіко-виробничих систем.
2. Економетричні моделі та методи прогнозування.
3. Моделі синергетичної економіки.
4. Інформаційні технології в економіці.
5. Комунікації та якість в управлінні.
6. Актуальні задачі теоретичної економіки.
7. Методологічні та прикладні аспекти функціонування та розвитку економіки підприємств.
8. Проблеми підготовки фахівців з моделювання економіко-виробничих систем.

Для участі в конференції необхідно подати заявку не пізніше 07 жовтня 2016 р., тексти тез та електронний варіант квитанції про сплату внеску не пізніше 14 жовтня 2016 р. за адресою konf.ek.kibern@gmail.com.

Детальна інформація про конференцію міститься в Інформаційному листі.

Інформація для контактів: кафедра економічної кібернетики ТНТУ імені Івана Пулюя, тел.: (0352) 43-06-73; т/факс: (0352) 25-36-74; e-mail: konf.ek.kibern@gmail.com


Див. також у новинах ТНТУ.

Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід : Ⅶ Міжнародна науково-методична конференція «Форум молодих економістів-кібернетиків», 21-22 жовтня 2016 р. – Тернопіль: МП «Тайп», 2016. – 200 с.

Тези доповідей Ⅶ Міжнародної науково-методичної конференції Форуму молодих економістів-кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“

Зміст


1
3
СЕКЦІЯ 1. МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКО-ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ
10
12
14
16
18
20
23
25
27
29
31
33
34
37
39
41
44
46
49
51
53
55
57
60
СЕКЦІЯ 2. ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ
63
64
66
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
88
90
92
93
94
95
СЕКЦІЯ 3. МОДЕЛІ СИНЕРГЕТИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ
98
100
102
СЕКЦІЯ 4. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МОДЕЛЮВАННІ ЕКОНОМІКИ
105
107
109
111
113
115
117
СЕКЦІЯ 5. КОМУНІКАЦІЇ ТА ЯКІСТЬ В УПРАВЛІННІ
120
121
123
125
127
129
130
132
СЕКЦІЯ 6. АКТУАЛЬНІ ЗАДАЧІ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ
135
137
139
142
144
145
147
СЕКЦІЯ 7. МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ
149
151
153
155
157
159
160
162
164
170
171
173
176
178
179
180
182
185
187
СЕКЦІЯ 8. ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ
190
192
195
197
200

Content


1
3
SEKTSIIA 1. MODELIUVANNIA EKONOMIKO-VYROBNYCHYKH SYSTEM
10
12
14
16
18
20
23
25
27
29
31
33
34
37
39
41
44
46
49
51
53
55
57
60
SEKTSIIA 2. EKONOMETRYCHNI MODELI TA METODY PROHNOZUVANNIA
63
64
66
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
88
90
92
93
94
95
SEKTSIIA 3. MODELI SYNERHETYCHNOI EKONOMIKY
98
100
102
SEKTSIIA 4. INFORMATSIINI TEKHNOLOHII V MODELIUVANNI EKONOMIKY
105
107
109
111
113
115
117
SEKTSIIA 5. KOMUNIKATSII TA YAKIST V UPRAVLINNI
120
121
123
125
127
129
130
132
SEKTSIIA 6. AKTUALNI ZADACHI TEORETYCHNOI EKONOMIKY
135
137
139
142
144
145
147
SEKTSIIA 7. METODOLOHICHNI TA PRYKLADNI ASPEKTY FUNKTSIONUVANNIA TA ROZVYTKU EKONOMIKY PIDPRYIEMSTV
149
151
153
155
157
159
160
162
164
170
171
173
176
178
179
180
182
185
187
SEKTSIIA 8. PROBLEMY PIDHOTOVKY FAKHIVTSIV Z EKONOMICHNOI KIBERNETYKY
190
192
195
197
200

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 95 of 95
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Article21-Oct-201611-Dec-2016Видавничі сторінки-
Article21-Oct-201611-Dec-2016Патріотизм як основний чинник підготовки фахівців нового поколінняКульчицький, В. Й.; Kylchytskyj, V. J.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Сутність професійної компетентності фахівців бізнесу і управлінняКареліна, О. В.; Karelina, O. V.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Вплив ринку освітніх послуг на рівень розвитку людського капіталуАртим-Дрогомирецька, З. Б.; Дацко, М. В.; Artym-Drohomyretska, Z. B.; Datsko, M. V.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Актуальні завдання у підготовці фахівців з фаху «Економічна кібернетика»Вовк, В. М.; Vovk, V. M.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Методологічні засади ролі інновацій в аграрному виробництвіШуткевич, С. П.; Shutkevych, S. P.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Фінансові ризики в діяльності підприємстваХимич, Ірина Григорівна; Khymych, I. G.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Інноваційна діяльність як необхідна умова економічного зростання в УкраїніТимощук, К. В.; Паславська, І. М.; Зомчак, Л. М.; Tymoshchuk, K. V.; Paslavska, I. M.; Zomchak, L. M.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Оцінка та прогнозування обсягу ринку освітніх послугСеменюк, Світлана Богданівна; Semenyuk, S. B.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Техніко- економічне обгрунтування розроблення швидкохідних двовальних гвинтових конвеєрівРогатинський, Роман Михайлович; Леськів, П. О.; Пелешок, Т. М.; Rogatynskyi, R. M.; Leskiv, P. O.; Peleshok, T. M.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Оцінка надійності страхових компанійПоп, В. М.; Pop, V. M.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Аналіз методів прогнозування кадрових потребПелех, А. А.; Peleh, A. A.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Моделювання розвитку торгових мережПаславська, І. М.; Захарків, О. Т.; Paslavska, I. M.; Zaharkiv, O. T.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Основні засади організації готельно-ресторанного господарства в УкраїніНагорняк, Галина Степанівна; Nahorniak, H. S.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Шляхи покращення операційної діяльності підприємствМашлій, Галина Богданівна; Зінчук, І. М.; Mashliy, G. B.; Zinchuk, I. M.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Співпраця із споживачем в політиці створення нового продуктуМачуга, Н. З.; Пасічник, Р. О.; Machuga, N. Z.; Pasichnyk, R. O.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Механізм планування та реалізації стратегії антикризового управління машинобудівним підприємством в умовах економічної кризиКузь, Тетяна Іванівна; Kuz, T. I.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Перспективи фінансування підприємств автодорожньої галузі УкраїниКовальчик, Олена Арнольдівна; Kovalchyk, O. A.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Аналіз ефективності інвестицій комунальних підприємствДубовський, В. Л.; Dubovsky, V. L.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємствГринчуцька, Світлана Вікторівна; Hrynchutska, S. V.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Оцінка підприємства за тенденцією змін результуючих фінансових показниківГац, Любов Євгенівна; Терешко, О.; Hats, L. E.; Tereshko, O.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Оптимізація структури грошових потоків підприємстваВовк, В. Р.; Vovk, V. R.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Оцінювання ефективності інтеграційних процесів торговельних підприємствВергал, К. Ю.; Vergal, K. Yu.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Формалізоване управління торговельним підприємством на основі процесного моделюванняБелей, О. І.; Beley, O. I.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Управління фінансовими результатами підприємстваСиротюк, О.; Вірт, М. Я.; Syrotiuk, O.; Wirth, M. Y.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Аналіз підходів до оцінювання інноваційного потенціалу регіонуРоманюк, А. І.; Romaniuk, A. I.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Фомування підприємницької компетентності майбутніх лікарів: інноваційні підходиЛуців, О. Р.; Lutsiv, O. R.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Теоретичні аспекти цифрової економіки як наукиКоляденко, С. В.; Koliadenko, S. V.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Застосування європейського досвіду в реформуванні пенсійної системи УкраїниДуда, Я. Ю.; Duda, Y. Y.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Stosunki polsko-amerykański w okreśie prezedentury Georga W. Busha w latach 2001-2009Garmatii, S. V.; Garmatii, S. V.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Місце категорій «витрати» і «затрати» в системі управлінського та фінансового облікуБерестецька, О. М.; Berestetska, O. M.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Аналіз формування споживчого кошика в Україні та європейських країнахСтефанів, О. І.; Stefaniv, O. I.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Впровадження процесного підходу до управління навчальним закладомПодмарьков, В. А.; Podmarkov, V. A.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Заходи автоматизації надання послуг земельним кадастромМельничок, Т. Є.; Melnichuk, T.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Управління персоналом в антикризовій діяльності підпиємств сфери послугЛегеза, Н. В.; Хринюк, О. С.; Leheza, N. V.; Hrinyk, O. S.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Моделювання комунікаційних стратегій в управлінні підприємствомЗахаревич, О. І.; Zakharevych, O. I.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Оцінка складових елементів мотивації персоналуГац, Любов Євгенівна; Hats, L. E.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Особливості моделювання інноваційних процесівБлагун, С. І.; Blahun, S. I.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Фабрика ідей як засіб прибуткової діяльності та економічної безпеки суб’єктів господарюванняБабій, П. С.; Бабій, С. В.; Babiy, P. S.; Babiy, S. V.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Мобільні додатки як інструмент взаємодії клієнтів та бізнесуЧирва, В. С.; Максишко, Н. К.; Очеретін, Д. В.; Chyrva, V. S.; Maxishko, N. K.; Ocheretin, D. V.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Інформаційні системи в управлінні економічною безпекоюЧаплига, В. В.; Chaplyha, V. V.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Використання сучасних інформаційних технологій в агропромисловому комплексіСухоцька, С. М.; Sukhotska, S. M.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Комп’ютер як варіант «органопроекції» людського інтелекту і шляхи збагачення «комп’ютерної метафори»Моначин, І. Л.; Monachyn, I. L.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Funkcjonowanie systemu informacyjnego rachunkowości na przedsiębiorstwieMachuga, R.; Machuga, R.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Вплив інформаційних технологій на економікуЗелінська, Ю. С.; Zelinska, Y. S.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Темпи розвитку українського інформаційного суспільстваАнтонів, В. Б.; Antoniv, V. B.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Моделювання сучасної банківської системи інструментарієм кластерного аналізуШандрук, С. А.; Гарматій, Наталія Михайлівна; Shandruk, S. A.; Garmatiy, N. M.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Моделювання стратегії розвитку сучасних провайдерів зв’язку на базі теорії ігорЛечаченко, Тарас Анатолійович; Гарматій, Наталія Михайлівна; Lechachenko, T. A.; Garmatiy, N. M.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Верифікація гіпотези фрактальної природи ринку срібла УкраїниЗомчак, Л. М.; Остапович, Л. П.; Zomchak, L. M.; Ostapovych, L. P.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Використання економетричних методів для аналізу показників економічного розвитку регіонуХома, М. М.; Khoma, M. M.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Прогнозування чистого прибутку від обсягів продажу лікарських засобів з використанням трендового аналізуФіліпчук, С. О.; Filipchuk, S. O.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Оптимізація посівних площ сільськогосподарських культурСтаростін, В. О.; Starostin, V. O.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Модель оптимізації виробництва за умови обмежених ресурсівРогатинський, Роман Михайлович; Рогатинська, Олена Романівна; Rogatynskyi, R. M.; Rogatynska, O. R.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Викоритсання методів нечіткої логіки у виборі податкових стратегій підприємстваПрийма, С. С.; Семерак, О. Ф.; Руденко, Р.; Pryyma, S. S.; Semerak, A. F.; Rudenko, R.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Прогнозування фінансових показників діяльності підприємства з використанням регресійних моделейНадем’янов, І. В.; Nademianov, I. V.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Використання методів цінового прогнозування у біржовій практиціМашлій, Галина Богданівна; Mashliy, G. B.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Прогнозування доходу ДП «Укрспирт»Козла, І. В.; Kozla, I. V.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Адаптивні методи у соціально-економічному прогнозуванніКамінська, Н. І.; Kaminska, N. I.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Формування моделі експортного потенціалу підприємств олійно-жирового комплексу УкраїниІванко, Т. В.; Ivanko, T. V.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Економетричне моделювання для аналізу та прогнозування основної діяльності підприємстваЗахарчук, Д. В.; Zaharchyk, D. V.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Прогнозування розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузіГудь, І. В.; Hud, I. V.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Аналіз економічного розвитку підприємства за факторною моделлю оцінкиГац, Любов Євгенівна; Савенчук, З. М.; Hats, L. E.; Savenchuk, Z. M.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Моделювання проблемних ситуацій на базі теорії ігорГарматій, Наталія Михайлівна; Garmatiy, N. M.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Прогнозування розвитку рентабельності господарської діяльності підприємства економіко-математичними моделями на базі теорії ланцюгів МарковаГаврилюк, О. О.; Gavrilyuk, O. O.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Моделювання цін опціонів з багатофакторною волатильністюБуртняк, І. В.; Малицька, Г. П.; Burtnyak, I. V.; Malytska, G. P.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Застосування економіко-математичних методів прогнозування збуту продукції підприємстваБезпалько, О. З.; Bezpalko, O. Z.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Використання кореляційно-регресійного аналізу в дослідженні рівня безробіття в УкраїніБатюх, Н. Д.; Batiukh, N. D.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Дослідження зв’язку між показниками діяльності підприємств УкраїниАнтоняк-Бабіш, М. Р.; Antoniak-Babish, M.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Макроекономічні моделі сфери споживанняУшкаленко, І. М.; Ushkalenko, I. M.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Побудова моделі управління інформаційними потоками в логістичній системі торговельно-виробничого підприємстваТріль, Г. М.; Tril, G. M.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Моделювання плану формування асортименту дитячого магазину «Piccolino»Степанюк, І. Ю.; Григорук, С. С.; Stepaniuk, I. Y.; Grygoruk, S. S.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Оптимізація інвестиційних ресурсіву підприємствах АПКСлободяник, Я. О.; Slobodianuk, Y.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Методи моделювання бізнес-процесів підприємства засобами інформаційних технологійСічко, Т. В.; SICHKO, T. V.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Математичне моделювання інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства (на прикладі ТОВ «Агробудпласт»)Поп, В. М.; Pop, V. M.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Моделювання зниження собівартості продукії підприємства (на прикладі ПМП «Пелюссома»)Окуннуга, А.; Okunnuga, A.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Адаптація системи безконтактного обслуговування пасажирів в умовах роботи автомобільного пасажирського транспортуМельник, Лілія Миколаївна; Керничний, Б. Я.; Melnyk, L. M.; Kernychnyi, B. Y.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Бенчмаркінг як інструмент оцінювання ступеня ефективності виробничих процесів промислового підприємстваМариненко, Наталія Юріївна; Marynenko, N. Y.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Використання моделювання для ефективного функціонування економіко-виробничих системМаксимчук, К. М.; Maksymchuk, K. M.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Підходи до моделювання виробничої програмиКуріца, Т. В.; Kuritsa, T.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Економіко-математичне моделювання інвестиційного портфеля комерційного банку (АТ «Ощадбанку» за моделлю Г.Марковіца)Куріца, О. В.; Kuritsa, O. V.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Оптимізація фінансування інноваційних проектів власниками фінансових ресурсівКомар, М. І.; Komar, M. I.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Синергетичний ефект в управлінні запасамиКоляденко, О. Л.; Koliadenko, O. L.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Парето-ефективність у сільськогосподарському виробництвіКовальчук, П. П.; Kovalchuk, P. P.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Оцінювання перспективи залучення ресурсів фінансовою корпорацією на основі гібридизації методів моделюванняКвасній, М. М.; Kvasniy, M. M.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Системний підхід до підвищення ефективності економічних процесівЗелінська, О. В.; Zelinska, O. V.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Аналіз автомобільних вантажопотоків через митний кордонДмитрів, Дмитро Володимирович; Рогатинська, Олена Романівна; Dmytriv, D. V.; Rogatynska, O. R.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Моделювання ефективності роботи магазинуГригорук, С. С.; Бондар, Л. О.; Grygoruk, S. S.; Bondar, L. O.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Моделювання системи ризиків банківської діяльностіВолонтир, Л. О.; Volontyr, L. O.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Моделі оцінки та аналіз банківських ризиківБурденюк, І. І.; Burdeynyuk, I. I.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Економіко-математичне моделювання інвестиційного портфеля комерційного банку (ПАТ КБ «ПриватБанку» за моделлю Квазі-Шарпа)Божемська, І. О.; Гарматій, Наталія Михайлівна; Bozhemska, I. O.; Garmatiy, N. M.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Моделювання рівня системності у мезологістичному кластеріАкулов, М. Г.; Akulov, M. G.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Розвиток методології та інструментарію моделювання та ризикології в сучасній економіціВітлінський, В. В.; Vitlinskyy, V. V.
Article21-Oct-201611-Dec-2016Зміст-
Article21-Oct-201611-Dec-2016Редакційні сторінки-
Book21-Oct-201628-Nov-2016Тези доповідей Ⅶ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів-кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»-
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 95 of 95