Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18367

Назва: Парето-ефективність у сільськогосподарському виробництві
Інші назви: Pareto-effectives in the agricultyral production
Автори: Ковальчук, П. П.
Kovalchuk, P. P.
Приналежність: Вінницький національний аграрний університет
Бібліографічний опис: Ковальчук П. П. Парето-ефективність у сільськогосподарському виробництві / П. П. Ковальчук // Тези доповідей Ⅶ Міжнародної науково-методичної конференції Форуму молодих економістів-кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“, 21-22 жовтня 2016 року — Т., 2016 — С. 29-31. — (Секція 1. Моделювання економіко-виробничих систем).
Bibliographic description: Kovalchuk P. P. (2016) Pareto-efektyvnist u silskohospodarskomu vyrobnytstvi [Pareto-effectives in the agricultyral production]. Tezy dopovidei Ⅶ Mizhnarodnoi naukovo-metodychnoi konferentsii Forumu molodykh ekonomistiv-kibernetykiv "Modeliuvannia ekonomiky: problemy, tendentsii, dosvid" (Tern., 21-22 October 2016), pp. 29-31 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Тези доповідей Ⅶ Міжнародної науково-методичної конференції Форуму молодих економістів-кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“
Конференція/захід: Ⅶ Міжнародна науково-методична конференція Форум молодих економістів-кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“
Журнал/збірник: Тези доповідей Ⅶ Міжнародної науково-методичної конференції Форуму молодих економістів-кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“
Дата публікації: 21-жов-2016
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 21-22 жовтня 2016 року
21-22 October 2016
УДК: 330.4
631.11
Кількість сторінок: 3
Діапазон сторінок: 29-31
Початкова сторінка: 29
Кінцева сторінка: 31
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18367
URL-посилання пов’язаного матеріалу: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/1820/chagovecovzastosuvannyametodudeapridoslidzhenniefektivnostidiyalnostidiversifikovanihpidpriiemstv.pdf
Перелік літератури: 1. Найко Д.А. Розподіл Парето та інші математичні методи в макроекономічному моделюванні / Д.А. Найко, О.Ф. Шевчук // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: економічні науки. – Вінниця: ВНАУ, 2012. – Вип. 1(56). – Том 3. – С. 103 – 115.
2. Андрійчук В. Г. Теоретико-методологічне обґрунтування ефективності виробництва /В. Г. Андрійчук // Економіка АПК. – 2005. - № 5. – С. 52-63.
3. Чаговець О.В. Застосування методу DEA при дослідженні ефективності діяльності диверсифікованих підприємств / О.В. Чаговець–[Електронний ресурс]–Режим доступу: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/1820/chagovecovzastosuvannyametodudeapridoslidzhenniefektivnostidiyalnostidiversifikovanihpidpriiemstv.pdf
References: 1. Naiko D.A. Rozpodil Pareto ta inshi matematychni metody v makroekonomichnomu modeliuvanni, D.A. Naiko, O.F. Shevchuk, Zbirnyk naukovykh prats Vinnytskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Serie: ekonomichni nauky, Vinnytsia: VNAU, 2012, Iss. 1(56), V. 3, P. 103 – 115.
2. Andriichuk V. H. Teoretyko-metodolohichne obgruntuvannia efektyvnosti vyrobnytstva /V. H. Andriichuk, Ekonomika APK, 2005, No 5, P. 52-63.
3. Chahovets O.V. Zastosuvannia metodu DEA pry doslidzhenni efektyvnosti diialnosti dyversyfikovanykh pidpryiemstv, O.V. Chahovets–[Electronic resource]–Access mode: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/1820/chagovecovzastosuvannyametodudeapridoslidzhenniefektivnostidiyalnostidiversifikovanihpidpriiemstv.pdf
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅶ Міжнародна конференція „Форум молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід»“ (2016)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.