Ⅶ Міжнародна конференція „Форум молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід»“ (2016) : [95] Домівка зібрання Перегляд статистики

VII Міжнародна науково-методична конференція
Форум молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід»

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, кафедра економічної кібернетики запрошують науковців, аспірантів, слухачів магістратури, представників органів державної влади та фінансових установ, підприємств, організацій взяти участь у VII Міжнародній науково-методичній конференції Форумі молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід» 21 - 22 жовтня 2016 року.

На конференції планується обговорення проблем та розробка рекомендацій за такими напрямами:
1. Моделювання економіко-виробничих систем.
2. Економетричні моделі та методи прогнозування.
3. Моделі синергетичної економіки.
4. Інформаційні технології в економіці.
5. Комунікації та якість в управлінні.
6. Актуальні задачі теоретичної економіки.
7. Методологічні та прикладні аспекти функціонування та розвитку економіки підприємств.
8. Проблеми підготовки фахівців з моделювання економіко-виробничих систем.

Для участі в конференції необхідно подати заявку не пізніше 07 жовтня 2016 р., тексти тез та електронний варіант квитанції про сплату внеску не пізніше 14 жовтня 2016 р. за адресою konf.ek.kibern@gmail.com.

Детальна інформація про конференцію міститься в Інформаційному листі.

Інформація для контактів: кафедра економічної кібернетики ТНТУ імені Івана Пулюя, тел.: (0352) 43-06-73; т/факс: (0352) 25-36-74; e-mail: konf.ek.kibern@gmail.com


Див. також у новинах ТНТУ.

Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід : Ⅶ Міжнародна науково-методична конференція «Форум молодих економістів-кібернетиків», 21-22 жовтня 2016 р. – Тернопіль: МП «Тайп», 2016. – 200 с.

Тези доповідей Ⅶ Міжнародної науково-методичної конференції Форуму молодих економістів-кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“

Зміст


1
3
СЕКЦІЯ 1. МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКО-ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ
10
12
14
16
18
20
23
25
27
29
31
33
34
37
39
41
44
46
49
51
53
55
57
60
СЕКЦІЯ 2. ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ
63
64
66
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
88
90
92
93
94
95
СЕКЦІЯ 3. МОДЕЛІ СИНЕРГЕТИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ
98
100
102
СЕКЦІЯ 4. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МОДЕЛЮВАННІ ЕКОНОМІКИ
105
107
109
111
113
115
117
СЕКЦІЯ 5. КОМУНІКАЦІЇ ТА ЯКІСТЬ В УПРАВЛІННІ
120
121
123
125
127
129
130
132
СЕКЦІЯ 6. АКТУАЛЬНІ ЗАДАЧІ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ
135
137
139
142
144
145
147
СЕКЦІЯ 7. МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ
149
151
153
155
157
159
160
162
164
170
171
173
176
178
179
180
182
185
187
СЕКЦІЯ 8. ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ
190
192
195
197
200

Content


1
3
SEKTSIIA 1. MODELIUVANNIA EKONOMIKO-VYROBNYCHYKH SYSTEM
10
12
14
16
18
20
23
25
27
29
31
33
34
37
39
41
44
46
49
51
53
55
57
60
SEKTSIIA 2. EKONOMETRYCHNI MODELI TA METODY PROHNOZUVANNIA
63
64
66
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
88
90
92
93
94
95
SEKTSIIA 3. MODELI SYNERHETYCHNOI EKONOMIKY
98
100
102
SEKTSIIA 4. INFORMATSIINI TEKHNOLOHII V MODELIUVANNI EKONOMIKY
105
107
109
111
113
115
117
SEKTSIIA 5. KOMUNIKATSII TA YAKIST V UPRAVLINNI
120
121
123
125
127
129
130
132
SEKTSIIA 6. AKTUALNI ZADACHI TEORETYCHNOI EKONOMIKY
135
137
139
142
144
145
147
SEKTSIIA 7. METODOLOHICHNI TA PRYKLADNI ASPEKTY FUNKTSIONUVANNIA TA ROZVYTKU EKONOMIKY PIDPRYIEMSTV
149
151
153
155
157
159
160
162
164
170
171
173
176
178
179
180
182
185
187
SEKTSIIA 8. PROBLEMY PIDHOTOVKY FAKHIVTSIV Z EKONOMICHNOI KIBERNETYKY
190
192
195
197
200

Огляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 95 з 95
ТипДата випускуНазваАвтор(и)
Article21-жов-2016Видавничі сторінки-
Article21-жов-2016Патріотизм як основний чинник підготовки фахівців нового поколінняКульчицький, В. Й.; Kylchytskyj, V. J.
Article21-жов-2016Сутність професійної компетентності фахівців бізнесу і управлінняКареліна, О. В.; Karelina, O. V.
Article21-жов-2016Вплив ринку освітніх послуг на рівень розвитку людського капіталуАртим-Дрогомирецька, З. Б.; Дацко, М. В.; Artym-Drohomyretska, Z. B.; Datsko, M. V.
Article21-жов-2016Актуальні завдання у підготовці фахівців з фаху «Економічна кібернетика»Вовк, В. М.; Vovk, V. M.
Article21-жов-2016Методологічні засади ролі інновацій в аграрному виробництвіШуткевич, С. П.; Shutkevych, S. P.
Article21-жов-2016Фінансові ризики в діяльності підприємстваХимич, Ірина Григорівна; Khymych, I. G.
Article21-жов-2016Інноваційна діяльність як необхідна умова економічного зростання в УкраїніТимощук, К. В.; Паславська, І. М.; Зомчак, Л. М.; Tymoshchuk, K. V.; Paslavska, I. M.; Zomchak, L. M.
Article21-жов-2016Оцінка та прогнозування обсягу ринку освітніх послугСеменюк, Світлана Богданівна; Semenyuk, S. B.
Article21-жов-2016Техніко- економічне обгрунтування розроблення швидкохідних двовальних гвинтових конвеєрівРогатинський, Роман Михайлович; Леськів, П. О.; Пелешок, Т. М.; Rogatynskyi, R. M.; Leskiv, P. O.; Peleshok, T. M.
Article21-жов-2016Оцінка надійності страхових компанійПоп, В. М.; Pop, V. M.
Article21-жов-2016Аналіз методів прогнозування кадрових потребПелех, А. А.; Peleh, A. A.
Article21-жов-2016Моделювання розвитку торгових мережПаславська, І. М.; Захарків, О. Т.; Paslavska, I. M.; Zaharkiv, O. T.
Article21-жов-2016Основні засади організації готельно-ресторанного господарства в УкраїніНагорняк, Галина Степанівна; Nahorniak, H. S.
Article21-жов-2016Шляхи покращення операційної діяльності підприємствМашлій, Галина Богданівна; Зінчук, І. М.; Mashliy, G. B.; Zinchuk, I. M.
Article21-жов-2016Співпраця із споживачем в політиці створення нового продуктуМачуга, Н. З.; Пасічник, Р. О.; Machuga, N. Z.; Pasichnyk, R. O.
Article21-жов-2016Механізм планування та реалізації стратегії антикризового управління машинобудівним підприємством в умовах економічної кризиКузь, Т. І.; Kuz, T. I.
Article21-жов-2016Перспективи фінансування підприємств автодорожньої галузі УкраїниКовальчик, Олена Арнольдівна; Kovalchyk, O. A.
Article21-жов-2016Аналіз ефективності інвестицій комунальних підприємствДубовський, В. Л.; Dubovsky, V. L.
Article21-жов-2016Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємствГринчуцька, Світлана Вікторівна; Hrynchutska, S. V.
Article21-жов-2016Оцінка підприємства за тенденцією змін результуючих фінансових показниківГац, Любов Євгенівна; Терешко, О.; Hats, L. E.; Tereshko, O.
Article21-жов-2016Оптимізація структури грошових потоків підприємстваВовк, В. Р.; Vovk, V. R.
Article21-жов-2016Оцінювання ефективності інтеграційних процесів торговельних підприємствВергал, К. Ю.; Vergal, K. Yu.
Article21-жов-2016Формалізоване управління торговельним підприємством на основі процесного моделюванняБелей, О. І.; Beley, O. I.
Article21-жов-2016Управління фінансовими результатами підприємстваСиротюк, О.; Вірт, М. Я.; Syrotiuk, O.; Wirth, M. Y.
Article21-жов-2016Аналіз підходів до оцінювання інноваційного потенціалу регіонуРоманюк, А. І.; Romaniuk, A. I.
Article21-жов-2016Фомування підприємницької компетентності майбутніх лікарів: інноваційні підходиЛуців, О. Р.; Lutsiv, O. R.
Article21-жов-2016Теоретичні аспекти цифрової економіки як наукиКоляденко, С. В.; Koliadenko, S. V.
Article21-жов-2016Застосування європейського досвіду в реформуванні пенсійної системи УкраїниДуда, Я. Ю.; Duda, Y. Y.
Article21-жов-2016Stosunki polsko-amerykański w okreśie prezedentury Georga W. Busha w latach 2001-2009Garmatii, S. V.; Garmatii, S. V.
Article21-жов-2016Місце категорій «витрати» і «затрати» в системі управлінського та фінансового облікуБерестецька, О. М.; Berestetska, O. M.
Article21-жов-2016Аналіз формування споживчого кошика в Україні та європейських країнахСтефанів, О. І.; Stefaniv, O. I.
Article21-жов-2016Впровадження процесного підходу до управління навчальним закладомПодмарьков, В. А.; Podmarkov, V. A.
Article21-жов-2016Заходи автоматизації надання послуг земельним кадастромМельничок, Т. Є.; Melnichuk, T.
Article21-жов-2016Управління персоналом в антикризовій діяльності підпиємств сфери послугЛегеза, Н. В.; Хринюк, О. С.; Leheza, N. V.; Hrinyk, O. S.
Article21-жов-2016Моделювання комунікаційних стратегій в управлінні підприємствомЗахаревич, О. І.; Zakharevych, O. I.
Article21-жов-2016Оцінка складових елементів мотивації персоналуГац, Любов Євгенівна; Hats, L. E.
Article21-жов-2016Особливості моделювання інноваційних процесівБлагун, С. І.; Blahun, S. I.
Article21-жов-2016Фабрика ідей як засіб прибуткової діяльності та економічної безпеки суб’єктів господарюванняБабій, П. С.; Бабій, С. В.; Babiy, P. S.; Babiy, S. V.
Article21-жов-2016Мобільні додатки як інструмент взаємодії клієнтів та бізнесуЧирва, В. С.; Максишко, Н. К.; Очеретін, Д. В.; Chyrva, V. S.; Maxishko, N. K.; Ocheretin, D. V.
Article21-жов-2016Інформаційні системи в управлінні економічною безпекоюЧаплига, В. В.; Chaplyha, V. V.
Article21-жов-2016Використання сучасних інформаційних технологій в агропромисловому комплексіСухоцька, С. М.; Sukhotska, S. M.
Article21-жов-2016Комп’ютер як варіант «органопроекції» людського інтелекту і шляхи збагачення «комп’ютерної метафори»Моначин, І. Л.; Monachyn, I. L.
Article21-жов-2016Funkcjonowanie systemu informacyjnego rachunkowości na przedsiębiorstwieMachuga, R.; Machuga, R.
Article21-жов-2016Вплив інформаційних технологій на економікуЗелінська, Ю. С.; Zelinska, Y. S.
Article21-жов-2016Темпи розвитку українського інформаційного суспільстваАнтонів, В. Б.; Antoniv, V. B.
Article21-жов-2016Моделювання сучасної банківської системи інструментарієм кластерного аналізуШандрук, С. А.; Гарматій, Наталія Михайлівна; Shandruk, S. A.; Garmatiy, N. M.
Article21-жов-2016Моделювання стратегії розвитку сучасних провайдерів зв’язку на базі теорії ігорЛечаченко, Т. А.; Гарматій, Наталія Михайлівна; Lechachenko, T. A.; Garmatiy, N. M.
Article21-жов-2016Верифікація гіпотези фрактальної природи ринку срібла УкраїниЗомчак, Л. М.; Остапович, Л. П.; Zomchak, L. M.; Ostapovych, L. P.
Article21-жов-2016Використання економетричних методів для аналізу показників економічного розвитку регіонуХома, М. М.; Khoma, M. M.
Article21-жов-2016Прогнозування чистого прибутку від обсягів продажу лікарських засобів з використанням трендового аналізуФіліпчук, С. О.; Filipchuk, S. O.
Article21-жов-2016Оптимізація посівних площ сільськогосподарських культурСтаростін, В. О.; Starostin, V. O.
Article21-жов-2016Модель оптимізації виробництва за умови обмежених ресурсівРогатинський, Роман Михайлович; Рогатинська, Олена Романівна; Rogatynskyi, R. M.; Rogatynska, O. R.
Article21-жов-2016Викоритсання методів нечіткої логіки у виборі податкових стратегій підприємстваПрийма, С. С.; Семерак, О. Ф.; Руденко, Р.; Pryyma, S. S.; Semerak, A. F.; Rudenko, R.
Article21-жов-2016Прогнозування фінансових показників діяльності підприємства з використанням регресійних моделейНадем’янов, І. В.; Nademianov, I. V.
Article21-жов-2016Використання методів цінового прогнозування у біржовій практиціМашлій, Галина Богданівна; Mashliy, G. B.
Article21-жов-2016Прогнозування доходу ДП «Укрспирт»Козла, І. В.; Kozla, I. V.
Article21-жов-2016Адаптивні методи у соціально-економічному прогнозуванніКамінська, Н. І.; Kaminska, N. I.
Article21-жов-2016Формування моделі експортного потенціалу підприємств олійно-жирового комплексу УкраїниІванко, Т. В.; Ivanko, T. V.
Article21-жов-2016Економетричне моделювання для аналізу та прогнозування основної діяльності підприємстваЗахарчук, Д. В.; Zaharchyk, D. V.
Article21-жов-2016Прогнозування розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузіГудь, І. В.; Hud, I. V.
Article21-жов-2016Аналіз економічного розвитку підприємства за факторною моделлю оцінкиГац, Любов Євгенівна; Савенчук, З. М.; Hats, L. E.; Savenchuk, Z. M.
Article21-жов-2016Моделювання проблемних ситуацій на базі теорії ігорГарматій, Наталія Михайлівна; Garmatiy, N. M.
Article21-жов-2016Прогнозування розвитку рентабельності господарської діяльності підприємства економіко-математичними моделями на базі теорії ланцюгів МарковаГаврилюк, О. О.; Gavrilyuk, O. O.
Article21-жов-2016Моделювання цін опціонів з багатофакторною волатильністюБуртняк, І. В.; Малицька, Г. П.; Burtnyak, I. V.; Malytska, G. P.
Article21-жов-2016Застосування економіко-математичних методів прогнозування збуту продукції підприємстваБезпалько, О. З.; Bezpalko, O. Z.
Article21-жов-2016Використання кореляційно-регресійного аналізу в дослідженні рівня безробіття в УкраїніБатюх, Н. Д.; Batiukh, N. D.
Article21-жов-2016Дослідження зв’язку між показниками діяльності підприємств УкраїниАнтоняк-Бабіш, М. Р.; Antoniak-Babish, M.
Article21-жов-2016Макроекономічні моделі сфери споживанняУшкаленко, І. М.; Ushkalenko, I. M.
Article21-жов-2016Побудова моделі управління інформаційними потоками в логістичній системі торговельно-виробничого підприємстваТріль, Г. М.; Tril, G. M.
Article21-жов-2016Моделювання плану формування асортименту дитячого магазину «Piccolino»Степанюк, І. Ю.; Григорук, С. С.; Stepaniuk, I. Y.; Grygoruk, S. S.
Article21-жов-2016Оптимізація інвестиційних ресурсіву підприємствах АПКСлободяник, Я. О.; Slobodianuk, Y.
Article21-жов-2016Методи моделювання бізнес-процесів підприємства засобами інформаційних технологійСічко, Т. В.; SICHKO, T. V.
Article21-жов-2016Математичне моделювання інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства (на прикладі ТОВ «Агробудпласт»)Поп, В. М.; Pop, V. M.
Article21-жов-2016Моделювання зниження собівартості продукії підприємства (на прикладі ПМП «Пелюссома»)Окуннуга, А.; Okunnuga, A.
Article21-жов-2016Адаптація системи безконтактного обслуговування пасажирів в умовах роботи автомобільного пасажирського транспортуМельник, Лілія Миколаївна; Керничний, Б. Я.; Melnyk, L. M.; Kernychnyi, B. Y.
Article21-жов-2016Бенчмаркінг як інструмент оцінювання ступеня ефективності виробничих процесів промислового підприємстваМариненко, Наталія Юріївна; Marynenko, N. Y.
Article21-жов-2016Використання моделювання для ефективного функціонування економіко-виробничих системМаксимчук, К. М.; Maksymchuk, K. M.
Article21-жов-2016Підходи до моделювання виробничої програмиКуріца, Т. В.; Kuritsa, T.
Article21-жов-2016Економіко-математичне моделювання інвестиційного портфеля комерційного банку (АТ «Ощадбанку» за моделлю Г.Марковіца)Куріца, О. В.; Kuritsa, O. V.
Article21-жов-2016Оптимізація фінансування інноваційних проектів власниками фінансових ресурсівКомар, М. І.; Komar, M. I.
Article21-жов-2016Синергетичний ефект в управлінні запасамиКоляденко, О. Л.; Koliadenko, O. L.
Article21-жов-2016Парето-ефективність у сільськогосподарському виробництвіКовальчук, П. П.; Kovalchuk, P. P.
Article21-жов-2016Оцінювання перспективи залучення ресурсів фінансовою корпорацією на основі гібридизації методів моделюванняКвасній, М. М.; Kvasniy, M. M.
Article21-жов-2016Системний підхід до підвищення ефективності економічних процесівЗелінська, О. В.; Zelinska, O. V.
Article21-жов-2016Аналіз автомобільних вантажопотоків через митний кордонДмитрів, Дмитро Володимирович; Рогатинська, Олена Романівна; Dmytriv, D. V.; Rogatynska, O. R.
Article21-жов-2016Моделювання ефективності роботи магазинуГригорук, С. С.; Бондар, Л. О.; Grygoruk, S. S.; Bondar, L. O.
Article21-жов-2016Моделювання системи ризиків банківської діяльностіВолонтир, Л. О.; Volontyr, L. O.
Article21-жов-2016Моделі оцінки та аналіз банківських ризиківБурденюк, І. І.; Burdeynyuk, I. I.
Article21-жов-2016Економіко-математичне моделювання інвестиційного портфеля комерційного банку (ПАТ КБ «ПриватБанку» за моделлю Квазі-Шарпа)Божемська, І. О.; Гарматій, Наталія Михайлівна; Bozhemska, I. O.; Garmatiy, N. M.
Article21-жов-2016Моделювання рівня системності у мезологістичному кластеріАкулов, М. Г.; Akulov, M. G.
Article21-жов-2016Розвиток методології та інструментарію моделювання та ризикології в сучасній економіціВітлінський, В. В.; Vitlinskyy, V. V.
Article21-жов-2016Зміст-
Article21-жов-2016Редакційні сторінки-
Book21-жов-2016Тези доповідей Ⅶ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів-кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»-
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 95 з 95