Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18365

Назва: Системний підхід до підвищення ефективності економічних процесів
Інші назви: System approach to efficiency increase of economic processes
Автори: Зелінська, О. В.
Zelinska, O. V.
Приналежність: Вінницький національний аграрний університет
Бібліографічний опис: Зелінська О. В. Системний підхід до підвищення ефективності економічних процесів / О. В. Зелінська // Тези доповідей Ⅶ Міжнародної науково-методичної конференції Форуму молодих економістів-кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“, 21-22 жовтня 2016 року — Т., 2016 — С. 25-26. — (Секція 1. Моделювання економіко-виробничих систем).
Bibliographic description: Zelinska O. V. (2016) Systemnyi pidkhid do pidvyshchennia efektyvnosti ekonomichnykh protsesiv [System approach to efficiency increase of economic processes]. Tezy dopovidei Ⅶ Mizhnarodnoi naukovo-metodychnoi konferentsii Forumu molodykh ekonomistiv-kibernetykiv "Modeliuvannia ekonomiky: problemy, tendentsii, dosvid" (Tern., 21-22 October 2016), pp. 25-26 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Тези доповідей Ⅶ Міжнародної науково-методичної конференції Форуму молодих економістів-кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“
Конференція/захід: Ⅶ Міжнародна науково-методична конференція Форум молодих економістів-кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“
Журнал/збірник: Тези доповідей Ⅶ Міжнародної науково-методичної конференції Форуму молодих економістів-кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“
Дата публікації: 21-жов-2016
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 21-22 жовтня 2016 року
21-22 October 2016
УДК: 331.477
Кількість сторінок: 2
Діапазон сторінок: 25-26
Початкова сторінка: 25
Кінцева сторінка: 26
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18365
Перелік літератури: 1. Баканов М.І. Теорія економічного аналізу. / М. І. Баканов, А. Д. Шеремет // Підручник. - 4 видавництва., Перераб. - М.: Фінанси і статистика, 1999.
2. Барнгольц С.Б. Економічний аналіз господарської діяльності на сучасному етапі розвитку. / С. Б. Барнгольц // - М.: Фінанси і статистика, 1984. - 11 с.
3. Берталанфі, Л. фон. Загальна теорія систем - огляд проблем і результатів. - В кн.: Системні дослідження, Щорічник, М.: - Наука, 1969. – 201с.
4. Андрєєва Г.І. Економічнийаналіз [Текст] : навчально-методичний посібник / Г. І. Андрєєва. - К. : Знання, 2008. - 263 с. - (Вища освіта ХХI століття). - ISBN 978-966-346-365-0.
5. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства [Текст] / Г.В. Савицька. - К.: Знання, 2007. – 668 с. – ISBN 966-346-291-4.
References: 1. Bakanov M.I. Teoriia ekonomichnoho analizu., M. I. Bakanov, A. D. Sheremet, Pidruchnyk, 4 vydavnytstva., Pererab, M., Finansy i statystyka, 1999.
2. Barnholts S.B. Ekonomichnyi analiz hospodarskoi diialnosti na suchasnomu etapi rozvytku., S. B. Barnholts, M., Finansy i statystyka, 1984, 11 p.
3. Bertalanfi, L. fon. Zahalna teoriia system - ohliad problem i rezultativ, V kn., Systemni doslidzhennia, Shchorichnyk, M., - Nauka, 1969, 201p.
4. Andrieieva H.I. Ekonomichnyianaliz [Text] : navchalno-metodychnyi posibnyk, H. I. Andrieieva, K. : Znannia, 2008, 263 p, (Vyshcha osvita KhKhI stolittia), ISBN 978-966-346-365-0.
5. Savytska H.V. Ekonomichnyi analiz diialnosti pidpryiemstva [Text], H.V. Savytska, K., Znannia, 2007, 668 p, ISBN 966-346-291-4.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅶ Міжнародна конференція „Форум молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід»“ (2016)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.