Міжнародна науково-технічна конференція „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ до 60 річчя з дня заснування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя та 175 річчя з дня народження Івана Пулюя (2020) : [166] Collection home page

Logo
Організатор:

 • Міністерство освіти і науки України
 • Національна академія наук України
 • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (Україна)
 • Західний науковий центр НАН України
 • Університет імені П’єра і Марії Кюрі Сорбона Париж (Франція)
 • Вища школа промислової фізики і хімії міста Париж (Франція)
 • Технічний університет у Кошице (Словаччина) Вільнюський технічний університет ім. Гедімінаса (Литва)
 • Шяуляйська державна колегія (Литва) Жешувський політехнічний університет ім. Лукачевича (Польща)
 • Білоруський національний технічний університет (Республіка Білорусь)
 • Міжнародний університет цивільної авіації (Марокко)
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України
 • Наукове товариство імені Шевченка
 • Науковий парк «Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля»
 • Асоціація випускників ТНТУ

Дата проведення: 14-15 травня 2020 року.

Напрямки роботи конференції:

 • фізико-технічні основи розвитку нових технологій;
 • нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій;
 • сучасні технології в машино- та приладобудуванні;
 • моделювання в наукоємних технологіях;
 • комп’ютерно-інформаційні техно-логії та системи зв’язку;
 • електротехніка та енерго-збереження;
 • фундаментальні проблеми харчових біо- та нанотехнологій;
 • економічні та соціальні аспекти нових технологій;
 • науковий та світоглядний розвиток спадщини Івана Пулюя

Офіційні мови конференції: українська, англійська, російська, польська.

Реєстраційну форму, електронну версію відредагованих тез необхідно надіслати на електронну адресу оргкомітету до 12 травня 2020 р.

Контактна інформація

Адреса оргкомітету
вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
тел. 068 5155028,
e-mail: ictntu60@gmail.com
Контактні особи:
Голова організаційного комітету — Рогатинський Роман Михайлович, тел. 067 3554001
Науковий секретар — Золотий Роман Захарійович, тел. 068 5155028

Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції до 60 річчя з дня заснування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя та 175 річчя з дня народження Івана Пулюя, (Тернопіль, 14–15 травня 2020 року) / Науковий секретар : Золотий Р. З. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020. – 288 с.

Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ до 60-річчя з дня заснування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя та 175-річчя з дня народження Івана Пулюя

Зміст


1
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
5
6
8
9
10
11
НОВІ МАТЕРІАЛИ, МІЦНІСТЬ І ДОВГОВІЧНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ
13
15
16
17
18
20
22
24
25
26
27
28
29
31
33
34
35
36
38
40
41
42
43
44
45
46
48
50
51
52
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНО- ТА ПРИЛАДОБУДУВАННІ
53
53
55
56
58
60
61
63
65
67
69
70
70
72
73
75
76
77
78
80
81
83
85
87
89
90
92
95
97
100
102
104
106
108
109
111
113
115
117
119
121
122
МОДЕЛЮВАННЯ В НАУКОЄМНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ
123
125
126
128
130
131
132
134
135
137
139
143
147
149
КОМП'ЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ
150
152
154
155
157
159
161
163
165
167
168
170
172
174
176
177
179
181
184
187
189
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
191
194
196
199
201
203
204
205
207
208
210
213
216
218
220
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ХАРЧОВИХ БІО- ТА НАНОТЕХНОЛОГІЙ
222
223
225
226
227
229
231
232
233
234
235
236
ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
237
239
240
243
245
247
249
250
252
253
255
257
258
259
260
262
264
266
268
ФЕНОМЕН ІВАНА ПУЛЮЯ, РОЛЬ ОСОБИСТОСТІ В СТАНОВЛЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ
269
270
271
 
272
286

Content


1
FIZYKO-TEKHNICHNI OSNOVY ROZVYTKU NOVYKH TEKHNOLOHII
5
6
8
9
10
11
NOVI MATERIALY, MITSNIST I DOVHOVICHNIST ELEMENTIV KONSTRUKTSII
13
15
16
17
18
20
22
24
25
26
27
28
29
31
33
34
35
36
38
40
41
42
43
44
45
46
48
50
51
52
SUCHASNI TEKHNOLOHII V MASHYNO- TA PRYLADOBUDUVANNI
53
53
55
56
58
60
61
63
65
67
69
70
70
72
73
75
76
77
78
80
81
83
85
87
89
90
92
95
97
100
102
104
106
108
109
111
113
115
117
119
121
122
MODELIUVANNIA V NAUKOIEMNYKH TEKHNOLOHIIAKH
123
125
126
128
130
131
132
134
135
137
139
143
147
149
KOMPIUTERNO-INFORMATSIINI TEKHNOLOHII TA SYSTEMY ZVIAZKU
150
152
154
155
157
159
161
163
165
167
168
170
172
174
176
177
179
181
184
187
189
ELEKTROTEKHNIKA TA ENERHOZBEREZHENNIA
191
194
196
199
201
203
204
205
207
208
210
213
216
218
220
FUNDAMENTALNI PROBLEMY KHARCHOVYKH BIO- TA NANOTEKHNOLOHII
222
223
225
226
227
229
231
232
233
234
235
236
EKONOMICHNI TA SOTSIALNI ASPEKTY NOVYKH TEKHNOLOHII
237
239
240
243
245
247
249
250
252
253
255
257
258
259
260
262
264
266
268
FENOMEN IVANA PULIUIA, ROL OSOBYSTOSTI V STANOVLENNI UKRAINSKOI NAUKY
269
270
271
 
272
286

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 166
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Експлуатація багатокористувацької програмної системи для криптоаналізу асиметричних алгоритмів шифрування данихКарпінський, Микола Петрович; Кінах, Ярослав Ігорович; Яциковська, У. О.; Паславсьий, Р. І.; Кужда, Т. І.; Бойко, І. В.; Karpinsky, M.; Kinakh, I.; Yatsykovska, U.; Paslavsky, R.; Kuzhda, T.; Boyko, I.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Оцінювання програмної архітектури при гнучких методах розробки програмних системБугай, В. П.; Боднарчук, Ігор Орестович; Buhai, V.; Bodnarchuk, O.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Розвиток інформаційних технологій в УкраїніГоловацька, О. В.; Литвиненко, Ярослав Володимирович; Golovatska, O.; Lytvynenko, I.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Застосування VR та AR технологій в музеяхЛипак, О. А.; Lypak, O. A.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Інтерактивний модуль вводу візуальної діагностичної інформації для китайської образної медициниКатеринюк, Ігор; Лупенко, Сергій Анатолійович; Kateryniuk, I.; Lupenko, S.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Дослідження опору тканин тіла людини як лінійної динамічної системи та синтез її параметрів для задач проектування біомедичної техніки в галузі біомедичної інженеріїПаляниця, Юрій Богданович; Гринюк, І. О.; Савка, Б. Р.; Palaniza, Y.; Hryniuk, I.; Savka, B.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Визначення напружень ініціації переривчастої текучості сплаву АМг6Федак, Сергій Ігнатович; Ясній, Олег Петрович; Дідич, Ірина Степанівна; Fedak, S.; Yasniy, O.; Didych, I.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Розробка полімеркомпозитних матеріалів для підвищення експлуатаційних характеристик елементів водного транспортуБраїло, М. В.; Кобельник, О. С.; Тарасюк, К. І.; Вибач, Н. П.; Brailo, M.; Kobelnik, O.; Tarasiuk, K.; Vybach, N.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Моделювання якості молочної сировиниПриліпко, Т. М.; Букалова, Н. В.; Богатко, Л. М.; Лясота, В. П.; Prylipko, T.; Bogatko, L.; Bukalova, N.; Lyasota, V.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Метод Dubins для аеродинамічної моделі групи безпілотних літальних апаратівРоманюк, Л.; Чихіра, Ігор Вікторович; Romaniuk, L.; Chykhira, I.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Моделювання мікробіологічних та біохімічних процесів під час обробки мясних консервів за умови пароконтактного нагріву продукції в таріПриліпко, Т. М.; Prylipko, T.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Принципи побудови методики оцінювання якості архітектури програмних системБугай, В. П.; Buhai, V.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Пружна антиплоска задача для півпростору з включенням із однобічним контактомКривень, В.; Бойко, А.; Крива, Надія Романівна; Валяшек, В.; Kryven’, V.; Bojko, A.; Kryva, N.; Valiashek, V.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Дослідження індукційного наплавлення тонких елементів конструкцій з економною витратою електроенергіїГаврилюк, Володимир Ярославович; Пулька, Чеслав Вікторович; Михайлишин, В. М.; Михайлишин, Михайло Стахович; Havryliuk, V.; Pulka, Ch.; Mykhailyshyn, V.; Mykhailyshyn, M.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Інженерний розрахунок математичної моделі остигання циліндричної деталі після індукційного нагріванняКороль, Олег Іванович; Береженко, Богдан Миколайович; Гурик, О.; Korol, O.; Berezhenko, B.; Huryk, O.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Теоретичні дослідження впливу обертання диска на стабільність товщини наплавленого шаруГаврилюк, Володимир Ярославович; Пулька, Чеслав Вікторович; Михайлишин, В. М.; Сенчишин, Віктор Степанович; Havryliuk, V.; Pulka, Ch.; Mykhailyshyn, V.; Senchyshyn, V.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Уточнений метод апріорно-емпіричних функцій визначення закону розподілу та його характеристик на основі малої вибіркиКривий, Петро Дмитрович; Тимошенко, Н. М.; Дзюра, Володимир Олексійович; Кобельник, Володимир Романович; Kryvyy, P.; Tymoshenko, N.; Dzyura, V.; Kobelnyk, V.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Моделювання кінематики сферичного руху геометричними засобамиКурко, А.; Каретін, В.; Kurko, A.; Karetin, V.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Підхід до ідентифікації параметрів SIR-моделів за результатами аналізу пандемії COVID-19 в Тернопільській областіМарценюк, В. П.; Андрущак, І. Є.; Сверстюк, Андрій Степанович; Паничев, В. О.; Martsenyuk, V.; Andrushchak, I.; Sverstiuk, A.; Panichev, V.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Правове забезпечення міжнародних перевезень вантажівЦьонь, Олег Петрович; Ляшук, О. Л.; Сташків, Микола Ярославович; Tson, O.; Lyashuk, O.; Stashkiv, M.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Вдосконалений гичкозбиральний модульЦьонь, Ганна Богданівна; Олексюк, Василь Петрович; Довбуш, Анатолій Дмитрович; Tson, H.; Oleksyuk, V.; Dovbush, A.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Обмежені розв’язки одного класу систем лінійних диференціально-функціональних рівнянь з лінійними відхиленнями аргументівБлащак, Н. І.; Цимбалюк, Л. І.; Blashchak, N.; Tsymbaliuk, L.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Опрацювання відеоданих при ідентифікації номерних знаківАхтемійчук, В. М.; Яворська, М. І.; Ahtemiychuk, V. M.; Yavorska, M. I.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Нова технологія встановлення рейдового обладнанняАлексенко, В. Л.; Акімов, О. В.; Букетова, Н. Н.; Сітніков, О. А.; Юренін, К. Ю.; Aleksenko, V.; Akimov, O.; Buketova, N.; Sitnikov, O.; Yurenin, K.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Дослідження статичних характеристих струменево-фрикційних живильниківФедорів, П.; Федорів, І.; Fedoriv, P.; Fedoriv, I.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Вибір параметрів доочисних транспортерів коренезбиральних машинТкаченко, Ігор Григорович; Гевко, Роман Богданович; Довбуш, Анатолій Дмитрович; Tkachenko, I.; Hevko, R.; Dovbush, A.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Використання 3d моделювання для оптимізації розмірів при проектуванні пристрою керування зміною швидкості через епіциклСтрілець, О.; Strilets, O.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Гвинтові конвеєри-змішувачіРогатинський, Роман Михайлович; Гевко, І. Б.; Дмитрів, Дмитро Володимирович; Гудь, В. З.; Rogatynskyi, R.; Hevko, I.; Dmytriv, D.; Gud, V.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Будова та принципу роботи муфти фланцево-пальцевої пружної запобіжної з вибором ходуСтрілець, О.; Андрушков, В.; Стрілець, В.; Strilets, O.; Andruchkov, V.; Strilets, V.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Дослідження процесу формоутворення заготовок з “U-подібних” профілівПилипець, Михайло Ількович; Пилипець, О.; Pylypets, M.; Pylypets, O.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Аналіз особливостей напружено-деформованого стану секції штанги польового обприскувачаСташків, Микола Ярославович; Цьонь, Олег Петрович; Бортник, І. М.; Stashkiv, M.; Tson, O.; Bortnyk, I.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Сучасні напрямки вдосконалення процесу індукційного наплавлення деталей машин та механізмівПулька, Чеслав Вікторович; Гаврилюк, Володимир Ярославович; Сенчишин, Віктор Степанович; Шарик, М. В.; Гурик, О. Я.; Pulka, Ch.; Havryliuk, V.; Senchyshyn, V.; Sharik, M.; Huryk, O.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Застосування дискретного перетворення Фур’є для контролю параметрів якості електроенергії при різкозмінних навантаженняхМикулик, П. М.; Mykulyk, P.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Крутильні коливання гвинтового робочого органу багатофункціонального транспортераМарунич, О. П.; Ляшук, О. Л.; Навроцька, Т. Д.; Marunych, O.; Lyashuk, O.; Navrotska, T.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Експериментальне дослідження динаміки взаємодії струминного захоплювача з об’єктом маніпулювання під час його захопленняМихайлишин, Р.; Савків, В.; Духон, Ф.; Хованец, Л.; Mykhailyshyn, R.; Savkiv, V.; Duchon, F.; Chovanec, L.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Формування теплових потоків в процесі точінняПилипець, О.; Захарків, О.; Pylypets, O.; Zakharkov, O.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Метод боротьби з комахоподібними шкідниками на сільськогосподарських полях за допомогою нвч технологійХимич, Г.; Khymych, G.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Моделювання роботи платформи Стюарта для задач прецизійного позиціонуванняПаламар, Михайло Іванович; Пастернак, Юрій Володимирович; Пастернак, В. С.; Шевчук, С.; Palamar, M.; Pasternak, Y.; Pasternak, V.; Shevchuk, S.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Пристрій для нарізання зовнішніх профільних гвинтових канавокКучвара, Іван Миколайович; Kuchvara, I. M.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Обгрунтування геометричних параметрів токарних різцв для напівчистового оброблення архімедових черв’яків великих модулівКривий, Петро Дмитрович; Кобельник, Володимир Романович; Литвин, О. В.; Петречко, І. Р.; Kryvyy, P.; Kobelnyk, V.; Lytvyn, O.; Petrechko, I.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Динаміки підресореної частини транспортних засобів на їх керованістьЛяшук, О. Л.; Хорошун, Роман Васильович; Пиндус, Юрій Іванович; Пиндус, Тетяна Борисівна; Lyashuk, O.; Khoroshun, R.; Pyndus, Y.; Pyndus, T.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Затискні кулачки з адаптивними властивостями для затиску тонкостінних деталейЛуців, Ігор Володимирович; Волошин, Віталій Несторович; Lutsiv, I.; Voloshyn, V.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Конструкція трирізцевої розточувальної головки з асиметричним розміщенням різців підвищеної продуктивностіКрупа, Володимир Васильович; Косів, Я. М.; Kryvyi, P.; Krupa, V. V.; Kosiv, Ya.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Експериментальні дослідження обробки деталей машинКондратюк, О. М.; Лещук, Р. Я.; Босюк, П. В.; Галан, Ю. Я.; Kondratiuk, O.; Leshchuk, R.; Bosiuk, P.; Galan, Y.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Зарядововпорядковані стани в квазідвовимірних органічних провідникахСкоренький, Юрій Любомирович; Крамар, Олександр Іванович; Довгоп’ятий, Юрій Миронович; Skorenkyy, Yu.; Kramar, O.; Dovhopyatyy, Yu.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Дослідження меж стійкості системи віброприводу живильника з автоналагоджуваною частотою збудженняКозбур, Ігор Романович; Шовкун, О. П.; Kozbur, I.; Shovkun, O.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Дослідження напруженого стану процесу формування трубчастих гвинтових заготовокДячун, Андрій Євгенович; Паливода, Ю. Є.; Щербань, В. І.; Diachun, A.; Palyvoda, Y.; Shcherban, V.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Встановлення профілю витка черв’ячної фрези для фрезерування дискової деталі із заокругленими зубамиДячун, Андрій Євгенович; Паливода, Ю. Є.; Довбенко, Я. В.; Diachun, A.; Palyvoda, Y.; Dovbenko, Y.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Контроль поверхні рефлектора в робочому режиміЗелінський, І.; Паламар, М.; Яворська, М.; Кругльов, В.; Zelinskiy, I.; Palamar, M.; Yavorska, M.; Kruhlov, V.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Дослідження параметрів пристрою для формоутворення комбінованих гвинтових заготовокДячун, Андрій Євгенович; Михайлюк, В. П.; Головатий, І. В.; Diachun, A.; Myhailiuk, V.; Golovatyi, I.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Робочий орган гнучкого гвинтового конвеєраКлендій, Володимир Миколайович; Klendii, V.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Методика проектування гвинтових конвеєрів з можливостями мобільної зміни довжини перевантаженняГудь, В. З.; Левкович, Михайло Геннадійович; Гупка, В. В.; Hud, V.; Levkovich, M.; Gupka, V.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Система індивідуального захисту органів дихання медичних працівників багаторазового використання в умовах пандемії COVID-19Дозорський, Василь Григорович; Дозорська, Оксана Федорівна; Яворська, Євгенія Богданівна; Дедів, Леонід Євгенович; Dozorskyi, V.; Dozorska, O. F.; Yavorska, E. B.; Dediv, L. Ye.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Щодо ефективності використання інструментів LMS Atutor для оцінювання знань студентівСкоренький, Юрій Любомирович; Skorenkyy, Yu.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Обґрунтування параметрів гідрореактивних пуско-запобіжних силових передачДанилишин, Г. М.; Danylyshyn, G.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Розрахунок кінематичних параметрів руху деформувального елемента при формуванні регулярних мікрорельєфів на торцевих поверхнях тіл обертанняДзюра, Володимир Олексійович; Ткаченко, Ігор Григорович; Dzyura, V.; Tkachenko, I.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Розрахунок кінематичних параметрів руху деформувального елемента при формуванні регулярних мікрорельєфів на торцевих поверхнях тіл обертанняДзюра, Володимир Олексійович; Ткаченко, Ігор Григорович; Dzyura, V.; Tkachenko, I.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Гвинтові конвеєри для подачі насипного паливаДмитрів, Олена Романівна; Рогатинська, Лілія Романівна; Грубенюк, М. В.; Леськів, П. О.; Dmytriv, O.; Rogatynska, L.; Grubenyuk, M.; Les’kiv, P.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Розробка еластичних щіткоподібних гвинтових робочих органів для транспортування сипких матеріалів з манімальними їх пошкодженнямиГевко, Роман Богданович; Довбуш, Тарас Анатолійович; Станько, А. І.; Hevko, R. B.; Dovbush, T. A.; Stanko, A. I.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Методи зниження пошкоджень коренеплодів при їх переміщенні у транспортно-очисних ситемах машинГевко, Роман Богданович; Баліцький, І. Б.; Хомик, Надія Ігорівна; Hevko, R.; Balitskii, I.; Khomuk, N.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Бункер рівномірного завантаження гвинтового конвеєра для забезпечення ефективного виконання операції змішуванняГевко, Іван Богданович; Гудь, В. З.; Навроцька, Т. Д.; Hevko, Iv. B.; Hud, V. Z.; Navrotskaya, T. D.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Дослідження проесу транспортування зернової суміші шнековим транспортером із одночасною сепарацієюГудь, В. З.; Hud, V.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Генетичні алгоритми в генеративному дизайніГагалюк, А. В.; Скляров, Р. А.; Gagalyuk, A.; Sklyarov, R.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Транспортно-технологічна система завантаження яблук у тарі в складські приміщенняГевко, Роман Богданович; Никеруй, Ю. С.; Олексюк, Василь Петрович; Hevko, R.; Nykerui, Y.; Oleksyuk, V.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Моделювання впливу мікрометеоритів на поверхні космічних апаратів з використанням лазерних технологійМочарський, Віталій Сергійович; Ковалюк, Богдан Павлович; Сорочак, Андрій Петрович; Марущак, Павло Орестович; Mocharskyi, V.; Kovalyuk, B.; Sorochak, A.; Maruschak, P.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Дослідження ефективності розподілу асигнувань між взаємодіючими видами транспортуБабій, Марія Василівна; Babii, M.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Особливості побудови повних діаграм деформування деревини ясена за жорсткого режиму навантажненняЯсній, Петро Володимирович; Гомон, С. С.; Дмитрук, В. П.; Yasniy, P.; Gomon, S.; Dmitruk, V.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Дослідження нерівномірності покриття при хімічному захисті рослинБабій, А. В.; Babii, A.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Оцінка впливу перевантажень на закономірності росту поверхневих втомних тріщин у низьколегованих сталяхЯсній, Петро Володимирович; Підгурський, Іван Миколайович; Підгурський, Микола Іванович; Yasnii, P.; Pidgurskyi, I.; Pidgurskyi, M.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Дослідження нерівномірності покриття при хімічному захисті рослинБабій, А. В.; Babii, A.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Експериментальне дослідження механізму синхронного обертання із електричним робочим валомЦепенюк, М. І.; Tsepenyuk, M. I.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Аналіз критеріїв втомного руйнування псевдопружного СПФ з урахуванням асиметрії циклу навантаженняЯсній, Володимир Петрович; Iasnii, V.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Розрахунок резонансних частот згинальних коливань пластмасових лопаток холодних турбодетандерівЯрема, Ігор Теодорович; Наконечний, Ю. І.; Yarema, I.; Nakonetchnj, Y.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Вплив перепаду пластичних деформацій на розподіл залишкових напружень по товщині пластини в околі прямолінійного зварного шваЦимбалюк, Л. І.; Блащак, Н. І.; Tsymbaliuk, L.; Blashchak, N.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Дослідження дисперсних наповнювачів для формування полімеркомпозитних матеріалів для використання в засобах транспортуЯкущенко, С. В.; Браїло, В. В.; Василенко, А. О.; Yakushchenko, S.; Brailo, V.; Vasylenko, A.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Надійність металоконструкцій причепівШевчук, Оксана Степанівна; Селіванова, Н.; Shevchuk, O.; Selivanova, N.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Формування фундаментальних фізичних понять у студентів у процесі вивчення атома водню у квантовій механіціКульчицький, В. І.; Kulchytskyi, V.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Закономірності перебігу фізико-хімічних процесів при структуроутворенні епоксидних матриць після НВЧ-обробкиСтухляк, Петро Данилович; Голотенко, О. С.; Золотий, Роман Захарійович; Stukhlyak, P.; Golotenko, O.; Zolotyi, R.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Розробка полімерних матеріалів із підвищеними теплофізичними властивостями для ремонту транспортуСапронов, Олександр Олександрович; Бертем, Антоніо; Sapronov, O.; Antonio Bertem Da Gloria De Deus
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Електророзрядний метод синтезу композиту системи TiC–TiТорпаков, А. С.; Сизоненко, О. М.; Липян, Є. В.; Присташ, М. С.; Torpakov, A.; Syzonenko, O.; Lypian, Ye.; Prystash, M.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Відновлення деталей системи газотурбінного нагнітання полімерними матеріаламиСоценко, В. В.; Сапронова, А. В.; Sotsenko, V.; Sapronova, A.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Особливості електророзрядного синтезу модифікатору TiC–TiПристаш, М. С.; Сизоненко, О. М.; Торпаков, А. С.; Липян, Є. В.; Тафтай, Е. І.; Prystash, M.; Syzonenko, O.; Torpakov, A.; Lypian, Ye.; Taftai, E.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Compacting carbon composites by products pyrolysis of natural gas in the termochemical flow-type reactorsSkachkov, V.; Karpenko, A.; Balbekova, B.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Діелектричні властивості епоксидних композиційних матеріалів наповнених нанодисперсною сажеюСметанкін, С. О.; Юренін, К. Ю.; Алексенко, В. Л.; Smetankin, S.; Yurenin, K.; Aleksenko, V.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Перспективи застосування керметів на основі карбіду титану для інструментів зварювання тертям з перемішуваннямЛазарюк, В.; Lazaryuk, V.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Надійність транспортних засобів в АПКПопович, Павло Васильович; Теслюк, Р.; Луців, В.; Добко, А.; Popovych, P.; Teslyuk, R.; Luciv, V.; Dobko, A.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Вплив деформації та передрекристалізаційної термічної оброки на механічні властивості сталей Ст3 та Х12Макруха, Т. О.; Дубовий, О. М.; Duboviy, O.; Makruha, T.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Зміни часових характеристик артеріальних осцилограм під впливом природних звуківВакуленко, Д. В.; Гевко, О. В.; Вакуленко, Л. О.; Vakulenko, D.; Hevko, O.; Vakulenko, L.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Конструювання мобільних сільськогосподарських машин з прогнозованою надійністюКоваль, Ю.; Koval, Yu.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Статична міцність сталі ВСт3пс зі зварним швомКовальчук, Ярослав Олексійович; Шингера, Наталія Ярославівна; Швед, Ярослав Леонідович; Kovalchuk, Ya.; Shynhera, N.; Shved, Ya.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Вплив морозостійких добавок на технічні властивості бетонуКаспрук, В. Б.; Kaspruk, V.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Видавничі сторінки-
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Зміст-
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Фонетичне і граматичне засвоєння іншомовних термінів у науково-популярних працях Івана ПулюяФедак, Софія Андріївна; Fedak, S.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020«Якість – безкоштовно» (14 принципів Філіпа Кросбі для управління якістю готельно-ресторанними послугами)Стойко, І. І.; Шерстюк, Роман Петрович; Stoyko, I.; Sherstiuk, R.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Нестандартні закони Роберта Лутца (8 законів крайслер для управління готельно-рестораннм бізнесом)Стойко, І. І.; Stoyko, I.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Концепція віртуального музею наукової спадщини Івана ПулюяКрамар, Олександр Іванович; Скоренький, Юрій Любомирович; Рокіцький, О. М.; Kramar, O.; Skorenkyy, Yu.; Rokitskyi, O.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Проблеми застосування магнітного оброблення при формуванні зразків епоксикомпозитівКарташов, В. В.; Ярема, Ігор Теодорович; Тотосько, Олег Васильович; Kartashov, V.; Yarema, I.; Totosko, O.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Критерії метаболічного синдрому у дітей з ожирінням у віці до 10 роківШмагайло, Л. А.; Shmagailo, L.
Conference Abstract14-May-20203-Jun-2020Розвиток трудового потенціалу шляхом інтенсифікації творчостіІгнатьєва, Вікторія Борисівна; Ignatieva, V.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 166