2020 : [1408] Community home page

Browse

Collections in this community

Logo

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю „Тоталітаризм як система знищення національної пам'яті“ (2020) [154]

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю „Тоталітаризм як система знищення національної пам'яті“ (Львів, 11–12 червня 2020 року)

Logo

ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція пам’яті почесного професора Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, академіка НАН України Миколи Григоровича Чумаченка: „Соціальні та економічні вектори інноваційного розвитку бізнес-структур“ (2020) [47]

ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція пам’яті почесного професора Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, академіка НАН України Миколи Григоровича Чумаченка: „Соціальні та економічні вектори інноваційного розвитку бізнес-структур“ (Тернопіль, 23 квітня 2020 року)

Logo

ІV Міжнародна науково-практична конференція „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“ (2020) [79]

ІV Міжнародна науково-практична конференція „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“ (Тернопіль, 31 березня 2020 року)

Logo

ІX Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2020) [292]

ІX Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (25-26 листоп. 2020 року, Тернопіль)

Logo

Міжнародна наукова конференція „Іван Пулюй: життя в ім’я науки та України“ (до 175-ліття від дня народження) (2020) [66]

Міжнародна наукова конференція „Іван Пулюй: життя в ім’я науки та України“ (до 175-ліття від дня народження) (Тернопіль, 28-30 вересня 2020 року)

Logo

Міжнародна науково-практична конференція „Цифрова економіка як фактор інноваційного розвитку суспільства“ (2020) [66]

Міжнародна науково-практична конференція „Цифрова економіка як фактор інноваційного розвитку суспільства“ (Тернопіль, 11 листопада 2020 року)

Logo

Міжнародна науково-технічна конференція „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ до 60 річчя з дня заснування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя та 175 річчя з дня народження Івана Пулюя (2020) [166]

Міжнародна науково-технічна конференція „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ до 60 річчя з дня заснування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя та 175 річчя з дня народження Івана Пулюя (Тернопіль, 14-15 травня 2020 року)

Logo

Ⅲ Міжнародна студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (2020) [159]

Ⅲ Міжнародна студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (Тернопіль, 23-24 квітня 2020 року)

Logo

V Міжнародна науково-методична конференція „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“ присвячена 60-річчю ТНТУ імені Івана Пулюя (2020) [70]

V Міжнародна науково-методична конференція „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“ присвячена 60-річчю ТНТУ імені Івана Пулюя (Тернопіль, 14 – 16 жовтня 2020 року)

Logo

V Міжнародна науково-практична конференція „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“ (2020) [41]

V Міжнародна науково-практична конференція „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“ (Тернопіль, 30 жовтня 2020 року)

Logo

VIII науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ (2020) [174]

VIII науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ (Тернопіль, 9 – 10 грудня 2020 року)

Logo

XІ Регіональна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“ (2020) [94]

XІ Регіональна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“ (Тернопіль, 8 листопада 2019 року)