V Міжнародна науково-практична конференція „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“ (2020) : [41] Collection home page

Logo
V Міжнародна науково-практична конференція
«Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах»

Організатори:

 • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 • Тернопільська міська рада
 • Корпорація «Науковий парк «Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля»
 • «Страхова компанія «ТАС»
 • Вроцлавський економічний університет (Республіка Польща)
 • Університет «Опольська Політехніка» (Республіка Польща)
 • Університет прикладних наук в Нисі (Республіка Польща)
 • Індо-Європейська освітня фундація (Республіка Польща)
 • Університет Дунареа де Йос м. Галац (Румунія)

Дата проведення: 30 жовтня 2020 року.

Тематичні секції конференції:

 1. Розвиток соціально-економічних систем мікро-, мезо- і макрорівня: конфлікт традиційних моделей  та економічних реалій 21 століття
 2. Особливості інтеграції держави, бізнесу, науки, освіти в умовах цифровізації суспільства
 3. Роль і потенціал вітчизняного підприємництва у розвитку економічно стійкої держави
 4. Сучасний розвиток фінансового ринку України: можливості, виклики, загрози
 5. Інновації у глобальній біржовій сфері та банківській діяльності
 6. Страховий ринок України — каталізатор чи стримувач прогресивних змін у вітчизняній економічній системі?
 7. Економічно ефективна торгівля: розуміння суті та сучасні підходи до її ведення
 8. Майбутнє конкурентоспроможності: розумне управління, розумні території, розумний бізнес

Офіційні мови конференції: українська, польська, англійська.

Форма проведення конференції: дистанційна

Для участі в роботі конференції необхідно до 25 жовтня 2020 року надіслати на адресу оргкомітету тези доповіді та сплатити організаційний внесок.

Для завершення реєстрації необхідно заповнити форму (українською або англійською мовою)

Інформаційні повідомлення:

Контактна інформація

Адреса оргкомітету
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Кафедра економіки та фінансів ТНТУ ім. І.Пулюя
Науковий секретар:
Маркович Ірина Богданівна — доцент кафедри економіки та фінансів ТНТУ ім. І.Пулюя, к.е.н., доцент
e-mail: konferenciya2020ef@gmail.com
тел.: +38 050 668 9327

Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах» (30 жовтня 2020 р.) / Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2020. ‒ 90 с.

ФМЗКПНЕС

Зміст


1
3
РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ МІКРО-, МЕЗО- І МАКРОРІВНЯ: КОНФЛІКТ ТРАДИЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ТА ЕКОНОМІЧНИХ РЕАЛІЙ 21 СТОЛІТТЯ
6
7
11
13
16
17
19
22
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ДЕРЖАВИ, БІЗНЕСУ, НАУКИ, ОСВІТИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
24
25
27
29
РОЛЬ ТА ПОТЕНЦІАЛ ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНО СТІЙКОЇ ДЕРЖАВИ
31
34
35
38
41
43
45
48
50
СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ: МОЖЛИВОСТІ, ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ
52
54
ІННОВАЦІЇ У ГЛОБАЛЬНІЙ БІРЖОВІЙ СФЕРІ ТА БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
57
59
СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ – КАТАЛІЗАТОР ЧИ СТРИМУВАЧ ПРОГРЕСИВНИХ ЗМІН У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ?
63
65
ЕКОНОМІЧНО ЕФЕКТИВНА ТОРГІВЛЯ: РОЗУМІННЯ СУТІ ТА СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЇЇ ВЕДЕННЯ
67
69
71
МАЙБУТНЄ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: РОЗУМНЕ УПРАВЛІННЯ, РОЗУМНІ ТЕРИТОРІЇ, РОЗУМНИЙ БІЗНЕС
74
76
78
80
83
86
87
90

Content


1
3
ROZVYTOK SOTSIALNO-EKONOMICHNYKH SYSTEM MIKRO-, MEZO- I MAKRORIVNIA: KONFLIKT TRADYTSIINYKH MODELEI TA EKONOMICHNYKH REALII 21 STOLITTIA
6
7
11
13
16
17
19
22
OSOBLYVOSTI INTEHRATSII DERZHAVY, BIZNESU, NAUKY, OSVITY V UMOVAKH TSYFROVIZATSII SUSPILSTVA
24
25
27
29
ROL TA POTENTSIAL VITCHYZNIANOHO PIDPRYIEMNYTSTVA U ROZVYTKU EKONOMICHNO STIIKOI DERZHAVY
31
34
35
38
41
43
45
48
50
SUCHASNYI ROZVYTOK FINANSOVOHO RYNKU UKRAINY: MOZHLYVOSTI, VYKLYKY, ZAHROZY
52
54
INNOVATSII U HLOBALNII BIRZHOVII SFERI TA BANKIVSKII DIIALNOSTI
57
59
STRAKHOVYI RYNOK UKRAINY – KATALIZATOR CHY STRYMUVACH PROHRESYVNYKH ZMIN U VITCHYZNIANII EKONOMICHNII SYSTEMI?
63
65
EKONOMICHNO EFEKTYVNA TORHIVLIA: ROZUMINNIA SUTI TA SUCHASNI PIDKHODY DO YII VEDENNIA
67
69
71
MAIBUTNIE KONKURENTOSPROMOZHNOSTI: ROZUMNE UPRAVLINNIA, ROZUMNI TERYTORII, ROZUMNYI BIZNES
74
76
78
80
83
86
87
90

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 41 of 41
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Conference Abstract30-Oct-202026-Nov-2020Основи дослідження конкурентоспроможності держави через призму ефективності державного управлінняКалінін, Назар; Kalinin, Nazar
Conference Abstract30-Oct-202026-Nov-2020Проблеми управління потенціалом соціально-економічних систем в умовах трансформаціїЛевицький, Віталій Орестович; Levytskyi, Vitalii
Conference Abstract30-Oct-202026-Nov-2020Гравітаційні моделі в процесах дослідження економічної відстані між країнамиМаркович, Ірина Богданівна; Markovych, Iryna
Conference Abstract30-Oct-202026-Nov-2020Аналітичний аспект розвитку економіки УкраїниГрицишин, Вікторія; Гац, Любов Євгенівна; Hrytsyshyn, Viktoriia; Hats, Lyubov
Conference Abstract30-Oct-202026-Nov-2020Вплив пандемії covid-19 на діяльність комунальних підприємствФармега, Юрій; Farmeha, Yurii
Conference Abstract30-Oct-202026-Nov-2020Видавнича сторінка-
Conference Abstract30-Oct-202026-Nov-2020Проблемні моменти створення конкурентного середовища в УкраїніДанилків, Тетяна; Danylkiv, Tetyana
Conference Abstract30-Oct-202026-Nov-2020Головні характеристики та ризики децентралізації в УкраїніГула, Інна; Hula, Inna
Conference Abstract30-Oct-202026-Nov-2020Креативна економіка: виклики та перспективи в кризових умовахКрупка, Андрій; Пиріг, Галина; Krupka, Andrii; Pyrig, Halina
Conference Abstract30-Oct-202026-Nov-2020Особливості конкурентного середовища вітчизняних підприємств кондитерької промисловостіАртеменко, Людмила Борисівна; Artemenko, Liudmyla
Conference Abstract30-Oct-202026-Nov-2020Організаційно-економічний механізм формування туристичної сфериГолда, Надія Михайлівна; Golda, Nadiia
Conference Abstract30-Oct-202026-Nov-2020Практична цінність знань як пріоритет сучасної вищої освіти УкраїниПанухник, Олена Віталіївна; Panukhnyk, Olena
Conference Abstract30-Oct-202026-Nov-2020Використання власних торгових марок (брендингу) – шлях до підвищення конкурентоспроможності торговельного підприємстваЛаптєва, Лариса; Демидюк, Оксана; Lapteva, Larisa; Demydiuk, Oksana
Conference Abstract30-Oct-202026-Nov-2020Теоретичні аспекти управління конкурентними перевагами підприємствДолик, Катерина; Dolyk, Kateryna
Conference Abstract30-Oct-202026-Nov-2020Особливості ведення бізнесу в умовах пандеміїЧеченюк, Ірина; Checheniuk, Iryna
Conference Abstract30-Oct-202026-Nov-2020До сутності попиту та пропозиції на страховому ринкуШпільчак, Ольга; Ромашко, Олександра; Shpilchak, Olga; Romashko, Oleksandra
Conference Abstract30-Oct-202026-Nov-2020Електронна комерція в період пандемії: виклики та можливостіМірошник, Соломія; Miroshnyk, Solomiia
Conference Abstract30-Oct-202026-Nov-2020Реінжініринг бізнес-процесів на підприємствіРидзай, Василь; Rydzai, Vasyl
Conference Abstract30-Oct-202026-Nov-2020Anti-crisis management under modern conditionsMarynenko, Nataliia; Rudiuk, Iryna
Conference Abstract30-Oct-202026-Nov-2020Діаманти як інвестиційні ресурсиХимич, Ірина Григорівна; Khymych, Iryna
Conference Abstract30-Oct-202026-Nov-2020Фінансові ризики в діяльності вітчизняних підприємствШевчук, Віталій; Shevchuk, Vitalii
Conference Abstract30-Oct-202026-Nov-2020Необанки – нова модель організації банкуКолінець, Леся; Радинський, Сергій Віталійович; Kolinets, Lesya; Radynskiy, Serghiy
Conference Abstract30-Oct-202026-Nov-2020Основні засади управління фінансовими ризиками підприємстваТимошик, Наталія Степанівна; Tymoshyk, Nataliia
Conference Abstract30-Oct-202026-Nov-2020Фінансові ресурси місцевого економічного розвиткуПодвірна, Тетяна Володимирівна; Podvirna, Tetiana
Conference Abstract30-Oct-202026-Nov-2020Шахрайство в автострахуванніГой, Віта; Hoi, Vita
Conference Abstract30-Oct-202026-Nov-2020Розвиток економіки України в період карантинних обмеженьМазуренок, Оксана Романівна; Грицишин, Вікторія; Mazurenok, Oksana; Hrytsyshyn, Viktoriia
Conference Abstract30-Oct-202026-Nov-2020Роль і потенціал вітчизняного підприємництва у розвитку економічно стійкої державиЛазарєва, Вікторія; Миронюк, Марія; Lazareva, Victoria; Myronyuk, Maria
Conference Abstract30-Oct-202026-Nov-2020Проблема розвитку та фінансування вітчизняних машинобудіних підприємствТарасюк, Тетяна; Tarasiuk, Tetyana
Conference Abstract30-Oct-202026-Nov-2020Зміст-
Conference Abstract30-Oct-202026-Nov-2020Ефективне управління активами підприємства та їхній вплив на структуру фінансових ресурсів підприємстваБурка, Олександр; Burka, Oleksandr
Conference Abstract30-Oct-202026-Nov-2020Оцінка результатів діяльності маркетингової служби промислового підприємстваДячун, Ольга Дмитрівна; Dyachun, Olga
Conference Abstract30-Oct-202026-Nov-2020Забезпечення ефективності діяльності підприємства у змінних умовах господарюванняКрамар, Ірина Юріївна; Машталер, Юрій; Kramar, Iryna; Mashtaler, Yuriy
Conference Abstract30-Oct-202026-Nov-2020Управління фінансовою стійкістю та її вплив на структуру капіталу підприємстваКонстантюк, Наталія Іванівна; Баліцький, Сергій; Konstantiuk, Nataliia; Balitskyi, Serhii
Conference Abstract30-Oct-202026-Nov-2020Еволюція поглядів на мотивацію персоналу на підприємствіКатрусяк, Христина; Katrusiak, Khrystyna
Conference Abstract30-Oct-202026-Nov-2020Проблеми та перспективи гармонізації цифрового ринку УкраїниОлексюк, Вікторія; Oleksiuk, Viktoria
Conference Abstract30-Oct-202026-Nov-2020Foreign experience of small business supportKolomenska, Albina
Conference Abstract30-Oct-202026-Nov-2020Сценарії поведінки трудових мігрантів, що вимушено повернулися в УкраїнуПанухник, Олена Віталіївна; Провальна, Юлія; Panukhnyk, Olena; Provalna, Yuliia
Conference Abstract30-Oct-202026-Nov-2020Формування освітньої інформаційно-комунікаційної інфраструктури в контексті проведення реформи децентралізаціїДурман, Микола; Дурман, Олена; Durman, Mykola; Durman, Olena
Conference Abstract30-Oct-202026-Nov-2020Студентоцентрований підхід в он-лайн навчанніВинник, Тетяна Михайлівна; Vynnyk, Tetiana
Conference Abstract30-Oct-202026-Nov-2020Редакційні сторінки-
Proceedings Book30-Oct-202013-Nov-2020Матеріали Ⅴ Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“-
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 41 of 41