ІX Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2020) : [292] Collection home page

Logo
IX Міжнародна науково-технічна
конференція молодих учених та студентів
«Актуальні задачі сучасних технологій»

Організатори:

 • Міністерство освіти і науки України
 • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (Україна)
 • Національна академія наук України
 • Університет імені П’єра і Марії Кюрі (Франція)
 • Маріборский університет (Словения)
 • Технічний університет у Кошице (Словаччина )
 • Вільнюський технічний університет ім. Гедимінаса (Литва)
 • Жешувський політехнічний університет ім. Лукасевича (Польща)
 • Білоруський національний технічний університет (Республіка Білорусь)
 • Міжнародний університет цивільної авіації (Марокко)
 • Наукове товариство ім. Шевченка
 • ГО «Асоціація випускників Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя»

Дата проведення: 25-26 листопада 2020 року.

Напрямки роботи конференції:

 • фізико-технічні основи розвитку нових технологій;
 • нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій;
 • сучасні технології в будівництві, машино- та приладобудуванні;
 • сучасні технології на транспорті;
 • комп’ютерно-інформаційні техно-логії та системи зв’язку;
 • електротехніка та енерго-збереження;
 • фундаментальні проблеми харчових біо- та нанотехнологій;
 • економічні та соціальні аспекти нових технологій.

Офіційні мови конференції: українська, англійська, російська, польська.

Реєстраційну форму, електронну версію відредагованих тез та копію квитанції про оплату оргвнеску необхідно надіслати на електронну або поштову адресу оргкомітету до 15 листопада 2020 р.

Конференція розпочнеться 25 листопада об 11 годині онлайн за посиланням: tube5.tntu.edu.ua/b/9k7-ag6-p9r

Контактна інформація

Адреса оргкомітету
ТНТУ імені Івана Пулюя,
вул. Руська,56, м. Тернопіль, 46001
тел. (0352) 519724,
E-mail: volodymyrdzyura@gmail.com
Організаційний комітет
Марущак П.О., Вітенько Т.М., Лещук Р.Я., Баран І.О., Ціх Г.В., Яськів В.І., Окіпний І.Б., Дзюра В.О., Дудар О.В., Золотий Р.З.
Голова організаційного комітету
Марущак Павло Орестович, тел. 097 407-26-96
Науковий секретар:
Дзюра Володимир Олексійович, тел. 096 236-67-52

Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів, том 1, (Тернопіль, 25–26 листоп. 2020.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль : ТНТУ, 2020. – 204. ISBN 978-966-305-111-6

Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів, том 2, (Тернопіль, 25–26 листоп. 2020.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль : ТНТУ, 2020. – 212. ISBN 978-966-305-112-3

Збірник тез доповідей ІX Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“

Зміст (том 1)


1
3
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
21
23
НОВІ МАТЕРІАЛИ, МІЦНІСТЬ І ДОВГОВІЧНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ
25
26
27
28
29
31
32
34
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ, МАШИНО- ТА ПРИЛАДОБУДУВАННІ
35
37
39
40
42
44
45
46
48
49
51
53
55
57
59
60
61
62
63
65
66
67
68
69
71
73
74
76
77
78
79
81
83
85
86
87
89
90
91
93
94
95
96
98
100
101
102
103
104
105
107
108
109
111
112
113
114
115
116
118
120
122
123
124
126
127
128
130
132
133
135
137
139
140
141
142
144
146
148
150
151
152
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ТРАНСПОРТІ
153
154
156
157
159
160
161
162
163
164
165
167
169
171
172
173
174
175
176
178
180
181
182
183
184
186
188
190
191
192
193
194
195
196
198
 
199
213

Content (Vol. 1)


1
3
FIZYKO-TEKHNICHNI OSNOVY ROZVYTKU NOVYKH TEKHNOLOHII
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
21
23
NOVI MATERIALY, MITSNIST I DOVHOVICHNIST ELEMENTIV KONSTRUKTSII
25
26
27
28
29
31
32
34
SUCHASNI TEKHNOLOHII V BUDIVNYTSTVI, MASHYNO- TA PRYLADOBUDUVANNI
35
37
39
40
42
44
45
46
48
49
51
53
55
57
59
60
61
62
63
65
66
67
68
69
71
73
74
76
77
78
79
81
83
85
86
87
89
90
91
93
94
95
96
98
100
101
102
103
104
105
107
108
109
111
112
113
114
115
116
118
120
122
123
124
126
127
128
130
132
133
135
137
139
140
141
142
144
146
148
150
151
152
SUCHASNI TEKHNOLOHII NA TRANSPORTI
153
154
156
157
159
160
161
162
163
164
165
167
169
171
172
173
174
175
176
178
180
181
182
183
184
186
188
190
191
192
193
194
195
196
198
 
199
213
Збірник тез доповідей ІX Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“

Зміст (том 2)


1
КОМПЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ
5
6
7
8
9
11
13
14
15
16
18
19
20
21
23
24
26
27
29
30
32
34
35
37
38
40
41
42
44
46
47
48
49
50
52
54
55
56
58
60
62
63
65
67
69
71
72
73
75
76
77
78
79
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
80
82
84
86
87
89
90
92
94
96
98
100
101
103
104
105
106
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
131
132
133
134
135
136
137
138
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ХАРЧОВИХ БІО- ТА НАНОТЕХНОЛОГІЙ
139
140
141
142
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
164
165
166
167
168
170
172
174
176
178
179
181
182
184
186
188
190
192
193
194
195
 
197
209

Content (Vol. 2)


1
KOMPIUTERNO-INFORMATSIINI TEKHNOLOHII TA SYSTEMY ZVIAZKU
5
6
7
8
9
11
13
14
15
16
18
19
20
21
23
24
26
27
29
30
32
34
35
37
38
40
41
42
44
46
47
48
49
50
52
54
55
56
58
60
62
63
65
67
69
71
72
73
75
76
77
78
79
ELEKTROTEKHNIKA TA ENERHOZBEREZHENNIA
80
82
84
86
87
89
90
92
94
96
98
100
101
103
104
105
106
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
131
132
133
134
135
136
137
138
FUNDAMENTALNI PROBLEMY KHARCHOVYKH BIO- TA NANOTEKHNOLOHII
139
140
141
142
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
EKONOMICHNI TA SOTSIALNI ASPEKTY NOVYKH TEKHNOLOHII
164
165
166
167
168
170
172
174
176
178
179
181
182
184
186
188
190
192
193
194
195
 
197
209

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 292
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Підвищення енергоефективності підприємств молокопереробної галузі шляхом виробництва біогазу з їх відходівЧайківський, А. І.; Зінь, Мирослав Михайлович; Chaikivskyi, A. I.; Zin, M. M.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Напрямки підвищення ефективності енерговикористання в житлово-комунальній сферіШелест, І. Л.; Shelest, I. L.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Проектування розвитку електричних мереж та системЧміль, С. С.; Головачук, Ю. В.; Зозуля, В. М.; Сисак, Іван Михайлович; Chmil, S. S.; Holovachuk, Yu. V.; Zozulia, V. M.; Sysak, I. M.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Підвищення надійності системи електропостачанняРоманишен, О. В.; Клименко, Д. Р.; Сисак, Іван Михайлович; Romanyshen, O. O.; Klymenko, D. R.; Sysak, I. M.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Підходи щодо забезпечення оптимального способу укладання кабелів ліній електропередачіФедірко, Ю. А.; Fedirko, Y. A.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Потенціал відновлюваних джерел енергії в УкраїніПіхуник, Н. І.; Pikhunyk, N. I.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Оптимізація проектування систем освітлення промислових об’єктівПоталіцин, Сергій Юрійович; Драгун, Р. О.; Синявський, Я. В.; Potalitcyn, S. Y.; Dragun, R. O.; Synyavsky, J. V.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Підвищення енергоефективності малих гес на базі турбін з підвідними трубо-проводами сифонного типуСуховій, І. І.; Зінь, Мирослав Михайлович; Sukhovii, I. I.; Zin, M. M.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Аналіз енергоефективності застосування біодизелю та біоетанолу в УкраїніФедорів, В. Р.; Тарасенко, М. Г.; Fedoriv, V. R.; Tarasenko, M. H.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Математична модель системи управління насосної установкиСарняк, І. М.; Sarnyak, I. M.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Вплив географічно розподілених відновлювальних джерел енергії на втрати в електричних мережахМарчук, П. П.; Філюк, Ярослав Олександрович; Marchuk, P. P.; Filiuk, Y. O.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Імпульсні опромінювальні установки для тепличних господарствМочернюк, І. П.; Котик, Марія Іванівна; Андрійчук, Володимир Андрійович; Mochernyuk, I. P.; Kotyk, M. I.; Andriychuk, V. A.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Аналіз критеріїв ефективності та методів дослідження пускових режимів електроприводівПановик, Т. М.; Panovyk, T. M.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Установка для вимірювання перехідних процесів в електричних колах із світлодіодамиПархуць, А. Р.; Андрійчук, Володимир Андрійович; Філюк, Ярослав Олександрович; Parkhuts, A. R.; Andriychuk, V. A.; Filiuk, Y. O.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Оптимізація процесу первинної переробки нафтиВладика, Р. В.; Галайчук, С. А.; Галевіч, Віт. Я.; Галевіч, Вол. Я.; Vladyka, R. V.; Halaichuk, S. A.; Halevich, Vit. Ya.; Halevich, Vol. Ya.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Світлотехнічний розрахунок системи аварійного освітленняПеретятко, П. О.; Михалець, Є. В.; Маїло, Р. В.; Осадца, Ярослав Михайлович; Peretiatko, P. O.; Mykhalets, Ye. V.; Mailo, R. V.; Osadtsa, Ya. M.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Засоби керування компенсувальними установками реактивної потужностіПанасюк, М. О.; Panasiuk, M. O.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Зарядка електричних транспортних засобів на основі безпровідної передачі енергіїЛевчук, П. П.; Коваль, Вадим Петрович; Levchyk, P. P.; Koval, V. P.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Розробка заходів зниження втрат електроенергії в системі електропостачання підприємстваМакаревич, М. І.; Makarevych, M. I.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Актуальність детектування сигналів на фоні завад у комп’ютерних системахВеличко, Д. В.; Прунчак, А. В.; Velychko, D. V.; Prunchak, A. V.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Гідро- та вітроенергетичні установки як альтернатива традиційній енергетиціКулієвич, С. Г.; Панчак, М. Я.; Kuliyevich, S. G.; Panchak, M. Ya.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Розробка системи диспетчеризації котельні санаторно-оздоровчого комплексуКуцин, Б. К.; Kutsyn, B. K.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Компенсація реактивної потужності системи електропостачанняМаксимчук, О. М.; Кушвид, Л. В.; Костик, Любов Миколаївна; Сисак, Іван Михайлович; Maksymchuk, O. M.; Kushvyd, L. V.; Kostyk, L. M.; Sysak, I. M.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Особливості енергоефективної модернізації освітлювальних установокКузьмич, Н. В.; Kyzmich, N. V.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Проект енергоефективної системи електропостачання аміачної компресорної станції цехуКонцограда, Т. А.; Костюк, І. Б.; Kontsohrada, T. A.; Kostiuk, I. B.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Енергозберігаючі технології у установках вуличного освітленняКошик, О. І.; Koshyk, O. I.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Використання поновлювальних джерел енергії для енергопостачання автономних споживачівКосар, М. М.; Чумак, Б. М.; Левчик, А. П.; Kosar, M. M.; Chumak, B. M.; Levchuk, A. P.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Підвищення надійності системи електропостачання механічного цехуКлачко, В. В.; Klachko, V. V.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Забезпечення надійності роботи системи електропостачання підприємствКудряшова, О. Л.; Гапонюк, А. В.; Kudriashova, O. L.; Haponiuk, A. V.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Вплив сонячної енергетики на виробництво електроенергії традиційними способамиКарпенко, В. О.; Філюк, Ярослав Олександрович; Karpenko, V. O.; Filiuk, Y. O.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Комерціалізація результатів науково-дослідної роботи у сфері малої гідроенергетикиЗінь, Мирослав Михайлович; Підгайний, Юрій Борисович; Zin, M. M.; Pidhainyi, Y. B.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Аналіз факторів що впливають на термін експлуатації світлодіодних світильниківДанилів, С. Р.; Наконечний, Мирослав Степанович; Danyliv, S. R.; Nakonechnyi, M. S.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Підвищення енергоефективності теплової ізоляції будинків на основі результатів тепловізійних дослідженьГусак, Т. О.; Husak, T. O.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Аналіз стану вітроенергетики в УкраїніГрицик, Н. В.; Gritsik, N. V.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021S-моделі для оцінки надійності інформаційних системЛизун, В. І.; Баран, А. Я.; Гураль, В. Я.; Бабовал, В. В.; Яворська, М. І.; Lyzun, V. I.; Baran, A. J.; Gural, V. J.; Baboval, V. V.; Yavorska, M. I.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Енергозбереження та відновлюваль електроенегріяГоловко, А. В.; Holovko, A. V.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Заходи зниження втрат в системі електропостачанняГерман, Д. О.; Луців, В. В.; Стасін, С. Б.; Herman, D. O.; Lutsiv, V. V.; Stasin, S. B.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Енергоефективність застосування термоелектричних модулівГоцанюк, Н. О.; Куземко, Наталія Анатоліївна; Hotsaniuk, N. O.; Kuzemko, N. A.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Перспективи розвитку розподільних електромереж середнього класу напругиБелякова, Ірина Володимирівна; Вакуленко, Олександр Олексійович; Фіголь, Р. П.; Beljakova, I. V.; Vakulenko, O. O.; Phihol, R. P.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Аналіз основних характеристик комерційних нейроінтерфейсівБуцій, Р. А.; Лупенко, Сергій Анатолійович; Butsiy, R. A.; Lupenko, S. A.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Підвищення ефективності систем енергозабезпечення комунальних закладівБелякова, Ірина Володимирівна; Вакуленко, Олександр Олексійович; Шпунт, М. П.; Beljakova, I. V.; Vakulenko, O. O.; Shpunt, M. P.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Енергоефективність у промисловості як фактор зменшення собівартості продукціїБелякова, Ірина Володимирівна; Вакуленко, Олександр Олексійович; Декет, І. М.; Beljakova, I. V.; Vakulenko, O. O.; Deket, I. M.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Підвищення надійності електропостачання підприємствБаюн, М. П.; Горщар, Ю. М.; Ковальчук, В. І.; Baiun, M. P.; Horshchar, Yu. M.; Kovalchuk, V. I.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Моделювання та аналіз характеристик систем освітлення та їх електропостачання для відкритих спортивних майданчиків загальноосвітніх шкілБрегін, М. М.; Чубатий, Юрій Олегович; Bregin, M. M.; Chubatiy, Yu. O.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Методи захисту центральних процесорів комп’ютерів від атакЯценко, Д. Р.; Леськів, В. М.; Луцик, Н. С.; Yatsenko, D. R.; Leskiv, V. M.; Lutsyk, N. S.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Освітлення приміщення автосалонуБаца, О. С.; Олійник, Г. С.; Batsa, O. S.; Oliinyk, G. S.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Фактори, що впливають на надійність електропостачанняБабюк, Сергій Миколайович; Красножоний, О. В.; Барило, В. П.; Брич, Б. В.; Babiuk, S. M.; Krasnozhonyi, O. V.; Barylo, VP.; Brych, B. V.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Аналіз ігрових рушіїв при реалізації розвиваючих ігор для дітей дошкільного вікуЯцишин, Василь Володимирович; Хацюр, В. В.; Yatsyshyn, V. V.; Khatsiur, V. V.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Методи обфускації програмного коду в комп'ютерних системахЯсній, Олег Петрович; Карплюк, В. І.; Yasniy, O. P.; Karplyuk, V. I.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Сонячні енергетичні установки та їх класифікаціяБартків, В. Я.; Гавучак, І. Р.; Кошицький, К. О.; Bartkiv, V. Ya.; Gavuchak, I. R.; Koshutskiy, K. O.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Підвищення ефективності сонячних панелей шляхом використання водяного охолодженняІме, Аях Нсікак; Коваль, Вадим Петрович; Ime, Ayah Nsikak; Koval, V. P.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Шляхи підвищення енергоефективності систем електропостачанняБабюк, Сергій Миколайович; Пліс, Я. В.; Babiuk, S. M.; Plis, Ya. V.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Інформаційна система для вирішення проблем із реалізацією сільськогосподарської продукціїСлободяник, А. М.; Slobodyanyk, A. M.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Методи та засоби моделювання та оптимізації бездротових мереж передавання данихЧорняк, І. А.; Chorniak, I. A.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Аналіз інформаційних систем управління проєктамиШмагай, В. В.; Shmahai, V. V.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Використання відкритих даних при розробці онлайн-сервісів в УкраїніТхір, І. І.; Tkhir, I. I.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Дослідження теплостійкості та ударної в’язкості епоксидної смоли при тривалій витримціСтухляк, Петро Данилович; Наумов, В. О.; Золотий, Роман Захарійович; Stukhlyak, P. D.; Naumov, V. O.; Zolotyi, R. Z.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Технології розпізнавання реквізитів банківських картБурмістр, В. О.; Осухівська, Галина Михайлівна; Burmistr, V. O.; Osukhivska, H. M.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Методи та засоби регулювання температурних режимів комп’ютерних системТиш, Євгенія Володимирівна; Палюх, В. М.; Tysh, Ie. V.; Paliukh, V. M.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Аналіз напружено-деформованого стану конструкцій під час сейсмічних впливівПоливана, У. В.; Polyvana, U. V.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Перспективи використання системи віртуальної реальності зі зворотнім зв’язком для зняття стресуБронецька, В. В.; Bronetska, V. V.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Проєктування системи контролю та управління температурними режимами «розумного будинку»Лещишин, Юрій Зіновійович; Павлюк, М. В.; Leschyshyn, Yu. Z.; Pavliuk, M. V.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Алгоритм шифрування даних за допомогою дискретних хаотичних послідовностейСлободян, М. О.; Лівчук, М. О.; Підченко, С. К.; Slobodian, M. O.; Livchuk, M. O.; Pidchenko, S. K.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Моделювання роботи автоматизованої системи управління виробництвом технологічної париПензовський, А. С.; Трембач, Ростислав Богданович; Penzovsky, A. S.; Trembach, R. B.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Ідентифікація думок людини при вимові букв подумки за сигналами мозку людиниПетрук, С. Л.; Хвостівький, М. О.; Petruk, S. L.; Khvostivskyy, M. O.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Огляд технологічних інструментів розумного містаПалка, Олег Вікторович; Palka, O. V.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Самоузгоджений розрахунок потенціального профілю AlN/GAN наноструктурНестор, Ю. В.; Бойко, І. В.; Nestor, J. V.; Boyko, I. V.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Методи та засоби оптимізації роботи мереж різного призначенняМурза, Д. В.; Круглик, Ю. О.; Марценко, Сергій Володимирович; Murza, D. V.; Kruhlyk, Y. O.; Martsenko, S. V.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Використання радіо-модулів lora на для віддаленого керування безпілотникомНазаревич, Олег Богданович; Назаревич, Т. О.; Nazarevych, O. B.; Nazarevych, T. O.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Програмна реалізація системи автоматизованого керування поливомОленюх, Р. В.; Трембач, Ростислав Богданович; Olenyukh, R. V.; Trembach, R. B.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Експертна система діагностування за параметрами вібраціїКопина, Т. В.; Трембач, Ростислав Богданович; Kopyna, T. V.; Trembach, R. B.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Дослідження впровадження нових послуг у мережах операторів зв’язку технології 5gМурза, Д. В.; Круглик, Ю. О.; Марценко, Сергій Володимирович; Murza, D. V.; Kruhlyk, Y. O.; Martsenko, S. V.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Моделювання системи діагностування редукторівГривнак, Д. О.; Трембач, Ростислав Богданович; Hryvnak, D. O.; Trembach, R. B.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Огляд методів оптимізації в машинному навчанні: градієнтний спуск та стохастичний градієнтний спускМарценюк, В. П.; Мілян, Н. В.; Martsenyuk, V. P.; Milian, N. V.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Моделювання роботи приладової системи для повірки деталей на наявність композитних включень засобами мережі петрМагула, Л. М.; Попович, С.; Іванців, О. Р.; Яворська, М. І.; Magula, L. M.; Popovych, S.; Ivanciv, O. R.; Yavorska, M. I.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Аналіз методів прогнозування трафіку у комп’ютерних мережахЛуцків, Андрій Мирославович; Бутинець, В. Ю.; Lutskiv, A. M.; Butynets, V. Yu.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021До питання розробки системи збереження даних для хмарної платформи openstackБаран, Ігор Олегович; Воронін, В. С.; Baran, I. O.; Voronin, V. S.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Дослідження теплостійкості та ударної в’язкості епоксидної смоли при тривалій витримціМикитишин, Андрій Григорович; Голотенко, О. С.; Ярема, Ігор Теодорович; Stukhlyak, P. D.; Naumov, V. O.; Zolotyi, R. Z.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Мережі петрі як метод моделювання динамічних комп’ютерних системЛуцків, Андрій Мирославович; Ващук, М. В.; Lutskiv, A. M.; Vashschuk, M. V.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Метод обробки зображення для верифікації особиМойсей, П. І.; Дедів, Ірина Юріївна; Moisei, P. I.; Dediv, I. U.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Алгоритм організації системи керування на основі смарт - технологій.Куліш, Н. В.; Химич, Григорій Петрович; Kulish, N. V.; Khymych, G. P.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Підвищення ефективності комп’ютерної мережі на основі топології meshКоваленко, О. С.; Kovalenko, O. S.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Вбудована система підтримання швидкості пілотажних моделей літаківЛещишин, Юрій Зіновійович; Чепис, О. В.; Наконечний, В. В.; Leshchyshyn, Y. Z.; Chepys, O. V.; Nakonechnyy, V. V.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Цифровий профіль малих та середніх підприємств європиЛесів, В. М.; Дмитроца, Леся Павлівна; Lesiv, V. M.; Dmytrotsa, L. P.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Проектування прикладних систем обробки та аналізу великих даних на основі глибоких нейронних мережКомар, М. П.; Перевізник, Р. М.; Неспляк, Д. Б.; Комарницький, Р. Є.; Червоняк, Т. М.; Вигнанець, В. Р.; Деньчук, В. Р.; Голодюк, О. М.; Гатенюк, Д. В.; Komar, M. P.; Pereviznyk, R. M.; Nespliak, D. B.; Komarnytskyi, R. Ye.; Chervoniak, T. M.; Vyhnanets, V. R.; Denchuk, V. R.; Holodiuk, O. M.; Hateniuk, D. V.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Використання віддаленої інженерії в задачах моделювання та опрацювання циклічних сигналівЛупенко, Сергій Анатолійович; Вівчарик, В. С.; Lupenko, S. A.; Vivcharyk, V. S.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Аналіз особливостей технологій front end розробкиБойко, І. В.; Куніц, В. В.; Boiko, I. V.; Kunits, V. V.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Проблема доступності інтернету для людей з особливими потребамиЛупенко, Сергій Анатолійович; Кивацький, І. М.; Lupenko, S. A.; Kyvatskyi, I. M.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Особливості конструювання фрактальної антени у вигляді сніжинкиКниш, М. А.; Чукас, Т. Б.; Денека, В. І.; Knysh, M. A.; Chukas, T. B.; Deneka, V. I.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Дослідження системи автоматизованого регулювання напруги зварювальної дугиБалькан, П. Б.; Винник, І. Д.; Ковальчук, В. В.; Чміль, Ю. С.; Деревянко, В. С.; Balkan, P. B.; Vynnyk, I. D.; Kovalchuk, V. V.; Chmil, Yu. S.; Derevyanko, V. S.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Способи взаємодії користувачів із вебсайтамиЗагорулько, О. А.; Чернишова, Е. О.; Zahorulko, O. A.; Chernyshova, E. O.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Аудіоінтерфейсні та нейроінтерфейсні технології вводу діагностичної інформації в інформаційну систему «іміджтерапевт» для народної медициниКатеринюк, І. В.; Лупенко, Сергій Анатолійович; Буцій, Р. А.; Kateryniuk, I. V.; Lupenko, S. A.; Butsiy, R. A.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Дослідження системи автоматизованого диспетчерського керування комутаційними модулямиЗінюк, М. П.; Яцюк, М. О.; Пелехатий, Ю. Р.; Сибидло, А. Д.; Лещук, М. Р.; Ziniuk, M. P.; Yatsiuk, M. O.; Pelekhatyi, Yu. R.; Sybydlo, A. D.; Leshchuk, M. R.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Значення системи екологічного менеджменту для підприємстваФрімпонг, Кессе Дж; Frimpong, Kesse J.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Державна підтримка розвитку малого бізнесу в УкраїніШевчук, Р. М.; Шведа, Наталія Михайлівна; Shevchuk, R. M.; Shveda, N. M.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Творчі здібності випускників шкіл як передумова успішної адаптації до навчання у взоПеріг, Ірина Мирославівна; Грицюк, І. С.; Perig, I. M.; Hrytsiuk, I. S.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Роль емоційного інтелекту в професійній діяльності працівників ресторанного бізнесуПохилюк, А. В.; Pokhyliuk, A. V.
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Видавнича сторінка-
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Зміст-
Conference Abstract25-Nov-202024-Mar-2021Ветеринарно-санітарний контро́ль і нагляд в УкраїніХолод, Ю. М.; Шведа, Наталія Михайлівна; Kholod, Yu. M.; Shveda, N. M.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 292