Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-46 of 46 (Search time: 0.048 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Article22-Dec-202010-Feb-2021Науково-методичні підходи до аналізу ефективності використання виробничого потенціалу підприємстваКамінська, Ірина; Ковальчук, Надія; Демидович, Андрій; Дубровський, Владислав; Kaminska, Iryna; Kovalchuk, Nadiia; Demydovych, Andrii; Dubrovskyi, Vladyslav
Article22-Dec-202010-Feb-2021Організаційно-економічний механізм енергозбереження на підприємствахПулька, Чеслав Вікторович; Дзядикевич, Юрій; Pulka, Cheslav; Dzyadykevych, Yuriy
Article22-Dec-202010-Feb-2021Стан та тенденції розвитку організації документообігу в інформаційній системі управління підприємствомКоролюк, Тетяна Миколаївна; Кравчук, Наталія Василівна; Карп, Ірина; Korolyuk, Tetyana; Kravchuk, Nataliia; Karp, Iryna
Article21-Nov-201727-Dec-2017Фінансовий саморозвиток підприємств в умовах фінансової кризиГладкова, Ольга В’ячеславівна; Gladkova, Olga
Article31-Jan-20186-Mar-2019Методи діагностики матеріальних потоків на підприємствахМарущак, Леся Іванівна; Marushchak, Lesia
Article14-Apr-202017-Sep-2020Шляхи підвищення культури підприємництва або «корпоративна етика» як засіб виховання бізнесменаГагалюк, Ольга Іванівна; Hahaliuk, Olha
Article16-Apr-201918-May-2019Інформаційне забезпечення управління розвитком промислового підприємства в умовах інформаційної економікиКвілінський, Олексій; Kvilinskii, Oleksiy
Article31-Jan-20186-Mar-2019Концептуальні засади вимірювання й оцінювання інтелектуального капіталу вітчизняних машинобудівних підприємствНагорняк, Галина Степанівна; Nahorniak, Halyna
Article19-Dec-201915-May-2020Розвиток підприємства: сутність, форми, видиЗанора, Володимир Олександрович; Zanora, Volodymyr
Article19-Dec-201915-May-2020Процесний менеджмент як інструмент ефективного функціонування торговельних підприємств споживчої коопераціїФіліна, Світлана Володимирівна; Filina, Svitlana
Article20-Apr-20218-Jun-2021Вдосконалення складу звітності як шлях до підвищення інвестиційної привабливості підприємстваКучеркова, Світлана; Kucherkova, Svitlana
Article18-Sep-202023-Dec-2020Фінансовий консалтинг: тенденції та особливості розвитку в УкраїніПавликівська, Ольга Іванівна; Плекан, Уляна Михайлівна; Pavlykivska, Olha; Plekan, Uliana
Article18-Sep-202023-Dec-2020Особливості розвитку та результати державного управління в Україні за період незалежності (публіцистично-науковий нарис про вирішення управлінських, філософсько-ідеологічних проблем у державі)Андрушків, Богдан Миколайович; Кирич, Наталія Богданівна; Погайдак, Ольга Богданівна; Шерстюк, Роман Петрович; Мельник, Лілія Миколаївна; Кузь, Тетяна Іванівна; Гагалюк, Ольга Іванівна; Andrushkiv, Bohdan; Kyrych, Nataliia; Pohaidak, Olha; Sherstiuk, Roman; Melnyk, Liliya; Kuz, Tetyana; Hahaliuk, Olha
Article18-Sep-202023-Dec-2020Інновація як важливий елемент створення конкурентної переваги для сучасних підприємствШмітка, Станіслав; Єнджейчик, Лукаш; Schmitka, Stanislav; Endzejczyk, Lukash
Article22-Jan-201919-Mar-2019Передумови інтернаціоналізації машинобудівних підприємствКрамар, Ірина Юріївна; Мариненко, Наталія Юріївна; Kramar, Iryna; Marynenko, Nataliia
Article22-Jun-202127-Aug-2021Діджиталізація діяльності підприємств: тенденції, цифровий облік, перспективиКоролюк, Тетяна Миколаївна; Мазуренок, Оксана Романівна; Korolyuk, Tetyana; Mazurenok, Oksana
Article22-May-201822-Feb-2019Визначення ролі та особливостей формування інтелектуального капіталу сучасних підприємств галузі машинобудування, основних аспектів методик його оцінюванняНагорняк, Галина Степанівна; Nahorniak, Halyna
Article22-May-201822-Feb-2019Нормативно-правові засади розвитку промисловості в Україні (на прикладі машинобудування)Мазуренок, Оксана Романівна; Mazyrenok, Oksana
Article201220-May-2013Контролінг як технологія інтелектуалізації управління бізнес-процесами на підприємствахШвидкий, Едуард
Article22-May-202017-Sep-2020Визначення найважливіших закономірностей стабільного розвитку підприємств готельноресторанного господарстваНагорняк, Галина Степанівна; Малюта, Людмила Ярославівна; Мельник, Лілія Миколаївна; Nahorniak, Halyna; Malyuta, Lyudmyla; Melnyk, Liliya
Article201228-May-2013Вплив економічних чинників на ефективність діяльності підприємств машинобудуванняВасилюк, Андрій Петрович; Vasylyuk, Andriy
Article25-Jun-20191-Sep-2019Cтратегічні напрямки реалізації економічного потенціалу підприємстваШабатура, Тетяна Сергіївна; Shabatura, Tatiana
Article201228-May-2013Переваги та недоліки використання аутсорсингу в діяльності автомобілебудівних підприємств УкраїниМудра, Марія; Mudra, Maria
Article30-Jun-201918-Dec-2019Інноваційний механізм трансформування знань і компетенцій у систему складових інтелектуального капіталу суб'єктів господарювання (на прикладі вітчизняних машинобудівних підприємств)Нагорняк, Галина Степанівна; Нагорняк, Ірина Степанівна; Nahorniak, Halyna; Nahorniak, Iryna
Article30-Jun-201918-Dec-2019Організаційне навантаження механізму управління соціально відповідальною діяльністю підприємствПлекан, Уляна Михайлівна; Plekan, Uliana
Article30-Jun-201918-Dec-2019Класифікація факторів впливу на вартість підприємств індустрії туризмуТараненко, Олександр; Taranenko, Aleksandr
Article201024-Mar-2011Управління плануванням та основні підходи до формування системи планування діяльності підприємства на різних організаційних рівняхТарасюк, Галина Миколаївна
Article27-May-201411-Dec-2014Формування комплексної системи показників забезпечення економічної стійкості підприємстваLevytskyj, Viktor
Article21-Oct-201416-Dec-2014Інноваційний вектор розвитку економіки: регіональний аспектРуда, Ольга Василівна; Кравчук, Віктор Васильович; Kulyk, Volodymyr; Ruda, Olha; Kravchyk, Viktor
Article27-May-201411-Dec-2014Методичний підхід до економічного визначення показника рівня конфліктностіSivchuk, Iryna
Article20-Mar-20145-Dec-2014Інноваційні підходи до оцінювання діяльності обслуговуючих підприємств (природоохоронні аспекти)Pohaydak, Olga
Article6-Mar-20151-Mar-2016Продуктивність праці на підприємствах та основні напрями її підвищенняМуха, Роксолана; Mukha, Roksolana
Article21-Nov-20221-Apr-2023Сутність, значення та обліково-інформаційне забезпечення процесу контролінгуКоролюк, Т.; Співак, С.; Korolyuk, T.; Spivak, S.
Article31-Aug-202123-Dec-2021Формування системи фінансовоекономічної безпеки на підприємствіДовгаль, Анна; Пархоменко, Наталія; Dovgal, Anna; Parkhomenko, Nataliia
Article24-May-202225-Sep-2022Діджиталізація документообігу на підприємстві: особливості сервісного забезпеченняКоролюк, Тетяна Миколаївна; Рапа, Наталія Василівна; Korolyuk, Tetyana; Rapa, Nataliia
Article24-Apr-20236-Jun-2023Стратегія розвитку економічної політики держави в галузі інноваційно-орієнтованої виробничої бізнес-інфраструктуриРатинський, Вадим Віталійович; Ratynskyi, Vadym
Article21-Jun-202213-Dec-2022Нематеріальна мотивація персоналу сучасних підприємствЛеськова, С.; Leskova, S.
Article21-Dec-202123-Mar-2022Оцінювання експортного потенціалу підприємстваГронь, Олександра Вікторівна; Сікаленко, Олеся Юріївна; Gron, Oleksandra; Sikalenko, Olesya
Article22-Feb-20227-Sep-2022Особливості управління дебіторською заборгованістю підприємстваЛащик, Ірина Ігорівна; Віблий, Петро Іванович; Коць, Ольга Олегівна; Lashchyk, Iryna; Vibliy, Petro; Kots, Olha
Article21-Oct-201416-Dec-2014Джерела економічних даних для інформаційно-аналітичних систем підприємстваHaida, Taras
Article20-Jun-20234-Sep-2023Оцінка рівня фінансової безпеки підприємства (на прикладі підприємства ТзОВ «Уніплит»)Ситник, Наталія Степанівна; Бацман, Ірина Вікторівна; Sytnyk, Natalia; Batsman, Iryna
Article5-Sep-202314-Oct-2023Особливості організації управлінського обліку в системі контролінгуКоролюк, Тетяна Миколаївна; Хомин, Петро Якимович; Співак, Сергій Михайлович; Korolyuk, Tetyana; Khomyn, Petro; Spivak, Serhii
Article20-Jun-20234-Sep-2023Інвестиційний потенціал України в умовах війниВіблий, Петро Іванович; Блавт, Анна Андріївна; Viblyi, Petro; Blavt, Anna
Article24-Oct-202328-Dec-2023Місце і роль стратегічного управлінського обліку в обліковій практиці вітчизняних підприємств в умовах військових дійМошковська, Олена Анатоліївна; Moshkovska, Olena
Article24-Oct-202328-Dec-2023Місце та роль аудиту фінансової звітності в діяльності підприємстваБондаренко, Наталія Миколаївна; Федорко, Віолетта Андріївна; Bondarenko, Natalya; Fedorko, Violetta
Article20-Feb-20241-May-2024Теоретичне підґрунтя розвитку підприємницької діяльності у сфері торгівлі УкраїниГрінченко, Раїса Володимирівна; Лукінов, Сергій Сергійович; Hrinchenko, Raisa; Lukinov, Serhiy
Results 1-46 of 46 (Search time: 0.048 seconds).
  • previous
  • 1
  • next