Ⅳ Міжнародна науково–методична конференція „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“ (2013) : [109] Collection home page

ІV Міжнародна науково-методична конференція
Форум молодих економістів-кібернетиків
«Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід»

24 жовтня 2013 року в читальному залі бібліотеки університету відбулося відкриття ІV Міжнародної науково-методичної конференції Форуму молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід».

Серед її організаторів — Міністерство освіти і науки України, Всеукраїнське громадське об’єднання «Українська асоціація економічної кібернетики», Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Львівський національний університет імені Івана Франка, Ягелонський університет (Польща), Могилівський державний університет продовольства (Білорусь), Технологічний університет Таджикистану (Таджикистан), Тернопільська обласна організація Українського союзу науково-технічної інтелігенції.

Понад 70 учасників зібралися задля обговорення актуальних питань розвитку економіки як в Україні, так і за її межами. Відкривав конференцію проректор з наукової роботи ТНТУ, зав. кафедрою економічної кібернетики, професор Рогатинський Роман Михайлович. До вітального слова Рогатинський Р.М. запросив засновника конференції, співголову оргкомітету, завідувача кафедри економічної кібернетики ЛНУ ім.І.Франка, д.е.н., професора Вовка Володимира Михайловича. «Сьогодні кібернетика — це авангард науки. Виш, у якому навчаються кібернетики має відшліфовувати інструментарій мислення цих молодих людей та бути активним у завоюванні території, де можна впроваджувати цей інструментарій» — зазначив професор Вовк В.М. Про важливість співпраці та обміну досвідом ВНЗ у сфері економічної кібернетики наголосила завідувач кафедри економічної кібернетики Вінницького національного аграрного університету, д.е.н., професор Коляденко Світлана Василівна. Ці та інші питання знайшли відображення у доповідях під час пленарного засідання, зокрема:

 • Доповідь д.е.н., проф. Вовка В.М. «Проблеми економічної кібернетики на сучасному етапі розвитку економіки України».
 • Доповідь д.е.н.. проф. Ляшенко О.М. «Питання вдосконалення стандарту вищої освіти з підготовки фахівців з економічної кібернетики».
 • Доповідь заступника декана ФПД, к.е.н. Співака С.М. «Особливості та проблеми використання інформаційних систем в процесі підготовки фахівців фінансово-економічного напряму».

Робота конференції тривала впродовж трьох днів. За результатами конференції планується видати збірник тез конференції, а також збірник наукових статей («Вісник Львівського університету. Серія економічна», листопад — грудень 2013 р.).

На конференції планується обговорення проблем та розробка рекомендацій за такими напрямами:

 1. Моделювання економіко-виробничих систем.
 2. Економетричні моделі та методи прогнозування.
 3. Моделі синергетичної економіки.
 4. Інформаційні технології в моделюванні економіки.
 5. Комунікації та якість в управлінні.
 6. Актуальні задачі теоретичної економіки.
 7. Методологічні та прикладні аспекти функціонування та розвитку економіки підприємств.
 8. Проблеми підготовки фахівців з економічної кібернетики.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська.

Для участі в конференції необхідно надіслати наступні супровідні документи:

 • заявку про участь у конференції (приклад див. в інформаційному листі табл. 1); (приклад назви файлу — zayav_Ivaniv) — не пізніше 06 жовтня 2013 р. поштою або konf.ek.kibern@gmail.com;
 • тексти тез (1–2 сторінки, назва файлів, наприклад, tez_Іvaniv) подати не пізніше 13 жовтня 2013 р. поштою або на konf.ek.kibern@gmail.com;
 • роздруковану статтю, підписану авторами та її електронну версію (назва файлів, наприклад, stat_Іvaniv), оформлені відповідно до вказаних нижче вимог, подати до початку конференції (допускається подання тексту статті з оплатою під час проведення конференції).

Інформація для контактів: кафедра економічної кібернетики ТНТУ ім. І. Пулюя; наукові секретарі Захаревич Оксана Ігорівна, Потіха Оксана Богданівна тел.: (0352) 43-06-73, т/факс: (0352) 25-36-74; konf.ek.kibern@gmail.com

Поштова адреса: Завідувачу кафедри економічної кібернетики проф. Рогатинському Р.М. ТНТУ ім. І. Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001.

Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досві: Тези доповідей ІV Міжнародної науково–методичної конференції, 24-26 жовтня 2013 року, Тернопіль / відпов.ред Р.М.Рогатинський. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім.І.Пулюя. – 216 с.

Тези доповідей Ⅳ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів-кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»

Зміст


1
2
3
СЕКЦІЯ 1. МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКО-ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ
10
12
14
17
18
20
21
23
26
27
29
31
33
35
36
39
41
43
45
48
49
СЕКЦІЯ 2. ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ
52
53
55
57
59
61
63
65
67
СЕКЦІЯ 3. МОДЕЛІ СИНЕРГЕТИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ
69
71
СЕКЦІЯ 4. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МОДЕЛЮВАННІ ЕКОНОМІКИ
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
97
99
101
103
106
109
111
СЕКЦІЯ 5. КОМУНІКАЦІЇ ТА ЯКІСТЬ В УПРАВЛІННІ
114
116
117
СЕКЦІЯ 6. АКТУАЛЬНІ ЗАДАЧІ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ
120
121
123
125
127
129
131
133
135
136
138
140
141
143
146
148
150
152
153
155
СЕКЦІЯ 7. МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ
157
159
160
161
163
164
166
168
169
171
173
175
177
180
182
183
185
187
189
190
193
195
197
198
199
201
203
205
СЕКЦІЯ 8. ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ
208
209
211
 
215

Content


1
2
3
SEKTSIIA 1. MODELIUVANNIA EKONOMIKO-VYROBNYCHYKH SYSTEM
10
12
14
17
18
20
21
23
26
27
29
31
33
35
36
39
41
43
45
48
49
SEKTSIIA 2. EKONOMETRYCHNI MODELI TA METODY PROHNOZUVANNIA
52
53
55
57
59
61
63
65
67
SEKTSIIA 3. MODELI SYNERHETYCHNOI EKONOMIKY
69
71
SEKTSIIA 4. INFORMATSIINI TEKHNOLOHII V MODELIUVANNI EKONOMIKY
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
97
99
101
103
106
109
111
SEKTSIIA 5. KOMUNIKATSII TA YAKIST V UPRAVLINNI
114
116
117
SEKTSIIA 6. AKTUALNI ZADACHI TEORETYCHNOI EKONOMIKY
120
121
123
125
127
129
131
133
135
136
138
140
141
143
146
148
150
152
153
155
SEKTSIIA 7. METODOLOHICHNI TA PRYKLADNI ASPEKTY FUNKTSIONUVANNIA TA ROZVYTKU EKONOMIKY PIDPRYIEMSTV
157
159
160
161
163
164
166
168
169
171
173
175
177
180
182
183
185
187
189
190
193
195
197
198
199
201
203
205
SEKTSIIA 8. PROBLEMY PIDHOTOVKY FAKHIVTSIV Z EKONOMICHNOI KIBERNETYKY
208
209
211
 
215

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 109
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Article24-Oct-201322-Mar-2017Застосування нечіткої логіки для вирішення економічних задачБільовський, К. Е.; Матковська, О. В.; Belovsky, C. E.; Matkovska, O. V.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Основні напрями покращення ефективності використання основних засобівПроскурович, О. В.; Рудик, В. Л.; Proskurovich, O. V.; Rudyk, V. L.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Проблеми та шляхи вирішення венчурного бізнесу в УкраїніПроскурович, О. В.; Бєлашова, К. О.; Proskurovich, O. V.; Belashova, K. O.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Методи регресійного аналізу в наукових дослідженняхЮрків, М. М.; Yurkiv, M. M.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Капіталізація українських фондових біржРізник, Е. О.; Машлій, Галина Богданівна; Riznuk, E. O.; Mashliy, G. B.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Розвиток підприємництва в УкраїніЛисаковський, О. Я.; Lysakovskyi, O.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Оцінка ефективності виробничо-господарської діяльності малих підприємствПроскурович, О. В.; Каденчук, О. Ю.; Proskurovych, O.; Kadenchuk, O.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Прогнозування розвитку кредитного ринку УкраїниАртим-Дрогомирецька, З. Б.; Дацко, М. В.; Artym-Drogomyretska, Z. B.; Datsko, M. V.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Напрямки та показники розвитку житлового будівництва в Тернопільській області на 2013 рікБагрій, М. П.; Bahriy, M.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Моделі управління державним боргом: європейський досвідГринчуцький, Р. В.; Grynchytsky, R. V.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Моделювання показників ефективності використання основних фондівSadykov, D. F.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Формування механізму покращення використання основних фондів підприємстваКрекотень, К. І.; Galushchak, O.; Krekoten, K.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Аналіз особливостей розвитку енергоринку УкраїниShaihen, N. A.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Оптимізація зон транспортного обслуговування поштового відділенняBobryk, I. I.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Роль економіко-математичного моделювання при дослідженні економіко-виробничих системBrunets, M. R.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Інформаційні системи та технології в муніципальному управлінніTereshchenko, O. Yu.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Формування категорії собівартості продукції в ринковій економіціBerestetska, O. M.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Рефінансування як сучасний метод управління дебіторською заборгованістюШведа, Наталія Михайлівна; Hural, I. M.; Shveda, N. M.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Роль та особливості ділової комунікаціїYuryk, N.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Формування системи стратегічного розвитку економічної системиKaminska, N.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Теоретичні засади моделювання фінансового стану підприємстваБабій, С. Л.; Proskurovich, O. V.; Babij, S. L.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Динамічна модель оподаткування туристичної галузіZomchak, L. M.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Система підтримки прийняття рішень щодо планування цінової політики підприємстваKhoroshun, V. V.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Особливості використання OLTP і OLAP-технологій у підтримці прийняття рішеньРогатинська, Олена Романівна; Rogatynska, L.; Rogatynska, O.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Методичні аспекти використання системи MOODLE у процесі підготовки фахівців з економічної кібернетикиKopniak, K. V.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Прогнозування імовірності банкрутства методами нечіткої логікиЗавгородня, Т. П.; Проскурович, О. В.; Paliychuk, V. S.; Zavgorodnyaya, T. P.; Proskyrovich, O. V.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Ефективність управління фінансовими ресурсами підприємстваStefaniv, O.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Етапи розрахунку інтегрального показника мотивацій трудових факторів ділової активності підприємстваHats, L.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Механізм діагностики діяльності підприємства з врахуванням ризикуHrynchutska, S. V.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Дослідження взаємозв’язку між поняттями «інновація» та «інноваційний процес»Марчук, Н. П.; Sorokivska, O. A.; Marchuk, N. P.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Оптимізаційна модель для управління транспортним паркомРогатинська, Олена Романівна; Рогатинська, Лілія Романівна; Dmytriv, D. V.; Rogatynska, O. R.; Rogatynska, L. R.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Аналіз інноваційної складової інвестиційної діяльності підприємстваKovalyuk, O. S.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Оптимізація використання коштів автодорожнього підприємства на дорожні роботиKovalchyk, O. A.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Сучасні тенденції українського біржового ринку акційМашлій, Галина Богданівна; Libus, T. I.; Mashliy, G. B.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Модель співвідношення страхового тарифу та ймовірності страхового випадкуGalaieva, L.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Державне регулювання біржової діяльності в УкраїніМашлій, Галина Богданівна; Yaremchuk, Y. A.; Mashliy, G. B.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Моделювання соціально-економічних процесів на базі нечіткої логікиГарматій, Наталія Михайлівна; Rogatunski, R.; Garmatiy, N.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Розробка ефективної збутової політики підприємстваKrekoten, A. I.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Models depending on purchasing power of generalized demand functionsGrygorkiv, M. V.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Моделювання інноваційного розвитку економіко-виробничих системZakharevich, O.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Сучасні тенденції та проблеми розвитку фондового ринку УкраїниШевчук, Я. М.; Kuchabska, O. A.; Shevchuk, Y. M.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Титульна сторінка-
Article24-Oct-201322-Mar-2017Застосування скорингових моделей у споживчому кредитуванніДацко, О. В.; Nehrey, M. V.; Datsko, O. V.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Моделювання фрактальних характеристик фінансових ринківЗомчак, Л.; Myronova, O.; Zomchak, L.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Особливості розвитку біржового ринку сільськогосподарської продукції в УкраїніМашлій, Галина Богданівна; Lendyruk, P. M.; Mashliy, G. B.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Моделювання процесу ціноутворення на ринку нафтопродуктівMykhasiak, I. P.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Редакційна сторінка-
Article24-Oct-201322-Mar-2017Просування товарів і послуг у соціальних мережахРабада, С. А.; Harmatiy, S.; Rabada, S.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Роль маркетингового стратегічного планування в управлінні підприємствомNazarenko, M. O.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Онтології узгодження властивостей структури доменного простору економічної безпеки підприємстваIvanchenko, N. O.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Диагностические экспертные системы с бинечеткими входными даннымиГоловко, В. А.; Katkova, T. I.; Golowko, V. A.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Моделювання процесу прийняття управлінських рішеньVovk, V. R.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Організація взаємодії неформалізованих інформаційних потоків інтегрованої логістизації процесів на підприємствахVolosnikova, N.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Підвищення ефективності виробничої діяльності аграрних лізингоодержувачів за допомогою механізму оптимізаційного моделюванняBerezovska, O. R.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Необхідність впровадження CRM у компаніях сфери послугГлуховецька, М. Б.; Gevko, V. L.; Gluhovetska, M. B.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Расщепление неоднородного нечетко заданного потока на составляющиеStarova, M. N.; Хазим, Ямен; Старова, М. Н.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Електронний документообіг та його вплив на підвищення якості прийняття управлінських рішеньІвашко, Л. М.; Diorditsa, S.; Ivashko, L.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Моделювання впливу доходів населення на індекс споживчих цінShesternyak, V. M.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Методологічні та прикладні аспекти інноваційної діяльності на підприємствах галузі тваринництваСторожук, Г. В.; Kolyadenko, S. V.; Storozyuk, G. V.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Прогнозування категорії якості кредиту домогосподарства за допомогою економетричних моделей мультиваріантного порядкового виборуЗдрок, В. В.; Zhuk, M. O.; Zdrok, V. V.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Прогнозування рівня безробіття молоді в Україні за допомогою економетричних методівPanasenko, Z. O.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Функціонально-вартісний аналіз як інструмент підвищення ефективності виробництваДовгань, В. І.; Захаркевич, Н. П.; Gashchin, E.; Dovgan, V.; Zakharkevich, N.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Застосування методу моделей задач прогнозування соціально – економічного розвитку регіонуУшкаленко, І. М.; Vovk, V. M.; Ushkalenko, I. M.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Моделирование нестационарных временных рядов экономической динамики на основе уравнения фоккера-планкаИсаенко, А. А.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Сучасні методи оптимального управління суб’єктами господарюванняHoynyak, N. R.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Тренди сучасної купівельної поведінки клієнтівДовгошия, І. В.; Gevko, V. L.; Dovhoshyya, I. V.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Моделювання системи узагальнюючих показників ефективності діяльності підприємстваПроскурович, О. В.; Bass, A. Yu.; Proskurovych, O. V.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Особливості фінансування сфери ритуальних послугRuda, I. I.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Прогнозування обсягів виробництва продукції ВАТ «Чортківський цукровий завод» із використанням методики трендового аналізуSharka, M. V.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Концепції створення ефективного інформаційного середовищаKovalenko, O. A.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Економічна безпека підприємстваMiskevych, N. M.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Застосування програмного комплексу “Audit Expert”для аналізу фінансово–господарської діяльності підприємстваКареліна, О. В.; Povroznyy, A. B.; Karelina, O. V.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Умови розвитку підприємств в сучасному ринковому середовищіRuda, O. V.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Методи економіко-математичного моделювання в управлінні інноваційним розвитком підприємстваBurdenyuk, I. I.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Моделювання розвитку будівельного комплексу на основі використання системного аналізуRiznyk, N. M.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Основні стратегії поводження підприємства на ринкуPotiuk, V. M.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Порівняння програм формування та подачі електронної звітностіSpivak, S. M.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Податкове навантаження як критерій ефективності податкової політикиКараман, Х. І.; Derbizh, I. V.; Karaman, K. I.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Проблеми та перспективи розвитку українського біржового аграрного ринкуМандзин, Ірина Василівна; Машлій, Галина Богданівна; Mandzyn, I. V.; Mashliy, G. B.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Визначення оптимальної стратегії торгівлі на валютному ринку ForexБожко, О. А.; Bozhko, O. A.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікоюБєлова, І. І.; Belova, I. I.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Використання математичних моделей стосовно прогнозу водневого показника у гідроекосистемахГарматій, Наталія Михайлівна; Гуменюк, Г. Б.; Garmatiy, N.; Humenyuk, H.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Моделювання впливу взаємозамінності проектів на стратегічний розвиток підприємстваАнтонів, В. Б.; Antoniv, V. B.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Моделювання приросту населення УкраїниКипибіда, У. Р.; Kypybida, U. R.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Світовий та вітчизняний неприбутковий сектор: тенденції та перспективи розвиткуБорисова, Тетяна Михайлівна; Borysova, T. M.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Експертні системи в управлінні підприємствомКовель, О. О.; Бурденюк, І. І.; Kovel, O. O.; Burdenyuk, I. I.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Проектування науково-дослідницької роботи студентів напряму підготовки «Економічна кібернетика»Половенко, Л. П.; Polovenko, L. P.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Оценка эффективности функционирования системы обслуживания с нечетким входящим потокомJaschuk, N. I.; Ящук, Н. И.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Управління економічною рентабельністю підприємства на основі детермінованої факторної моделі «DuPont»Химич, Ірина Григорівна; Khymych, I. G.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Роль податкових стратегій в управлінні підприємствомІващук, І. В.; Ivashchuk, I. V.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Інформаційна система оцінки якості електронних виданьОгірко, І.; Паславська, І.; Пілат, О.; Ogirko, I.; Paslavska, I.; Pilat, O.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Моделювання розвитку малого підприємництва на основі взаємодії з іншими суб’єктами бізнес-середовищаДануца, Т. І.; Danutsa, T. I.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Фінансові ризики підприємства та методи їх нейтралізаціїБойчук, М. Г.; Машлій, Галина Богданівна; Boychuk, M. H.; Maschliy, H. B.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Ефективність комунікацій в прийнятті управлінських рішеньНіколайчук, В. В.; Кирич, Наталія Богданівна; Nikolaychuk, W. W.; Kyrych, N. B.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Інформаційне забезпечення управління підприємством в інформаційних системахМельничук, А. Б.; Бурденюк, І. І.; Melnychuk, A. B.; Burdenyk, I. I.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Дослідження можливостей використання генетичних алгоритмів для побудови оптимізаційних моделей виробничих підприємствМазарчук, А. Ю.; Більовська, Г. С.; Mazarchuk, A. Y.; Bilovska, A. S.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Комплексна оцінка ризиків впровадження виробництва біоетанолу на спиртових заводахБондаренко, О. В.; Bondarenko, O.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Роль і місце факторного аналізу у прибутку підприємстваКовальчук, П. П.; Kovolchyk, P. P.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Проблеми розвитку та перспективи фондового ринку УкраїниКолодзій, Ю. М.; Kolodziy, Y. M.
Article24-Oct-201322-Mar-2017Видавничі сторінки-
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 109