2013 : [1252] Community home page

Browse

Collections in this community

8 міжнародний симпозіум „Проблеми інтеграції науково-освітнього, інтелектуального потенціалу в державотворчому процесі“ (2013) [1]

8-ий міжнародний симпозіум „Проблеми інтеграції науково-освітнього, інтелектуального потенціалу в державотворчому процесі“ (Україна-Туреччина, Тернопіль, 12-14 червня 2013 року)

Всеукраїнська науково-технічна конференція „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування“ (2013) [1]

Всеукраїнська науково-технічна конференція „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування“ (Тернорпіль, 5-6 червня 2013 року)

ⅤⅠ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (2013) [460]

ⅤⅠ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (Тернопіль, 25-26 квітня 2013 року)

Ⅲ конференція молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“ (2013) [0]

Ⅲ регіональна науково-практична конференція молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“ (Тернопіль, 18 квітня 2013 року)

Ⅳ Міжнародна науково–методична конференція „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“ (2013) [109]

Ⅳ Міжнародна науково–методична конференція „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“ (Тернопіль, 24-26 жовтня 2013 року)

Logo

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2013) [216]

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (Тернопіль, 11-12 грудня 2013 року)

Ⅲ міжнародна науково-практична конференція „Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки“ (2013) [95]

Ⅲ міжнародна науково-практична конференція „Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки“ (Тернопіль, 25 квітня 2013 року)

Logo

Ⅲ міжнародна науково-технічна конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, …“ (2013) [0]

Ⅲ міжнародна науково-технічна конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“ (Тернопіль, 17-20 вересня 2013 року)

Logo

ⅩⅦ наукова конференція ТНТУ ім. Івана Пулюя (2013) [276]

ⅩⅦ наукова конференція ТНТУ ім. Івана Пулюя (Тернопіль, 20-21 листопада 2013 р.)

Ⅲ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ (2013) [66]

Ⅲ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ (24 квітня 2013 року)

Ⅱ науково-технічна конференція „Прогресивні матеріали та технології в машинобудуванні, будівництві та транспорті“ (2013) [28]

Ⅱ науково-технічна конференція „Прогресивні матеріали та технології в машинобудуванні, будівництві та транспорті“ (Тернопіль, 24 квітня 2013 року)