ⅤⅠ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (2013) : [460] Collection home page

25 - 26 квітня 2013 року на базі ТНТУ пройшла ⅤⅠ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“.

Робота конференції проводилася за секціями:

 1. Гуманітарні науки.
 2. Економіка та менеджмент, фінанси.
 3. Електротехніка, електроніка та світлотехніка.
 4. Інформаційні технології
 5. Математика
 6. Математичне моделювання і механіка.
 7. Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій.
 8. Машини та обладнання сільського виробництва.
 9. Машинобудування.
 10. Обладнання харчових виробництв.
 11. Приладобудування.
 12. Фізика.
 13. Хімія. Хімічна, біологічна та харчова технології.
 14. Радіоелектронні біотехнічні апарати.
 15. Зварювання та споріднені процеси і технології.

Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання: матеріали ⅤⅠ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції, том 1, (Тернопіль, 25 квітня 2013 року) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль. : Видавництво ТНТУ імені Івана Пулюя, 2013. – 304 с.

Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання: матеріали ⅤⅠ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції, том 2, (Тернопіль, 25 квітня 2013 року) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль. : Видавництво ТНТУ імені Івана Пулюя, 2013. – 196 с.

Матеріали Ⅵ всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання.“

Зміст (том 1)


1
СЕКЦІЯ: ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
29
31
32
33
34
36
38
40
41
42
43
44
45
47
СЕКЦІЯ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА
130
131
132
133
134
135
136
138
СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І МЕХАНІКА
139
СЕКЦІЯ: МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ СІЛЬСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
СЕКЦІЯ: МАШИНОБУДУВАННЯ
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
СЕКЦІЯ: ЕЛЕКТРОТЕХНІКА, ЕЛЕКТРОНІКА ТА СВІТЛОТЕХНІКА
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
СЕКЦІЯ: РАДІОЕЛЕКТРОННІ БІОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
СЕКЦІЯ: ЗВАРЮВАННЯ ТА СПОРІДНЕНІ ПРОЦЕСИ І ТЕХНОЛОГІЇ
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
СЕКЦІЯ: ФІЗИКА
239
240
241
241
242
243
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
СЕКЦІЯ: ХІМІЯ. ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
СЕКЦІЯ: МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
 
285
303

Content (Vol. 1)


1
SEKTSIIA: OBLADNANNIA KHARCHOVYKH VYROBNYTSTV
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
29
31
32
33
34
36
38
40
41
42
43
44
45
47
SEKTSIIA: INFORMATSIINI TEKHNOLOHII
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
SEKTSIIA: MATEMATYKA
130
131
132
133
134
135
136
138
SEKTSIIA: MATEMATYCHNE MODELIUVANNIA I MEKHANIKA
139
SEKTSIIA: MASHYNY TA OBLADNANNIA SILSKOHO VYROBNYTSTVA
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
SEKTSIIA: MASHYNOBUDUVANNIA
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
SEKTSIIA: ELEKTROTEKHNIKA, ELEKTRONIKA TA SVITLOTEKHNIKA
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
SEKTSIIA: RADIOELEKTRONNI BIOTEKHNICHNI SYSTEMY
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
SEKTSIIA: ZVARIUVANNIA TA SPORIDNENI PROTSESY I TEKHNOLOHII
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
SEKTSIIA: FIZYKA
239
240
241
241
242
243
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
SEKTSIIA: KHIMIIA. KHIMICHNA, BIOLOHICHNA TA KHARCHOVA TEKHNOLOHII
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
SEKTSIIA: MATERIALOZNAVSTVO, MITSNIST MATERIALIV I KONSTRUKTSII
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
 
276. Zmist
285
303
Матеріали Ⅵ всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання.“

Зміст (том 2)


1
СЕКЦІЯ: ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ФІНАНСИ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
109
110
111
СЕКЦІЯ: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
193

Content (Vol. 2)


1
SEKTSIIA: EKONOMIKA, MENEDZHMENT, FINANSY
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
109
110
111
SEKTSIIA: HUMANITARNI NAUKY
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
180. Zmist
183
193

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 460
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Article25-Apr-201316-Feb-2016Видавничі сторінки-
Article25-Apr-201316-Feb-2016Зміст-
Article25-Apr-201316-Feb-2016Автоматизовані методи дослідження структурних характеристик матеріалівЦветинович, Д. О.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Оцінювання тримкої здатності зварної підкрокв’яної фермиРибачок, Оксана Іванівна; Бобик, М.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Алгоритм оптимізації конструкції зварної підкрокв’яної ферми з використанням ПК ЛІРАПриступа, О. М.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Вплив природи та вмісту дисперсних наповнювачів на властивості та електропровідність полімеркомпозитних покриттівПлескун, М.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Дослідження величини подачі при зміні ексцентриситету помпиНайда, М.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Синтез конфігурації тонкостінних холодногнутих металопрофілів для виготовлення будівельних фермМудеревич, А. В.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Вплив вологості на теплопровідність стінової керамічної цеглиМатенька, І.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Оптимізація температури спікання і хімічного складу твердих сплавів на полікарбідній основіГрицай, Ю.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Самоущільнюючі бетониГриб, А.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Кінетика водопоглинання поліаміду-6 та його вплив на величину модуля пружностіАнтонов, М.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Якість та безпечність продуктів дитячого харчуванняЯкубець, І. М.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Удосконалення технології виробництва повидлаШевчук, О.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Чорноплідна горобина - джерело біологічно активних речовин (БАР) та доцільність її використання у виробництві продуктів харчуванняШевська, Л.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Особливості зберігання харчових продуктів у замороженому виглядіЧайка, М. Ю.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Актуальні аспекти удосконаленя технології виробництва варення з ягід полуниціХоркун, У.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Нові види тари та упаковки для консервованих плодів і овочівУльянович, О.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Вплив токоферолів на стійкість олій до окисненняТанасевич, Є.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Вплив технологічних факторів на формування структури фруктових консервівСтрільчук, М. Б.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Кабачки з аджикою – новий вид овочевих консервівСамотіс, Ю.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Обліпиха – джерело біологічно-активних речовин і сировина для виготовлення консервівОстапйовська, М.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Динаміка денітрифікуючого і мікробіологічного процесів в технології квашення капусти та соління огірків і помідорівМакар, У.; Мацюк, М.; Андріїшин, Н.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Карамелізована цибуляКравченюк, Христина Юріївна
Article25-Apr-201316-Feb-2016Жирнокислотний профіль купажованих олій на основі кукурудзяноїКозюпа, О. С.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Використання стабілізаторів у виробництві овочевих та фруктових консервівЗадорожній, В.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Йододефіцит населення УкраїниДоскоч, Д.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Впровадження безвідходних технологій при виробництві консервівДем'яник, М. В.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Заморожені овочі незамінні компоненти харчування людиниГерій, О.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Жирнокислотний склад олій після автоклавуванняГварадзе, Г.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Фруктові консерви з цитрусових і гарбузаВанкевич, О.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Дослідження контактної різниці потенціалів між металами та діелектриками на основі системи фундаментальних фізичних понятьЯкубів, П.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Вплив анізотропії розсіяння носіїв заряду в кристалах n−Si на тензочутливістьЦизь, А. І.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Використання комп’ютерної графіки при вивченні курсу фізикиТруш, С. В.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Особливості спектрів випромінювання компактних люмінесцентних лампПаробок, Г.; Кіфер, Віктор Михайлович; Назарчук, В.; Бабчишин, А.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Вплив елементів віконних конструкцій на теплопередачу через світлопрзорі огородженняМінакова, Д.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Радіаційний моніторинг мікрорайону “Центр”Макух, В.; Желізняк, М.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Дослідження електричних струмів у металах та діелектриках на основі системи фундаментальних фізичних понятьЛиса, Х.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Спінтроніка – електроніка наступного поколінняЛевченко, Х.
Article25-Apr-201316-Feb-2016ЕНМК «Механіка» для студентів спеціальності «Фізика» як приклад реалізації дистанційної форми навчання в педагогічних вузахКривий, В.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Про захист теплообмінних поверхоньКожемяка, Д.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Квантові комп’ютериКіт, М.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Вічні двигуни. Вигадка чи реальність?Долінський, Т.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Оптоволоконні лазери та їх застосуванняАфанасенко, А.; Герасимів, В.; Литковець, М.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Сучасні дослідження Марсу: наукова лабораторія "Curiosity"Кіфер, Віктор Михайлович; Назарчук, В.; Бабчишин, А.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Розрахунок напружень в матеріалах під дією лазерних імпульсівГаб’ян, Л.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Особливі умови процесу конденсаціїБондаренко, В.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Методи отримання газочутливих гетероструктурБійчук, Р.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Керування зварювальною ванною при дводуговому зварюванні послідовно включеними дугамиЧудінов, В.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Дослідження деградації структури металу газопроводу після довготривалої експлуатаціїФіліпчук, О. О.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Розробка алгоритму аналізу та математичного моделювання трибосистеми на базі активного експерименту дослідження адаптації матеріалів в умовах абразивного зношуванняТрубчанінова, К. В.; Попов, С. М.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Область використання наплавлення в сучасних економічних умовахСольник, Р.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Технологія зварювання підставки тракторноїСемчук, Олег
Article25-Apr-201316-Feb-2016Аналіз проблем інженерних розрахунків зварних рамних конструкцій на стадіях зародження і розвитку втомних тріщинНовак, А.; Нестюк, В.; Петровський, Р.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Підвищення працездатності шарів при дуговому наплавленні з накладанням керуючих магнітних полівЛимарь, О.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Підвищення міцності зварних з'єднань в умовах втомного навантаженняКуцло, Р.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Просторова стійкість зварювальної дугиКметь, І. Б.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Дослідження кристалізації металу при дуговому наплавленні з накладанням керуючих магнітних полівКлочко, К. І.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Вплив теплового і електромагнітного екранів на температурне поле в зоні наплавленняЖук, В. М.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Дугове зварювання в захисному середовищіГоловатий, Сергій
Article25-Apr-201316-Feb-2016Температура та будова частинок при плазмовому напилені струмоведучим дротомВоронін, Д. Я.; Биковський, О. Г.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Способи керування зварювальною дугоюВелігорський, Б. А.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Вплив шорсткості поверхні на поверхневі явища на границі розділу тверде тіло–рідинаБусов, А. В.; Биковський, О. Г.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Мемристор. Перший крок до самопрограмованої електронікиСтросінський, С.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Застосування генетичного алгоритму для синтезу вузьконапрямленої ректениіСтоянов, Ю.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Використання сонячних панелей в якості джерел живленняПокотило, М.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Використання іоністорів в якості короткочасного резервного живленняПатерак, В.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Математична модель сфігмографічного сигналуПадлецька, М. І.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Метод дослідження периферичної гемодинаміки серцево–судинної системи людиниІскрижицький, В. В.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Методи аналізу дослідження функції зовнішнього дихання людиниБлашків, Н.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Математична модель шуму для задачі спекл-трекінг ехокардіографіїБеньо, А. М.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Удосконалення математичної моделі та методу електроміографії для побудови системи керування протезом передпліччяБентковський, Т.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Використання інтервалу Q-α для оцінки параметрів периферичного кровообігуБеляєва, Н. А.; Гевко, О. В.; Яворська, Євгенія Богданівна
Article25-Apr-201316-Feb-2016Підвищення енергоефективності систем сонячного гарячого водопостачанняЯсин, В. М.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Дослідження впливу несиметричних режимів мережі на показники якості електроенергії на базі асинхронних двигунівЮрковський, І.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Впровадження систем автономного електрозабезпечення на основі сонячних PV-панелейШегера, К.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Енергоресурсозберігаючі системи теплопостачання з індивідуальними тепловими пунктамиЦушко, О.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Оцінка використання засобів штучного інтелекту для відновлення електропостачання знеструмлених споживачівТарас, І.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Дослідження перенапруг в розподільчих мережах з ізольованою нейтраллю при однофазному замиканніСтефанюк, В.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Різноспектральні тепличні світлодіодні опромінювачіПроців, Х. Б.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Побудова моделі корекції похибок вимірювальних трансформаторів для підвищення точності визначення текучих параметрів режимів електроспоживанняПрокопів, Н.
Article25-Apr-201316-Feb-2016П’єзоелектричні трансформатори як базові елементи для запалювання та стабілізації розряду люмінісцентної лампиПонятишин, І. В.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Підвищення ефективності використання енергоресурсів в смт.Шумськ за рахунок встановлення твердопаливних котлівОткидач, С.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Підвищення ефективності використання когенераційних установок малої потужностіМельник, Т.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Підвищення ефективності теплопостачання при врахуванні температурно-погодних факторівМатлюк, О.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Дослідження синхронізації роботи суміщених генераторів в системах автономного електропостачанняМартинюк, Д.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Дослідження впливу несиметрії напруги живлення на тепловий стан асинхронних двигунівЛисюк, А.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Перспективи комплексного виробництва тепла та енергії з сонячного випромінюваняЛещишин, С.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Створення моделі світлотехнічного пристрою для фотомедичних технологій динамічного опромінення із зворотнім зв’язкомКузь, В. І.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Розрахунок надійності силових трансформаторів при несинусоїдальності та несиметрії напруг мережіКубів, В. В.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Розробка технічних засобів комерційного обліку електроенергії та контролю режимів електропостачання промислових підприємствКоржак, Ю.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Дослідження методів компенсаціїї реактивної потужності в системах електропостачання з нелінійними навантаженнямиКогут, В. Я.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Принципи побудови напівпровідникових пускорегулюючих апаратів на базі п'єзоелектричних трансформаторівЙордан, Т. В.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Видавничі сторінки-
Article25-Apr-201316-Feb-2016Комп’ютеризовані системи комерційного обліку електричної енергіїДідух, І.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Зміст-
Article25-Apr-201316-Feb-2016Дослідження впливу Бучацької ГЕС на режими роботи підстанцій та розподільних мережДжула, В.
Article25-Apr-201316-Feb-2016“вплив реклами на свідомість людини”Щигельська, В. Р.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Обґрунтування ефективності підключення енергетичних модулів на базі сонячних колекторів до традиційних систем теплопостачанняГусак, Ю. В.
Article25-Apr-201316-Feb-2016Феномен конформізмуШтокало, О.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 460