Ⅲ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ (2013) : [66] Collection home page

24 квітня 2013 року на базі факультету комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії пройшла Ⅲ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“.

Робота конференції проводилася за секціями:

 1. Математичне моделювання
  Головуючі: д.ф-м.н., проф. Шаблій О.М., д.ф-м.н., проф. Кривень В.А.
  Секретар: асистент кафедри інформатики та математичного моделювання Головатий Б.З.
 2. Інформаційні системи
  Головуючий: д.т.н., проф. Приймак М.В.
  Секретар: асистент кафедри комп’ютерних наук Прошин С.Ю.
 3. Комп’ютерні системи та мережі
  Головуючий: д.т.н., проф. Лупенко С.А.
  Секретар: аспірант кафедри комп’ютерних систем та мереж Стадник Н.Б.
 4. Програмна інженерія та моделювання складних розподілених систем
  Головуючі: д.ф.-м.н., проф. Недашковський М.О.,к.т.н., доц. Петрик М.Р.
  Секретар: асистент кафедри програмної інженерії Рогатинська Л.Р.
 5. Безпека інфокомунікацій
  Головуючий: д.т.н., проф. Карпінський М.П.
  Секретар: аспірант кафедри комп’ютерних наук Пйонтко Н.В.
 6. Новітні фізико-технічні та освітні технології
  Головуючі: д.ф.-м.н., проф. Дідух Л.Д., к.ф.-м.н., доц. Скоренький Ю.Л.
  Секретар: асистент кафедри фізики, к.т.н., Сіткар О.А.
Детальніше про конференцію та вимоги щодо тез див. у новинах університету.

Інформаційні моделі, системи та технології: матеріали Ⅲ науково-технічної конференції, (Тернопіль, 24 квітня 2013 року) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль. : Видавництво ТНТУ імені Івана Пулюя, 2013. – 72 с.

Матеріали Ⅲ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“

Зміст


1
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
18
19
20
21
22
23
24
25
26
КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ
27
28
29
30
31
32
33
34
ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМ
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
БЕЗПЕКА ІНФОКОМУНІКАЦІЙ
47
48
49
50
51
52
53
НОВІТНІ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ТА ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
 
67
68

Content


1
MATEMATICHNE MODELIUVANNIA
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
INFORMATSIINI SYSTEMY
18
19
20
21
22
23
24
25
26
KOMPIUTERNI SYSTEMY TA MEREZHI
27
28
29
30
31
32
33
34
PROHRAMNA INZHENERIIA TA MODELIUVANNIA SKLADNYKH ROZPODILENYKH SYSTEM
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
BEZPEKA INFOKOMUNIKATSII
47
48
49
50
51
52
53
NOVITNI FIZYKO-TEKHNICHNI TA OSVITNI TEKHNOLOHII
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
 
67
68

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 66 of 66
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Article24-Apr-20133-Feb-2016Зміст-
Article24-Apr-20133-Feb-2016Алфавітний покажчик-
Article24-Apr-20133-Feb-2016Перспективні шляхи використання ресурсів MOOC у курсі фізики для технічних спеціальностейСкоренький, Юрій Любомирович
Article24-Apr-20133-Feb-2016Вплив сферичності поверхні прозорого конденсованого середовища на тиск лазерних ударних хвильСіткар, Оксана Андріївна; Нікіфоров, Ю.
Article24-Apr-20133-Feb-2016Перший президент української Академії наукРокіцький, Олександр Михайлович
Article24-Apr-20133-Feb-2016Особливості мікротвердості зворотної поверхні мідної фольги після наносекундної імпульсної лазерної обробкиНікіфоров, Ю.; Ковалюк, Богдан Павлович; Мочарський, Віталій Сергійович
Article24-Apr-20133-Feb-2016Реалізація дистанційної форми навчання в педагогічних вузах на прикладі енмк «механіка» для студентів спеціальності «Фізика»Мохун, Сергій Володимирович; Дідора, Тарас Дмитрович; Бачинський, Ю.
Article24-Apr-20133-Feb-2016Формування фундаментальних фізичних понять у процесі вивчення електромагнітної індукції та вихрового електричного поля у студентів технічних спеціальностей вузівКульчицький, В.
Article24-Apr-20133-Feb-2016Особливості реалізації спонтанного феромагнітного впорядкування в системах з андерсон-габбардівськими центрамиКрамар, Олександр Іванович; Скоренький, Юрій Любомирович; Дідух, Леонід Дмитрович
Article24-Apr-20133-Feb-2016Апроксимація осциляцій франца–келдиша спектрів модуляційного фотовідбивання епітаксійних плівок LT–GaAs, LT–(Ga,Mn)AsДрогобицький, Юрій Володимирович; Федачківський, В.
Article24-Apr-20133-Feb-2016Використання лекційних демонстрацій в курсі загальної фізикиДовгоп’ятий, Юрій Миронович
Article24-Apr-20133-Feb-2016Можливість використання у якості газових сенсорів гетероструктур SnO2-SI виготовлених методом піролізуГуль, Руслан Володимирович
Article24-Apr-20133-Feb-2016Апроксимація даних навчального фізичного експерименту як альтернатива неавтоматизованим методам обробки результатів вимірюваньВознюк, С.; Мацюк, В.; Федачківський, Віталій Дмитрович
Article24-Apr-20133-Feb-2016Про вибір мови для вивчення програмування в навчальних закладахВасиленко, Ярослав Пилипович
Article24-Apr-20133-Feb-2016Математичні моделі дослідження квантових точок із врахуванням реальної зонної структури кристалуБойчук, В.; Білинський, І.; Сокольник, О.
Article24-Apr-20133-Feb-2016Метод аунтентифікації маршрутизатора за допомогою схеми словникаЯциковська, Уляна Олегівна
Article24-Apr-20133-Feb-2016Геометрична модель ідентифікації атак на бездротові сенсорні мережіЧиж, Віталій Михайлович
Article24-Apr-20133-Feb-2016Методи та засоби біометричної аутентифікації людини за клавіатурним почерком-
Article24-Apr-20133-Feb-2016Програмна система криптоаналізу методом неможливих диференціалівЛуцків, Андрій Мирославович; Новак, Назарій Олександрович
Article24-Apr-20133-Feb-2016Системи управління безпекоюКозак, Р.
Article24-Apr-20133-Feb-2016Керовані операції підстановки блокових шифрівКозак, Р.
Article24-Apr-20133-Feb-2016Система аутентифікації людини за її динамічним підписомГалушка, О.; Лупенко, Сергій Анатолійович
Article24-Apr-20133-Feb-2016Забезпечення якості вимог до програмних системЯцишин, В.; Дерень, А.
Article24-Apr-20133-Feb-2016Геолокаційний веб-сервіс та мобільний клієнт для іOS для анонсів та інформаційних повідомленьОрлов, Б.; Рогатинська, Лілія Романівна
Article24-Apr-20133-Feb-2016Аспекти створення національної програмної платформи в україніЛуцків, Андрій Мирославович; Мороз, Р.
Article24-Apr-20133-Feb-2016Розробка веб-порталу грід-орієнтованої віртуальної лабораторіїЛуцків, Андрій Мирославович; Кравець, О.
Article24-Apr-20133-Feb-2016Responsive Web Design – кожному пристрою своє представленняКолач, А.; Михалик, Д.
Article24-Apr-20133-Feb-2016Переваги функціональної парадигми при розробці програмного забезпеченняКаширець, В.; Кінах, Ярослав Ігорович
Article24-Apr-20133-Feb-2016Сіткові моделі в практиці управлінської діяльностіГрод, Інна Миколаївна
Article24-Apr-20133-Feb-2016Розробка алгоритму роботи та програмного забезпечення пристрою економного управління нагрівачем з захистом від перенапруги і замерзанняГоловатий, А.
Article24-Apr-20133-Feb-2016Проблеми забезпечення якості архітектури програмних систем і підхід до їх вирішенняВласюк, Володимир Володимирович; Яцишин, В.; Ладика, Роман Богданович
Article24-Apr-20133-Feb-2016Робота з USSD запитами в ОС AndroidБревус, Віталій Миколайович; Кіфер, Віктор Михайлович; Ільчишин, Р.
Article24-Apr-20133-Feb-2016Математичне моделювання фільтраційної консолідації в багатокомпонентних неоднорідних циліндричних середовищах вологомістких пористих частинокПетрик, М.; Петрик, Оксана Юліанівна
Article24-Apr-20133-Feb-2016Порівняльний аналіз технологій веб-дизайну SASS та LESSБакалець, Василь Васильович; Кінах, Ярослав Ігорович
Article24-Apr-20133-Feb-2016Адаптивна диференціальна імпульсно-кодова модуляція голосового сигналу в комп’ютерних мережахКубів, Роман Володимирович; Осухівська, Галина Михайлівна
Article24-Apr-20133-Feb-2016Оптимізація вибору коефіцієнтів апроксимаційної функції багатьох аргументів із застосуванням інтервального аналізу данихШтундер, О.
Article24-Apr-20133-Feb-2016Використання мікроконтролера для побудови широтно-імпульсного модулятора із змінним коефіцієнтом заповненняТрембач, Ростислав Богданович; Паздрій, Ігор Ростиславович
Article24-Apr-20133-Feb-2016Система управління комп’ютером на основі жестівСнігур, І.; Михалик, Д.
Article24-Apr-20133-Feb-2016Застосування методів машинного навчання у кардіодіагностиціПоліщук, Галина Євгеніївна; Лупенко, Сергій Анатолійович
Article24-Apr-20133-Feb-2016Обґрунтування вибору API для інформаційної системи обчислення вагових коефіцієнтів та інтегральної оцінки опінії об’єктівЛупенко, Сергій Анатолійович; Хомів, Богдан Арсенович; Забурко, М.
Article24-Apr-20133-Feb-2016Програмне забезпечення для сегментації детермінованих циклічних функцій в задачах цифрової обробки данихЛитвиненко, Ярослав Володимирович; Яскілка, Володимир Ярославович
Article24-Apr-20133-Feb-2016Метод аналізу ієрархій в задачах проектування та модернізації телемедичних системВишневський, В.; Поліщук, Галина Євгеніївна
Article24-Apr-20133-Feb-2016Дослідження ієрархічно-реляційної моделі бази даних в теоретико-числовому базисі ГалуаНиколайчук, Ярослав Миколайович; Шаряк, В.
Article24-Apr-20133-Feb-2016Аналіз семантичних мереж та їх зв’язок з реляційними базами данихЧихіра, Ігор Вікторович; Золотий, Роман Захарійович; Микитишин, А.
Article24-Apr-20133-Feb-2016Автоматична ідентифікація змазаних зображеньПйонтко, Назарій Володимирович; Карпінський, М.
Article24-Apr-20133-Feb-2016Інформаційна технологія моніторингу газоспоживання містаНазаревич, Олег Богданович
Article24-Apr-20133-Feb-2016Реалізація регресійного аналізу газоспоживання з використанням пакету MatlabЗагородна, Наталія Володимирівна; Назаревич, Олег Богданович; Фриз, М.
Article24-Apr-20133-Feb-2016Інформаційна система моделювання і обробки сейсмічних сигналівЖаровський, Руслан Олегович
Article24-Apr-20133-Feb-2016Інтеграція нейромережі в систему контролю й обліку телеметричних показниківГладьо, Юрій Богданович; Дуда, О.; Мацюк, Олександр Васильович
Article24-Apr-20133-Feb-2016Інформаційна системи дослідження якості електроенергіїГотович, Володимир Анатолійович
Article24-Apr-20133-Feb-2016Визначення станів енергонавантажень для їх аналізу на основі періодичного ланцюга МарковаПриймак, Микола Володимирович; Прошин, Сергій Юрійович
Article24-Apr-20133-Feb-2016Застосування процесів авторегресії та ковзного середнього в задачах економетрикиСтадник, Н.
Article24-Apr-20133-Feb-2016Лінійний випадковий процес як математична модель зорового викликаного потенціалуСтадник, М.
Article24-Apr-20133-Feb-2016Оцінка математичного сподівання інтенсивності водоспоживання холодної води упродовж добиПрошин, С.; Шимчук, Григорій Валерійович; Маєвський, О.
Article24-Apr-20133-Feb-2016Умовні лінійні процеси в задачах математичного моделювання періодичних випадкових сигналівМлинко, Б.; Фриз, Михайло Євгенович; Яскілка, В.
Article24-Apr-20133-Feb-2016Дослідження впливу додаткового підігріву після зварювання на розподіл залишкових зварювальних напружень і деформаційМихайлишин, М.; Головатий, Богдан Зеновійович
Article24-Apr-20133-Feb-2016Нестаціонарне температурне поле циліндричної оболонки при її локальному поверхневому нагрівіМихайлишин, В.; Семенишин, Галина Мирославівна
Article24-Apr-20133-Feb-2016Лінійний циклічний випадковий процес як конструктивна математична модель сигналів серцяЛуцик, Н.; Лупенко, Сергій Анатолійович
Article24-Apr-20133-Feb-2016Використання прихованої марковської моделі в системах детектування емотиконівКміть, П.; Лупенко, Сергій Анатолійович
Article24-Apr-20133-Feb-2016Формування вектора вхідних даних нейромережіДуда, О.
Article24-Apr-20133-Feb-2016Умови збіжності 1-періодичного гіллястого ланцюгового дробу спеціального виглядуБоднар, Д.; Бубняк, М.; Ковальчук, О.
Article24-Apr-20133-Feb-2016Модель енергії магнітного поля індукційних нагрівальних приладівБазар, Мар’ян Степанович; Шаблій, Олег Миколайович; Пулька, Чеслав Вікторович; Цимбалюк, Л.; Король, Олег Іванович
Article24-Apr-20133-Feb-2016Знаходження заданого температурного поля при тепловій посадці циліндричних оболонокШаблій, Олег Миколайович; Михайлишин, Михайло Стахович; Гащин, Надія Богданівна; Хоміцький, Богдан Володимирович
Article24-Apr-20133-Feb-2016Дослідження питомої потужності в колесі, яка затрачається для його нагріванняШаблій, Олег Миколайович; Король, Олег Іванович; Цимбалюк, Л.; Береженко, Богдан Миколайович; Базар, Марʼян Степанович
Article24-Apr-20133-Feb-2016Редакційні сторінки-
Book24-Apr-201316-May-2013Матеріали Ⅲ-ої науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“-
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 66 of 66