Ⅶ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (2014) : [459] Collection home page

Науково-технічна конференція
«Природничі та гуманітарні науки.
Актуальні питання»

У відповідності листа Міністерства освіти і науки Україні № 1/11 -205 від 14.01.2014 р., та з метою аналізу та узагальнення нових результатів фундаментальних та прикладних досліджень, які проводяться в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя відбулася VІІ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція «Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання».

До вашої уваги програма конференції.

В збірнику друкуються матеріали Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції. Тернопіль. – ТНТУ ім. І. Пулюя (24-25 квітня 2014 р.) за наступними науковими напрямками: математичне моделювання і механіка, машинобудування, машини та обладнання сільськогосподарського виробництва; приладобудування; матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій; електротехніка, електроніка та світлотехніка; математика; фізика; хімія, хімічна, біологічна та харчова технології; обладнання харчових виробництв; інформаційні технології, гуманітарні науки, економіка, менеджмент, фінанси, радіоелектронні біотехнічні системи; зварювання та споріднені процеси і технології.

Матеріали VІІ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ / В 2 т. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 24-25 квітня 2014 р.), 2014. — Т. 1. — 263 с.

Матеріали VІІ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ / В 2 т. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 24-25 квітня 2014 р.), 2014. — Т. 2. — 245 с.

Матеріали Ⅶ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“

Зміст (том 1)


1
ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
3
5
7
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
28
30
31
32
34
35
36
37
39
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
МАТЕМАТИКА
91
92
93
94
95
96
97
98
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І МЕХАНІКА
99
100
МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ СІЛЬСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
101
102
103
104
105
МАШИНОБУДУВАННЯ
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА, ЕЛЕКТРОНІКА ТА СВІТЛОТЕХНІКА
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
РАДІОЕЛЕКТРОННІ БІОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ
167
168
169
170
172
173
174
175
176
177
ЗВАРЮВАННЯ ТА СПОРІДНЕНІ ПРОЦЕСИ І ТЕХНОЛОГІЇ
178
179
180
181
182
184
185
186
187
188
189
190
192
ФІЗИКА
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
ХІМІЯ. ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
237
238
239
ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
240
241
242
243
244
 
245
263
264

Content (Vol. 1)


1
OBLADNANNIA KHARCHOVIKH VIROBNITSTV
3
5
7
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
28
30
31
32
34
35
36
37
39
INFORMATSIINI TEKHNOLOHII
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
MATEMATIKA
91
92
93
94
95
96
97
98
MATEMATYCHNE MODELIUVANNIA I MEKHANIKA
99
100
MASHYNY TA OBLADNANNIA SILSKOHO VYROBNYTSTVA
101
102
103
104
105
MASHINOBUDUVANNIA
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
ELEKTROTEKHNIKA, ELEKTRONIKA TA SVITLOTEKHNIKA
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
RADIOELEKTRONNI BIOTEKHNICHNI SYSTEMY
167
168
169
170
172
173
174
175
176
177
ZVARIUVANNIA TA SPORIDNENI PROTSESY I TEKHNOLOHII
178
179
180
181
182
184
185
186
187
188
189
190
192
FIZYKA
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
KHIMIIA. KHIMICHNA, BIOLOHICHNA TA KHARCHOVA TEKHNOLOHII
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
MATERIALOZNAVSTVO, MITSNIST MATERIALIV I KONSTRUKTSII
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
237
238
239
PRILADOBUDUVANNIA
240
241
242
243
244
 
230. Zmist
245
263
264
Матеріали Ⅶ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“

Зміст (том 2)


1
ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ФІНАНСИ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
 
230
246

Content (Vol. 2)


1
EKONOMIKA, MENEDZHMENT, FINANSY
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
HUMANITARNI NAUKY
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
 
225. Zmist
230
246

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 459
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Article24-Apr-20146-Mar-2016Видавнича сторінка-
Article24-Apr-20146-Mar-2016Зміст-
Article24-Apr-20146-Mar-2016Розвиток психомоторики у студентівЩербин, Т.; Shcherbyn, T.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Top 10 supercomputersШевчук, А.; Чиж, О.; Shevchuk, A.; Chyzh, O.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Психологічна допомога при переживанні горяЧеревайко, О.; Cherevayko, O.
Article24-Apr-20146-Mar-20167 Wonders of the Modern WorldЦетнар, Р.; Tsetnar, R.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Фізична культура і спорт у сучасному суспільствіЦанцала, Р.; Tsantsala, P.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Теократична модель державиХрущ, О.; Khrushch, O.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Відносини добросусідства за земельним законодавством УкраїниХодачок, Н.; Khodachok, N.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Трудова зайнятість як фактор психологічного здоров’я людиниХмиз, Н.; Khmyz, N.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Компетентнісний підхід у навчальному процесі на кафедрі фізичного виховання і спортуСтахів, М.; Stahiv, M.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Критерії професійної придатності практичного психологаСтаткевич, С.; Statkevich, S.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Аналіз наукових підходів до формування здорового способу життяСмик, Н.; Smyk, N.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Політичний процесСаньоцький, О.; Sanyotskyj, Oleksandr
Article24-Apr-20146-Mar-2016Фізичне виховання студентів спец. мед. групСавіцкий, А.; Savitsky, A.
Article24-Apr-20146-Mar-2016HolographyРимар, Х.; Rymar, K.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Застосування засобів у фізичному вихованні студентів спеціальної медичної групиРека, З.; Reka, Z.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Influence of computer games on young people’s behaviorРадчук, М.; Radchuk, M.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Психологічний аналіз Інтернет мережі як інституту соціалізаціїРадахевич, А.; Radahevych, A.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Особливості дихальних проб у плавців збірної ТНТУПопадюк, О.; Popadyuk, O.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Why people switched from iphone to AndroidПанчишин, В.; Panchyshyn, V.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Вестибулярна стійкість баскетболістівПавловський, В.; Pavlovsky, V.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Приватне життя в англійських мініатюрах XI-XІІІ ст.Охріменко, О.; Okhrimenko, O.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Importance of computerОрнатовська, В.; Ornatovska, V.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Психологічні чинники професійної самореалізації жінки в сучасному суспільствіНищота, О.; Nyshchota, O.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Current research of cross platform game development using GMSНазарчук, В.; Радецький, І.; Nazarchuk, V.; Radetskii, I.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Pros and cons of Android devicesМельник, М.; Melnyk, M.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Плавання – засіб підвищення функціонального стану людини при зміні погодиМельник, М.; Melnyk, M.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Особливості взаємин УНДО і товариства «Просвіта»Матуняк, С.; Matunyak, S.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Дослідження показників сили волі студентів ТНТУМалаховський, О.; Malahovsky, A.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Адаптація у сучасному спортіЛах, О.; Lah, O.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Використання комп’ютерної програми ”Reaction-Test” у тренуванні плавцівКурко, В.; Kurko, V.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Вплив ЗМІ на формування гендерних стереотипівКурій, О.; Kuriy, O.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Приречений творити для людейКрупа, Василь Васильович; Krupa, V.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Життєві цінності сучасної молодої сім’їКріль, А.; Kril, A.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Особистісна гідність як умова подолання кризи професійного ростуКорбак, О.; Korbak, O.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Самостійна робота студентів з формування культури здоров’я в контексті Болонського процесуКінаш, Д.; Kinash, D.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Ставлення студентської молоді до фізичної культури і спортуКапічовський, І.; Kapichovsky, I.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Вплив «Я-концепції» на рівень успішності професійної діяльностіЗелінський, М.; Zelinskiy, M.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Новітні технології у процесі фізичного виховання студентівЗакітнюк, М.; Zakitnyuk, M.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Франко над СтрипоюЖигальська, У.; Zhigalska, U.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Креативні способи популяризації української мовиДранівський, М.; Dranivskyy, M.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Video communication softwareДобривода, Н.; Dobryvoda, N.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Удосконалення системи фізичного виховання студентів як засіб покращення їхнього здоров’яДмитрів, Д.; Dmytriv, D.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Силова підготовка у фізичному вихованні студентівГурик, О.; Huryk, O.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Висвітлення інформації про діяльність Тернопільської міської радиГрушицький, О.; Hrushytskyi, O.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Соціальні та політичні конфлікти у сучасній УкраїніГрицай, Ю.; Gritsay, Y.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Самостійні заняття фізичними вправамиГрицай, Ю.; Gritsay, Y.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Складові успішності рухової підготовки студентів у процесі навчанняГорак, Ю.; Horak, Y.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Суть і основні причини виникнення політичних конфліктівГоловчинська, Ю.; Holovchynska, Yu.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Strategic management of communicationГетун, Д.; Getun, D.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Знання та уміння ведення здорового способу життя в студентів ТНТУГайда, Н.; Hayda, N.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Smart technologies: the most interesting novelties of 2014Гаврилюк, І.; Gavrylyuk, I.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Соціальна поведінка особистості в умовах кризиБосак, А.; Bosak, A.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Мораль і релігія крізь призму християнської мораліБосак, А.; Bosak, A.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Ставлення іноземних студентів до вітчизняної системи фізичного вихованняБорис, І.; Borys, I.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Роль педагогічних товариств у захисті прав українського учительстваБогуславський, Р.; Bohuslavskiy, R.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Основні принципи спортивного тренуванняБогачук, Х.; Bohachuk, K.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Tor - The Onion RouterБарильська, С.; Труш, С.; Barylska, S.; Trush, S.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Самоконтроль на заняттях з фізичного виховання і спортуАнтонюк, О.; Antonyuk, O.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Індивідуальні стилі здорового способу життя студентівАлієва, А.; Alieva, A.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Мотивація вибору професії практичного психологаОнищук, С.; Onischuk, C.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Importance of computerОрнатовська, В.; Ornatovska, V.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Bitcoin as cryptocurrency and peer-to-peer epayment systemМитник, О.; Mytnyk, O.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Шляхи удосконалення державного управління зайнятістю в УкраїніБайда, Є.; Bayda, E.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Використання соціальних мереж для просування товарів і послугЯщенко, М.; Jashchenko, M. V.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Вдосконалення нематеріальних оцінки активівЯрощук, І.; Yaroshuk, I.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Аналіз розвитку зовнішньоекономічних зв’язків Тернопільської областіЯремчук, Ю.; Yaremchuk, Y.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Підходи до формування потенціалу підприємстваЯремчук, Х.; Yaremchuk, Kh.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Моделі оцінки рентабельності підприємстваЯремчук, Р.; Yaremchuk, R.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Суть банківської діяльності в УкраїніЮхимук, М.; Yuchymuk, M.
Article24-Apr-20146-Mar-20169 most expensive substances in the worldШеленберг, Є.; Shelenberh, Y.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Планування цін на підприємствіЧура, О.; Chura, O.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Сучасні методи атестації персоналуЧура, О.; Chura, O.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Фактори зниження ефективності функціонування банківських установЧубка, О.; Chubka, O.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Ідентифікація поняття кризи страхового ринкуЧерній, І.; Chernii, I.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Проблеми реформування податкової системи УкраїниЧерній, І.; Chernii, I.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Суть фінансового механізму підприємстваЧерній, І.; Chernij, I.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Концепція перспективи розвитку управлінської парадигмиЧерниш, О.; Chernysh, O.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Сучасні економічні теоріїВойтина, М.; Voytyna, M.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Принципи організації служби маркетингу на підприємствіЦіх, Г.; Tsih, G.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Стратегічний і тактичний аналіз грошових потоків підприємстваЦиган, В.; Tsygan, V.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Принципи розроблення стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємстваФедчак, Т.; Fedchak, T.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Впровадження інновацій в сфері нанотехнологій в УкраїніТрачук, І.; Trachuk, I.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Шляхи покращення зовнішньоекономічної діяльності підприємств УкраїниТирчик, Ю.; Tyrchyk, U.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Сучасні проблеми менеджменту українських підприємствТирчик, Ю.; Tyrchyk, U.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Сучасні тенденції розвитку глобальної економікиТерешко, О.; Tereshko, O. J.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Роль інформаційного сектору у розвитку економіки УкраїниТарасюк, А.; Tarasiuk, A.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Управлінський облік та витрат сільськогосподарських підприємствахТаран, А.; Taran, A. A.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Форми кредитування комерційним банкомСтравська, Ю.; Stravska, Yu.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Проблеми інформаційного забезпечення в системі управління маркетинговою діяльністю підприємстваСтасюк, К.; Stasiuk, K.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Проблеми фінансового забезпечення малого бізнесу в УкраїніСопіжук, К.; Sopizhuk, K.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Вплив зовнішніх факторів на діяльність підприємстваСова, М.; Sova, M.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Фактори формування прибутку підприємствСмоляр, В.; Smolyar, V.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Вдосконалення системи обліку оплати праці на підприємствіСлободяник, К.; Slobodianyk, K. P.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Пріорітети розвитку зовнішньоекономічної діяльності України в умовах глобалізаціїСкоренька, С.; Skorenka, S.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Оцінка ефективності рекламиСисак, Ю.; Sisak, Y.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Шляхи вдосконалення облікової політики бюджетних установ на прикладі Національного банку УкраїниСвистільник, А.; Svistilnik, A.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Теоретичні аспекти сутності основних засобів та інших необоротних активів підприємстваСаюк, А.; Sayuk, A.
Article24-Apr-20146-Mar-2016Становлення нової парадигми економічної теорії в умовах інформаційної економікиСадиков, Д.; Sadykov, D.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 459