Галицький економічний вісник, 2019, № 5 (60) : [17] Collection home page

Logo

DOI: 10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.05

Галицький економічний вісник

Зміст (том 60, № 5)


1
3
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
7
16
27
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
40
47
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
58
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
66
73
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
79
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
95
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
102
112
121
129
 
137

Content (Vol. 60, No 5)


1
3
ECONOMY AND MANAGEMENT OF THE NATIONAL ECONOMY
7
16
27
ECONOMICS AND ENTERPRISE MANAGEMENT
40
47
WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
58
DEVELOPMENT OF PRODUCTIVE FORCES AND REGIONAL ECONOMY
66
73
MATHEMATICAL METHODS, MODELS AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE ECONOMY
79
MONEY, FINANCE AND CREDIT
95
ACCOUNTING, ANALYSIS AND AUDITING
102
112
121
129
 
137

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 17 of 17
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Article28-Nov-20191-Feb-2020Посилення ролі інтелектуального капіталу у структурі складових забезпечення конкурентоспроможності та інноваційного зростання суб'єктів господарювання (на прикладі вітчизняних машинобудівних підприємств)Нагорняк, Галина Степанівна; Nahorniak, Halyna
Article28-Nov-20191-Feb-2020Тенденції розвитку ринку туристичних послуг Тернопільської областіГолда, Надія Михайлівна; Краузе, Ольга Ігорівна; Шпилик, Світлана Василівна; Golda, Nadiya; Krause, Olga; Shpylyk, Svetlana
Article28-Nov-20191-Feb-2020Концепція побудови ефективної бізнес-моделі франчайзингуКравчук, Наталія Василівна; Білоус, Ольга; Синькевич, Надія Іванівна; Kravchuk, Nataliia; Bilous, Olha; Synkevych, Nadiya
Article28-Nov-20191-Feb-2020Світові тренди розвитку соціальної відповідальності бізнесуВарламова, Марія; Єнгоян, Гоар; Varlamova, Mariia; Yengoian, Hoar
Article28-Nov-20191-Feb-2020Маркетинговий аудит як інструмент оцінювання ефективності бізнесуХаблюк, Оксана; Яцишин, Світлана; Голяш, Ірина; Khabliuk, Oksana; Yatsyshyn, Svitlana; Golyash, Iryna
Article28-Nov-20191-Feb-2020Зміст-
Article28-Nov-20191-Feb-2020Видавнича сторінка-
Article28-Nov-20191-Feb-2020Сучасний стан й тенденції розвитку будівельної галузі УкраїниАдамська, Ірина; Adamska, Iryna
Article28-Nov-20191-Feb-2020Стартап як інноваційна економічна діяльністьЛучко, Михайло; Шмітка, Станіслав; Дмуховський, Роберт; Luchko, Mykhailo; Szmitka, Stanisław; Dmuchowski, Robert
Article28-Nov-20191-Feb-2020Аналіз динаміки страхового ринку національної економіки та визначення основних кластерів інструментарієм економіко-математичного моделюванняРізник, Наталія; Гарматій, Сергій; Макогон, Аліна; Riznyk, Natalia; Harmatii, Serhii; Makogon, Alina
Article28-Nov-20191-Feb-2020Організація бухгалтерського обліку процесу ціноутворення продукції власного виробництва в закладах ресторанного господарства споживчої кооперації УкраїниГик, Василь; Приступляк, Ірина; Hyk, Vasyl; Prystupliak, Iryna
Article28-Nov-20191-Feb-2020Соціальний облік як інформаційна база реалізації концепції соціально відповідального бізнесуКамінська, Ірина; Хома, Світлана; Чучук, Юрій; Kaminska, Irina; Homa, Svitlana; Chuchuk, Yuriy
Article28-Nov-20191-Feb-2020Напрями реалізації потенціалу сектора інформаційно-комунікаційних технологій у контексті забезпечення якісних характеристик функціонування внутрішнього ринку та розвитку інформаційного суспільства в УкраїніЛупак, Руслан; Lupak, Ruslan
Article28-Nov-20191-Feb-2020Проблемні аспекти обліку орендних операцій за національними та міжнародними стандартами фінансової звітностіВакун, Оксана; Зарудна, Наталія; Кундеус, Олександр Михайлович; Vakun, Oksana; Zarudna, Nataliia; Kundeus, Oleksandr
Article28-Nov-20191-Feb-2020Вектори підвищення фіскальної ефективності ПДВДубовик, Ольга; Касса, Аліна; Dubovyk, Olga; Kassa, Alina
Article28-Nov-20191-Feb-2020Титул-
Article28-Nov-20191-Feb-2020Застосування SWOT-аналізу як базисної умови при формуванні стратегії розвитку туристичної сфери Вінницької областіКлочковський, Олександр; Клочковська, Вікторія; Klochkovskyi, Oleksandr; Klochkovska, Viktoriia
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 17 of 17