XVIII наукова конференція ТНТУ ім. І. Пулюя, (2014) : [207] Collection home page

Logo

29 - 30 жовтня 2014 року відбулася XVІІІ наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Напрямки роботи конференції:

 • Математичне моделювання і механіка
 • Машинобудування
 • Інформаційні технології
 • Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва
 • Приладобудування
 • Імовірнісні моделі біофізичних сигналів і полів та обчислювальні методи і засоби ідентифікації
 • Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій, будівництво
 • Електротехніка і світлотехніка, електроніка
 • Математика
 • Фізика
 • Хімія, хімічна, біологічна та харчова технології
 • Обладнання харчових виробництв
 • Менеджмент у виробництві та соціальній сфері
 • Економіка та підприємництво
 • Гуманітарні науки

Збірник матеріалів конференції.

Матеріали ⅩⅧ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя

Зміст


1
СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА МЕХАНІКА
4
5
7
8
10
11
12
СЕКЦІЯ: МАШИНОБУДУВАННЯ
14
16
17
18
19
20
22
24
25
26
27
29
30
31
32
33
34
37
38
39
40
41
42
43
44
46
48
50
51
52
54
СЕКЦІЯ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
67
69
71
73
СЕКЦІЯ: МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
74
76
78
80
81
84
86
87
89
91
93
СЕКЦІЯ: ІМОВІРНІСНІ МОДЕЛІ БІОФІЗИЧНИХ СИГНАЛІВ І ПОЛІВ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕТОДИ І ЗАСОБИ ЇХ ІДЕНТИФІКАЦІЇ, ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
95
97
99
100
102
104
105
107
109
СЕКЦІЯ: МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ, БУДІВНИЦТВО
111
112
113
114
115
116
118
119
123
124
СЕКЦІЯ: ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА СВІТЛОТЕХНІКА, ЕЛЕКТРОНІКА
126
128
130
131
133
134
136
138
140
142
143
144
146
148
150
152
154
СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА
156
157
159
160
161
162
СЕКЦІЯ: ФІЗИКА
163
164
165
167
168
169
СЕКЦІЯ: ХІМІЯ.ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ
171
172
173
СЕКЦІЯ: ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
174
175
176
178
180
181
182
183
184
186
187
188
189
190
191
192
СЕКЦІЯ: МЕНЕДЖМЕНТ У ВИРОБНИЦТВІ ТА СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ
193
195
197
198
200
202
204
206
208
209
211
213
215
217
219
220
222
223
225
227
229
230
СЕКЦІЯ: ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО
232
233
235
237
239
240
241
243
245
247
248
250
251
253
255
256
258
260
261
262
264
265
266
268
270
СЕКЦІЯ: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
272
273
275
276
277
278
280
281
282
283
284
285
286
287
289
291
293
295
296
298
299
300
301
302
303
304

Content


1
SEKTSIIA: MATEMATYCHNE MODELIUVANNIA TA MEKHANIKA
4
5
7
8
10
11
12
SEKTSIIA: MASHYNOBUDUVANNIA
14
16
17
18
19
20
22
24
25
26
27
29
30
31
32
33
34
37
38
39
40
41
42
43
44
46
48
50
51
52
54
SEKTSIIA: INFORMATSIINI TEKHNOLOHII
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
67
69
71
73
SEKTSIIA: MASHYNY TA OBLADNANNIA SILSKOHOSPODARSKOHO VYROBNYTSTVA
74
76
78
80
81
84
86
87
89
91
93
SEKTSIIA: IMOVIRNISNI MODELI BIOFIZYCHNYKH SYHNALIV I POLIV TA OBCHYSLIUVALNI METODY I ZASOBY YIKH IDENTYFIKATSII, PRYLADOBUDUVANNIA
95
97
99
100
102
104
105
107
109
SEKTSIIA: MATERIALOZNAVSTVO, MITSNIST MATERIALIV I KONSTRUKTSII, BUDIVNYTSTVO
111
112
113
114
115
116
118
119
123
124
SEKTSIIA: ELEKTROTEKHNIKA TA SVITLOTEKHNIKA, ELEKTRONIKA
126
128
130
131
133
134
136
138
140
142
143
144
146
148
150
152
154
SEKTSIIA: MATEMATYKA
156
157
159
160
161
162
SEKTSIIA: FIZYKA
163
164
165
167
168
169
SEKTSIIA: KHIMIIA.KHIMICHNA, BIOLOHICHNA TA KHARCHOVA TEKHNOLOHII
171
172
173
SEKTSIIA: OBLADNANNIA KHARCHOVYKH VYROBNYTSTV
174
175
176
178
180
181
182
183
184
186
187
188
189
190
191
192
SEKTSIIA: MENEDZHMENT U VYROBNYTSTVI TA SOTSIALNII SFERI
193
195
197
198
200
202
204
206
208
209
211
213
215
217
219
220
222
223
225
227
229
230
SEKTSIIA: EKONOMIKA TA PIDPRYIEMNYTSTVO
232
233
235
237
239
240
241
243
245
247
248
250
251
253
255
256
258
260
261
262
264
265
266
268
270
SEKTSIIA: HUMANITARNI NAUKY
272
273
275
276
277
278
280
281
282
283
284
285
286
287
289
291
293
295
296
298
299
300
301
302
303
205. Zmist
304

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 207
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Article29-Oct-201422-Jan-2016Зміст-
Article29-Oct-201422-Jan-2016Формування здорового способу життя у студентів та його складовіФедчишин, Ольга Ярославівна; Кульчицький, З.; Fedchishin, O.; Kulthickiy, Z.
Article29-Oct-201422-Jan-2016«Народовѣщанїє» – почаївська пам’ятка української літературної мови ⅩⅧ ст.Федак, С.; Fedak, S.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Про досвід прояву агресивної поведінки особи юнацького вікуТуревич, О.; Turevych, O.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Вплив рухової активності на фізичний розвиток студентівТретьяк, В.; Tretjak, V.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Фізична культура і здоровий спосіб життя студентів ТНТУТеплий, Андрій Михайлович; Галіздра, А.; Teplyy, A.; Galizdra, A.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Іван Тиктор – великий видавецьСтухляк, М.; Stukhlyak, M.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Соціальні конфлікти в УкраїніСівчук, П.; Sivchuk, P.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Обґрунтування необхідності покращення рівня психофізичної підготовленості студентівСалук, І.; Луців, В.; Saluk, I.; Lutsiv, V.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Консолідаційні тенденції в середовищі західноукраїнських політичних партій у виборчій кампанії 1930 рокуПотіха, Оксана Богданівна; Potikha, O.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Особистісні трансформації як наслідок переживання життєвих кризПеріг, І.; Perig, I.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Західноєвропейська політична думка доби просвітництваНіконенко, В.; Nikonenko, V.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Комунікативні засади професійного спілкуванняНазаревич, Леся Тарасівна; Nazarevych, Lesya
Article29-Oct-201422-Jan-2016Фізична підготовка студентів спеціальних медичних групНадозірний, Я.; Теплий, Андрій Михайлович; Nadozirnyy, Y.; Teplyy, A.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Плавання як засіб підвищення стійкості організму людини до несприятливих впливів погодиЛуців, В.; Казмірчук, І.; Lutsiv, V.; Kazmirchuk, I.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Особливості перекладу шведських атрибутивних словосполученьЛуців, О.; Lutsiv, O.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Адаптація плавців до фізичних навантаженьКурко, Ярослав Віталійович; Босюк, Олена Мирославівна; Kurko, Y.; Bosyuk, O.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Взаємозв'язок фізичного і естетичного виховання студентівКульчицький, З.; Курко, Ярослав Віталійович; Kulthickiy, Z.; Kurko, Y.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Урядове регулювання діяльності акціонерних іпотечних банків в умовах кризи 1890-х ррКриськов, А.; Грузін, В.; Kryskov, A.; Hruzin, V.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Профілактика травматизму у силових видах спортуКазмірчук, І.; Салук, І.; Kazmirchuk, I.; Saluk, I.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Особливості організації навчання іноземних студентів у НімеччиніДутка, М.; Dutka, M.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Українознавчі вектори досліджень Івана ФранкаДжафарова, С.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Індивідуальні стилі здорового способу життя студентівГаліздра, А.; Вальчак, Н.; Galizdra, A.; Valchak, N.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Оздоровчий і профілактичний ефект фізичної культуриВальчак, Н.; Третьяк, В.; Valchak, N.; Tretjak, V.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Встановлення професійної самосвідомості особистості студентаБуняк, Н.; Bunjak, N.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Обстеження порушень постави студентів, віднесених до спеціальної медичної групиБосюк, Олена Мирославівна; Федчишин, Ольга Ярославівна; Bosyuk, O.; Fedchishin, O.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Оцінка конкурентоспроможності нової продукції підприємстваХрупович, С. Є.; Ониськів, В.; Hrupovych, S.; Onyskiv, V.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Про важливість техніко-економічного обґрунтування діяльності підприємствХимич, Ірина Григорівна; Khymych, I.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Аналіз проблем фінансового забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств в умовах кризиФедишин, Ірина Богданівна; Fedyshyn, I. B.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Якісні аспекти конкурентоспроможностіТимошик, Наталія Степанівна; Tymoshyk, N.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Форум інноваційних стартап ідей в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана ПулюяСтрутинська, Ірина Володимирівна; Strutynska, I.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Критерії визначення підприємств малого бізнесу в УкраїніСороківська, Олена Анатоліївна; Sorokivska, O.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Удосконалення управління соціогуманітарною компонентою господарської діяльності машинобудвного підприємстваСлободян, Н.; Slobodian, N.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Україна та міжнародні інвестиційні процеси: сучасний аспектСівчук, І.; Sivchuk, I.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Основні фінансові показники стану машинобудівної промисловості України за 2008-2013 рокиСинькевич, Н.; Synkevych, N.
Article29-Oct-201422-Jan-2016E-mail –маркетинг – новий інструмент маркетингової політики компаніїСеменюк, С. Б.; Semenjuk, S.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Аналіз фінансово-аналітичних програм для оцінювання бізнес-проектівРуда, О.; Ryda, O.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Антикризове управління розвитком підприємств у муніципальній економічній системіПанухник, Яна Геннадіївна; Panukhnyk, I.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Освіта, бізнес, влада: кластерний підхід до комплексного вирішення питань підготовки майбутніх фахівців європейського рівняПанухник, О.; Panukhnyk, O.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Аналіз сучасних концепцій поняття «мода»Міщук, О.; Mishchuk, O.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Управлінський облік формування та використання запасів на підприємствіМарущак, Л.; Marushchak, L.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Особливості міжнародної економічної взаємодії на макрорівніМаркович, Ірина Богданівна; Markovych, I.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Сутність економічної освітиЛужняк, Х.; Ціх, Г.; Luzhniak, K.; Tsikh, H.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Стратегія розвитку аграрного сектору економіки УкраїниЛевицький, В.; Сидяга, Б.; Levytskyi, V.; Sydyaga, B.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Становлення економічної науки в УкраїніКудлак, Віталій Ярославович; Kudlak, V.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Інформаційне забезпечення як чинник ефективного управління витратамиКогут, У.; Борисова, Т.; Kohut, U.; Borysova, T.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Маркетинг передвиборчих кампанійЗяйлик, М.; Zyaylik, M.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Сутність маркетингових ризиків та завдання їхнього аналізуДячун, О.; Dyachun, O.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Динаміка обсягу реалізованої продукції машинобудівних підприємств України за останні шість роківВасилишин, Т.; Vasylyshyn, T.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Проблемні аспекти інноваційної розвитку в УкраїніАртеменко, Людмила Борисівна; Artemenko, L.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Шляхи покращення медичного обслуговування працівників в умовах промислових підприємствАндрушків, Б.; Слободян, Н.; Andrushkiv, B.; Slobodian, N.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Причини виникнення кризових ситуацій на підприємствахЮрик, Н.; Yuryk, N.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Економічне моделювання: нобелівська премія і практикаСтойко, І.; Stoyko, I.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Особливості підбору персоналу в умовах європейської адаптації сфери послуг та організація його страхуванняПогайдак, О. Б.; Pogaydak, O.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Кадровий ресурс як фактор зміцнення соціально-економічної безпеки вітчизняних машинобудівних підприємствНагорняк, І.; Nagornjak, I.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Проблемні питання правового захисту об’єктів права інтелектуальної власностіНагорняк, Г.; Скляров, Р.; Nagornjak, G.; Sklyarov, R.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Ефективне підприємство як квінтесенція сталого розвитку суспільстваМельник, Лілія Миколаївна; Melnyk, L.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Формування системи моніторингу економічної безпеки підприємствМалюта, Л.; Malyuta, L.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Інноваційні аспекти управління діловою активністю промислового підприємстваМалюта, Л.; Лань, А.; Malyuta, L.; Lan, A.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Управління змінами в умовах ризику та невизначеностіКужда, Т.; Kuzhda, T.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Управління змінами в умовах ризику та невизначеностіКужда, Т.; Kuzhda, T.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Вплив стратегічного планування на систему управління діяльністю підприємстваКотовська, І.; Kotovska, I.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Посилення конкурентної позиції підприємства через підвищення якості продукції, робіт та сфери послугКирич, Н.; Погайдак, О.; Kyrych, N.; Pohaydak, O.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Why does self-management important for leadersІваноньків, О.; Ivanonkiv, O.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Розвиток суб'єктів малого підприємництва у сфері агропромислового комплексуДідів, М.; Владимир, Ольга Михайлівна; Didiv, M.; Vladymyr, O.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Перспективи економічного розвитку підприємств хлібопекарської галузі УкраїниГарматюк, О.; Свединський, А.; Harmatyuk, O.; Svedinskij, A.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Визначення проблем та пріоритетних напрямів формування та розвитку видавничо-поліграфічної галузі УкраїниГарматюк, О.; Замойський, Н.; Harmatyuk, O.; Zamoyskij, N.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Основні тенденції розвитку вітчизняних підприємств плодоовочевої консервної промисловостіГарматюк, О.; Данилишин, О.; Harmatyuk, O.; Danylyshyn, O.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Основні підходи до управління якістюГалущак, М.; Галущак, О.; Halushchak, M.; Halushchak, O.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Концептуальні підходи до формування адаптивної системи ресурсовикористання промислового підприємстваВовк, Ю.; Vovk, Y.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Визначення цілей рекламної кампаніїВовк, І.; Vovk, I.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Бурякоцукрова галузь як перспективний сектор розвитку АПК в УкраїніАндрушків, Б.; Павлусик, Т.; Andrushkiv, B.; Pavlusyk, T.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Визначальні фактори розвитку ринку плодоовочеконсервної продукції УкраїниАндрушків, Б.; Джинджириста, Н.; Andrushkiv, B.; Dzhyndzhyrysta, N.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Шляхи ефективного використання та зниження енергозатрат при замішуванні тістаСтадник, І.; Коневич, М.; Stadnyk, I.; Konevych, M.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Використання вторинних енергетичних ресурсів в хлібопекарській промисловостіСтадник, І.; Чук, В.; Stadnyk, I.; Chuk, V.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Напрямок розвитку нагнітальних валківСтадник, І.; Деркач, А.; Stadnyk, I.; Derkach, A.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Аналіз напрямків розвитку технологій фасування газованих напоївСагайдак, О.; Sagaydak, O.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Аналіз процесу подрібнення зерна на вальцьових верстатахЛясота, Оксана Михайлівна; Лозовський, Ю.; Lyasota, O.; Lozovskiy, Y.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Екологічна складова конкурентоспроможності підприємств харчової промисловостіЛясота, Оксана Михайлівна; Зварич, Н.; Lyasota, O.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Роль і місце пиловловлювачів з жалюзійним відводом повітря в сучасних очисних системахКуц, Віктор Петрович; Паробок, Г.; Kuts, V.; Parobok, H.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Обгрунтування доцільності заміни батарейних циклонів БЦШ циклонами з жалюзійними елементами на Тернопільському КХПКуц, Віктор Петрович; Наворинський, Д.; Kuts, V.; Navorynsky, D.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Кінетика процесу фільтрування молочної сироватки при використанні самоочисного фільтрувального елементаКравець, О.; Шинкарик, М.; Kravets, O.; Shunkaruk, M.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Вимоги до пресування сирівКалим, Н.; Kalym, N.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Параметри, що впливають на ефективність сепарування молокаЗварич, Н.; Линва, С.; Zvarych, N.; Lynva, S.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Експериментальне обґрунтування параметрів активації екстрагентів методом кавітаціїЗарецька, Тетяна Вікторівна; Вітенько, Т.; Zaretska, T.; Vitenko, T.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Способи автоматизованого виробництва згущених молочних консервівДанилюк, О.; Данилюк, І.; Карпець, І.; Вербіцький, А.; Danilyuk, O.; Danilyuk, I.; Karpez, I.; Verbizkiy, A.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Вплив ультразвукової і гідродинамічної кавітації в системах тверде-тіло рідина в процесах екстрагуванняВітенько, Т.; Городиський, Назар Іванович; Vitenko, T.; Horodyskyi, N.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Переваги теплової обробки сиркових мас у роторно-вихрових емульсорахВорощук, В.; Шинкарик, М.; Voroshchuk, V.; Shynkaryk, M.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Особливості замішування тіста у тістомісильних машинах періодичної діїВойтюк, В.; Voytyuk, V.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Використання консервантів в харчовій промисловостіЮськів, Н.; Кухтин, М.; Uskiv, N.; Kuhtyn, M.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Визначення концентрації панкреатину для виділення казофосфопептидівЮкало, В.; Сторож, Л.; Штокало, М.; Шафранська, Т.; Кушнірук, Н.; Yukalo, V.; Storozh, L.; Shtokalo, M.; Shafrans’ka, T.; Kushniruk, N.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Властивості та жирнокислотний склад нетрадиційних олійОниськів, В.; Покотило, О.; Onyskiv, V.; Pokotylo, O.
Article29-Oct-201422-Jan-2016До питання підвищення якості знань студентів з фізикиСкоренький, Юрій Любомирович; Крамар, Олександр Іванович; Skorenkyy, Yu.; Kramar, O.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Електретний ефект у політетрафторетиленових зразках при дії імпульсу механічного навантаженняНікіфоров, Ю.; Ковалюк, Богдан Павлович; Nikiforov, Yu.; Kovalyuk, B.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Формування фундаментальних фізичних понять у процесі вивчення електромагнітних хвиль у студентів технічних спеціальностей вузівКульчицький, В.; Kulchutsky, V.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Перехід метал-діелектрик у двократно орбітально виродженій моделі у випадку густини станів з асиметрією на краю зониКрамар, Олександр Іванович; Скоренький, Юрій Любомирович; Довгоп’ятий, Юрій Миронович; Kramar, O.; Skorenkyy, Yu.; Dovhopyaty, Yu.
Article29-Oct-201422-Jan-2016«Дірковий формалізм» в моделі з внутрішньоцентровим притяганням електронівДідух, Леонід Дмитрович; Didukh, L.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Перехід діелектрик-метал в антиферомагнетиках хаббард-андерсонівського типу: квазікласичне наближенняДідух, Леонід Дмитрович; Didukh, L.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Розв’язок сепаратної системи модифікованих диференціальних рівнянь Лежандра і БесселяШелестовська, М. Я.; Shelestovska, M. Ya.
Article29-Oct-201422-Jan-2016Теплообмін при заданій температурі середовищаФурсевич, Л.; Fursevych, L.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 207