Ⅵ конференція молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“ (2016) : [125] Collection home page

Ⅵ Регіональна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі»

26 квітня в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя на базі кафедри промислового маркетингу відбудеться Ⅵ Регіональна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі».

Запрошуємо науковців та студентів до участі в роботі конференції. Реєстраційну форму та тези необхідно подати на кафедру промислового маркетингу до 16 квітня 2016 року.

Додаткову інформацію щодо правил оформлення тез та організаційних питань подано в інформаційному листі конференції.

Новина на веб-сайті університету.

Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі. – Матеріали Ⅵ Регіональної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. – Тернопіль, ТНТУ, 2016. – 266 c.

Матеріали Ⅵ Регіональної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“

Зміст


1
3
СУЧАСНІ ТОВАРОЗНАВЧІ АСПЕКТИ РИНКУ НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
4
6
8
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
33
35
37
39
41
43
45
47
49
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
85
87
89
91
93
95
97
100
102
104
106
108
110
112
114
РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВИХ ІННОВАЦІЙ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ПРОРИВУ
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
142
144
146
МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ
148
150
152
154
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
176
178
180
СТРАТЕГІЧНІ МАРКЕТИНГОВІ РІШЕННЯ І СУЧАСНІ ТЕОРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕСУ
182
184
186
188
190
192
194
196
198
200
202
204
206
208
210
212
214
216
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
218
220
222
225
227
229
231
233
235
237
240
243
246
249
251
 
255

Content


1
3
SUCHASNI TOVAROZNAVCHI ASPEKTY RYNKU NEPRODOVOLCHYKH TOVARIV
4
6
8
TEORETYCHNI TA METODOLOHICHNI ASPEKTY MARKETYNHOVOI DIIALNOSTI
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
33
35
37
39
41
43
45
47
49
MARKETYNHOVI DOSLIDZHENNIA V KONTEKSTI ZABEZPECHENNIA KONKURENTOSPROMOZHNOSTI PIDPRYIEMSTVA
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
PERSPEKTYVNI NAPRIAMKY ROZVYTKU ZBUTOVOI POLITYKY PIDPRYIEMSTVA
85
87
89
91
93
95
97
100
102
104
106
108
110
112
114
ROZVYTOK MARKETYNHOVYKH INNOVATSII YAK FAKTOR EKONOMICHNOHO PRORYVU
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
142
144
146
MARKETYNHOVI TEKHNOLOHII PIDPRYIEMSTV SFERY POSLUH
148
150
152
154
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
176
178
180
STRATEHICHNI MARKETYNHOVI RISHENNIA I SUCHASNI TEORII EFEKTYVNOSTI BIZNESU
182
184
186
188
190
192
194
196
198
200
202
204
206
208
210
212
214
216
INNOVATSIINI TEKHNOLOHII V UPRAVLINNI PERSONALOM PIDPRYIEMSTVA
218
220
222
225
227
229
231
233
235
237
240
243
246
249
251
 
124. Zmist
255

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 125
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Article26-Apr-201624-May-2016Зміст-
Article26-Apr-201624-May-2016Персонал як фактор стратегічного розвитку підприємстваЮськів, Наталія-Марія; Прохоровська, Станіслава; Yuskiv, Nataliia-Mariia; Prokhorovsra, Svitlana
Article26-Apr-201624-May-2016Інноваційні підходи до управління персоналом на сучасних підприємствахЮрик, Наталія Євгенівна; Котовська, Ірина Василівна; Yuryk, Natalia; Kotovska, Irina
Article26-Apr-201624-May-2016Аналіз основних показників використання робочого часу на підприємствіХома, Оксана; Khoma, Oksana
Article26-Apr-201624-May-2016Людський капітал: чинники формування і розвиткуОксана, Свистун; Oksana, Svystun
Article26-Apr-201624-May-2016Формування системи мотивації персоналу на підприємствіРихлевич, Лілія; Rykhlevych, Liliya
Article26-Apr-201624-May-2016Мотивація як чинник, що впливає на активність персоналуПолигач, Ірина; Polyhach, Iryna
Article26-Apr-201624-May-2016Реформування системи соціального захисту в Україні та інших державахОстапчук, Олена; Ostapchuk, Olena
Article26-Apr-201624-May-2016Напрями вдосконалення стимулювання діяльності фінансових менеджерів підприємствМашлій, Галина Богданівна; Mashliy, Halina
Article26-Apr-201624-May-2016Професійне навчання персоналу та шляхи його вдосконаленняМазурок, Наталія; Mazurok, Natalia
Article26-Apr-201624-May-2016Суть та значення професійного навчання персоналу на підприємствіКоротя, Валерія; Штокало, Ярослав; Korotia, Valeria; Shtokalo, Jaroslav
Article26-Apr-201624-May-2016Інноваційні ERM-системи управління персоналом підприємстваКирич, Христина; Kyrych, Hrystyna
Article26-Apr-201624-May-2016Організація оплати праці на малому підприємстві: стан, ефективність ташляхи покращенняДробович, Марія; Drobovych, Marija
Article26-Apr-201624-May-2016Використання результатів ділової оцінки в системі розвитку персоналуГелетюк, Віталій; Heletyuk, Vitaly
Article26-Apr-201624-May-2016Технологія пошуку та відбору персоналу в організаціїБанах, Надія; Штокало, Ярослав; Banakh, Nadiia; Shtokalo, Jaroslav
Article26-Apr-201624-May-2016Управління персоналом та інноваційні аспекти діяльності підприємстваБабій, Мар’яна; Babiy, Mariana
Article26-Apr-201624-May-2016Формування стратегії розвитку підприємстваЮрик, Наталія Євгенівна; Шпак, Оксана; Yuryk, Nataliya; Shpak, Oksana
Article26-Apr-201624-May-2016Сучасні бізнес-стратегіїХимич, Ірина Григорівна; Khymych, Iryna
Article26-Apr-201624-May-2016Аналітичні інструменти стратегічного маркетингового управлінняФроленко, Роман Володимирович; Frolenko, Roman
Article26-Apr-201624-May-2016Вибір функцій продукції як інструмент маркетингуФедорович, Роман Володимирович; Fedorovych, Roman
Article26-Apr-201624-May-2016Особливості організації управління маркетинговою діяльністюна підприємствіСтахів, Марина; Stahiv, Maryna
Article26-Apr-201624-May-2016Розробка маркетингової конкурентної стратегії фірми на внутрішньому ринкуСкоробогата, Сніжана; Skorobohata, Snizhana
Article26-Apr-201624-May-2016Основні об’єкти маркетингового управління підприємстваРожко, Наталія; Rozhko, Natalia
Article26-Apr-201624-May-2016Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємстваПекельна, Ярослава; Pekelna, Yaroslava
Article26-Apr-201624-May-2016Формування конкурентних перевагОмелянюк, Валентина; Omelyanyuk, Valentyna
Article26-Apr-201624-May-2016Аналіз індексів та показників добробуту країни з точки зору її рівня освітиПіняк, Ірина Любомирівна; Музя, Неоніла; Pinyak, Iryna; Muzya, Neonila
Article26-Apr-201624-May-2016Розробка стратегії розвитку підприємства на основі конкурентних перевагМирон, Ірина; Краузе, Ольга Ігорівна; Irina, Myron; Krause, Olga
Article26-Apr-201624-May-2016Теоретичні основи процесу постачання як об’єкту маркетингового управлінняМар’янчук, Інна; Maryanchuk, Inna
Article26-Apr-201624-May-2016Актуальні вектори асортиментної політики кондитерських виробів УкраїниЗаворотна, Оксана; Zavorotna, Oksana
Article26-Apr-201624-May-2016Товарна політика та її стратегії в умовах ринкуДрай, Віталій; Dray, Vitaliy
Article26-Apr-201624-May-2016Теоретичні аспекти сутності конкурентних стратегій підприємствГончаровська, Інна; Honcharovska, Inna
Article26-Apr-201624-May-2016Основи формування конкурентної стратегії підприємстваБугера, Зоряна; Bugera, Zoryana
Article26-Apr-201624-May-2016Маркетингові інструменти антикризового управління підприємством в сучасному науково-технічному середовищіБараннікова, Наталія; Barannikova, Nataliia
Article26-Apr-201624-May-2016Інформація в управлінні маркетинговою діяльністю підприємстваАнтошків, Вадим; Antoshkiv, Vadym
Article26-Apr-201624-May-2016Дослідження споживчих мотивацій на ринку закладів харчуванняЯремко, Роман; Yaremko, Roman
Article26-Apr-201624-May-2016Особливості розважального бізнесуУліновська, Оксана; Ulinovs’ka, Oksana
Article26-Apr-201624-May-2016Аналіз кон’юнктури ринку консалтингових послугСпільник, І.; Spylnyk, I.
Article26-Apr-201624-May-2016Сервісне обслуговування в системі маркетингових комунікаційСокальська, Ірина; Sokalska, Iryna
Article26-Apr-201624-May-2016Рівень освіти як індикатор добробуту суспільстваПіняк, Ірина Любомирівна; Pinyak, Iryna
Article26-Apr-201624-May-2016Удосконалення маркетингової діяльності підприємства в сфері послугОхват, Ірина; Okhvat, Iryna
Article26-Apr-201624-May-2016Туристичний маркетингОнишко, Сергій; Onyshko, Sergii
Article26-Apr-201624-May-2016Маркетингові технології на ринку банківських продуктів та послугМашлій, Галина Богданівна; Mashliy, Halina
Article26-Apr-201624-May-2016Інтернет ресурс як засіб просування товарів та послугЛуцик, Галина; Lutsyk, Galyna
Article26-Apr-201624-May-2016Торгово-роздрібна рекламаМаксимлюк, Олена; Maksymlyuk, Elena
Article26-Apr-201624-May-2016Особливості адаптації маркетингового комплексу ресторанних підприємств в умовах жорсткої конкуренціїМазан, Оксана; Mazan, Oksana
Article26-Apr-201624-May-2016Модель М. Портера у визначення інтенсивності конкуренціїКибало, Віталій; Голда, Надія Михайлівна; Kybalo, Vitaliy; Golda, Nadiya
Article26-Apr-201624-May-2016Особливості стимулювання збуту у сфері торгівельно-розважальних послугГетун, Діана; Бурліцька, Оксана Петрівна; Getyn, Diana; Burlitska, Oksana
Article26-Apr-201624-May-2016Роль реклами в сучасній економіціГалушка, Сергій; Голда, Надія Михайлівна; Galushka, Sergey; Golda, Nadiya
Article26-Apr-201624-May-2016Маркетинг інвестиційного ринкуГолда, Надія Михайлівна; Golda, Nadiya
Article26-Apr-201624-May-2016Формування списку конкурентівВаськів, Мар’яна; Vascov, Mariana
Article26-Apr-201624-May-2016Особливості створення рекламного зверненняБілінська, Оксана; Голда, Надія Михайлівна; Bilinsky, Oksana; Golda, Nadiya
Article26-Apr-201624-May-2016Організація Інтернет-рекламиЯворська, Аліна; Yavorska, Alina
Article26-Apr-201624-May-2016Маркетинг інноваційного продуктуЩітікова, Мар’яна; Schitikova, Mariana
Article26-Apr-201624-May-2016«Ambient Media» у сучасному рекламному просторіШпилик, Світлана Василівна; Shpylyk, Svitlana
Article26-Apr-201624-May-2016Роль бренду в сучасній ринковій економіціСедюк, Ірина; Sedyuk, Iryna
Article26-Apr-201624-May-2016Методи економіко-математичного моделювання в організації маркетингового планування на підприємствіПідставка, Неоніла; Pidstavka, Neonila
Article26-Apr-201624-May-2016Реклама в Інтернеті як інструмент маркетингової діяльності молокопереробних підприємствПилипів, Володимир; Pylypiv, Vladimir
Article26-Apr-201624-May-2016Еко-маркетинг: сутність та значення для сучасного суспільстваПантелімон, Оксана; Pantelimon, Oksana
Article26-Apr-201624-May-2016Поняття контент-маркетингуОксентюк, Богдана Андріївна; Oksentyuk, Bogdana
Article26-Apr-201624-May-2016Удосконалення просування товарів на внутрішньому ринку за допомогою інтернет-технологійМанявська, Маріанна; Maniavska, Marianna
Article26-Apr-201624-May-2016Використання бренд–маркетингу в діяльності підприємствКрийцула, Віктор; Kryicula, Victor
Article26-Apr-201624-May-2016Банерна реклама як інструмент просування в ІнтернетКопач, Богдан; Kopach, Bogdan
Article26-Apr-201624-May-2016Сучасні підходи до організації та управління процесами постачанняГула, Наталія; Hula, Nataliya
Article26-Apr-201624-May-2016Брендинг як високоефективна технологія завоювання і утримування споживачаВенгер, Юлія; Venger, Yuliia
Article26-Apr-201624-May-2016Інформаційна війна в маркетингуБурліцька, Алла; Burlitska, Alla
Article26-Apr-201624-May-2016Форми взаємодії некомерційної та комерційної сфер у контексті маркетингової перспективиБорисова, Тетяна Михайлівна; Borysova, Tetiana
Article26-Apr-201624-May-2016Просування в соціальних мережах як вид Інтернет-рекламиБіліца, Ірина; Bilitsa, Iryna
Article26-Apr-201624-May-2016Сучасні системи оцінювання продуктивності ланцюга поставокЯкимишин, Лілія Ярославівна; Yakymyshyn, Liliya
Article26-Apr-201624-May-2016Організація рекламної діяльності підприємствЧорній, Христина; Chorniy, Khrystyna
Article26-Apr-201624-May-2016Логістичні методи в організації товарорухуФалович, Володимир Андрійович; Соломка, Вікторія; Falovich, Volodymyr; Solomka, Victoria
Article26-Apr-201624-May-2016Пропаганда як метод просування продукціїСтефінів, Христина; Stefinyv, Khrystyna
Article26-Apr-201624-May-2016Логістика в діяльності підприємстваСтасюк, Костянтин; Якимишин, Лілія Ярославівна; Stasiuk, Kostiantyn; Yakymyshyn, Liliya
Article26-Apr-201624-May-2016Аналіз ефективності маркетингової політики просуванняСичевський, Дмитро; Suchevskyy, Dmytro
Article26-Apr-201624-May-2016Особливості сучасного управління збутовою діяльністю в системі маркетингу підприємстваПритуляк, Марія; Prytulyak, Maria
Article26-Apr-201624-May-2016Комунікаційні функції мерчандайзингуПанас, Андрій; Panas, Andriy
Article26-Apr-201624-May-2016Оцінка ефективності управління системою збуту підприємстваНемчицька, Аліна; Nemchytska, Alina
Article26-Apr-201624-May-2016Розробка логістичних засад в системі організації збутової діяльності підприємстваКучма, Ірина; Kuchma, Iryna
Article26-Apr-201624-May-2016Теоретичні аспекти поняття «мерчандайзинг»Кравець, Оксана; Бурліцька, Оксана Петрівна; Kravec, Oksana; Burlitska, Oksana
Article26-Apr-201624-May-2016Удосконалення збуту сільськогосподарської продукціїКоваль, Надія; Koval, Nadiya
Article26-Apr-201624-May-2016Аналіз організації збутової мережі й засобів стимулювання продаж ТзОВ «Сахара»Загалюк, Євгеній; Zahalyuk, Evgeniy
Article26-Apr-201624-May-2016Система просування продукціїГорбаль, Лілія; Gorbal, Liliya
Article26-Apr-201624-May-2016Актуальність маркетингової комунікаційної політикиВозняк, Ольга; Wozniak, Olha
Article26-Apr-201624-May-2016Особливості проведення маркетингових досліджень на споживчому ринкуФалович, Володимир Андрійович; Чувашова, Олена; Falovych, Volodymyr; Chuvashova, Olena
Article26-Apr-201624-May-2016Конкурентний аналіз маркетингового середовища діяльності підприємстваФалович, Володимир Андрійович; Нестайко, Андрій; Falovych, Volodymyr; Nestajko, Andriy
Article26-Apr-201624-May-2016Технології формування конкурентних перевагУрбановський, Тарас; Краузе, Ольга Ігорівна; Urbanovskyy, Taras; Krause, Olga
Article26-Apr-201624-May-2016Оцінювання конкурентоспроможності з позицій учасників ринкуСерединська, Віра Миколаївна; Seredynska, Vira
Article26-Apr-201624-May-2016Аналіз маркетингової діяльності на підприємствіПолянок, Віталій; Polyanok, Vitaly
Article26-Apr-201624-May-2016Роль та значення аналізу фінансового стану підприємстваПельчер, М.; Pelchar, M.
Article26-Apr-201624-May-2016Бенчмаркінг як метод дослідження конкурентних перевагМищишин, Петро; Myschyshyn, Petro
Article26-Apr-201624-May-2016Теоретико-методологічні аспекти формування споживчого попитуМеньків, Олег; Краузе, Ольга Ігорівна; Menkiv, Oleg; Krause, Olga
Article26-Apr-201624-May-2016Бенчмаркінг як спосіб підвищення рівня конкурентоспроможності підприємстваМавдюк, Іван; Mavdiuk, Ivan
Article26-Apr-201624-May-2016Дослідження маркетингових перспектив вітчизняної пивоварної промисловостіЛюбунь, Василь; Lubun, Vasil
Article26-Apr-201624-May-2016Особливості дослідження попиту і пропозиціїКузик, Віталій; Краузе, Ольга Ігорівна; Cusick, Vitaliy; Krause, Olga
Article26-Apr-201624-May-2016Проблема підвищення конкурентоспроможності підприємств промисловості УкраїниКовбель, Роман-Володимир; Kovbel, Roman-Vladimir
Article26-Apr-201624-May-2016Аспекти впливу маркетингових інструментів на конкурентоспроможність підприємстваДемків, Володимир; Demkiv, Volodymyr
Article26-Apr-201624-May-2016Аналіз та контроль маркетингових зусиль підприємстваГородецька, Ольга; Gorodetskaya, Olga
Article26-Apr-201624-May-2016Маркетингова інформація як елемент маркетингових дослідженьВінярчук, Наталя; Vinyarchuk, Natalya
Article26-Apr-201624-May-2016Теоретико-методологічні аспекти маркетингових дослідженьБуняк, Назар; Краузе, Ольга Ігорівна; Bunyak, Nazar; Krause, Olga
Article26-Apr-201624-May-2016Аналіз маркетингової товарної політикиБойко, Василина; Boyko, Vasylyna
Article26-Apr-201624-May-2016Обслуговування як елемент товарної політикиХалюта, Алла; Halyuta, Alla
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 125