Міжнародна студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (2018) : [315] Collection home page

Logo

Організатори:

 • Міністерство освіти і науки України,
 • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 • Маріборський університет (Словенія)
 • Технічний університет в Кошице (Словаччина)
 • Каунаський технологічний університет (Литва)
 • Військова технічна академія ім. Я. Домбровського (Польща)
 • Львівський національний університет імені Івана Франка,
 • Луцький національний технічний університет,
 • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
 • Донбаська державна машинобудівна академія

Дата проведення: 26-27 квітня 2018 року.

Робота конференції буде проводитися за секціями:

 • Гуманітарні науки.
 • Економіка та менеджмент, фінанси.
 • Електротехніка, електроніка та світлотехніка.
 • Інформаційні технології
 • Математика
 • Математичне моделювання і механіка.
 • Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій.
 • Машини та обладнання сільського виробництва.
 • Машинобудування.
 • Обладнання харчових виробництв.
 • Приладобудування.
 • Фізика.
 • Хімія. Хімічна, біологічна та харчова технології.
 • Радіоелектронні біотехнічні апарати.
 • Зварювання та споріднені процеси і технології.
 • Інженерія продукції.

Офіційні мови конференції: українська, англійська.

Заявки на участь в роботі конференції та тези необхідно подавати голові СНТ Окіпному І.Б. тільки електронною поштою.

Заявки на участь в роботі конференції та тези доповідей (обсягом 1-2 повні сторінки) приймаються до 08.04.2018р.

Можлива заочна участь.

Інформаційне повідомлення

Контактна інформація

Адреса оргкомітету
м. Тернопіль, 46001
вул. Руська, 56
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
E-mail: snt@tu.edu.te.ua
Голова оргкомітету:
І. Окіпний — к.т.н., доц.

Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання : Збірник тез Міжнародної науково-технічної конференції в 2-х т. Т.1 (26 – 27 квітня 2018 року) / науковий секретар : Окіпний І.Б. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018. – 272 с.

Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання : Збірник тез Міжнародної науково-технічної конференції в 2-х т. Т.2 (26 – 27 квітня 2018 року) / науковий секретар : Окіпний І.Б. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018. – 216 с.

Збірник тез Міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“

Зміст (том 1)


1
2
ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
15
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
32
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
46
47
48
49
51
53
54
56
58
МАТЕМАТИКА
59
60
61
62
64
66
67
68
70
71
72
74
75
77
79
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І МЕХАНІКА
81
83
84
86
88
МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ СІЛЬСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
91
93
95
97
98
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА, ЕЛЕКТРОНІКА ТА СВІТЛОТЕХНІКА
100
102
103
105
106
108
109
110
111
113
115
116
118
119
121
123
124
126
127
129
130
131
ЗВАРЮВАННЯ ТА СПОРІДНЕНІ ПРОЦЕСИ І ТЕХНОЛОГІЇ
133
135
137
138
139
ФІЗИКА
140
141
142
143
144
145
146
147
148
ХІМІЯ. ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ
150
151
153
154
155
156
157
158
159
160
162
163
164
166
168
169
170
171
МАШИНОБУДУВАННЯ
173
174
176
178
180
181
182
183
185
187
188
189
190
191
192
194
195
197
198
200
202
203
205
207
208
МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ
210
212
214
215
217
218
220
222
БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ
224
227
228
231
234
236
238
240
242
243
245
247
ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
249
250
251
ІНЖЕНЕРІЯ ПРОДУКЦІЇ
252
253
254
255
256
257
258
259
 
260
274

Content (Vol. 1)


1
2
OBLADNANNIA KHARCHOVIKH VIROBNITSTV
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
15
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
32
INFORMATSIINI TEKHNOLOHII
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
46
47
48
49
51
53
54
56
58
MATEMATIKA
59
60
61
62
64
66
67
68
70
71
72
74
75
77
79
MATEMATYCHNE MODELIUVANNIA I MEKHANIKA
81
83
84
86
88
MASHYNY TA OBLADNANNIA SILSKOHO VYROBNYTSTVA
91
93
95
97
98
ELEKTROTEKHNIKA, ELEKTRONIKA TA SVITLOTEKHNIKA
100
102
103
105
106
108
109
110
111
113
115
116
118
119
121
123
124
126
127
129
130
131
ZVARIUVANNIA TA SPORIDNENI PROTSESY I TEKHNOLOHII
133
135
137
138
139
FIZYKA
140
141
142
143
144
145
146
147
148
KHIMIIA. KHIMICHNA, BIOLOHICHNA TA KHARCHOVA TEKHNOLOHII
150
151
153
154
155
156
157
158
159
160
162
163
164
166
168
169
170
171
MASHINOBUDUVANNIA
173
174
176
178
180
181
182
183
185
187
188
189
190
191
192
194
195
197
198
200
202
203
205
207
208
MATERIALOZNAVSTVO, MITSNIST MATERIALIV I KONSTRUKTSII
210
212
214
215
217
218
220
222
BIOMEDYCHNA INZHENERIIA
224
227
228
231
234
236
238
240
242
243
245
247
PRILADOBUDUVANNIA
249
250
251
INZHENERIIA PRODUKTSII
252
253
254
255
256
257
258
259
 
260
274
Збірник тез Міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“

Зміст (том 2)


1
2
ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ФІНАНСИ
3
4
6
8
9
11
13
14
16
18
20
21
23
25
26
27
29
30
32
34
36
37
39
41
43
45
47
49
51
53
54
55
57
59
62
64
66
68
70
72
74
76
77
79
80
82
83
85
ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
88
89
90
92
93
95
97
99
100
101
103
105
106
108
110
113
114
115
116
118
120
121
124
126
127
129
131
133
135
136
138
140
141
143
144
146
148
150
152
154
156
157
159
160
161
162
163
164
166
167
168
170
172
174
176
178
180
181
183
185
186
188
190
192
194
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
 
208
216

Content (Vol. 2)


1
2
EKONOMIKA, MENEDZHMENT, FINANSY
3
4
6
8
9
11
13
14
16
18
20
21
23
25
26
27
29
30
32
34
36
37
39
41
43
45
47
49
51
53
54
55
57
59
62
64
66
68
70
72
74
76
77
79
80
82
83
85
HUMANITARNI NAUKY
88
89
90
92
93
95
97
99
100
101
103
105
106
108
110
113
114
115
116
118
120
121
124
126
127
129
131
133
135
136
138
140
141
143
144
146
148
150
152
154
156
157
159
160
161
162
163
164
166
167
168
170
172
174
176
178
180
181
183
185
186
188
190
192
194
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
 
208
216

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 315
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Conference Abstract29-Nov-20183-Dec-2018Дослідження автоматизованого процесу вакуум–випаровування харчових продуктівКозбур, Ігор Романович; Лопушняк, Юрій Богданович
Conference Abstract29-Nov-20183-Dec-2018Підвищення точності аналогово-цифрових перетворювачів у системах обліку електроенергіїКозбур, Ігор Романович; Масира, Олег Іванович
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Ставлення учнів до природи у психолого-педагогічному контекстіХаритоненко, А.; Kharitonenko, A.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Міграція та її соціальні наслідкиРадчук, О. А.; Radchuk, O.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Репрезентація мовної особистості в англомовному художньому дискурсіФінько, А.; Finko, A.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Benefits & risks of artificial intelligenceЛуцишин, Р.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Глобалізація та її соціальні наслідкиБиць, О.; Byts, O.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Гендерна нерівність, як соціальна проблемаБілик, І. В.; Bilyk, I.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Щодо механізму організації правового виховання студенської молодіГлова, Б.; Glova, B.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Лінгвопоетичні засоби створення образу лакея в англомовному художньому дискурсіСургай, Д.; Surgai, D.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Роль політичних партій у житті суспільстваСкакун, Ю.; Skakun, Yu.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Фразеологізми в офіційно-діловому стиліСлюсар, А. А.; Sliusar, A. A.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Політична соціалізація особистостіСмірнова, Л.; Smirnova, L.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Основні загрози економічній безпеці закладів вищої освітиПодлевський, О. О.; Podlevskyi, O.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Innovative methods of foreign language training of specialistsРезніченко, А.; Reznichenko, A.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Проблеми використання хмарних технологій в освітіПрилепа, І.; Prylepa, Ivan
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Самостійна робота учнів профільної школи з використанням інформаційно-комунікаційних технологійОнищук, І.; Onishchuk, I.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Мовнолінгвістичні засоби створення лінгвокультурного образу ідеального героя (на матеріалі творів Я. Флемінга)Панова, К.; Panova, K.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Тенденції розвитку сучасної сім’ї в УкраїніОлесницька, В. П.; Olesnitska, V. P.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Компроміс як метод вирішення політичного конфліктуГолдаєвич, Т.; Holdaievych, T.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Визначення пріоритетів державної науково-технічної політики (система «Форсайт»)Бойко, В.; Boiko, V.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Державницькі ідеї Тараса ШевченкаБілоус, О.; Bilous, O.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018МасонствоМарцішко, С.; Martsishko, S.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Ознаки сучасного парламентаризму в підходах вітчизняних вченихМоряк, Т.; Moryak, T.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Ставлення особистості до старостіМартиняк, О.; Martuniak, O.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Психомоторний ровиток немовлятиМартиняк, О.; Martuniak, O.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Проблеми сучасної сім’ї в УкраїніМедюх, С. О.; Mediukh, S.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Аналіз методики таїнства сповіді: теологічно-психологічний контекстМартиняк, О.; Martuniak, O.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018До історії Марійських дружин в світі та в УкраїніМартиняк, О.; Martuniak, O.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Анотування і реферування як вид інформаційної діяльностіМаксимчук, К.; Maksumchyk, K.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Сповідь як релігійно-психологічний катарсис в контексті моральностіЛитвиненко, Н.; Litvinenko, N.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Зооморфна статуетка із села Грим'ячкаЛевінзон, Є.; Levinzon, Y.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Формування технічного мислення в учнів професійно-технічних навчальних закладів з використанням інформаційно-комунікаційних технологійМельник, А.; Melnik, A.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Серіали як форма сучасної залежностіГогусь, С.; Gogus, S.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Територіальний маркетинг як важливий інструмент розвитку регіонуБессонова, Л.; Bessonova, L.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Соціальні проблеми в УкраїніЛясота, О. Б.; Liasota, O.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Феномен «хеппі-енду» в кінематографіМіхно, Н.; Mikhno, N.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Олесь Гончар — великий українецьКоролюк, С.; Koroliuk, S.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Лібералізм як фундаментальний напрям політичної наукиКушнір, А.; Kushnir, A.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Форми українського хрестаКозак, М.; Kozak, M. M.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Сенсорний розвиток немовлятиКозак, М.; Kozak, M. M.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Зв’язок темпераменту людини з поведінкою в екстримальних ситуаціяхКозак, М.; Kozak, M. M.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Морально-психологічні аспекти пошани до Божого храму і до духовних осібКозак, М.; Kozak, M. M.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Проблеми оцінки техніки та моделі розвитку сучасних технологійКниш, М.; Knish, M.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Шляхи подолання конфліктів у колективіКозак, М.; Kozak, M.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Агресивна поведінка в підлітківКозак, М.; Kozak, M. M.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Особливості владних повноважень в організаціїБабюк, Анастасія Юріївна; Babyuk, A. Y.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Трансформаційні етапи діяльності ЄХБ в Україні у ХХ століттіГродецька, М.; Hrodetcka, M.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Internet of thingsКивацький, І.; Kyvatskyi, I.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Специфіка концептів «щастя» та «нещастя» в англійській мовній картині світу (на матеріалі казок)Канаш, А.; Kanash, A.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Інноваційні технології формування іншомовної професійної компетенціїЗвонок, О. А.; Zvonok, O.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Використання води в АвстріїГрицаюк, В.; Hrytsaiuk, V.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Репресії проти творчої інтелігенції в Україні у 1930-х рр.Гайдучик, А.; Hajduchyk, A.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Голодомор 1932-1933 рр.Вівчарик, В.; Vivcharyk, V.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Види заповідів в деяких релігійних системах світуГрицаюк, Ю.; Hrytsaiuk, Y.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Роль бренду в економічній безпеці УкраїниБазюченко, А.; Bazyuchenko, A.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Система резервів зростання прибутку підприємствАтаманенко, О.; Atamanenko, O.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Роль логістики на українських підприємствахШтокайло, В.; Shtokaylo, V.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Дослідження сутності та типології публічного адмініструванняШалапай, В.; Shalapay, V.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Економічні аспекти виробництва гречки в сільськогосподарських підприємствахЧередніченко, Є.; Cherednichenko, Y.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Дослідження сутності інвестиційного потенціалуФурдик, К.; Furdyk, K.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Фінансовий стан підприємства: діагностика та шляхи покращенняТерещенко, Д.; Tereshchenko, D.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Етапи розвитку операційного менеджментуБрикса, В.; Brix, V.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018КулхантингПолегонька, Н.; Polehonka, Nataliia
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Переваги та недоліки застосування штучного інтелекту у сферах управлінняПельчер, М.; Pelcher, M.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Прибуток та стратегії його формуванняОлексів, Л.; Oleksiv, L.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Система грейдингу як інноваційна форма мотивації персоналуГеник, А. М.; Genik, A.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Переваги застосування системи управління взаємовідносинами з клієнтамиПельчер, М.; Pelcher, M.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Проблеми та перспективи формування якісного трудового потенціалу національних підприємств у руслі інноваційних процесівАндрушків, Богдан Миколайович; Синюк, І.; Andrushkiv, B. M.; Sinjuk, I.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Впровадження ефективної інноваційно-технологічної політики як важливого кроку переходу до економіки знань в УкраїніНагорняк, Галина Степанівна; Баган, Г.; Балицька, Н.; Іванців, О.; Nahorniak, H. S.; Bagan, H.; Balitska, N.; Ivantsiv, O.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Окреслення ролі інновацій в економічному зростанні вітчизняних підприємствАндрушків, Богдан Миколайович; Богданюк, С.; Шевчук, Т.; Andrushkiv, B. M.; Bohdanyuk, S.; Shevchuk, T.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Огляд сучасних технологій менеджменту в УкраїніЮрик, Наталія Євгенівна; Стельмах, Д.; Yurik, N. E.; Stelmakh, D. V.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Вплив публічного управління на суспільно-економічні відносини в УкраїніДовгошия, І.; Dovgoshiya, I.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Методика проведення аналізу виробничо-господарської діяльності підприємстваМитник, О.; Mytnyk, O.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Забезпечення ефективних виробничих процесів на вітчизняних підприємствах: стан та перспективи удосконаленняРіпка, О.; Ферльовський, В.; Ripka, O.; Ferlowskij, V.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Оцінка рівня якості праці бригадиМогильська, В.; Mogylska, V.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Івент-маркетингМащак, А.; Шпилик, С.; Mashchak, A.; Shpylyk, S.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Мережевий маркетингМащак, А.; Шпилик, С.; Mashchak, A.; Shpylyk, S.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Податки та їх види. Принципи оподаткування в УкраїніМельничук, О.; Melnychuk, Olena
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Ekologistyka, czyli gospodarka odpadamiZielińska, Anetta; Gałka, Agnieszka
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Особистісні якості кервника як передумова ефективного менеджменту персоналуМартиняк, О.; Martuniak, O.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Резерви підвищення конкурентоспроможності підприємств пивоварної галузі УкраїниРафальська, Н.; Rafalska, N.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Складське господарство: основні завдання та проблеми розвиткуЛучишин, І.; Luchyshyn, I.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Інвестиційна діяльність Вінницької областіЛадаб, І.; Ladub, I.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Просування бренду та його елементиЛучейко, М.; Шпилик, С.; Lucheyko, M.; Shpylyk, S.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Діагностика фінансової безпеки підприємства як інструмент ефективного управління розвитком підприємстваЛабунець, О.; Labunets, O.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Реалії споживчого кошика українцяПельчер, М.; Pel’cher, M.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Редакційна сторінка-
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Питання дотримання вимог до організації статистичного спостереженняКушнерик, А.; Kushneryk, A.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Інноваційна форма інвестицій та особлисвості її реалізації в УкраїніЛабунець, В.; Labunet, V.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Determinants of economic security of the enterpriseІваськів, Н.; Ivaskiv, N.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Якості сучасного менеджераКоваль, Л. В.; Пастушок, А. О.; Koval, L. V.; Pastyshok, A. O.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Особливості діяльності та фінансування притулків для тваринКозак, З.; Kozak, Z.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Ярмарки як елемент ринкової інфраструктуриДолинська, А.; Dolynska, A.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Фактори впливу на бюджетні ризики в регіонахЄпік, О. І.; Yepik, O.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Розвиток гастрономічного маркетингу на територіїДець, О.; Dets, O.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Видавнича сторінка-
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Краудсорсинг як інноваційний інструмент розвитку бізнесуДавиденко, Н.; Davydenko, N.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Основні принципи спортивного тренування, етапи, циклиЮркевич, Ю.; Yurkevych, Y.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Потенціал мистецтва політикиЗаверуха, С.; Zaverukha, S.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 315