Вісник ТНТУ : [2079] Домівка фонду Перегляд статистики

Logo
Науковий журнал приймає до друку наукові праці за напрямами:

  1. Механіка та матеріалознавство.
  2. Машинобудування та автоматизація виробництва.
  3. Приладобудування та інформаційно-вимірювальні системи.
  4. Математичне моделювання. Математика. Фізика.

DOI: 10.33108/visnyk_tntu

ВІСНИК визнаний ВАК України як наукове фахове видання з технічних наук. Виходить щоквартально у журнальному та електронному (через мережу ІNТЕRNЕТ) варіантах.

Офіційний веб-сайт Вісника ТНТУ за адресою visnyk.tntu.edu.ua.

Сторінка Вісника ТНТУ на сайті бібліотеки.

Огляд

Розкриття

за датою випуску
за типом вмісту
за мовами

Підфонди цього фонду

1996 [34]

1997 [5]

1998 [1]

1999 [43]

2000 [53]

2001 [44]

2002 [77]

2003 [75]

2004 [51]

2005 [66]

2006 [96]

2007 [87]

2008 [125]

2009 [107]

2010 [105]

2011 [173]

2012 [91]

2013 [111]

2014 [123]

2015 [119]

2016 [80]

2017 [75]

2018 [75]

2019 [70]

2020 [69]

2021 [72]

2022 [52]