Ⅸ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ : [308] Домівка зібрання

Ⅸ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“

20-21 квітня 2016 року на базі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя відбудеться Ⅸ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“.

Запрошуємо молодих науковців та студентів до участі у роботі конференції. Заявки на участь у роботі конференції та тези необхідно надсилати голові Студентського наукового товариства І.Б. Окіпному на електронну адресу: snt@tu.edu.te.ua. Кінцевий термін подачі тез — 10 квітня 2016 р.

Ознайомитися з вимогами до оформлення тез доповідей можна, завантаживши інформаційний лист.

Новини 1, 2 на веб-сайті ТНТУ.

Матеріали Ⅸ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ / В 2 т. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2016 р.), 2016. – Т. 1. – 248 с.

Матеріали Ⅸ Всеукраїнської студентської науково - технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ / В 2 т. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2016 р.), 2016. – Т. 2. – 168 с.

Матеріали Ⅸ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“

Зміст (том 1)


1
СЕКЦІЯ:ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
СЕКЦІЯ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
21
22
24
25
26
27
29
30
31
32
33
34
36
37
38
41
42
44
45
46
48
49
50
51
53
55
57
59
60
61
63
65
66
67
69
70
71
73
75
76
77
79
81
82
83
84
86
87
88
89
91
92
94
96
97
98
100
101
103
105
106
108
109
111
112
113
114
115
116
117
119
120
121
122
124
125
126
127
128
129
СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА
130
131
132
134
135
137
138
СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І МЕХАНІКА
139
СЕКЦІЯ: МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ СІЛЬСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
140
142
СЕКЦІЯ: МАШИНОБУДУВАННЯ
143
145
146
147
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
163
164
165
167
168
170
171
172
174
СЕКЦІЯ: ЕЛЕКТРОТЕХНІКА, ЕЛЕКТРОНІКА ТА СВІТЛОТЕХНІКА
176
178
179
180
181
183
184
185
186
187
188
189
СЕКЦІЯ:ЗВАРЮВАННЯ ТА СПОРІДНЕНІ ПРОЦЕСИ І ТЕХНОЛОГІЇ
190
191
192
193
195
СЕКЦІЯ: ФІЗИКА
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
СЕКЦІЯ: ХІМІЯ. ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ
206
208
209
211
212
214
215
216
СЕКЦІЯ: МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ
217
218
219
220
221
222
СЕКЦІЯ: РАДІОЕЛЕКТРОННІ БІОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ
223
225
227
229
230
231
 
233
247

Content (Vol. 1)


1
SEKTSIIA:OBLADNANNIA KHARCHOVYKH VYROBNYTSTV
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
SEKTSIIA: INFORMATSIINI TEKHNOLOHII
21
22
24
25
26
27
29
30
31
32
33
34
36
37
38
41
42
44
45
46
48
49
50
51
53
55
57
59
60
61
63
65
66
67
69
70
71
73
75
76
77
79
81
82
83
84
86
87
88
89
91
92
94
96
97
98
100
101
103
105
106
108
109
111
112
113
114
115
116
117
119
120
121
122
124
125
126
127
128
129
SEKTSIIA: MATEMATYKA
130
131
132
134
135
137
138
SEKTSIIA: MATEMATYCHNE MODELIUVANNIA I MEKHANIKA
139
SEKTSIIA: MASHYNY TA OBLADNANNIA SILSKOHO VYROBNYTSTVA
140
142
SEKTSIIA: MASHYNOBUDUVANNIA
143
145
146
147
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
163
164
165
167
168
170
171
172
174
SEKTSIIA: ELEKTROTEKHNIKA, ELEKTRONIKA TA SVITLOTEKHNIKA
176
178
179
180
181
183
184
185
186
187
188
189
SEKTSIIA:ZVARIUVANNIA TA SPORIDNENI PROTSESY I TEKHNOLOHII
190
191
192
193
195
SEKTSIIA: FIZYKA
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
SEKTSIIA: KHIMIIA. KHIMICHNA, BIOLOHICHNA TA KHARCHOVA TEKHNOLOHII
206
208
209
211
212
214
215
216
SEKTSIIA: MATERIALOZNAVSTVO, MITSNIST MATERIALIV I KONSTRUKTSII
217
218
219
220
221
222
SEKTSIIA: RADIOELEKTRONNI BIOTEKHNICHNI SYSTEMY
223
225
227
229
230
231
 
180. Zmist
233
247
Матеріали Ⅸ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“

Зміст (том 2)


1
ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ФІНАНСИ
3
5
7
9
10
11
13
14
16
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
38
40
41
43
45
46
47
48
49
50
51
53
55
57
59
60
62
63
65
67
68
70
71
72
73
74
75
77
79
80
82
84
ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
86
87
88
89
90
91
92
93
94
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
109
110
111
112
113
115
116
117
118
119
120
121
122
123
125
126
127
129
130
131
132
133
134
135
137
139
140
141
143
144
146
148
149
150
152
153
154
155
156
157
158
159
160
 
161
168

Content (Vol. 2)


1
ECONOMICS, MANAGEMENT, FINANCE
3
5
7
9
10
11
13
14
16
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
38
40
41
43
45
46
47
48
49
50
51
53
55
57
59
60
62
63
65
67
68
70
71
72
73
74
75
77
79
80
82
84
HUMANITARIAN SCIENCES
86
87
88
89
90
91
92
93
94
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
109
110
111
112
113
115
116
117
118
119
120
121
122
123
125
126
127
129
130
131
132
133
134
135
137
139
140
141
143
144
146
148
149
150
152
153
154
155
156
157
158
159
160
 
124. Zmist
161
168

Огляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення електронною поштою про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (сортування: Дати збереження за спаданням): від 1 до 20 з 308
Попередній переглядДата публікаціїНазваАвтор(и)
VseukrStud_2016v1_Vydavnychi_storinky_247-248__COVER.jpg.jpg20-кві-2016Видавничі сторінки-
VseukrStud_2016v1_Zmist_233-244__COVER.jpg.jpg20-кві-2016Зміст-
VseukrStud_2016v1_Hlemba_V-Music_therapy_perspectives_231-232__COVER.jpg.jpg20-кві-2016Перспективи диференційованого використання музикотерапії з метою покращення розумової діяльності та психологічного стану студентівГлемба, В. М.; Hlemba, V.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University
VseukrStud_2016v1_Plyashovsky_V-The_using_of_TDM_technology_230__COVER.jpg.jpg20-кві-2016Застосування технології TDM в області медичного приладобудуванняПляшовський, В.; Plyashovsky, V.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University
VseukrStud_2016v1_Boguslavsky_R-Perspectives_of_using_of_229__COVER.jpg.jpg20-кві-2016Перспективи застосування платформи Arduino при підготовці спеціалістів напряму «Радіоелектронні апарати»Богуславський, Р.; Boguslavsky, R.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University
VseukrStud_2016v1_Povroznyk_N-Music_therapy_and_pulse_227-228__COVER.jpg.jpg20-кві-2016Музикотерапія та пульсовий сигнал в задачах відновлення психоемоційного стану людиниПоврозник, Н. І.; Povroznyk, N.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University
VseukrStud_2016v1_Kovalchuk_O-Condition_and_trends_225-226__COVER.jpg.jpg20-кві-2016Стан та тенденції розвитку комп’ютерних рентгенографічних системКовальчук, О. О.; Kovalchuk, O.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University
VseukrStud_2016v1_Zubrilin_I_K-Thermostat_operation_223-224__COVER.jpg.jpg20-кві-2016Спосіб покращення динамічних характеристик алгоритму роботи термостату в кардіологічній практиціЗубрілін, І. К.; Zubrilin, I. K.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University
VseukrStud_2016v1_Semegen_M-The_study_of_strength_of_reinforced_222__COVER.jpg.jpg20-кві-2016Дослідження міцності залізобетонних елементів підсилених композитамиСемеген, М.; Semegen, M.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University
VseukrStud_2016v1_Yuskiv_G-Asparagus_natural_source_221-222__COVER.jpg.jpg20-кві-2016Спаржа, природнє джерело біологічно активних речовинЮськів, Г.; Yuskiv, G.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University
VseukrStud_2016v1_Marchuk_V-The_study_permeability_of_joints_220__COVER.jpg.jpg20-кві-2016Дослідження водопроникності стиків зовнішніх панелей будівельМарчук, В.; Marchuk, V.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University
VseukrStud_2016v1_Baca_Ikpe_Wilfried_Abel-Future_of_219-220__COVER.jpg.jpg20-кві-2016Перспективи розвитку сільського господарства та харчової прословості Кот-Д’ІвуаруВільфрід, Басса; Baca Ikpe Wilfried Abel; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University
VseukrStud_2016v1_Vaskovich_V-Degradation_of_the_mechanical_218__COVER.jpg.jpg20-кві-2016Деградація механічних характеристик матеріалу експлуатованого магістрального трубопроводуВаськович, В.; Vaskovich, V.; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
VseukrStud_2016v1_Razmahova_A-Thermotechnical_calculation_217__COVER.jpg.jpg20-кві-2016Теплотехнічний розрахунок будівельних конструкційРазмахова, А.; Razmahova, A.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University
VseukrStud_2016v1_Shynkaruk_O_Yu-Some_research_laboratory_216__COVER.jpg.jpg20-кві-2016Деякі лабораторні дослідження створеного ензимного мийного засобу для санітарної обробки технологічного обладнання у молочній промисловостіШинкарук, О. Ю.; Shynkaruk, O. Yu.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University
VseukrStud_2016v1_Chebeniak_T-Actinides_as_a_natural_source_215__COVER.jpg.jpg20-кві-2016Актинідія, як природне джерело біологічно активних речовин для створення продуктів оздоровчого та функціонального призначенняЧебеняк, Т.; Chebeniak, T.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University
VseukrStud_2016v1_Khamuliak_T-Cabbage_of_red_a_valuable_214__COVER.jpg.jpg20-кві-2016Капуста червонокачанна – цінна сировина в технології консервуванняХамуляк, Т.; Khamuliak, T.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University
VseukrStud_2016v1_Fedorenko_K-Improving_the_digestibility_212-213__COVER.jpg.jpg20-кві-2016Підвищення засвоюваності білків шляхом кореляції компонентного складу стравиФедоренко, К.; Fedorenko, K.; Одеська національна академія харчових технологій; Odessa National Academy of Food Technologies
VseukrStud_2016v1_Pastukh_O_V-Development_of_fruit_sause_211__COVER.jpg.jpg20-кві-2016Розробка фруктового соусу для маринування м’яса та м’ясних блюдПастух, О. В.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
VseukrStud_2016v1_Mamedova_E-Application_of_adsorption_209-210__COVER.jpg.jpg20-кві-2016Застосування процесів адсорбції у харчовій промисловостіМамедова, Е.; Mamedova, E.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University
Матеріали зібрання (сортування: Дати збереження за спаданням): від 1 до 20 з 308