X Міжнародна науково-практична конференція „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“ (2023) : [66] Collection home page

Logo
Організатори:

 • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 • Тернопільська міська рада
 • Корпорація «Науковий парк «Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля»
 • «Страхова компанія «ТАС»
 • Вроцлавський економічний університет(Республіка Польща)
 • Університет «Опольська Політехніка» (Республіка Польща)
 • Університет прикладних наук в Нисі (Республіка Польща)
 • Індо-Європейська освітня фундація (Республіка Польща)
 • Університет Дунареа де Йос м. Галац (Румунія)

Дата проведення: 31 березня 2023 року.

Тематичні секції конференції:

 1. Розвиток соціально-економічних систем мікро-, мезо- і макрорівня: конфлікт традиційних моделей та економічних реалій 21 століття
 2. Особливості інтеграції держави, бізнесу, науки, освіти в умовах цифровізації суспільства
 3. Роль і потенціал вітчизняного підприємництва у розвитку економічно стійкої держави
 4. Сучасний розвиток фінансового ринку України: можливості, виклики, загрози
 5. Інновації у глобальній біржовій сфері та банківській діяльності
 6. Страховий ринок України – каталізатор чи стримувач прогресивних змін у вітчизняній економічній системі?
 7. Економічно ефективна торгівля: розуміння суті та сучасні підходи до її ведення
 8. Майбутнє конкурентоспроможності: розумне управління, розумні території, розумний бізнес
 9. Трансформація бізнес-процесів у контексті сталого розвитку

Офіційні мови конференції: українська, англійська.

Форма проведення конференції: дистанційна

Для участі в роботі конференції необхідно до 21 березня 2023 року надіслати на адресу оргкомітету тези доповіді та сплатити організаційний внесок за реквізитами, які будуть надіслані після отримання тез.

Для завершення реєстрації необхідно заповнити форму (українською або англійською мовою).

Інформаційні повідомлення:

Контактна інформація

Адреса оргкомітету
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Кафедра економіки та фінансів ТНТУ ім. І.Пулюя
e-mail: konferenciya2020ef@gmail.com
Науковий секретар:
Ірина МАРКОВИЧ — доцент кафедри економіки та фінансів ТНТУ, к.е.н., доцент
тел.: +38 050 668 9327

Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах»: зб. тез доповідей, 31 березня 2023 р. / за заг. ред. О.В. Панухник. Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2023. 147 с.


Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“

Зміст


1
3
РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ МІКРО-, МЕЗО- І МАКРОРІВНЯ: КОНФЛІКТ ТРАДИЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ТА ЕКОНОМІЧНИХ РЕАЛІЙ XXI СТОЛІТТЯ
7
8
11
13
14
18
20
22
24
26
РОЛЬ І ПОТЕНЦІАЛ ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНО СТІЙКОЇ ДЕРЖАВИ
30
31
33
35
38
39
43
45
47
48
50
52
54
56
61
63
64
67
69
72
75
78
80
СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ: МОЖЛИВОСТІ, ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ
83
85
86
87
ІННОВАЦІЇ У ГЛОБАЛЬНІЙ БІРЖОВІЙ СФЕРІ ТА БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
91
92
94
СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ – КАТАЛІЗАТОР ЧИ СТРИМУВАЧ ПРОГРЕСИВНИХ ЗМІН У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ?
97
99
ЕКОНОМІЧНО ЕФЕКТИВНА ТОРГІВЛЯ: РОЗУМІННЯ СУТІ ТА СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЇЇ ВЕДЕННЯ
102
105
109
МАЙБУТНЄ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: РОЗУМНЕ УПРАВЛІННЯ, РОЗУМНІ ТЕРИТОРІЇ, РОЗУМНИЙ БІЗНЕС
112
114
116
118
121
122
124
128
ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
130
133
135
137
140
142
143
146
 
148
150

Content


1
3
DEVELOPMENT OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS OF MICRO-, MESO- AND MACRO-LEVEL: THE CONFLICT BETWEEN TRADITIONAL MODELS AND ECONOMIC REALITIES OF THE XXI CENTURY
7
8
11
13
14
18
20
22
24
26
THE ROLE AND POTENTIAL OF DOMESTIC ENTREPRENEURSHIP IN THE DEVELOPMENT OF AN ECONOMICALLY SUSTAINABLE STATE
30
31
33
35
38
39
43
45
47
48
50
52
54
56
61
63
64
67
69
72
75
78
80
MODERN DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL MARKET OF UKRAINE: OPPORTUNITIES, CHALLENGES, THREATS
83
85
86
87
INNOVATIONS IN THE GLOBAL STOCK EXCHANGE AND BANKING SECTOR
91
92
94
IS UKRAINEʼS INSURANCE MARKET A CATALYST OR A DETERRENT TO PROGRESSIVE CHANGES IN THE NATIONAL ECONOMIC SYSTEM?
97
99
COST-EFFECTIVE TRADE: UNDERSTANDING THE ESSENCE AND MODERN APPROACHES TO ITS CONDUCT
102
105
109
THE FUTURE OF COMPETITIVENESS: SMART GOVERNANCE, SMART TERRITORIES, SMART BUSINESS
112
114
116
118
121
122
124
128
ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
130
133
135
137
140
142
143
146
 
148
150

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 66 of 66
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Екоактивна діяльність підприємств щодо утилізації відходів виробництваЯнчинський, Володимир; Панухник, Олена Віталіївна; Yanchynskyi, Volodymyr; Panukhnyk, Olena
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Дослідження нормативно-економічних аспектів євроінтеграційних процесів сучасних підприємств національної економіки в науковому та інноваційно-технологічному партнерствіГарматій, Сергій Васильович; Harmatii, Serhii
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Сучасні особливості цифровізації освітиВіцента, Ольга; Vitsenta, Olha
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023«Гнучкість» як обов’язкова характеристика сучасного бізнесуЧерній, Ігор; Cherniy, Igor
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Видавнича сторінка-
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Для нотаток-
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Організаційні аспекти інтернет-торгівліПоливода, Анастасія; Галущак, Ольга Ярополківна; Polyvoda, Anastasiia; Halushchak, Olha
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Фінансові ресурси територіальних громад у контексті забезпечення реалізації цілей сталого розвиткуБурка, Олександр; Burka, Oleksandr
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Деякі аспекти розвитку біоекономіки в УкраїніКрамар, Ірина Юріївна; Лисий, Володимир; Kramar, Iryna; Lysyi, Volodymyr
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Проблеми використання державних закупівель під час воєнного стану в УкраїніТкачук, Наталія; Tkachuk, Natalia
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Нормативно-правова база функціонування товариств з обмеженою відповідальністю в УкраїніПришляк, Данило; Prushlyak, Danylo
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Інноваційна діяльність у Тернопільській областіРадинський, Сергій Віталійович; Левицький, Віталій Орестович; Radynskiy, Serghiy; Levytskyi, Vitalii
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Фінансування управління відходамиСтручок, Володимир Сергійович; Struchok, Volodymyr
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Основні механізми забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємствФойт, Сергій; Foit, Sergiy
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Важливість розробки контент-плану для здійснення бізнесу в соціальних мережахГалущак, Ольга Ярополківна; Поливода, Анастасія; Halushchak, Olha; Polyvoda, Anastasiia
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Реалізація медичної реформи в умовах війниКондрацький, Віталій; Kondratskyi, Vitalii
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Якість управління – ключовий фактор в екосистемі конкурентоспроможного, розумного суспільстваВознюк, Віктор; Лазарюк, Валерій Володимирович; Vozniuk, Viktor; Lazaryuk, Valeriy
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Концепція «екологічного маркетингу» – запорука підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах сучасних викликівЛаготюк, Вікторія; Lagotiuk, Viktoria
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Деякі особливості післявоєнної відбудови української економікиСтельмащук, Юлія; Потюк, Василь; Stelmashchuk, Yulia; Potiuk, Vasyl
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Вплив релокації на конкурентні переваги підприємстваЛюбінська, Ольга; Liubinska, Olha
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Особисті процеси управління трудовою поведінкоюОлійник, Надія; Oliynyk, Nadiya
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Класифікаційні ознаки інструментів трейд-маркетингуБурліцька, Оксана Петрівна; Burlitska, Oksana
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Проблема плинності кадрів на підприємствіНаврот, Пьотр; Nawrot, Piotr
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Інституційні засади галузі креативного туризму в УкраїніКондрацька, Лілія; Kondratska, Liliya
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Європейські системи попередження споживачів про небезпечні харчові продукти на ринку УкраїниАртеменко, Людмила Борисівна; Artemenko, Liudmyla
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Інновації у глобальній біржовій сфері та банківській діяльностіГалагань, Юрій; Halahan, Yurii
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Повторне використання тепла відпрацьованих технологічних газів як засіб збільшення еколого – економічної ефективності енергогенеруючих установокБалабан, Степан Михайлович; Каспрук, Володимир Богданович; Balaban, Stepan; Kaspruk, Volodymyr
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Інтелектуальні технології у банківській діяльностіГладій, Вероніка; Hladii, Veronika
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Розвиток фінансових послуг з інтернет-страхуванняПікус, Руслана; Pikus, Ruslana
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Страховий ринок україни: зміна правил гри в умовах воєнного часуПетрик, Анастасія; Petryk, Anastasiia
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Політичні відносини та їх вплив на зовнішньо-економічні зв’язки країниМогильська, Василина; Mohylska, Vasylyna
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Банківська система україни в умовах війни: ключові виклики та важливі трансформації заради виживанняЧеркашин, Інна; Cherkashyn, Inna
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Вплив фінтех-інновацій на банківську справу та ефективність фондового ринкуМартинюк, Ірина; Martyniuk, Iryna
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023The role of service sector in global value chainsМиценко, Валерій; Mytsenko, Valerii
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Фінансові аналітичні системи в управлінні підприємствамиПопович, Ярослав; Popovych, Yaroslav
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Оцінка бізнесу в умовах кризиСмачило, Лілія; Smachylo, Lilia
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Сучасний ринок товарів їх перспективи та тенденції розвиткуТкачук, Емма; Tkachuk, Emma
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Особливості функціонування підприємств-надавачів фінансових послуг в УкраїніБейхор, Василь; Beyhor, Vasyl
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Методи мінімізації ризиків в управлінні фінансовою діяльністю підприємстваЧуйко, Віталій; Chuyko, Vitaliy
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Суть інформаційних систем у фінансахМаркович, Ірина Богданівна; Markovych, Iryna
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Особливості антикризового управління на підприємствах в сучасних умовахЯнчинський, Ростислав; Панухник, Олена Віталіївна; Yanchynskyi, Rostyslav; Panukhnyk, Olena
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Нові інструменти для розробки технологічних стартапів у сфері виробництва в УкраїніЛазарюк, Валерій Володимирович; Шанайда, Володимир Васильович; Lazaryuk, Valeriy; Shanaida, Volodymyr
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Релокація підприємств в умовах воєнного стану: успіхи та викликиМариненко, Наталія Юріївна; Кутко, Тарас; Marynenko, Nataliia; Kutko, Taras
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Імплементація законодавства україни у сфері підприємництва в межах асоціації з ЄСЛевицький, Віталій Орестович; Радинський, Сергій Віталійович; Levytskyi, Vitalii; Radynskiy, Serghiy
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Механізм управління збутом на підприємствіМейник, Віталій; Meinuk, Vitaliy
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Роль вітчизняного підприємництва у забезпеченні стабільності економікиМариненко, Наталія Юріївна; Ерстенюк, Тарас; Marynenko, Nataliia; Ersteniuk, Taras
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Діджиталізація банкінгу в Україні: переваги та виклики для клієнтів та фінансових установПетручок, Юрій; Химич, Ірина Григорівна; Petruchok, Yurii; Khymych, Iryna
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Напрями інноваційного розвитку ринку житлового будівництваКурах, Олександр; Панухник, Олена Віталіївна; Kurah, Oleksandr; Panukhnyk, Olena
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Взаємозв’язок логістики з волонтерським рухомГорин, Руслан; Грач, Юрій; Horyn, Ruslan; Hrach, Yuri
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Особливості процесів децентралізації в Україні та фінансового забезпечення розвитку територіальних громадДанилків, Тетяна; Danylkiv, Tetiana
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Зміст-
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Роль і потенціал вітчизняного підприємництва у розвитку економічно стійкої державиКиндич, Тетяна; Kyndych, Tetiana
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Український ринок зв’язків з громадськістюЗяйлик, Марія Федорівна; Ziailyk, Mariia
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Міжнародний досвід системи розвитку персоналу на підприємствіЗембала, Юліта Кінґа; Zembala, Julita Kinga
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Основні аспекти функціонування вітчизняних підприємств під час війниБілецька, Олена; Biletska, Olena
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Роль державних фінансів у питаннях підтримки розвитку підприємництва в період повномасштабної війниГолойда, Олександр; Holoida, Oleksandr
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Фінансова санація як спосіб запобігання банкрутству підприємствБоднар, Артур; Bodnar, Artur
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Вибір підприємством інформаційних технологій управлінняБойко, Остап Богданович; Стойко, Ігор Іванович; Boyko, Ostap; Stoyko, Igor
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Методичний інструментарій оцінки фінансової діяльності підприємстваГоловата, Юлія; Golovata, Yulia
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Механізм управління інвестиційно-інноваційною діяльністю підприємстваБучко, Тарас; Buchcko, Taras
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Методи управління соціальним розвитком персоналу на підприємствіВечірко, Ольга; Кушнір, Олена; Vechirko, Olga; Kushnir, Olena
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Формування інформаційно-комунікативних компетенцій як результат навчання та досліджень: потреба повернення студенства до читання книг і відвідування бібліотекиПанухник, Олена Віталіївна; Panukhnyk, Olena
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Особливості інтеграції держави, бізнесу, науки та освіти в умовах цифровізації суспільстваКаліщук, Владислав; Kalishchuk, Vladuslav
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Аналіз законодавства україни стосовно захисту комп’ютерних програм та баз даних на сучасному етапіЛещишин, Назарій; Скляров, Руслан Анатолійович; Leshchyshyn, Nazarii; Skliarov, Ruslan
Conference Abstract31-Mar-202319-Apr-2023Титул-
Proceedings Book31-Mar-202311-Apr-2023Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“-
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 66 of 66