ⅩⅥ Наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (2012) : [293] Collection home page

5 - 6 грудня 2012 року відбулася ⅩⅥ Наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Відкривав конференцію ректор університету докт.тех. наук, професор Ясній Петро Володимирович.

Під час пленарного засідання із корисними та змістовними доповідями виступили:

 • Ніконенко Василь Миколайович «Ефективність зовнішньої політики та її основні риси».
 • Андрушків Богдан Миколайович та Вовк Ірина Петрівна «Ресурсономіка. Проблеми теорії і практики».
 • Яськів Володимир Іванович «Джерела живлення з коректором коефіцієнта потужності».
 • Пастух Олег Анатолійович «Перспективи квантового комп'ютенгу».

Робота конференції проводилась за наступними секціями:

 1. Математичне моделювання і механіка.
 2. Машинобудування.
 3. Інформаційні технології.
 4. Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва.
 5. Приладобудування.
 6. Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій.
 7. Електротехніка та світлотехніка.
 8. Електроніка та мікропроцесорна техніка.
 9. Математика.
 10. Фізика.
 11. Хімія. Хімічна, біологічна та харчова технології.
 12. Обладнання харчових виробництв.
 13. Імовірнісні моделі біофізичних сигналів і полів та обчислювальні методи і засоби їх ідентифікацій
 14. Менеджмент у виробництві та соціальній сфері.
 15. Економіка та підприємництво.
 16. Гуманітарні науки

1. Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Том Ⅰ „Природничі науки та інформаційні технології“, (Тернопіль, 5-6 грудня 2012 року) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль : ТНТУ, 2012. – 77 с.
2. Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Том Ⅱ „Матеріалознавство та машинобудування“, (Тернопіль, 5-6 грудня 2012 року) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль : ТНТУ, 2012. – 145 с.
3. Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Том Ⅲ „Гуманітарні, соціальні та економічні науки“, (Тернопіль, 5-6 грудня 2012 року) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль : ТНТУ, 2012. – 112 с.

Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя

Зміст (том 1)


1
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І МЕХАНІКА
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ІМОВІРНІСНІ МОДЕЛІ БІОФІЗИЧНИХ СИГНАЛІВ І ПОЛІВ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕТОДИ І ЗАСОБИ ЇХ ІДЕНТИФІКАЦІЙ
19
20
21
22
23
24
25
26
МАТЕМАТИКА
27
28
29
30
31
ФІЗИКА
32
33
34
35
36
37
38
39
40
ХІМІЯ, ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ
41
42
43
44
45
46
47
48
49
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
 
69

Content (Vol. 1)


1
MATEMATYCHNE MODELIUVANNIA I MEKHANIKA
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IMOVIRNISNI MODELI BIOFIZYCHNYKH SYHNALIV I POLIV TA OBCHYSLIUVALNI METODY I ZASOBY YIKH IDENTYFIKATSII
19
20
21
22
23
24
25
26
MATEMATIKA
27
28
29
30
31
FIZYKA
32
33
34
35
36
37
38
39
40
KHIMIIA, KHIMICHNA, BIOLOHICHNA TA KHARCHOVA TEKHNOLOHII
41
42
43
44
45
46
47
48
49
INFORMATSIINI TEKHNOLOHII
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
 
69
Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя

Зміст (том 2)


1
МАШИНОБУДУВАННЯ
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
49
50
51
52
53
54
55
56
58
59
60
62
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ
84
85
86
87
88
89
90
91
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І СВІТЛОТЕХНІКА
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
109
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
 
135

Content (Vol. 2)


1
MASHINOBUDUVANNIA
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
49
50
51
52
53
54
55
56
58
59
60
62
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
MATERIALOZNAVSTVO, MITSNIST MATERIALIV I KONSTRUKTSII
84
85
86
87
88
89
90
91
ELEKTROTEKHNIKA I SVITLOTEKHNIKA
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
OBLADNANNIA KHARCHOVIKH VIROBNITSTV
109
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
MASHYNY TA OBLADNANNIA SILSKOHOSPODARSKOHO VYROBNYTSTVA
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
 
127. Zmist
135
Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя

Зміст (том 3)


1
ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
МЕНЕДЖМЕНТ У ВИРОБНИЦТВІ ТА СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
 
101
108

Content (Vol 3)


1
EKONOMIKA TA PIDPRYIEMNYTSTVO
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
MENEDZHMENT U VYROBNYTSTVI TA SOTSIALNII SFERI
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
HUMANITARNI NAUKY
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
 
101
108

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 293
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Article5-Dec-201211-Feb-2016Пусті сторінки-
Article5-Dec-201211-Feb-2016Зміст-
Article5-Dec-201211-Feb-2016Вплив аеробіки на показники фізичної підготовленості студентокШкварко, С.; Курко, Ярослав Віталійович
Article5-Dec-201211-Feb-2016Особливості сучасної історіографії еволюції пореформеного землеволодіння на Правобережній Україні (друга половина ХІХ ст.)Химич, Л.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Історія розвитку плавання і методики навчанняФедчишин, Ольга Ярославівна; Курко, Ярослав Віталійович
Article5-Dec-201211-Feb-2016Веб-пошук і веб-проектування під час викладання англійської мови у вищій школіФедак, С.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Детермінанти успішності рухової підготовки студентів в процесі навчанняТретьяк, В.; Салук, І.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Значення індивідуальних стилів для здорового способу життя студентівТеплий, Андрій Михайлович; Салук, І.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Особливості процесу модернізації суспільних відносин в УкраїніСівчук, П.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Обґрунтування необхідного рівня психофізичної підготовленості студентівСалук, І.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Технологія оцінки рівня фізичної підготовленості студентівРусанюк, М.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Наука і релігія – взаємозаперечення чи взаємодоповнення (з позиції сьогодення)Рокіцький, Олександр Михайлович; Рокіцька, Наталія Володимирівна
Article5-Dec-201211-Feb-2016Формування здорового способу життя у студентів та його складовіРалло, Г.
Article5-Dec-201211-Feb-2016УНДО і „Просвіта”: особливості взаємин (1930–1935)Потіха, Оксана Богданівна
Article5-Dec-201211-Feb-2016Вчинок в структурі життєвого шляху особистостіПеріг, І.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Сентименталізм в українському романтизміПаласюк, М.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Ефективність зовнішньої політики та її основні рисиНіконенко, В.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Аналіз внутрішньо-системних зв’язків розумової діяльності студентокНадозірний, Я.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Вплив електромагнітного випромінювання на організм людиниНедкевич, Л.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Актуальність копінгу як усунення ситуації психологічної загрозиМоначин, І.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Динаміка показників розумової працездатності у студентів з різною руховою активністюЛуців, В.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Буденна свідомість та особливості її розвиткуЛобас, В.; Габрусєва, Наталія Валеріївна
Article5-Dec-201211-Feb-2016Неологізми у сучасній англійській мовіКухарська, В.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Адаптаційні процеси в системі зовнішнього дихання при фізичних навантаженнях у студентівКурко, Ярослав Віталійович
Article5-Dec-201211-Feb-2016Структура спортивного відбору у гирьовому спортіКульчицький, З.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Особливості наздоганяючої модернізації в Російській імперії другої половини ХІХ ст.Криськов, А.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Психомоторний розвиток студентів технічного ВНЗКазмірчук, І.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Використання лінгвокраїнознавчих матеріалів при формуванні соціокультурної компетенції студентів у центрі іноземних мовДутка, М.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Англійська мова спеціального вжитку: сучасний стан і перспективиДжиджора, Л.
Article5-Dec-201211-Feb-2016І. Франко та національно-культурне відродження ГаличиниДжафарова, С.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Документалістика в сучасному літературному дискурсіДенисюк, Н.
Article5-Dec-201211-Feb-2016До питання про основні тенденції урбоіндустріального розвитку Західного регіону України в 1960 – 1970-их рокахГумен, Юрій Євгенович
Article5-Dec-201211-Feb-2016Особливості застосування окремих оціночних категорій у цивільному праві УкраїниГрузін, В.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Роль і значення спорту в забезпеченні здоров’я та дієздатності людиниГаліздра, А.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Педагогічна і психолого-педагогічна підготовка викладача вищої школиВовк, І.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Проблеми діяльності психологічної служби в Україні у сучасних умовахВишньовський, В.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Удосконалення техніки плавання батерфляємВальчак, Н.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Імідж організаціїШпит, М.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Суть та необхідність контролінгу в умовах кризиЮрик, Н.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Омолодження кадрового складу підприємстваЮрик, Н.; Ткачук, О.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Маркетинг екологічних інновацій на прикладі Шацького національного природного паркуХом’як, В.; Вовк, Я.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Особливості формування едхократичних організаційСтойко, І.; Семаньків, І.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Теорія економічного зростання Нобелівського лауреата Саймона КузнецяСтойко, І.; Горбачевський, Р.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Ефективність кластерівСемчишин, Є.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Контроль як елемент фінансового менеджментуМашлій, Г.; Панасюк, Л.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Проблеми використання сучасних інформаційних технологій як можливості реалізації інноваційної державної політикиНагорняк, Г.; Нагорняк, І.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Проблеми реалізації фінансового контролю на підприємствіМашлій, Г.; Мосій, О.; Подоляк, Н.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Аналіз капіталу підприємства як один з основних етапів оптимізації його структуриМашлій, Г.; Вівчарик, М.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Рейдерство в Україні – реалії сьогоденняМалюта, Л.; Лесюк, А.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Виробнича логістика на підприємствах будівельної галузіКульматицька, І.; Зяйлик, М.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Ефективне формування та управління портфельними інвестиціямиКіндзерська, Н.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Ресурсне забезпечення формування та реалізації кадрової політикиЖук, Н.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Дослідження операційної стратегії підприємстваЖидоник, М.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Проблеми розвитку енергетичної галузі в умовах кризиГарматюк, О.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Антикризовий менеджмент на підприємствах спиртової галузіЛаба, І.; Вовк, Ю.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Фактори, що впливають на якість бізнес-освіти в УкраїніВладимир, Ольга Михайлівна
Article5-Dec-201211-Feb-2016Особливості обліку затрат на вугледобувних підприємствах ДонбасуВеретельна, Л.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Синергетична складова реалізації наукових підходів до управління підприємствомГейвич, Л.; Марченко, В.; Василенко, Т.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Теоретичні передумови виникнення маркетингу некомерційних організаційБорисова, Т.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Конкурентоспроможність товару та основні методи її підвищенняШеліга, А.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Тенденції розвитку міграційних процесів в УкраїніХрупович, С.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Маркетинг екологічних інновацій на прикладі шацького національного природного паркуХом’як, К.; Вовк, Ю.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Ефективний фінансовий ринок – фінансово-економічна стабільність державиХимич, Ірина Григорівна
Article5-Dec-201211-Feb-2016Логістичний функціональний підхід до стратегічного розвитку збалансованого виробничо-збутового потенціалу підприємстваФедорій, С.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Фінансові аспекти при інноваційно-інвестиційних процесахТимошик, Н.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Нейромаркетинг: перспективна інновація чи заборонений прийом?Татарин, Т.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Інноваційно-логістична модель сталого розвитку економіки країниСтрутинська, І.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Особливості корпоративної культури в системі управління конфліктами на підприємствіСівчук, І.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Інноваційний маркетинг на ринку освітніх послугСеменюк, С.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Товаровиробництво як основний фактор забезпечення високого рівня економічної безпеки для підприємств машинобудуванняРуда, О.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Сучасні реалії використання трейд –маркетингових інструментів промисловими підприємствами УкраїниРожко, Н.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Типологія інноваційних стратегій підприємстваРадинський, Сергій Віталійович
Article5-Dec-201211-Feb-2016Особливості стратегічного підходу до управління збутомПришляк, Г.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Розробка організаційно – управлінського механізму маркетингової діяльності промислових підприємствПоворозник, Ю.; Піняк, І.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Сутність та передумови впровадження інтегрованої логістики у фармаціїПаласюк, Б.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Поняття та значення екологічного маркетингуОксентюк, Б.; Оксентюк, А.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Основні складові маркетингу модних товарівМіщук, О.; Стухляк, Д.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Сучасні стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємствМихайлюк, О.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Спеціалізація України на міжнародних ринкахМаркович, Ірина Богданівна
Article5-Dec-201211-Feb-2016Проблеми обліку витрат в системі управління і контролю за процесом виробництва продукції рослинництваМалюта, Л.; Лендирук, П.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Диверсифікація виробництва як економічна категорія в контексті кризових явищМазуренок, О.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Бренд-комунікація в інтернет-бізнесіЛуців, О.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Формування і реалізація інноваційної моделі розвиткуЛевчунь, Г.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Особливості переходу України на принципи сталого економічного розвиткуЛевицький, В.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Становлення та розвиток концепції людського розвиткуКудлак, Віталій Ярославович
Article5-Dec-201211-Feb-2016Класифікація факторів ризику в діяльності підприємстваКоролюк, Т.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Особливості фінансового забезпечення системи вищої освіти на сучасному етапіКонстантюк, Наталія Іванівна
Article5-Dec-201211-Feb-2016Цілі та пріоритети технічного розитку підприємств УкраїниКіндзерська, Н.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Інноваційна діяльність промислових підприємств Львівської області в сучасних умовахКазмірчук, С.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Принципи, які впливають на ефективність системи показників оцінки праці торгових представниківДячун, О.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Бар’єри вступу на ринок для підприємницьких структурГрод, А.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Управління мотивацією персоналу в «Надвірнянський держлісгосп»Григорчук, О.; Юрик, Н.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Сутність маркетингу на ринку інтелектуальної власностіГригор’єва, А.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Забезпечення інтелектуалізації машинобудівного підприємства за рахунок ефективного використання інтелектуальних ресурсівВовк, І.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Трактування та класифікація витрат в сучасній економіціБухта, В.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Візуальний мерчандайзинг та його особливістьБурліцька, Оксана Петрівна
Article5-Dec-201211-Feb-2016Пріоритетні завдання забезпечення інноваційної активності розвитку економікиАртеменко, Л.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Економічна сутність функціональних стратегій промислових підприємствАлілуйко, О.
Article5-Dec-201211-Feb-2016Редакційні сторінки-
Article5-Dec-201211-Feb-2016Зміст-
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 293