Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/9008

Назва: Автоматичне визначення коефіцієнтів оптимального рекурсивного низькочастотного фільтру для квантового електроретиносигналу
Автори: Тимків, Павло Олександрович
Забитівський, В.
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Тимків П. Автоматичне визначення коефіцієнтів оптимального рекурсивного низькочастотного фільтру для квантового електроретиносигналу / П. Тимків, В. Забитівський // Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя, 5-6 грудня 2012 року — Т. : ТНТУ, 2012 — Том Ⅰ: Природничі науки та інформаційні технології. — С. 23. — (Імовірнісні моделі біофізичних сигналів і полів та обчислювальні методи і засоби їх ідентифікацій).
Bibliographic description: Tymkiv P., Zabytivskyi V. (2012) Avtomatychne vyznachennia koefitsiientiv optymalnoho rekursyvnoho nyzkochastotnoho filtru dlia kvantovoho elektroretynosyhnalu. Collection of abstracts ⅩⅥ Conference of Ternopil Ivan Puluj National Technical University (Tern., 5-6 December 2012), vol. Ⅰ, pp. 23 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
Конференція/захід: ⅩⅥ наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
Журнал/збірник: Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
Том: Ⅰ: Природничі науки та інформаційні технології
Дата публікації: 5-гру-2012
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 5-6 грудня 2012 року
5-6 December 2012
УДК: 53.05
617.753
Діапазон сторінок: 23
Початкова сторінка: 23
Кінцева сторінка: 23
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/9008
Перелік літератури: 1. Р.А. Ткачук, Підвищення ефективності біотехнічних систем для активних біомедичних досліджень / Ткачук Р.А., Цуприк Г.Б. , Яворський Б.І. // Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів: тези доповіді. – Київ, 15-19 жовтня 2012.– С.145
2. Ткачук Р. А. Метод побудови оптимальної обробки електроретиносигналу та оцінювання вірогідності її результату / Р.А. Ткачук // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2008. – № 2. – 156 – 162.
References: 1. R.A. Tkachuk, Pidvyshchennia efektyvnosti biotekhnichnykh system dlia aktyvnykh biomedychnykh doslidzhen, Tkachuk R.A., Tsupryk H.B. , Yavorskyi B.I., Obroblennia syhnaliv i zobrazhen ta rozpiznavannia obraziv: tezy dopovidi, Kyiv, 15-19 zhovtnia 2012, P.145
2. Tkachuk R. A. Metod pobudovy optymalnoi obrobky elektroretynosyhnalu ta otsiniuvannia virohidnosti yii rezultatu, R.A. Tkachuk, Vymiriuvalna ta obchysliuvalna tekhnika v tekhnolohichnykh protsesakh, 2008, No 2, 156 – 162.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:ⅩⅥ Наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана ПулюяУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.