ⅩⅥ Наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (2012) : [293] Collection home page

5 - 6 грудня 2012 року відбулася ⅩⅥ Наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Відкривав конференцію ректор університету докт.тех. наук, професор Ясній Петро Володимирович.

Під час пленарного засідання із корисними та змістовними доповідями виступили:

 • Ніконенко Василь Миколайович «Ефективність зовнішньої політики та її основні риси».
 • Андрушків Богдан Миколайович та Вовк Ірина Петрівна «Ресурсономіка. Проблеми теорії і практики».
 • Яськів Володимир Іванович «Джерела живлення з коректором коефіцієнта потужності».
 • Пастух Олег Анатолійович «Перспективи квантового комп'ютенгу».

Робота конференції проводилась за наступними секціями:

 1. Математичне моделювання і механіка.
 2. Машинобудування.
 3. Інформаційні технології.
 4. Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва.
 5. Приладобудування.
 6. Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій.
 7. Електротехніка та світлотехніка.
 8. Електроніка та мікропроцесорна техніка.
 9. Математика.
 10. Фізика.
 11. Хімія. Хімічна, біологічна та харчова технології.
 12. Обладнання харчових виробництв.
 13. Імовірнісні моделі біофізичних сигналів і полів та обчислювальні методи і засоби їх ідентифікацій
 14. Менеджмент у виробництві та соціальній сфері.
 15. Економіка та підприємництво.
 16. Гуманітарні науки

1. Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Том Ⅰ „Природничі науки та інформаційні технології“, (Тернопіль, 5-6 грудня 2012 року) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль : ТНТУ, 2012. – 77 с.
2. Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Том Ⅱ „Матеріалознавство та машинобудування“, (Тернопіль, 5-6 грудня 2012 року) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль : ТНТУ, 2012. – 145 с.
3. Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Том Ⅲ „Гуманітарні, соціальні та економічні науки“, (Тернопіль, 5-6 грудня 2012 року) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль : ТНТУ, 2012. – 112 с.

Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя

Зміст (том 1)


1
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І МЕХАНІКА
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ІМОВІРНІСНІ МОДЕЛІ БІОФІЗИЧНИХ СИГНАЛІВ І ПОЛІВ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕТОДИ І ЗАСОБИ ЇХ ІДЕНТИФІКАЦІЙ
19
20
21
22
23
24
25
26
МАТЕМАТИКА
27
28
29
30
31
ФІЗИКА
32
33
34
35
36
37
38
39
40
ХІМІЯ, ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ
41
42
43
44
45
46
47
48
49
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
 
69

Content (Vol. 1)


1
MATEMATYCHNE MODELIUVANNIA I MEKHANIKA
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IMOVIRNISNI MODELI BIOFIZYCHNYKH SYHNALIV I POLIV TA OBCHYSLIUVALNI METODY I ZASOBY YIKH IDENTYFIKATSII
19
20
21
22
23
24
25
26
MATEMATIKA
27
28
29
30
31
FIZYKA
32
33
34
35
36
37
38
39
40
KHIMIIA, KHIMICHNA, BIOLOHICHNA TA KHARCHOVA TEKHNOLOHII
41
42
43
44
45
46
47
48
49
INFORMATSIINI TEKHNOLOHII
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
 
69
Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя

Зміст (том 2)


1
МАШИНОБУДУВАННЯ
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
49
50
51
52
53
54
55
56
58
59
60
62
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ
84
85
86
87
88
89
90
91
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І СВІТЛОТЕХНІКА
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
109
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
 
135

Content (Vol. 2)


1
MASHINOBUDUVANNIA
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
49
50
51
52
53
54
55
56
58
59
60
62
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
MATERIALOZNAVSTVO, MITSNIST MATERIALIV I KONSTRUKTSII
84
85
86
87
88
89
90
91
ELEKTROTEKHNIKA I SVITLOTEKHNIKA
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
OBLADNANNIA KHARCHOVIKH VIROBNITSTV
109
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
MASHYNY TA OBLADNANNIA SILSKOHOSPODARSKOHO VYROBNYTSTVA
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
 
127. Zmist
135
Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя

Зміст (том 3)


1
ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
МЕНЕДЖМЕНТ У ВИРОБНИЦТВІ ТА СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
 
101
108

Content (Vol 3)


1
EKONOMIKA TA PIDPRYIEMNYTSTVO
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
MENEDZHMENT U VYROBNYTSTVI TA SOTSIALNII SFERI
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
HUMANITARNI NAUKY
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
 
101
108

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 293
TypeIssue DateTitleAuthor(s)
Article5-Dec-2012Пусті сторінки-
Article5-Dec-2012Зміст-
Article5-Dec-2012Вплив аеробіки на показники фізичної підготовленості студентокШкварко, С.; Курко, Ярослав Віталійович
Article5-Dec-2012Особливості сучасної історіографії еволюції пореформеного землеволодіння на Правобережній Україні (друга половина ХІХ ст.)Химич, Л.
Article5-Dec-2012Історія розвитку плавання і методики навчанняФедчишин, Ольга Ярославівна; Курко, Ярослав Віталійович
Article5-Dec-2012Веб-пошук і веб-проектування під час викладання англійської мови у вищій школіФедак, С.
Article5-Dec-2012Детермінанти успішності рухової підготовки студентів в процесі навчанняТретьяк, В.; Салук, І.
Article5-Dec-2012Значення індивідуальних стилів для здорового способу життя студентівТеплий, Андрій Михайлович; Салук, І.
Article5-Dec-2012Особливості процесу модернізації суспільних відносин в УкраїніСівчук, П.
Article5-Dec-2012Обґрунтування необхідного рівня психофізичної підготовленості студентівСалук, І.
Article5-Dec-2012Технологія оцінки рівня фізичної підготовленості студентівРусанюк, М.
Article5-Dec-2012Наука і релігія – взаємозаперечення чи взаємодоповнення (з позиції сьогодення)Рокіцький, Олександр Михайлович; Рокіцька, Наталія Володимирівна
Article5-Dec-2012Формування здорового способу життя у студентів та його складовіРалло, Г.
Article5-Dec-2012УНДО і „Просвіта”: особливості взаємин (1930–1935)Потіха, Оксана Богданівна
Article5-Dec-2012Вчинок в структурі життєвого шляху особистостіПеріг, І.
Article5-Dec-2012Сентименталізм в українському романтизміПаласюк, М.
Article5-Dec-2012Ефективність зовнішньої політики та її основні рисиНіконенко, В.
Article5-Dec-2012Аналіз внутрішньо-системних зв’язків розумової діяльності студентокНадозірний, Я.
Article5-Dec-2012Вплив електромагнітного випромінювання на організм людиниНедкевич, Л.
Article5-Dec-2012Актуальність копінгу як усунення ситуації психологічної загрозиМоначин, І.
Article5-Dec-2012Динаміка показників розумової працездатності у студентів з різною руховою активністюЛуців, В.
Article5-Dec-2012Буденна свідомість та особливості її розвиткуЛобас, В.; Габрусєва, Н.
Article5-Dec-2012Неологізми у сучасній англійській мовіКухарська, В.
Article5-Dec-2012Адаптаційні процеси в системі зовнішнього дихання при фізичних навантаженнях у студентівКурко, Ярослав Віталійович
Article5-Dec-2012Структура спортивного відбору у гирьовому спортіКульчицький, З.
Article5-Dec-2012Особливості наздоганяючої модернізації в Російській імперії другої половини ХІХ ст.Криськов, А.
Article5-Dec-2012Психомоторний розвиток студентів технічного ВНЗКазмірчук, І.
Article5-Dec-2012Використання лінгвокраїнознавчих матеріалів при формуванні соціокультурної компетенції студентів у центрі іноземних мовДутка, М.
Article5-Dec-2012Англійська мова спеціального вжитку: сучасний стан і перспективиДжиджора, Л.
Article5-Dec-2012І. Франко та національно-культурне відродження ГаличиниДжафарова, С.
Article5-Dec-2012Документалістика в сучасному літературному дискурсіДенисюк, Н.
Article5-Dec-2012До питання про основні тенденції урбоіндустріального розвитку Західного регіону України в 1960 – 1970-их рокахГумен, Ю.
Article5-Dec-2012Особливості застосування окремих оціночних категорій у цивільному праві УкраїниГрузін, В.
Article5-Dec-2012Роль і значення спорту в забезпеченні здоров’я та дієздатності людиниГаліздра, А.
Article5-Dec-2012Педагогічна і психолого-педагогічна підготовка викладача вищої школиВовк, І.
Article5-Dec-2012Проблеми діяльності психологічної служби в Україні у сучасних умовахВишньовський, В.
Article5-Dec-2012Удосконалення техніки плавання батерфляємВальчак, Н.
Article5-Dec-2012Імідж організаціїШпит, М.
Article5-Dec-2012Суть та необхідність контролінгу в умовах кризиЮрик, Н.
Article5-Dec-2012Омолодження кадрового складу підприємстваЮрик, Н.; Ткачук, О.
Article5-Dec-2012Маркетинг екологічних інновацій на прикладі Шацького національного природного паркуХом’як, В.; Вовк, Я.
Article5-Dec-2012Особливості формування едхократичних організаційСтойко, І.; Семаньків, І.
Article5-Dec-2012Теорія економічного зростання Нобелівського лауреата Саймона КузнецяСтойко, І.; Горбачевський, Р.
Article5-Dec-2012Ефективність кластерівСемчишин, Є.
Article5-Dec-2012Контроль як елемент фінансового менеджментуМашлій, Г.; Панасюк, Л.
Article5-Dec-2012Проблеми використання сучасних інформаційних технологій як можливості реалізації інноваційної державної політикиНагорняк, Г.; Нагорняк, І.
Article5-Dec-2012Проблеми реалізації фінансового контролю на підприємствіМашлій, Г.; Мосій, О.; Подоляк, Н.
Article5-Dec-2012Аналіз капіталу підприємства як один з основних етапів оптимізації його структуриМашлій, Г.; Вівчарик, М.
Article5-Dec-2012Рейдерство в Україні – реалії сьогоденняМалюта, Л.; Лесюк, А.
Article5-Dec-2012Виробнича логістика на підприємствах будівельної галузіКульматицька, І.; Зяйлик, М.
Article5-Dec-2012Ефективне формування та управління портфельними інвестиціямиКіндзерська, Н.
Article5-Dec-2012Ресурсне забезпечення формування та реалізації кадрової політикиЖук, Н.
Article5-Dec-2012Дослідження операційної стратегії підприємстваЖидоник, М.
Article5-Dec-2012Проблеми розвитку енергетичної галузі в умовах кризиГарматюк, О.
Article5-Dec-2012Антикризовий менеджмент на підприємствах спиртової галузіЛаба, І.; Вовк, Ю.
Article5-Dec-2012Фактори, що впливають на якість бізнес-освіти в УкраїніВладимир, Ольга Михайлівна
Article5-Dec-2012Особливості обліку затрат на вугледобувних підприємствах ДонбасуВеретельна, Л.
Article5-Dec-2012Синергетична складова реалізації наукових підходів до управління підприємствомГейвич, Л.; Марченко, В.; Василенко, Т.
Article5-Dec-2012Теоретичні передумови виникнення маркетингу некомерційних організаційБорисова, Т.
Article5-Dec-2012Конкурентоспроможність товару та основні методи її підвищенняШеліга, А.
Article5-Dec-2012Тенденції розвитку міграційних процесів в УкраїніХрупович, С.
Article5-Dec-2012Маркетинг екологічних інновацій на прикладі шацького національного природного паркуХом’як, К.; Вовк, Ю.
Article5-Dec-2012Ефективний фінансовий ринок – фінансово-економічна стабільність державиХимич, Ірина Григорівна
Article5-Dec-2012Логістичний функціональний підхід до стратегічного розвитку збалансованого виробничо-збутового потенціалу підприємстваФедорій, С.
Article5-Dec-2012Фінансові аспекти при інноваційно-інвестиційних процесахТимошик, Н.
Article5-Dec-2012Нейромаркетинг: перспективна інновація чи заборонений прийом?Татарин, Т.
Article5-Dec-2012Інноваційно-логістична модель сталого розвитку економіки країниСтрутинська, І.
Article5-Dec-2012Особливості корпоративної культури в системі управління конфліктами на підприємствіСівчук, І.
Article5-Dec-2012Інноваційний маркетинг на ринку освітніх послугСеменюк, С.
Article5-Dec-2012Товаровиробництво як основний фактор забезпечення високого рівня економічної безпеки для підприємств машинобудуванняРуда, О.
Article5-Dec-2012Сучасні реалії використання трейд –маркетингових інструментів промисловими підприємствами УкраїниРожко, Н.
Article5-Dec-2012Типологія інноваційних стратегій підприємстваРадинський, С.
Article5-Dec-2012Особливості стратегічного підходу до управління збутомПришляк, Г.
Article5-Dec-2012Розробка організаційно – управлінського механізму маркетингової діяльності промислових підприємствПоворозник, Ю.; Піняк, І.
Article5-Dec-2012Сутність та передумови впровадження інтегрованої логістики у фармаціїПаласюк, Б.
Article5-Dec-2012Поняття та значення екологічного маркетингуОксентюк, Б.; Оксентюк, А.
Article5-Dec-2012Основні складові маркетингу модних товарівМіщук, О.; Стухляк, Д.
Article5-Dec-2012Сучасні стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємствМихайлюк, О.
Article5-Dec-2012Спеціалізація України на міжнародних ринкахМаркович, Ірина Богданівна
Article5-Dec-2012Проблеми обліку витрат в системі управління і контролю за процесом виробництва продукції рослинництваМалюта, Л.; Лендирук, П.
Article5-Dec-2012Диверсифікація виробництва як економічна категорія в контексті кризових явищМазуренок, О.
Article5-Dec-2012Бренд-комунікація в інтернет-бізнесіЛуців, О.
Article5-Dec-2012Формування і реалізація інноваційної моделі розвиткуЛевчунь, Г.
Article5-Dec-2012Особливості переходу України на принципи сталого економічного розвиткуЛевицький, В.
Article5-Dec-2012Становлення та розвиток концепції людського розвиткуКудлак, Віталій Ярославович
Article5-Dec-2012Класифікація факторів ризику в діяльності підприємстваКоролюк, Т.
Article5-Dec-2012Особливості фінансового забезпечення системи вищої освіти на сучасному етапіКонстантюк, Наталія Іванівна
Article5-Dec-2012Цілі та пріоритети технічного розитку підприємств УкраїниКіндзерська, Н.
Article5-Dec-2012Інноваційна діяльність промислових підприємств Львівської області в сучасних умовахКазмірчук, С.
Article5-Dec-2012Принципи, які впливають на ефективність системи показників оцінки праці торгових представниківДячун, О.
Article5-Dec-2012Бар’єри вступу на ринок для підприємницьких структурГрод, А.
Article5-Dec-2012Управління мотивацією персоналу в «Надвірнянський держлісгосп»Григорчук, О.; Юрик, Н.
Article5-Dec-2012Сутність маркетингу на ринку інтелектуальної власностіГригор’єва, А.
Article5-Dec-2012Забезпечення інтелектуалізації машинобудівного підприємства за рахунок ефективного використання інтелектуальних ресурсівВовк, І.
Article5-Dec-2012Трактування та класифікація витрат в сучасній економіціБухта, В.
Article5-Dec-2012Візуальний мерчандайзинг та його особливістьБурліцька, О.
Article5-Dec-2012Пріоритетні завдання забезпечення інноваційної активності розвитку економікиАртеменко, Л.
Article5-Dec-2012Економічна сутність функціональних стратегій промислових підприємствАлілуйко, О.
Article5-Dec-2012Редакційні сторінки-
Article5-Dec-2012Зміст-
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 293