ⅩⅥ Наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (2012) : [293] Домівка зібрання Перегляд статистики

5 - 6 грудня 2012 року відбулася ⅩⅥ Наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Відкривав конференцію ректор університету докт.тех. наук, професор Ясній Петро Володимирович.

Під час пленарного засідання із корисними та змістовними доповідями виступили:

 • Ніконенко Василь Миколайович «Ефективність зовнішньої політики та її основні риси».
 • Андрушків Богдан Миколайович та Вовк Ірина Петрівна «Ресурсономіка. Проблеми теорії і практики».
 • Яськів Володимир Іванович «Джерела живлення з коректором коефіцієнта потужності».
 • Пастух Олег Анатолійович «Перспективи квантового комп'ютенгу».

Робота конференції проводилась за наступними секціями:

 1. Математичне моделювання і механіка.
 2. Машинобудування.
 3. Інформаційні технології.
 4. Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва.
 5. Приладобудування.
 6. Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій.
 7. Електротехніка та світлотехніка.
 8. Електроніка та мікропроцесорна техніка.
 9. Математика.
 10. Фізика.
 11. Хімія. Хімічна, біологічна та харчова технології.
 12. Обладнання харчових виробництв.
 13. Імовірнісні моделі біофізичних сигналів і полів та обчислювальні методи і засоби їх ідентифікацій
 14. Менеджмент у виробництві та соціальній сфері.
 15. Економіка та підприємництво.
 16. Гуманітарні науки

1. Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Том Ⅰ „Природничі науки та інформаційні технології“, (Тернопіль, 5-6 грудня 2012 року) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль : ТНТУ, 2012. – 77 с.
2. Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Том Ⅱ „Матеріалознавство та машинобудування“, (Тернопіль, 5-6 грудня 2012 року) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль : ТНТУ, 2012. – 145 с.
3. Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Том Ⅲ „Гуманітарні, соціальні та економічні науки“, (Тернопіль, 5-6 грудня 2012 року) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль : ТНТУ, 2012. – 112 с.

Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя

Зміст (том 1)


1
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І МЕХАНІКА
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ІМОВІРНІСНІ МОДЕЛІ БІОФІЗИЧНИХ СИГНАЛІВ І ПОЛІВ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕТОДИ І ЗАСОБИ ЇХ ІДЕНТИФІКАЦІЙ
19
20
21
22
23
24
25
26
МАТЕМАТИКА
27
28
29
30
31
ФІЗИКА
32
33
34
35
36
37
38
39
40
ХІМІЯ, ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ
41
42
43
44
45
46
47
48
49
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
 
69

Content (Vol. 1)


1
MATEMATYCHNE MODELIUVANNIA I MEKHANIKA
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IMOVIRNISNI MODELI BIOFIZYCHNYKH SYHNALIV I POLIV TA OBCHYSLIUVALNI METODY I ZASOBY YIKH IDENTYFIKATSII
19
20
21
22
23
24
25
26
MATEMATIKA
27
28
29
30
31
FIZYKA
32
33
34
35
36
37
38
39
40
KHIMIIA, KHIMICHNA, BIOLOHICHNA TA KHARCHOVA TEKHNOLOHII
41
42
43
44
45
46
47
48
49
INFORMATSIINI TEKHNOLOHII
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
 
69
Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя

Зміст (том 2)


1
МАШИНОБУДУВАННЯ
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
49
50
51
52
53
54
55
56
58
59
60
62
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ
84
85
86
87
88
89
90
91
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І СВІТЛОТЕХНІКА
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
109
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
 
135

Content (Vol. 2)


1
MASHINOBUDUVANNIA
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
49
50
51
52
53
54
55
56
58
59
60
62
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
MATERIALOZNAVSTVO, MITSNIST MATERIALIV I KONSTRUKTSII
84
85
86
87
88
89
90
91
ELEKTROTEKHNIKA I SVITLOTEKHNIKA
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
OBLADNANNIA KHARCHOVIKH VIROBNITSTV
109
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
MASHYNY TA OBLADNANNIA SILSKOHOSPODARSKOHO VYROBNYTSTVA
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
 
127. Zmist
135
Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя

Зміст (том 3)


1
ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
МЕНЕДЖМЕНТ У ВИРОБНИЦТВІ ТА СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
 
101
108

Content (Vol 3)


1
EKONOMIKA TA PIDPRYIEMNYTSTVO
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
MENEDZHMENT U VYROBNYTSTVI TA SOTSIALNII SFERI
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
HUMANITARNI NAUKY
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
 
101
108

Огляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 100 з 293
ТипДата випускуНазваАвтор(и)
Article5-гру-2012Пусті сторінки-
Article5-гру-2012Зміст-
Article5-гру-2012Вплив аеробіки на показники фізичної підготовленості студентокШкварко, С.; Курко, Ярослав Віталійович
Article5-гру-2012Особливості сучасної історіографії еволюції пореформеного землеволодіння на Правобережній Україні (друга половина ХІХ ст.)Химич, Л.
Article5-гру-2012Історія розвитку плавання і методики навчанняФедчишин, Ольга Ярославівна; Курко, Ярослав Віталійович
Article5-гру-2012Веб-пошук і веб-проектування під час викладання англійської мови у вищій школіФедак, С.
Article5-гру-2012Детермінанти успішності рухової підготовки студентів в процесі навчанняТретьяк, В.; Салук, І.
Article5-гру-2012Значення індивідуальних стилів для здорового способу життя студентівТеплий, Андрій Михайлович; Салук, І.
Article5-гру-2012Особливості процесу модернізації суспільних відносин в УкраїніСівчук, П.
Article5-гру-2012Обґрунтування необхідного рівня психофізичної підготовленості студентівСалук, І.
Article5-гру-2012Технологія оцінки рівня фізичної підготовленості студентівРусанюк, М.
Article5-гру-2012Наука і релігія – взаємозаперечення чи взаємодоповнення (з позиції сьогодення)Рокіцький, Олександр Михайлович; Рокіцька, Наталія Володимирівна
Article5-гру-2012Формування здорового способу життя у студентів та його складовіРалло, Г.
Article5-гру-2012УНДО і „Просвіта”: особливості взаємин (1930–1935)Потіха, Оксана Богданівна
Article5-гру-2012Вчинок в структурі життєвого шляху особистостіПеріг, І.
Article5-гру-2012Сентименталізм в українському романтизміПаласюк, М.
Article5-гру-2012Ефективність зовнішньої політики та її основні рисиНіконенко, В.
Article5-гру-2012Аналіз внутрішньо-системних зв’язків розумової діяльності студентокНадозірний, Я.
Article5-гру-2012Вплив електромагнітного випромінювання на організм людиниНедкевич, Л.
Article5-гру-2012Актуальність копінгу як усунення ситуації психологічної загрозиМоначин, І.
Article5-гру-2012Динаміка показників розумової працездатності у студентів з різною руховою активністюЛуців, В.
Article5-гру-2012Буденна свідомість та особливості її розвиткуЛобас, В.; Габрусєва, Н.
Article5-гру-2012Неологізми у сучасній англійській мовіКухарська, В.
Article5-гру-2012Адаптаційні процеси в системі зовнішнього дихання при фізичних навантаженнях у студентівКурко, Ярослав Віталійович
Article5-гру-2012Структура спортивного відбору у гирьовому спортіКульчицький, З.
Article5-гру-2012Особливості наздоганяючої модернізації в Російській імперії другої половини ХІХ ст.Криськов, А.
Article5-гру-2012Психомоторний розвиток студентів технічного ВНЗКазмірчук, І.
Article5-гру-2012Використання лінгвокраїнознавчих матеріалів при формуванні соціокультурної компетенції студентів у центрі іноземних мовДутка, М.
Article5-гру-2012Англійська мова спеціального вжитку: сучасний стан і перспективиДжиджора, Л.
Article5-гру-2012І. Франко та національно-культурне відродження ГаличиниДжафарова, С.
Article5-гру-2012Документалістика в сучасному літературному дискурсіДенисюк, Н.
Article5-гру-2012До питання про основні тенденції урбоіндустріального розвитку Західного регіону України в 1960 – 1970-их рокахГумен, Ю.
Article5-гру-2012Особливості застосування окремих оціночних категорій у цивільному праві УкраїниГрузін, В.
Article5-гру-2012Роль і значення спорту в забезпеченні здоров’я та дієздатності людиниГаліздра, А.
Article5-гру-2012Педагогічна і психолого-педагогічна підготовка викладача вищої школиВовк, І.
Article5-гру-2012Проблеми діяльності психологічної служби в Україні у сучасних умовахВишньовський, В.
Article5-гру-2012Удосконалення техніки плавання батерфляємВальчак, Н.
Article5-гру-2012Імідж організаціїШпит, М.
Article5-гру-2012Суть та необхідність контролінгу в умовах кризиЮрик, Н.
Article5-гру-2012Омолодження кадрового складу підприємстваЮрик, Н.; Ткачук, О.
Article5-гру-2012Маркетинг екологічних інновацій на прикладі Шацького національного природного паркуХом’як, В.; Вовк, Я.
Article5-гру-2012Особливості формування едхократичних організаційСтойко, І.; Семаньків, І.
Article5-гру-2012Теорія економічного зростання Нобелівського лауреата Саймона КузнецяСтойко, І.; Горбачевський, Р.
Article5-гру-2012Ефективність кластерівСемчишин, Є.
Article5-гру-2012Контроль як елемент фінансового менеджментуМашлій, Г.; Панасюк, Л.
Article5-гру-2012Проблеми використання сучасних інформаційних технологій як можливості реалізації інноваційної державної політикиНагорняк, Г.; Нагорняк, І.
Article5-гру-2012Проблеми реалізації фінансового контролю на підприємствіМашлій, Г.; Мосій, О.; Подоляк, Н.
Article5-гру-2012Аналіз капіталу підприємства як один з основних етапів оптимізації його структуриМашлій, Г.; Вівчарик, М.
Article5-гру-2012Рейдерство в Україні – реалії сьогоденняМалюта, Л.; Лесюк, А.
Article5-гру-2012Виробнича логістика на підприємствах будівельної галузіКульматицька, І.; Зяйлик, М.
Article5-гру-2012Ефективне формування та управління портфельними інвестиціямиКіндзерська, Н.
Article5-гру-2012Ресурсне забезпечення формування та реалізації кадрової політикиЖук, Н.
Article5-гру-2012Дослідження операційної стратегії підприємстваЖидоник, М.
Article5-гру-2012Проблеми розвитку енергетичної галузі в умовах кризиГарматюк, О.
Article5-гру-2012Антикризовий менеджмент на підприємствах спиртової галузіЛаба, І.; Вовк, Ю.
Article5-гру-2012Фактори, що впливають на якість бізнес-освіти в УкраїніВладимир, Ольга Михайлівна
Article5-гру-2012Особливості обліку затрат на вугледобувних підприємствах ДонбасуВеретельна, Л.
Article5-гру-2012Синергетична складова реалізації наукових підходів до управління підприємствомГейвич, Л.; Марченко, В.; Василенко, Т.
Article5-гру-2012Теоретичні передумови виникнення маркетингу некомерційних організаційБорисова, Т.
Article5-гру-2012Конкурентоспроможність товару та основні методи її підвищенняШеліга, А.
Article5-гру-2012Тенденції розвитку міграційних процесів в УкраїніХрупович, С.
Article5-гру-2012Маркетинг екологічних інновацій на прикладі шацького національного природного паркуХом’як, К.; Вовк, Ю.
Article5-гру-2012Ефективний фінансовий ринок – фінансово-економічна стабільність державиХимич, Ірина Григорівна
Article5-гру-2012Логістичний функціональний підхід до стратегічного розвитку збалансованого виробничо-збутового потенціалу підприємстваФедорій, С.
Article5-гру-2012Фінансові аспекти при інноваційно-інвестиційних процесахТимошик, Н.
Article5-гру-2012Нейромаркетинг: перспективна інновація чи заборонений прийом?Татарин, Т.
Article5-гру-2012Інноваційно-логістична модель сталого розвитку економіки країниСтрутинська, І.
Article5-гру-2012Особливості корпоративної культури в системі управління конфліктами на підприємствіСівчук, І.
Article5-гру-2012Інноваційний маркетинг на ринку освітніх послугСеменюк, С.
Article5-гру-2012Товаровиробництво як основний фактор забезпечення високого рівня економічної безпеки для підприємств машинобудуванняРуда, О.
Article5-гру-2012Сучасні реалії використання трейд –маркетингових інструментів промисловими підприємствами УкраїниРожко, Н.
Article5-гру-2012Типологія інноваційних стратегій підприємстваРадинський, С.
Article5-гру-2012Особливості стратегічного підходу до управління збутомПришляк, Г.
Article5-гру-2012Розробка організаційно – управлінського механізму маркетингової діяльності промислових підприємствПоворозник, Ю.; Піняк, І.
Article5-гру-2012Сутність та передумови впровадження інтегрованої логістики у фармаціїПаласюк, Б.
Article5-гру-2012Поняття та значення екологічного маркетингуОксентюк, Б.; Оксентюк, А.
Article5-гру-2012Основні складові маркетингу модних товарівМіщук, О.; Стухляк, Д.
Article5-гру-2012Сучасні стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємствМихайлюк, О.
Article5-гру-2012Спеціалізація України на міжнародних ринкахМаркович, Ірина Богданівна
Article5-гру-2012Проблеми обліку витрат в системі управління і контролю за процесом виробництва продукції рослинництваМалюта, Л.; Лендирук, П.
Article5-гру-2012Диверсифікація виробництва як економічна категорія в контексті кризових явищМазуренок, О.
Article5-гру-2012Бренд-комунікація в інтернет-бізнесіЛуців, О.
Article5-гру-2012Формування і реалізація інноваційної моделі розвиткуЛевчунь, Г.
Article5-гру-2012Особливості переходу України на принципи сталого економічного розвиткуЛевицький, В.
Article5-гру-2012Становлення та розвиток концепції людського розвиткуКудлак, Віталій Ярославович
Article5-гру-2012Класифікація факторів ризику в діяльності підприємстваКоролюк, Т.
Article5-гру-2012Особливості фінансового забезпечення системи вищої освіти на сучасному етапіКонстантюк, Наталія Іванівна
Article5-гру-2012Цілі та пріоритети технічного розитку підприємств УкраїниКіндзерська, Н.
Article5-гру-2012Інноваційна діяльність промислових підприємств Львівської області в сучасних умовахКазмірчук, С.
Article5-гру-2012Принципи, які впливають на ефективність системи показників оцінки праці торгових представниківДячун, О.
Article5-гру-2012Бар’єри вступу на ринок для підприємницьких структурГрод, А.
Article5-гру-2012Управління мотивацією персоналу в «Надвірнянський держлісгосп»Григорчук, О.; Юрик, Н.
Article5-гру-2012Сутність маркетингу на ринку інтелектуальної власностіГригор’єва, А.
Article5-гру-2012Забезпечення інтелектуалізації машинобудівного підприємства за рахунок ефективного використання інтелектуальних ресурсівВовк, І.
Article5-гру-2012Трактування та класифікація витрат в сучасній економіціБухта, В.
Article5-гру-2012Візуальний мерчандайзинг та його особливістьБурліцька, О.
Article5-гру-2012Пріоритетні завдання забезпечення інноваційної активності розвитку економікиАртеменко, Л.
Article5-гру-2012Економічна сутність функціональних стратегій промислових підприємствАлілуйко, О.
Article5-гру-2012Редакційні сторінки-
Article5-гру-2012Зміст-
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 100 з 293