ⅩⅥ Наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя : [293] Домівка зібрання

5 - 6 грудня 2012 року відбулася ⅩⅥ Наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Відкривав конференцію ректор університету докт.тех. наук, професор Ясній Петро Володимирович.

Під час пленарного засідання із корисними та змістовними доповідями виступили:

 • Ніконенко Василь Миколайович «Ефективність зовнішньої політики та її основні риси».
 • Андрушків Богдан Миколайович та Вовк Ірина Петрівна «Ресурсономіка. Проблеми теорії і практики».
 • Яськів Володимир Іванович «Джерела живлення з коректором коефіцієнта потужності».
 • Пастух Олег Анатолійович «Перспективи квантового комп'ютенгу».

Робота конференції проводилась за наступними секціями:

 1. Математичне моделювання і механіка.
 2. Машинобудування.
 3. Інформаційні технології.
 4. Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва.
 5. Приладобудування.
 6. Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій.
 7. Електротехніка та світлотехніка.
 8. Електроніка та мікропроцесорна техніка.
 9. Математика.
 10. Фізика.
 11. Хімія. Хімічна, біологічна та харчова технології.
 12. Обладнання харчових виробництв.
 13. Імовірнісні моделі біофізичних сигналів і полів та обчислювальні методи і засоби їх ідентифікацій
 14. Менеджмент у виробництві та соціальній сфері.
 15. Економіка та підприємництво.
 16. Гуманітарні науки

1. Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Том Ⅰ „Природничі науки та інформаційні технології“, (Тернопіль, 5-6 грудня 2012 року) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль : ТНТУ, 2012. – 77 с.
2. Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Том Ⅱ „Матеріалознавство та машинобудування“, (Тернопіль, 5-6 грудня 2012 року) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль : ТНТУ, 2012. – 145 с.
3. Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Том Ⅲ „Гуманітарні, соціальні та економічні науки“, (Тернопіль, 5-6 грудня 2012 року) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль : ТНТУ, 2012. – 112 с.

Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя

Зміст (том 1)


1
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І МЕХАНІКА
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ІМОВІРНІСНІ МОДЕЛІ БІОФІЗИЧНИХ СИГНАЛІВ І ПОЛІВ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕТОДИ І ЗАСОБИ ЇХ ІДЕНТИФІКАЦІЙ
19
20
21
22
23
24
25
26
МАТЕМАТИКА
27
28
29
30
31
ФІЗИКА
32
33
34
35
36
37
38
39
40
ХІМІЯ, ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ
41
42
43
44
45
46
47
48
49
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
 
69

Content (Vol. 1)


1
MATEMATYCHNE MODELIUVANNIA I MEKHANIKA
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IMOVIRNISNI MODELI BIOFIZYCHNYKH SYHNALIV I POLIV TA OBCHYSLIUVALNI METODY I ZASOBY YIKH IDENTYFIKATSII
19
20
21
22
23
24
25
26
MATEMATIKA
27
28
29
30
31
FIZYKA
32
33
34
35
36
37
38
39
40
KHIMIIA, KHIMICHNA, BIOLOHICHNA TA KHARCHOVA TEKHNOLOHII
41
42
43
44
45
46
47
48
49
INFORMATSIINI TEKHNOLOHII
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
 
69
Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя

Зміст (том 2)


1
МАШИНОБУДУВАННЯ
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
49
50
51
52
53
54
55
56
58
59
60
62
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ
84
85
86
87
88
89
90
91
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І СВІТЛОТЕХНІКА
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
109
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
 
135

Content (Vol. 2)


1
MASHINOBUDUVANNIA
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
49
50
51
52
53
54
55
56
58
59
60
62
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
MATERIALOZNAVSTVO, MITSNIST MATERIALIV I KONSTRUKTSII
84
85
86
87
88
89
90
91
ELEKTROTEKHNIKA I SVITLOTEKHNIKA
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
OBLADNANNIA KHARCHOVIKH VIROBNITSTV
109
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
MASHYNY TA OBLADNANNIA SILSKOHOSPODARSKOHO VYROBNYTSTVA
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
 
127. Zmist
135
Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя

Зміст (том 3)


1
ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
МЕНЕДЖМЕНТ У ВИРОБНИЦТВІ ТА СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
 
101
108

Content (Vol 3)


1
EKONOMIKA TA PIDPRYIEMNYTSTVO
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
MENEDZHMENT U VYROBNYTSTVI TA SOTSIALNII SFERI
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
HUMANITARNI NAUKY
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
 
101
108

Огляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення електронною поштою про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (сортування: Дати збереження за спаданням): від 1 до 20 з 293
Попередній переглядДата публікаціїНазваАвтор(и)
Conf_2012vIII_Pusti_storinky_108-112__COVER.jpg.jpg5-гру-2012Пусті сторінки-
Conf_2012vIII_Zmist_101-107__COVER.jpg.jpg5-гру-2012Зміст-
Conf_2012vIII_Shkvarko_S-Vplyv_aerobiky_na_pokaznyky_100__COVER.jpg.jpg5-гру-2012Вплив аеробіки на показники фізичної підготовленості студентокШкварко, С.; Курко, Ярослав Віталійович; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Conf_2012vIII_Khimich_L-Osoblyvosti_suchasnoi_istoriohrafii_99__COVER.jpg.jpg5-гру-2012Особливості сучасної історіографії еволюції пореформеного землеволодіння на Правобережній Україні (друга половина ХІХ ст.)Химич, Л.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Conf_2012vIII_Fedchishin_O-Istoriia_rozvytku_plavannia_98__COVER.jpg.jpg5-гру-2012Історія розвитку плавання і методики навчанняФедчишин, Ольга Ярославівна; Курко, Ярослав Віталійович; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Conf_2012vIII_Fedak_S-Veb_poshuk_i_veb_proektuvannia_97__COVER.jpg.jpg5-гру-2012Веб-пошук і веб-проектування під час викладання англійської мови у вищій школіФедак, С.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Conf_2012vIII_Tretiak_V-Determinanty_uspishnosti_rukhovoi_96__COVER.jpg.jpg5-гру-2012Детермінанти успішності рухової підготовки студентів в процесі навчанняТретьяк, В.; Салук, І.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Conf_2012vIII_Teplii_A-Znachennia_indyvidualnykh_styliv_95__COVER.jpg.jpg5-гру-2012Значення індивідуальних стилів для здорового способу життя студентівТеплий, Андрій Михайлович; Салук, І.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Conf_2012vIII_Sivchuk_P-Osoblyvosti_protsesu_modernizatsii_94__COVER.jpg.jpg5-гру-2012Особливості процесу модернізації суспільних відносин в УкраїніСівчук, П.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Conf_2012vIII_Saluk_I-Obgruntuvannia_neobkhidnoho_rivnia_93__COVER.jpg.jpg5-гру-2012Обґрунтування необхідного рівня психофізичної підготовленості студентівСалук, І.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Conf_2012vIII_Rusaniuk_M-Tekhnolohiia_otsinky_rivnia_92__COVER.jpg.jpg5-гру-2012Технологія оцінки рівня фізичної підготовленості студентівРусанюк, М.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Conf_2012vIII_Rokitskyi_O_M-Nauka_i_relihiia-vzaiemozaperechennia_91__COVER.jpg.jpg5-гру-2012Наука і релігія – взаємозаперечення чи взаємодоповнення (з позиції сьогодення)Рокіцький, Олександр Михайлович; Рокіцька, Наталія Володимирівна; Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя; Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка
Conf_2012vIII_Rallo_H-Formuvannia_zdorovoho_sposobu_90__COVER.jpg.jpg5-гру-2012Формування здорового способу життя у студентів та його складовіРалло, Г.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Conf_2012vIII_Potikha_O-UNDO_i_Prosvita_osoblyvosti_89__COVER.jpg.jpg5-гру-2012УНДО і „Просвіта”: особливості взаємин (1930–1935)Потіха, Оксана Богданівна; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Conf_2012vIII_Perih_I-Vchynok_v_strukturi_zhyttievoho_88__COVER.jpg.jpg5-гру-2012Вчинок в структурі життєвого шляху особистостіПеріг, І.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Conf_2012vIII_Palasiuk_M-Sentymentalizm_v_ukrainskomu_87__COVER.jpg.jpg5-гру-2012Сентименталізм в українському романтизміПаласюк, М.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Conf_2012vIII_Nikonenko_V-Efektyvnist_zovnishnoi_polityky_86__COVER.jpg.jpg5-гру-2012Ефективність зовнішньої політики та її основні рисиНіконенко, В.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Conf_2012vIII_Nadozirnyi_Ia-Analiz_vnutrishno_systemnykh_85__COVER.jpg.jpg5-гру-2012Аналіз внутрішньо-системних зв’язків розумової діяльності студентокНадозірний, Я.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Conf_2012vIII_Nedkevich_L-Vplyv_elektromahnitnoho_vyprominiuvannia_84__COVER.jpg.jpg5-гру-2012Вплив електромагнітного випромінювання на організм людиниНедкевич, Л.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Conf_2012vIII_Monachyn_I-Aktualnist_kopinhu_yak_usunennia_83__COVER.jpg.jpg5-гру-2012Актуальність копінгу як усунення ситуації психологічної загрозиМоначин, І.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Матеріали зібрання (сортування: Дати збереження за спаданням): від 1 до 20 з 293