Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/9109

Назва: Програма автоматизованого розрахунку собівартості виготовлення спіралей шнеків
Автори: Рогатинський, Р.
Гевко, Іван Богданович
Васильків, В.
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Рогатинський Р. Програма автоматизованого розрахунку собівартості виготовлення спіралей шнеків / Р. Рогатинський, Ів. Гевко, В. Васильків // Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя, 5-6 грудня 2012 року — Т. : ТНТУ, 2012 — Том Ⅱ: Матеріалознавство та машинобудування. — С. 60-61. — (Машинобудування).
Bibliographic description: Rohatynskyi R., Hevko Iv., Vasylkiv V. (2012) Prohrama avtomatyzovanoho rozrakhunku sobivartosti vyhotovlennia spiralei shnekiv. Collection of abstracts ⅩⅥ Conference of Ternopil Ivan Puluj National Technical University (Tern., 5-6 December 2012), vol. Ⅱ, pp. 60-61 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
Конференція/захід: ⅩⅥ наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
Журнал/збірник: Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
Том: Ⅱ: Матеріалознавство та машинобудування
Дата публікації: 5-гру-2012
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 5-6 грудня 2012 року
5-6 December 2012
УДК: 621.326
Діапазон сторінок: 60-61
Початкова сторінка: 60
Кінцева сторінка: 61
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/9109
Перелік літератури: 1. Рогатинський, Р.М., Гевко, І.Б. Модель конструювання і вибору гвинтових конвеєрів з розширеними технологічними можливостями [Текст] / Рогатинський, Р.М., Гевко, І.Б. // Вісник ТНТУ, - Тернопіль, 2012, № 3(67). - С.197-210.
2. Гевко Б.М. Винтовые подающие механизмы сельскохозяйственных машин / Б.М. Гевко, Р.М. Рогатинський. – Львов: Выща шк. Изд-во при Львов. ун-те, 1989. – 256 с.
References: 1. Rohatynskyi, R.M., Hevko, I.B. Model konstruiuvannia i vyboru hvyntovykh konveieriv z rozshyrenymy tekhnolohichnymy mozhlyvostiamy [Text], Rohatynskyi, R.M., Hevko, I.B., Visnyk TNTU, Ternopil, 2012, No 3(67), P.197-210.
2. Hevko B.M. Vintovye podaiushchie mekhanizmy selskokhoziaistvennykh mashin, B.M. Hevko, R.M. Rohatinskii, Lvov: Vyshcha shk. Izd-vo pri Lvov. un-te, 1989, 256 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:ⅩⅥ Наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (2012)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.