Кафедра програмної інженерії (ПІ) : [70] Community home page

Профіль кафедри програмної інженерії у Google Академії

Browse

Collections in this community

Навчальна література кафедри програмної інженерії [43]

Навчальна література кафедри програмної інженерії (ПІ)

Наукові публікації працівників кафедри програмної інженерії [27]

Наукові публікації працівників кафедри програмної інженерії (ПІ)

Розробка клієнт-серверного додатку для операційної системи Android з використанням Java технологій [0]

Автореферат до дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 121 – «Інженерія програмного забезпечення». – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, 2019 р.

Admin Tools