Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35984
Title: Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів та модульного контролю знань з дисципліни “Основи програмування” для студентів першого рівня вищої̈ освіти за спеціальністю No 121 Інженерія програмного забезпечення
Authors: Петрик, Михайло Романович
Петрик, Оксана Юліанівна
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів та модульного контролю знань з дисципліни “Основи програмування” для студентів першого рівня вищої̈ освіти за спеціальністю No 121 Інженерія програмного забезпечення / Уклад.: М.Петрик, О.Петрик - Тернопіль: ТНТУ 2020 - 22 с.
Issue Date: 2020
Date of entry: 9-Nov-2021
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
UDC: УДК 004.432
Keywords: вказівки
Description: Призначені для полегшення засвоєння дисципліни “Основи програмування” і контролю знань студентів. Складається з урахуванням модульної системи навчання, рекомендацій до самостійної роботи і індивідуальних завдань, тем практичних та лабораторних занять, типових тестів, екзаменаційних питань, типових завдань до модульних контролів
Content: ВСТУП 1 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ 2 КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35984
URL for reference material: https://dl.tntu.edu.ua/content.php? course=1060
References (Ukraine): 1. «Основи програмування» для студентів напряму 6.050103 – Програмна інженерія. / Уклад. Петрик О.Ю. –Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2014. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: URL: https://dl.tntu.edu.ua/content.php? course=1060
2. Основи програмування. Курс лекцій для студентів першого рівня вищої освіти за спеціальністю No 121 Інженерія програмного забезпечення/ Уклад.: М.Р. Петрик, О.Ю.Петрик - Тернопіль: ТНТУ 2018- 64 с. . [Електронний ресурс]. - Режим доступу: URL: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26027
3. Довідник по C++ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: URL: https://msdn.microsoft.com/uk-ua/library/3bstk3k5.aspx
4. Cистема для проведення дистанційних олімпіад та змагань зі спортивного програмування [Електронний ресурс]. - Режим доступу: URL: https://www.e-olymp.com/uk/
5. Система онлайн-тестування [Електронний ресурс]. - Режим доступу: URL: http://www.quizful.net/category/cpp
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри програмної інженерії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OP2020.pdf384,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools