Вісник ТДТУ, 2007, том 12, № 2 : [28] Collection home page

Logo
Вісник ТДТУ

Зміст (том 12, № 2)


1
3
МЕХАНІКА ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО
7
12
20
30
35
42
52
56
62
МАШИНОБУДУВАННЯ, АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПРОЦЕСИ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ
66
76
81
87
92
97
101
ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ
118
129
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. МАТЕМАТИКА. ФІЗИКА
136
146
152
157
166
ХІМІЯ. ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ
177
184
 
186

Content (Vol. 12, No 2)


1
3
MECHANICS AND MATERIALS SCIENCE
7
12
20
30
35
42
52
56
62
MANUFACTURING ENGINEERING AND AUTOMATED PROCESSES
66
76
81
87
92
97
101
INSTRUMENT-MAKING AND INFORMATION-MEASURING SYSTEMS
118
129
MATHEMATICAL MODELING. MATHEMATICS. PHYSICS
136
146
152
157
166
CHEMISTRY. CHEMICAL, BIOLOGICAL AND FOOD TECHNOLOGYS
177
184
 
186

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 28 of 28
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Article22-May-20071-Nov-2019Застосування водню в процесах обробки постійних магнітів на основі рідкісноземельних металівФедоров, В.; Тростянчин, А.; Замора, Ярослав Петрович; Fedorov, V.; Troctyanchyn, A.; Zamora, J.
Article22-May-20071-Nov-2019Двосторонній згин пластини з двома симетричними наскрізними тріщинами по дузі кола з урахуванням контакту їх берегівБожидарнік, В.; Опанасович, В.; Герасимчук, П.; Bozhydarnik, V.; Opanasovych, V.; Gerasymchuk, P.
Article22-May-20071-Nov-2019Апроксимація фізико-механічних характеристик процесу тверднення наповнених волокнами епоксикомпозитівДобротвор, Ігор Григорович; Dobrotvor, I.
Article22-May-20071-Nov-2019Формування полімерної матриці на основі епоксидних смолГолотенко, О.; Golotenko, O.
Article22-May-20071-Nov-2019Вплив обробки епоксидних композицій зовнішніми полями на циклічну міцність системи “основа (сталь Ст.3) – захисне покриття”Трапезон, А.; Букетов, Андрій Вікторович; Trapezon, A.; Buketov, A.
Article22-May-20071-Nov-2019Редакційна сторінка-
Article22-May-20071-Nov-2019Наші втрати. Пам’яті Володимира Якимовича Мартиненка-
Article22-May-20071-Nov-2019Визначення ефективності продуктів ферментації біогазових установок методом послідовного аналізуПавліський, В.; Подобайло, В.; Потапенко, Микола Валентинович; Pavliskyy, V.; Podobaylo, V.; Potapenko, M.
Article22-May-20071-Nov-2019Пружна рівновага пластинки з тонким прямокутним включеннямСулим, Георгій Теодорович; Драган, М.; Пастернак, Ярослав Михайлович; Sulym, G.; Dragan, M.; Pasternak, Ya.
Article22-May-20071-Nov-2019Вплив попереднього термомеханічного навантаження на напружено-деформівний стан у вістрі тріщиниЯсній, Петро Володимирович; Пиндус, Юрій Іванович; Окіпний, Ігор Богданович; Шульган, Ігор Володимирович; Yasniy, P.; Pyndus, Yu.; Okipny, I.; Shulhan, I.
Article22-May-20071-Nov-2019Закономірності фільтрування з урахуванням дифузіїБомба, Андрій Ярославович; Присяжнюк, І.; Сафоник, Андрій Петрович; Bomba, A.; Prysjazhnjuk, I.; Safonik, A.
Article22-May-20071-Nov-2019Розв'язання NP-складних задач як пофарбування теоретико-графових моделей за допомогою генетичного алгоритмуСкрильник, І.; Skrylnyk, I.
Article22-May-20071-Nov-2019Про один підхід до дослідження розв’язків різницевих рівнянь з нелінійними крайовими умовамиРоманюк, Л.; Скрук, О.; Чорний, Володимир Степанович; Romanyuk, L.; Skruk, O.; Chorniy, V.
Article22-May-20071-Nov-2019Оптимізація статичного міжгалузевого балансу з урахуванням контролю над забрудненням з лагамиБойчук, М.; Шмуригіна, Н.; Boichuk, M.; Shmurygina, N.
Article22-May-20071-Nov-2019Зміст-
Article22-May-20071-Nov-2019Дослідження властивостей телетрафікуКарпінський, Микола Петрович; Герила, Н.; Karpinskyy, M.; Heryla, N.
Article22-May-20071-Nov-2019Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора Фур’є – (Конторовича-Лєбєдєва) – Лежандра на сегменті полярної осіЛенюк, Михайло Павлович; Шелестовський, Борис Григорович; Lenyuk, M.; Shelestovsky, B.
Article22-May-20071-Nov-2019Технологічні передумови проектування деталей апаратів однозернового висіву насінняБілик, С.; Чвартацький, Ігор Іванович; Bilyk, S.; Chvartatsky, I.
Article22-May-20071-Nov-2019Вплив нерівномірностей поля на динаміку малогабаритних обприскувачівКостюк, В.; Матвіїшин, А.; Kostyuk, V.; Matvyishyn, A.
Article22-May-20071-Nov-2019Дослідження залишкових напружень, деформацій та переміщень при індукційному наплавленні тонких елементів конструкцій з урахуванням комбінованого екранування теплових та електромагнітних полівШаблій, Олег Миколайович; Пулька, Чеслав Вікторович; Михайлишин, Михайло Стахович; Shabliy, O.; Pulka, Ch.; Mykhailyshyn, M.
Article22-May-20071-Nov-2019Однокаскадний електронний пускорегулювальний апарат з корекцією коефіцієнта потужності та дімінговими властивостямиЛупенко, Анатолій Миколайович; Lupenko, A.
Article22-May-20071-Nov-2019Обґрунтування параметрів інструмента для обробки півкруглих шліцевих канавок деталей машин пластичним деформуваннямДзюра, Володимир Олексійович; Dzyura, V.
Article22-May-20071-Nov-2019Математична модель оптимізації конструктивних параметрів нагрівальної системи з урахуванням комбінованого екранування теплових та електромагнітних полівШаблій, Олег Миколайович; Пулька, Чеслав Вікторович; Shabliy, O.; Pulka, Ch.
Article22-May-20071-Nov-2019Розмірний аналіз секцій гнучкого гіперболічного шнека і особливості технології його виготовленняКапаціла, Юрій Богданович; Новосад, Іван Ярославович; Свідовий, Андрій Богданович; Kapatsila, Y.; Novosad, I.; Svidoviy, A.
Article22-May-20071-Nov-2019Можливі варіанти розрахунку гідравлічного опору жалюзійно–вихрового пиловловлювачаКаспрук, В.; Куц, Віктор Петрович; Марціяш, Орест Михайлович; Kaspruk, V.; Kuts, V.; Martsiyash, O.
Article22-May-20071-Nov-2019Редакційні сторінки-
Article22-May-20071-Nov-2019Оцінка глибини потенційно небезпечних дефектів у стінках нафтопроводівГрабовський, Роман Степанович; Болонний, В.; Фартушок, І.; Лужецький, Володимир Андрійович; Hrabovskyy, R.; Bolonnyy, V.; Fartushok, I.; Luzhetskyy, V.
Article22-May-20071-Nov-2019Вплив водневої обробки на розмір частинок порошку постійних магнітів системи Dd-Fe-BМохун, Сергій Володимирович; Mokhun, S.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 28 of 28