Ⅶ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ : [459] Домівка зібрання

Науково-технічна конференція
«Природничі та гуманітарні науки.
Актуальні питання»

У відповідності листа Міністерства освіти і науки Україні № 1/11 -205 від 14.01.2014 р., та з метою аналізу та узагальнення нових результатів фундаментальних та прикладних досліджень, які проводяться в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя відбулася VІІ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція «Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання».

До вашої уваги програма конференції.

В збірнику друкуються матеріали Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції. Тернопіль. – ТНТУ ім. І. Пулюя (24-25 квітня 2014 р.) за наступними науковими напрямками: математичне моделювання і механіка, машинобудування, машини та обладнання сільськогосподарського виробництва; приладобудування; матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій; електротехніка, електроніка та світлотехніка; математика; фізика; хімія, хімічна, біологічна та харчова технології; обладнання харчових виробництв; інформаційні технології, гуманітарні науки, економіка, менеджмент, фінанси, радіоелектронні біотехнічні системи; зварювання та споріднені процеси і технології.

Матеріали VІІ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ / В 2 т. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 24-25 квітня 2014 р.), 2014. — Т. 1. — 263 с.

Матеріали VІІ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ / В 2 т. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 24-25 квітня 2014 р.), 2014. — Т. 2. — 245 с.

Матеріали Ⅶ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“

Зміст (том 1)


1
ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
3
5
7
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
28
30
31
32
34
35
36
37
39
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
МАТЕМАТИКА
91
92
93
94
95
96
97
98
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І МЕХАНІКА
99
100
МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ СІЛЬСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
101
102
103
104
105
МАШИНОБУДУВАННЯ
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА, ЕЛЕКТРОНІКА ТА СВІТЛОТЕХНІКА
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
РАДІОЕЛЕКТРОННІ БІОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ
167
168
169
170
172
173
174
175
176
177
ЗВАРЮВАННЯ ТА СПОРІДНЕНІ ПРОЦЕСИ І ТЕХНОЛОГІЇ
178
179
180
181
182
184
185
186
187
188
189
190
192
ФІЗИКА
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
ХІМІЯ. ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
237
238
239
ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
240
241
242
243
244
 
245
263
264

Content (Vol. 1)


1
OBLADNANNIA KHARCHOVIKH VIROBNITSTV
3
5
7
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
28
30
31
32
34
35
36
37
39
INFORMATSIINI TEKHNOLOHII
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
MATEMATIKA
91
92
93
94
95
96
97
98
MATEMATYCHNE MODELIUVANNIA I MEKHANIKA
99
100
MASHYNY TA OBLADNANNIA SILSKOHO VYROBNYTSTVA
101
102
103
104
105
MASHINOBUDUVANNIA
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
ELEKTROTEKHNIKA, ELEKTRONIKA TA SVITLOTEKHNIKA
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
RADIOELEKTRONNI BIOTEKHNICHNI SYSTEMY
167
168
169
170
172
173
174
175
176
177
ZVARIUVANNIA TA SPORIDNENI PROTSESY I TEKHNOLOHII
178
179
180
181
182
184
185
186
187
188
189
190
192
FIZYKA
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
KHIMIIA. KHIMICHNA, BIOLOHICHNA TA KHARCHOVA TEKHNOLOHII
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
MATERIALOZNAVSTVO, MITSNIST MATERIALIV I KONSTRUKTSII
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
237
238
239
PRILADOBUDUVANNIA
240
241
242
243
244
 
230. Zmist
245
263
264
Матеріали Ⅶ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“

Зміст (том 2)


1
ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ФІНАНСИ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
 
230
246

Content (Vol. 2)


1
EKONOMIKA, MENEDZHMENT, FINANSY
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
HUMANITARNI NAUKY
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
 
225. Zmist
230
246

Огляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення електронною поштою про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (сортування: Дати збереження за спаданням): від 1 до 20 з 459
Попередній переглядДата публікаціїНазваАвтор(и)
Conf_2014v2_Vydavnycha_storinka_246__COVER.jpg.jpg24-кві-2014Видавнича сторінка-
Conf_2014v2_Zmist_230-245__COVER.jpg.jpg24-кві-2014Зміст-
Conf_2014v2_Shcherbyn_T-Development_psychomotor_among_229__COVER.jpg.jpg24-кві-2014Розвиток психомоторики у студентівЩербин, Т.; Shcherbyn, T.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Ternopil Ivan Pul’uj National Technicalch University
Conf_2014v2_Shevchuk_A-Top_10_supercomputers_228__COVER.jpg.jpg24-кві-2014Top 10 supercomputersШевчук, А.; Чиж, О.; Shevchuk, A.; Chyzh, O.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University
Conf_2014v2_Cherevayko_O-Psychological_aid_for_experiencing_227__COVER.jpg.jpg24-кві-2014Психологічна допомога при переживанні горяЧеревайко, О.; Cherevayko, O.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University
Conf_2014v2_Tsetnar_R-7_Wonders_of_the_Modern_World_226__COVER.jpg.jpg24-кві-20147 Wonders of the Modern WorldЦетнар, Р.; Tsetnar, R.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University
Conf_2014v2_Tsantsala_P-Physical_education_and_sport_225__COVER.jpg.jpg24-кві-2014Фізична культура і спорт у сучасному суспільствіЦанцала, Р.; Tsantsala, P.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Ternopil Iuan Pul’uj National Technical University
Conf_2014v2_Khrushch_O-Theocratic_state_model_224__COVER.jpg.jpg24-кві-2014Теократична модель державиХрущ, О.; Khrushch, O.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University
Conf_2014v2_Khodachok_N-Good_neighborly_relations_223__COVER.jpg.jpg24-кві-2014Відносини добросусідства за земельним законодавством УкраїниХодачок, Н.; Khodachok, N.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University
Conf_2014v2_Khmyz_N-Work_as_a_factor_of_psychological_222__COVER.jpg.jpg24-кві-2014Трудова зайнятість як фактор психологічного здоров’я людиниХмиз, Н.; Khmyz, N.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University
Conf_2014v2_Stahiv_M-Competence_approach_used_at_221__COVER.jpg.jpg24-кві-2014Компетентнісний підхід у навчальному процесі на кафедрі фізичного виховання і спортуСтахів, М.; Stahiv, M.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University
Conf_2014v2_Statkevich_S-Criteria_proficiency_practical_220__COVER.jpg.jpg24-кві-2014Критерії професійної придатності практичного психологаСтаткевич, С.; Statkevich, S.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University
Conf_2014v2_Smyk_N-Analysis_of_scientific_approaches_219__COVER.jpg.jpg24-кві-2014Аналіз наукових підходів до формування здорового способу життяСмик, Н.; Smyk, N.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University
Conf_2014v2_Sanyotskyj_O-The_political_process_218__COVER.jpg.jpg24-кві-2014Політичний процесСаньоцький, О.; Sanyotskyj, Oleksandr; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University
Conf_2014v2_Savitsky_A-Physical_education_in_students_217__COVER.jpg.jpg24-кві-2014Фізичне виховання студентів спец. мед. групСавіцкий, А.; Savitsky, A.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University
Conf_2014v2_Rymar_K-Holography_216__COVER.jpg.jpg24-кві-2014HolographyРимар, Х.; Rymar, K.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University
Conf_2014v2_Reka_Z-Using_methods_in_physical_education_215__COVER.jpg.jpg24-кві-2014Застосування засобів у фізичному вихованні студентів спеціальної медичної групиРека, З.; Reka, Z.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University
Conf_2014v2_Radchuk_M-Influence_of_computer_games_214__COVER.jpg.jpg24-кві-2014Influence of computer games on young people’s behaviorРадчук, М.; Radchuk, M.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University
Conf_2014v2_Radahevych_A-Psychological_analysis_of_213__COVER.jpg.jpg24-кві-2014Психологічний аналіз Інтернет мережі як інституту соціалізаціїРадахевич, А.; Radahevych, A.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University
Conf_2014v2_Popadyuk_O-Features_of_respiratory_samples_212__COVER.jpg.jpg24-кві-2014Особливості дихальних проб у плавців збірної ТНТУПопадюк, О.; Popadyuk, O.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University
Матеріали зібрання (сортування: Дати збереження за спаданням): від 1 до 20 з 459