Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44498
Title: Застосування сучасного програмного забезпечення Python при моделюванні економічних об’єктів
Other Titles: Застосування сучасного програмного забезпечення Python при моделюванні економічних об’єктів
Authors: Шишкіна, Вікторія
Гарматій, Наталія
Bibliographic description (Ukraine): Шишкіна В.. Гарматій Н.М.Застосування сучасного програмного забезпечення Python при моделюванні економічних об’єктів. // Матеріали ХI Всеукраїнська науково-практична конференція Форум молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід» . Львів ЛНУ ім.І.Франка.-2023р. С.35-38.
Bibliographic description (International): Шишкіна В.. Гарматій Н.М.Застосування сучасного програмного забезпечення Python при моделюванні економічних об’єктів. // Матеріали ХI Всеукраїнська науково-практична конференція Форум молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід» . Львів ЛНУ ім.І.Франка.-2023р. С.35-38.
Conference/Event: ХI Всеукраїнська науково-практична конференція Форум молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід»
Issue Date: Nov-2023
Submitted date: Nov-2023
Date of entry: 10-Feb-2024
Publisher: ЛНУ ім.І.франка.,Львів
Country (code): UA
Place of the edition/event: ЛНУ ім.І.Франка, Львів
Keywords: кластерний аналіз, імітауійне моделювання
Page range: С.3-38
Abstract: Сучасна програма - Python займає визначне місце в моделюванні економічних об'єктів завдяки своїй зручності та потужним інструментам для обробки даних та наукових обчислень. В сучасній економічній науці велика увага приділяється розробці математичних моделей для аналізу різноманітних економічних сценаріїв та прогнозування подій. Python став популярним інструментом для створення та виконання таких моделей завдяки своїм високопродуктивним бібліотекам, таким як NumPy, SciPy, та Pandas.
Description: Зокрема, Python дозволяє економістам та дослідникам легко взаємодіяти з великими обсягами даних, виконувати статистичний аналіз, будувати математичні моделі та візуалізувати результати. Використання бібліотек для машинного навчання, таких як Scikit-learn, дозволяє створювати прогнозні моделі на основі існуючих даних. Це особливо корисно при вивченні ефективності різних економічних стратегій та політик. Однією з сфер застосування Python є також моделювання фінансових ринків та ризиків, де аналіз часових рядів та створення складних фінансових моделей можливі завдяки бібліотекам, таким як QuantLib. Все це робить Python потужним інструментом для вчених, які вивчають та моделюють економіку в реальному часі
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44498
Copyright owner: Шишкіна В., Гарматій Н.М., 2023
References (Ukraine): 1. Артим-Дрогомирецька З. Статистичний аналіз діяльності страхових компаній України інструментарієм кластерного аналізу. / Артим Дрогомирецька З., Гарматій Н.М., Крицька. Л., Гарматій С.В. // Галицький економічний вісник. - Т.74. - №1. - 2022. - С.7-15.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Матеріали інших конференцій, семінарів, читань

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2023_Zbirnyk ЛНУ.pdf2,62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.