X науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ (2022) : [127] Collection home page

Logo
Організатори:

  • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, факультет комп’ютерно-інформаційних систем та програмної інженерії
  • Наукове товариство ім. Шевченка

Дата проведення: 7 – 8 грудня 2022 року.

Напрямки роботи конференції

  • Математичне моделювання
  • Інформаційні системи та технології, кібербезпека
  • Комп’ютерні системи та мережі
  • Програмна інженерія та моделювання складних розподілених систем
  • Новітні фізико-технічні та освітні технології
Форма проведення конференції: дистанційна

Для участі в конференції необхідно до 1 грудня 2022 р. направити на електронну адресу оргкомітету заявку, електронну версію відредагованих тез та копію квитанції про оплату.

Заявки на участь у роботі конференції та тези доповідей необхідно надсилати науковому секретарю конференції Семенишин Г.М. на адресу: e-mail: conffis2022@gmail.com

Адреса оргкомітету:
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
46000, Тернопіль, вул. Руська , 56, кафедра інформатики та математичного моделювання
Голова організаційного комітету
Скоренький Юрій Любомирович — завідувач кафедри фізики, к.ф.- м.н., доцент;
Науковий секретар:
Семенишин Галина Мирославівна, тел. 098 710-59-38
e-mail: conffis2022@gmail.com

Матеріали X науково-технічної конфції «Інформаційні моделі, системи та технології» Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, (Тернопіль, 7–8 грудня 2022 р.). – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2022. – 162 с.

Матеріали Ⅹ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“

Зміст


1
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
3
6
8
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ, КІБЕРБЕЗПЕКА
9
10
12
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44
45
46
47
48
49
51
53
55
57
58
59
61
КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
77
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
101
102
ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМ
103
104
107
108
109
110
113
114
115
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
НОВІТНІ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ТА ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
145
146
 
147
162

Content


1
MATHEMATICAL MODELING
3
6
8
INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, CYBERSECURITY
9
10
12
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44
45
46
47
48
49
51
53
55
57
58
59
61
COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
77
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
101
102
SOFTWARE ENGINEERING AND MODELING OF COMPLEX DISTRIBUTED SYSTEMS
103
104
107
108
109
110
113
114
115
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
THE LATEST PHYSICAL, TECHNICAL AND EDUCATIONAL TECHNOLOGIES
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
145
146
 
147
162

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 127
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Веб-застосунок мережі доставок і асортименту закладів харчуванняМасловський, В.; Maslovskyi, V.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Розробка системи координації та визначення критичного шляху переміщення рухомого складу на мові Java і Фреймворків Spring ReactМатвієнко, Т.; Цуприк, Галина Богданівна; Matviienko, T.; Tsupryk, H.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Апаратно-програмна система для регулювання мікроклімату теплицьЯсінський, Р.; Осухівська, Галина Михайлівна; Паламар, А.; Yasinskyi, R.; Osukhivska, H.; Palamar, A.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Інформаційна система для вирішення проблем із реалізацією сільськогосподарської продукціїБуй, А.; Bui, A.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Схема реляційної бази даних для зберігання та опрацювання вразливостей веб-серверів у розумних комп’ютерних системахЯцишин, Василь Володимирович; Харитон, Б.; Yatsyshyn, V.; Kharyton, B.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Задача проєктування програмної архітектури в процесах забезпечення якостіВолович, В.; Береженко, Богдан Миколайович; Боднарчук, Ігор Орестович; Volovych, V.; Berezhenko, B.; Bodnarchuk, I.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Програмна архітектура в розподілених командах гнучких проєктівГузеляк, О.; Шевчук, Ю.; Береженко, Богдан Миколайович; Боднарчук, Ігор Орестович; Huzeliak, O.; Shevchuk, Yu.; Berezhenko, B.; Bodnarchuk, I.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Роль та значення великих даних в сучаних наукових дослідженняхБєлоусов, К.; Маєвський, Т.; Bielousov, K.; Maievskyi, T.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Розробка web-додатку для рекомендації ігорГлинянчук, С.; Стадник, Ігор Ярославович; Hlynianchuk, S.; Stadnyk, I.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Систематизація логістичних послугГречаник, В.; Hrechanyk, V.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Розробка системи забезпечення безпечного обміну інформацією з використаннм технологій веб програмуванняДоскоч, Н.; Цуприк, Галина Богданівна; Doskoch, N.; Tsupryk, H.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Адаптація технологій контролю та управління проєктами в умовах невизначеності на основі Agile методології розробки програмного забезпеченняКовальчук, Р.; Kovalchuk, R.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Аналіз та модифікація байт-коду скомпільованого програмного забезпеченняГрибун, І.; Hrybun, I.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Дослідження систем тестування на основі розробленого інтернет сервісу потокового аудіоДзюма, О.; Мудрик, Іван Ярославович; Dziuma, O.; Mudryk, I.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Мікросервісна архітектура в розробці програмного забезпеченняКоваль, А.; Петрик, Михало Романович; Koval, A.; Petryk, M.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Проектування та розробка платформи керування маркетинговими даними на основі Airflow та HadoopКишкевич, Олег Олегович; Кашосі, А.; Михалик, Дмитро Михайлович; Kyshkevych, O.; Kashosi, A.; Mykhalyk, D.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Аналіз існуючих систем клімат-контролюСавчук, В.; Луцик, Н.; Savchuk, V.; Lutsyk, N.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Принципи та основні етапи комплексного тестування комп’ютерної інформаційної системиСлюз, І.; Жаровський, Руслан Олегович; Slyuz, I.; Zharovskyi, R.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Віртуалізація в центрах обробки даних - аспекти відмовостійкостіТимощук, В.; Тимощук, Д.; Tymoshchuk, V.; Tymoshchuk, D.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Аналіз вхідних даних системи прогнозування фінансової рентабельності підприємстваБазан, Т.; Bazan, T.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Тестування програмного забезпечення побудованого на мікросервісній архітектуріСвергун, С.; Жаровський, Руслан Олегович; Svergun, S.; Zharovskyi, R.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Розробка системи клімат-контролю на базі мікроконтролера та сенсорівСавчук, В.; Луцик, Надія Степанівна; Savchuk, V.; Lutsyk, N.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Архітектура системи підтримки процесів виявлення та оцінювання вразливостей веб-серверів у комп’ютерних системахЯцишин, Василь Володимирович; Харитон, Б.; Yatsyshyn, V.; Kharyton, B.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Особливості розробки одновісного сонячного трекераШаварський, В.; Тиш, Євгенія Володимирівна; Shavarskiy, V.; Tysh, Ie.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Основні поняття систем перетворювачів сонячної енергіїШаварський, В.; Тиш, Євгенія Володимирівна; Shavarskiy, V.; Tysh, Ie.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Комп’ютерні ігри як спосіб моделювання поведінки реальних комп’ютерних системЯцишин, В.; Цимбалістий, В.; Яцишин, В.; Yatsyshyn, V.; Tsymbalistyi, V.; Yatsyshyn, V.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Локалізація та класифікація обʼєктів на зображенніМудрий, І.; Mudryi, I.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Зберігання та трансформація даних у хмарному середовищі Google Cloud BigQueryПатральський, Т.; Patralskyi, T.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Тестування програмного продукту, побудованого на мікросервісній архітектурі на основі BDDСвергун, С.; Жаровський, Руслан Олегович; Svergun, S.; Zharovskyi, R.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Система для дистанційного моніторингу стану здоров'я пацієнтів на основі інтернету медичних речейПаламар, А.; Купратий, І.; Palamar, A.; Kupratyi, I.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Метод ідентифікації дорожніх знаків на основі згорткової нейромережіМарчук, О.; Marchuk, O.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Методи підвищення пропускної здатності в мережах LTEЛіщина, В.; Жаровський, Руслан Олегович; Lishchyna, V.; Zharovskyi, R.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Аналіз роботи стандарту журналювання SyslogГуменюк, О.; Humeniuk, O.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Класифікація та особливості застосування прикладних програмних інтерфейсів при реалізації компʼютерних системЛупенко, Анатолій Миколайович; Куліков, С.; Денисов, Д.; Lupenko, A.; Kulikov, S.; Denysov, D.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Призначення і доцільність використання API Gateway у комп’ютерних системахЯцишин, В.; Шаблій, Наталія Ростиславівна; Денисов, Д.; Yatsyshyn, V.; Shabliy, N.; Denysov, D.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Обробка зображень із використанням генетичного алгоритмуГоловатий, І.; Holovatyi, I.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Процес формування програмних компонентів повторного використання при реалізації комп’ютерних системЯцишин, В.; Шаблій, Наталія Ростиславівна; Дишкант, І.; Yatsyshyn, V.; Shabliy, N.; Dyshkant, I.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Архітектура засобу підтримки процесу оцінювання потенційних компонентів повторного використанняЯцишин, В.; Дишкант, І.; Yatsyshyn, V.; Dyshkant, I.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Аналіз роботи інструменту для управління та аналізу журналів GraylogГуменюк, О.; Humeniuk, O.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Метод адаптивного регулювання дорожнього руху на перехресті на основі інтернету речейГук, Ю.; Паламар, Андрій Михайлович; Huk, Y.; Palamar, A.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Програмне забезпечення комп’ютерної системи для моніторингу стану пристроїв безперебійного живленняПаламар, Андрій Михайлович; Дьомін, В.; Волоський, В.; Palamar, A.; Domin, V.; Voloskyi, V.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Структура модуля для моніторингу стану пристрою безперебійного живленняПаламар, А.; Дьомін, В.; Palamar, A.; Domin, V.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Аналіз засобів аутентифікації користувачів на основі клаватурного почеркуБагрій, О.; Bagriy, O.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Моделі представлення документації програмного забезпечення при вдосконаленні комп’ютерних системЛуцків, Андрій Мирославович; Тимощук, М.; Lutskiv, A.; Tymoshchuk, M.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Особливості реалізації збору та опрацювання даних для аутентифікації користувачів на основі клаватурного почеркуБагрій, О.; Bagriy, O.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Важливість документування в процесі вдосконалення комп’ютерних системЛуцків, Андрій Мирославович; Тимощук, М.; Lutskiv, A.; Tymoshchuk, M.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Додаткові засоби захисту бази метаданих реєстру інформаційних ресурсівАнпілогов, А.; Anpilohov, A.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Огляд систем для розпізнавання жестівДомарецький, М.; Domaretskyi, M.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Технології неінвазивного вимірювання рівня глюкози в кровіЛуцків, Андрій Мирославович; Баран, С.; Lutskiv, A.; Baran, S.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Алгоритми машинного навчання для прогнозування рівня глюкози в кровіЛуцків, Андрій Мирославович; Баран, С.; Lutskiv, A.; Baran, S.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Особливості задач і функцій DevOps фахівцівЛуцків, Андрій Мирославович; Бондаренко, М.; Lutskiv, A.; Bondarenko, M.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Особливості оптимізації систем підтримки користувачів із застосуванням підходу систем масового обслуговуванняЛуцків, Андрій Мирославович; Бондаренко, М.; Lutskiv, A.; Bondarenko, M.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Автоматизація задач тестування та розгортання програмного забезпеченняМачужак, А.; Machuzhak, A.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Аналіз сервісно-орієнтованої архітектури в процесі застосування DevOps практикЛуцків, Андрій Мирославович; Барна, І.; Lutskiv, A.; Barna, I.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Методи вибору оптимальних компонентів комп’ютерних систем на основі аналізу ієрархіїЯцишин, Василь Володимирович; Кобець, Т.; Yatsyshyn, V.; Kobets, T.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Архітектура системи підтримки з оптимзацією процесу управління зверненнями користувачівЛуцків, Андрій Мирославович; Бондаренко, М.; Lutskiv, A.; Bondarenko, M.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Технологія MESH в комп’ютерних системах передачі данихЯцишин, В.; Кобець, Т.; Yatsyshyn, V.; Kobets, T.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Аналіз концепції всеосяжного інтернету – IoEСтанько, А.; Stanko, A.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Порівняння претренованих моделей для детекції об’єктівСороківський, О.; Литвиненко, Ярослав Володимирович; Sorokivskyi, O.; Lytvynenko, I.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Реалізація паралельної обробки даних в мові програмування JavaScriptСербін, В.; Serbin, V.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Поєднання технології доповненої реальності та фактографічного пошуку інформаційної системи для консолідації соціо-комунікаційних ресурсів «Розумного міста» в музейній діяльностіСеменюк, В.; Semeniuk, V.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Багатовимірні умовні лінійні випадкові процесиФриз, Михайло Євгенович; Млинко, Богдана Богданівна; Fryz, M.; Mlynko, B.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Проблеми аутентифікації акаунтів у соцмережахРоманець, А.; Козбур, Галина Володимирівна; Romanets, A.; Kozbur, G.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Інформаційні системи в туризміСеверіна, Ю.; Severina, Yu.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Безпека соцмережі під час аутентифікації користувачаРоманець, А.; Козбур, Галина Володимирівна; Romanets, A.; Kozbur, G.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Основні проблеми та загрози хмарної безпекиШимчук, Г.; Голотенко, О.; Золотий, Роман Захарійович; Shymchuk, G.; Holotenko, O.; Zoloty, R.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Сигнали головного мозку, які можна отримати неінвазивними методамиХом’як, А.; Khomiak, A.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Аналіз загроз комп’ютерних системУрбан, Д.; Urban, D.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Технології впливу соціальних мереж на забезпечення інформаційної безпекиТурчиняк, М.; Turchyniak, M.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Дослідження вимог до фізичного та програмного захисту інформації на об’єктах критичної інфраструктури в умовах загроз і обмеженьСербичанський, С.; Serbychanskyi, S.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Системи менеджменту, модель ISO 27001Петришин, Ю.; Petryshyn, Yu.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Трансформація даних у настроювані інформаційні звіти та інформаційні панелі Looker StudioПатральський, Т.; Patralskyi, T.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Інструменти аналітичного опрацювання «Великих даних»Прийма, П.; Зав’ялова, А.; Дуда, В.; Pryima, P.; Zavialova, A.; Duda, V.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Система безпеки для IoT з використанням SIEM технологійМаслій, Р.; Maslii, R.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Дослідження вразливостей нейроінтерфейсівМокрицький, М.; Скоренький, Юрій Любомирович; Mokrytskyi, M.; Skorenkyy, Yu.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Задача розробки програмного забезпечення для обліку реалізації товарів в торгівліРалік, І.; Ralik, I.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Аналітика оптимізації чат-ботаМушинська, Г.; Дмитроца, Леся Павлівна; Mushynska, H.; Dmytrotsa, L.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Розвідка відкритих джерел інформації для виявлення загроз безпеки бізнесуНиколин, К.; Nykolyn, K.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Оптимізація форми пʼєзоелектричного трансформатораПісьціо, Вадим Петрович; Бєлякова, І.; Медвідь, В.; Piscio, V.; Belyakova, I.; Medvid, V.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Якість управління інформаційною безпекою організаційРевнюк, О.; Revnuk, O.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Інтернет речей, «Великі дані» та аналітика. Стан та перспективи дослідженьПрийма, П.; Зав’ялова, А.; Дуда, В.; Pryima, P.; Zavialova, A.; Duda, V.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Життєвий цикл платежуБлавіцький, А.; Мацюк, С.; Криськова, С.; Blavitskyi, A.; Matsiuk, S.; Kryskova, S.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Логування – що це і в чому його користьВасиленко, В.; Стадник, Наталія Богданівна; Vasylenko, V.; Stadnyk, N.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Data quality management in ETL process under resource constraintsКашосі, А.; Кишкевич, О.; Загородна, Наталія; Kashosi, A.; Kyshkevych, O.; Zagorodna, N.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Аналітичне опрацювання великих за обсягом данихЛісовий, Н.; Ставицька, А.; Гіжовський, А.; Lisovyi, N.; Stavytska, A.; Hizhovskyi, A.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Повторна ідентифікація людей за фото та відео засобами computer visionГаврилов, М.; Havrylov, M.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Роль CRM-системи у сучасних бізнес-процесахГолинська, О.; Мудрик, Іван Ярославович; Holynsʹka, O.; Mudryk, I.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Розробка телеграм ботів на PythonКравчук, О.; Kravchuk, O.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Аудит безпеки Amazon Selling patrner APIВолошин, Р.; Voloshyn, R.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Визначення погодних умов у TelegramКравчук, О.; Kravchuk, O.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Системи моніторингу стану довкілляШаблій, Наталія Ростиславівна; Марценюк, П.; Shabliy, N.; Martseniuk, P.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Автоматизація тестування мобільних додатків за технологією AgileЗарічний, Н.; Тиш, Євгенія Володимирівна; Zarichnyi, N.; Tysh, Ye.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Порівняння методів прогнозування часових рядівВоробець, І.; Vorobets, I.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Кластеризація спам-доменів методами машинного навчанняГрицюк, В.; Стадник, Марія Андріївна; Hrytsiuk, V.; Stadnyk, M.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Огляд протоколів керування для побудови автоматизованих систем віддаленого управлінняТимощук, В.; Карташов, В.; Королюк, Ростислав Ігорович; Рубен, Т.; Tymoshchuk, V.; Kartashov, V.; Koroliuk, R.; Ruben, T.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Огляд результатів використання давачів вологості, виготовлених з картонних та паперових відходівШтиюк, М.; Юрчик, О.; Тотосько, Олег Васильович; Левицький, В.; Shtyiuk, M.; Yurchyk, O.; Totosko, O.; Levytskyi, V.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Використання стаку ELK для дослідження подійВасиленко, В.; Стадник, Наталія Богданівна; Vasylenko, V.; Stadnyk, N.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Використання технології віртуалізації у процесі навчання студентівРомашевська, Н.; Прокопюк, О.; Жаровський, Руслан Олегович; Romashevska, N.; Prokopyuk, O.; Zharovskyi, R.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Автоматизація та оптимізація навчального процесу в вищих навчальних закладахПрокопюк, О.; Ромашевська, Н.; Войтович, Я.; Жаровський, Руслан Олегович; Prokopyuk, O.; Romashevska, N.; Voytovych, Ya.; Zharovskyi, R.
Conference Abstract7-Dec-202219-Jan-2023Використання пневмо-струменевих захоплювачів в автоматичних сепараторах листового матеріалуФедорів, П.; Федорів, І.; Fedoriv, P.; Fedoriv, I.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 127