Нарощування фінансово-економічного потенціалу суб’єктів економічних відносин як основа поступального розвитку територіально-господарських систем : моногафія (2021) : [29] Collection home page

Logo
Монографію присвячено розгляду теоретичних і прикладних положень функціонування сучасних територіально-господарських систем, розробці концептуальних основ і моделей їх поступального розвитку на основі нарощування фінансово-економічного потенціалу суб’єктів економічних відносин. Визначено поточні та стратегічні напрями удосконалення механізмів нарощування та інтеграції фінансово-економічного потенціалу суб’єктів господарювання у процесі поступального розвитку територіально-господарських систем. Окреслено основні заходи, реалізація яких стимулюватиме розвиток підприємництва в Україні в контексті Європейських стандартів. Досліджено роль людського потенціалу та соціального підприємництва в процесах соціально-економічного розвитку територіально- господарських систем. Для науковців, слухачів курсів підвищення кваліфікації, аспірантів, студентів закладів вищої освіти.

Нарощування фінансово-економічного потенціалу суб’єктів економічних відносин як основа поступального розвитку територіально-господарських систем: монографія / В. Левицький, С. Радинський, І. Кошкалда, А. Ряснянська та ін.; за заг. ред. О. Панухник / ФОП Паляниця В.А. Тернопіль, 2021. 209 с.

Нарощування фінансово-економічного потенціалу суб’єктів економічних відносин як основа поступального розвитку територіально-господарських систем : моногафія

Зміст


1
3
ПЕРЕДУМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ МІЖ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМИ ТА ДЕРЖАВНИМИ СТРУКТУРАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
6
13
28
39
45
52
64
73
РОЛЬ ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ
79
85
90
99
104
115
121
127
133
140
147
153
РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ПРОЦЕСАХ НАРОЩУВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ СУБ’ЄКТІВ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
160
168
174
СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ
187
193
 
209

Content


1
3
PREREQUISITES AND FEATURES OF THE TRANSFORMATION OF RELATIONSHIPS BETWEEN BUSINESS AND GOVERNMENT STRUCTURES OF TERRITORIAL ECONOMIC SYSTEMS IN MODERN CONDITIONS
6
13
28
39
45
52
64
73
THE ROLE OF DOMESTIC ENTREPRENEURSHIP IN THE PROCESS OF FORMING THE FINANCIAL AND ECONOMIC POTENTIAL OF PARTICIPANTS IN ECONOMIC RELATIONS OF TERRITORIAL AND ECONOMIC SYSTEMS
79
85
90
99
104
115
121
127
133
140
147
153
DEVELOPMENT OF HUMAN POTENTIAL IN THE PROCESSES OF INCREASING THE FINANCIAL AND ECONOMIC STABILITY OF THE SUBJECTS OF ECONOMIC RELATIONS
160
168
174
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AS AN ELEMENT OF THE PROCESS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF TERRITORIAL AND ECONOMIC SYSTEMS
187
193
 
209

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 29 of 29
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Book Chapter20218-Jun-2021Управління якістю освітніх послуг закладів вищої освіти в умовах ринкового середовищаБачинська, Олена; Bachynska, Olena
Book Chapter20218-Jun-2021Рівень продовольчої безпеки в Україні: методи оцінки та сучасний станМариненко, Наталія Юріївна; Артеменко, Людмила Борисівна; Marynenko, Nataliia; Artemenko, Liudmyla
Book Chapter20218-Jun-2021Природно-ресурсний потенціал України як передумова розвитку біоорієнтованої економікиКошкалда, Ірина; Ряснянська, Альона; Koshkalda, Iryna; Ryasnyanska, Alona
Book Chapter20218-Jun-2021Global recovery from pandemics: should sustainability be a core element in national economic system development?Крамар, Ірина Юріївна; Подвірна, Тетяна Володимирівна; Kramar, Iryna; Podvirna, Tetiana
Book Chapter20218-Jun-2021Directions of strengthening the competitiveness of Ukraine's economyОвсак, Оксана; Ovsak, Oksana
Book Chapter20218-Jun-2021Проблеми управління фінансово-економічним потенціалом національної та регіональних системЛевицький, Віталій Орестович; Радинський, Сергій Віталійович; Levytskyi, Vitalii; Radynskyi, Sergii
Book Chapter20218-Jun-2021Соціальне підприємництво як інноваційний вид діяльностХимич, Ірина Григорівна; Тимошик, Наталія Степанівна; Khymych, Iryna; Tymoshyk, Nataliia
Book Chapter20218-Jun-2021Теоретико-методологічні засади дослідження механізмів нарощування та інтеграції фінансово-економічного потенціалу учасників господарських відносинПанухник, Олена Віталіївна; Panukhnyk, Olena
Book Chapter20218-Jun-2021Видавнича сторінка-
Book Chapter20218-Jun-2021Особливості оцінки людського капіталуБелінська, Яніна; Шараєнко, Ольга; Belinska, Yanina; Sharaienko, Olha
Book Chapter20218-Jun-2021Діджиталізація як основний фактор розвитку кадрового потенціалу агросектору УкраїниАртем’єва, Оксана; Artemieva, Oksana
Book Chapter20218-Jun-2021Соціальне підприємництво та соціально відповідальний бізнесМаркович, Ірина Богданівна; Бажанова, Наталія Володимирівна; Паляниця, Віктор Анатолійович; Markovych, Iryna; Bazhanova, Nataliia; Palianytsia, Viktor
Book Chapter20218-Jun-2021Семплінг як категорія маркетингуБурліцька, Оксана Петрівна; Burlitska, Oksana
Book Chapter20218-Jun-2021Маркетинговий аналіз конкурентоспроможності промислового підприємстваКраузе, Ольга Ігорівна; Міщук, Оксана Іванівна; Krause, Olga; Mishchuk, Oksana
Book Chapter20218-Jun-2021Людський потенціал в контексті впливу навколишнього середовища на тривалість життя населення та його здоров’яСизов, Алім; Коваль, Олесь; Syzov, Alim; Koval, Oles
Book Chapter20218-Jun-2021Нейромаркетинг як інструмент збільшення обсягів продажуЧеченюк, Ірина; Checheniuk, Iryna
Book Chapter20218-Jun-2021Сучасні технології вирощування озимого ріпаку: теоретико-методологічні та прикладні аспектиПиріг, Галина Ігорівна; Крисоватий, Сергій; Pyrih, Halyna; Krysovatiy, Sergii
Book Chapter20218-Jun-2021Технологія використання мінеральних добрив: методологічний та економіко-екологічний аспектиПиріг, Галина Ігорівна; Крупка, Андрій; Pyrih, Halyna; Krupka, Andrii
Book Chapter20218-Jun-2021Зміст-
Book Chapter20218-Jun-2021Формування сприятливого інституційного середовища для розвитку сільськогосподарської кооперації в УкраїніПрокопишин, Оксана; Prokopyshyn, Oksana
Book Chapter20218-Jun-2021Механізм економічної безпеки аграрного сектораУтенкова, Каріна; Utenkova, Karina
Book Chapter20218-Jun-2021Аналіз фінансово-економічної безпеки сільськогосподарських підприємств за рівнем їх прибутковостіМорозова, Ганна; Morozova, Anna
Book Chapter20218-Jun-2021Інформаційні процеси в сфері управління фінансами підприємств в умовах невизначеностіВинник, Тетяна Михайлівна; Константюк, Наталія Іванівна; Vynnyk, Tetiana; Konstantiuk, Nataliia
Book Chapter20218-Jun-2021Роль малих промислових підприємств у реалізації концепції сталого розвитку УкраїниЦіх, Галина Володимирівна; Мельник, Лілія Миколаївна; Tsikh, Halyna; Melnyk, Liliya
Book Chapter20218-Jun-2021Стимулювання розвитку підприємництва в Україні в контексті європейських стандартівДячун, Ольга Дмитрівна; Нагорняк, Ірина Степанівна; Diachun, Olga; Nahorniak, Iryna
Book Chapter20218-Jun-2021Конкурентоспроможність підприємств та формування їх конкурентних перевагГолда, Надія Михайлівна; Піняк, Ірина Любомирівна; Golda, Nadiia; Pinyak, Iryna
Book Chapter20218-Jun-2021How far is indian society from digital payment system?Sane, Anjali; Biradar, Jivan
Book Chapter20218-Jun-2021Редакційні сторінки-
Monograph202120-May-2021Нарощування фінансово-економічного потенціалу суб’єктів економічних відносин як основа поступального розвитку територіально-господарських системЛевицький, В.; Радинський, Сергій Віталійович; Кошкалда, І.; Ряснянська, А.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 29 of 29