Збірники наукових праць : [152] Community home page

Logo

Збірники наукових праць, колективні монографії неперіодичного характеру.

Browse

Collections in this community

Logo

Актуальні проблеми публічного управління та адміністрування: колективна монографія (2020) [18]

Актуальні проблеми публічного управління та адміністрування : Колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. Кирич Н. Б. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2020. – 268 с. ISBN 978-617-7875-04-7

Logo

Лінгвоекологія: мова медицини: збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (2023) [1]

Лінгвоекологія: мова медицини: збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (22-23 лютого 2023 року)

Logo

Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем : колективна монографія [19]

Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем : колективна монографія / О. В. Панухник, В. Я. Кудлак, Н. Ю. Мариненко, І. Ю. Крамар та ін. ; відп. ред. О. В. Панухник. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2016. – 204 с.

Logo

Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій : монографія [27]

Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій : монографія/ Р. В. Федорович [та ін.] ; за ред. проф. Р. В. Федоровича. – Тернопіль: ФО-П Шпак В. Б., 2017. – 303 с.

Logo

Business Risk in Changing Dynamics of Global Village 2: Monograph [58]

Business Risk in Changing Dynamics of Global Village 2: монографія

[0]