Кафедра управління інноваційною діяльністю та сферою послуг (МП) : [211] Community home page

Logo
Профіль кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг у Google Академії

Browse

Discover

by languages

Collections in this community

Logo

Навчальна література кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг [98]

Навчальна література кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг (МП)

Logo

Наукові публікації працівників кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг [113]

Наукові публікації працівників кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг (МП)

Logo

Науково-педагогічна практика магістрів (ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ) для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління інноваційною діяльністю» усіх форм навчання [0]

Науково-педагогічна практика є складовою частиною освітньої програми професійної підготовки магістрів. У програмі і методичних рекомендаціях розглядаються загальні положення проведення науково-педагогічної практики, вибір бази практики, питання організації і змісту практики та підведення її підсумків. Програма і методичні рекомендації логічно структуровані, що дозволить керівникам практики чіткому плануванню та регламентуванню діяльності студентів і керівників під час практики та окресленню її головних результатів. Вони сприятимуть плановому, поетапному набуттю студентами практичних професійних навичок і застосування набутих теоретичних знань у науково-педагогічній діяльності.

Admin Tools