Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-58 of 58 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Article22-Jun-202127-Aug-2021Управління формуванням організаційної культури підприємстваМихайличенко, Вікторія Вячеславівна; Долгальова, Олена Вячеславівна; Mykhailychenko, Victoria; Dolgalova, Olena
Article22-Dec-202010-Feb-2021Теоретичні засади концепції управління стійким розвитком підприємстваЛазоренко, Таїсія; Шолом, Інна; Lazorenko, Taisiya; Sholom, Inna
Article22-Dec-202010-Feb-2021Стан та тенденції розвитку організації документообігу в інформаційній системі управління підприємствомКоролюк, Тетяна Миколаївна; Кравчук, Наталія Василівна; Карп, Ірина; Korolyuk, Tetyana; Kravchuk, Nataliia; Karp, Iryna
Article21-Nov-201727-Dec-2017Алгоритм аналізу податкових ризиків суб’єктів господарюванняКанюк, Василь Михайлович; Kanyuk, Vasyl
Article25-Feb-202020-May-2020Передумови посилення виконавчої дисципліни та особливості організації державного контролю в бюджетній сфер (управлінські антикорупційні аспекти)Андрушків, Богдан Миколайович; Шерстюк, Роман Петрович; Павликівська, Ольга Іванівна; Кирич, Наталія Богданівна; Погайдак, Ольга Богданівна; Кузь, Тетяна Іванівна; Гагалюк, Ольга Іванівна; Andrushkiv, Bohdan; Sherstiuk, Roman; Pavlykivska, Olha; Kyrych, Nataliia; Pohajdak, Olha; Kuz, Tetyana; Hahaliuk, Olha
Article16-Apr-201918-May-2019Наукові погляди щодо ролі бухгалтерського обліку в управлінні ризикамиКоролюк, Тетяна Миколаївна; Винник, Тетяна Михайлівна; Korolyuk, Tetyana; Vynnyk, Tetiana
Article16-Apr-201918-May-2019Інформаційне забезпечення управління розвитком промислового підприємства в умовах інформаційної економікиКвілінський, Олексій; Kvilinskii, Oleksiy
Article16-Apr-201918-May-2019Формування концепції стратегічного управління розвитком потенціалу туристичної галузі в Україні та її регіонахЮхновська, Юлія; Yukhnovska, Yulia
Article16-Apr-201918-May-2019Дихотомія управління змінами та його роль у діяльності підприємствПриймак, Наталія; Priymak, Nataliya
Article16-Apr-201918-May-2019Організаційно-економічний механізм управління інтелектуальним потенціалом промислових підприємствОстровська, Галина; Ostrovska, Halyna
Article23-Dec-201610-May-2017Методологія управління енергозбереженням підприємств на засадах інвайроментальної економікиКлимчук, Марина Миколаївна; Klymchuk, Maryna
Article31-Aug-202116-Dec-2021Глобальні пожежі, стихійні лиха: катастрофічні наслідки для людства – можливі!Андрушків, Богдан Миколайович; Кирич, Наталія Богданівна; Мельник, Лілія Миколаївна; Погайдак, Ольга Богданівна; Шерстюк, Роман Петрович; Andrushkiv, Bohdan; Kyrych, Nataliia; Melnyk, Liliya; Pohajdak, Olha; Sherstiuk, Roman
Article19-Dec-201915-May-2020Процесний менеджмент як інструмент ефективного функціонування торговельних підприємств споживчої коопераціїФіліна, Світлана Володимирівна; Filina, Svitlana
Article18-Sep-202023-Dec-2020Особливості розвитку та результати державного управління в Україні за період незалежності (публіцистично-науковий нарис про вирішення управлінських, філософсько-ідеологічних проблем у державі)Андрушків, Богдан Миколайович; Кирич, Наталія Богданівна; Погайдак, Ольга Богданівна; Шерстюк, Роман Петрович; Мельник, Лілія Миколаївна; Кузь, Тетяна Іванівна; Гагалюк, Ольга Іванівна; Andrushkiv, Bohdan; Kyrych, Nataliia; Pohaidak, Olha; Sherstiuk, Roman; Melnyk, Liliya; Kuz, Tetyana; Hahaliuk, Olha
Article22-Jan-201919-Mar-2019Децентралізація: окремі питання методики аналізу ефективності управління коштами місцевих бюджетівЛучко, Михайло; Luchko, Mikhaylo
Article14-Apr-202017-Sep-2020Аналіз грошових потоків у системі управління підприємствомКошельок, Галина Володимирівна; Грінченко, Раїса Володимирівна; Koshelok, Halyna; Hrinchenko, Raisa
Article202119-Apr-2021Особливості діяльності бізнес-систем у глобальному бізнес-просторі: управлінський аспектПархоменко, Наталія; Parkhomenko, Nataliia
Article202119-Apr-2021Управління процесами трансформації організаційних знань як інструмент використання інтелектуального потенціалу промислового підприємстваОстровська, Галина; Ostrovska, Halyna
Article200912-Aug-2009Технологічні й організаційні особливості нафтопереробних комплексів та їх вплив на методику обліку і контролінгуМарущак, Леся Іванівна
Article201220-May-2013Контролінг як технологія інтелектуалізації управління бізнес-процесами на підприємствахШвидкий, Едуард
Article20-Mar-20145-Dec-2014Інституціоналізація управлінської діяльності в процесі забезпечення економічної безпеки державиMatvijchuk, Iryna
Article201315-Dec-2014Регіональний економічний розвиток та доцільність уточнення суті і змісту поняття «регіональний менеджмент»Варцаба, Віра; Vartsaba, Vira
Article201312-Dec-2014Управління бюджетною безпекою УкраїниЛуцик-Дубова, Тетяна; Lutsyk-Dubova, Tetiana
Article201222-May-2013Формування ефективної системи управління логістикою на підприємствахБутов, Андрій
Article30-Jun-201918-Dec-2019Ідентифікація відходів у бухгалтерському облікуМарущак, Леся Іванівна; Білоус, Ольга; Marushchak, Lesia; Bilous, Olga
Article20094-Aug-2009Ефективне планування й управління виробництвом як чинник конкурентоспроможності поліграфічного підприємстваГавриш, Олег Анатолійович; Гриценко, Віра Василівна; Юхимець, Андрій Володимирович
Article20095-Aug-2009Управлінський контроль з оперативного реагування на ринковий попит авівантажних перевезень за методом спрямованої діїМельничук, Микола Георгійович
Article201013-Jan-2011Управління процесами виробництва цукру в умовах невизначеностіМанько, Мар’ян
Article201024-Mar-2011Управління плануванням та основні підходи до формування системи планування діяльності підприємства на різних організаційних рівняхТарасюк, Галина Миколаївна
Article201227-May-2013Підсистема контролінгу в системі фінансового менеджменту підприємстваТельнова, Ганна; Telnova, Ganna
Article201329-May-2014Особливості розвитку теорії і методології сучасного управління конкурентоспроможністю підприємствЮзьвак, Людмила; Yuzvak, Liudmyla
Article201329-May-2014Удосконалення системи управління матеріальними запасами на підприємствах целюлозно-паперової промисловостіЛюбезна, Ірина; Liubezna, Iryna
Article201329-May-2014Інвентаризація інформаційних ресурсів: організаційний аспект підтвердження їх достовірностіБочуля, Тетяна; Bochulia, Tetiana
Article27-May-201411-Dec-2014Функція «накопичення досвіду – пам’ять» і довготривалі моделі управління соціально-економічними системамиUstenko, Andriy
Article201012-Nov-2010Бюджетування в системі бухгалтерського облікуКаришин, Наталія
Article201012-Nov-2010Особливості управління витратами наукомістких підприємствФроленко, Роман Володимирович
Article201121-Sep-2011Теоретичні засади формування системи управління державною власністюШкільняк, Михайло Михайлович
Article20113-Jun-2011Системний підхід до формування логістично-мотиваційного середовища на торговельному підприємствіЛутай, Лариса Анатоліївна; Зяблицев, Дмитро Володимирович
Article201222-May-2013Державна підтримка конкурентоспроможності машинобудівних підприємствТимошик, Наталія Степанівна
Article18-Nov-201429-Oct-2015Парадигма удосконалення управління соціогуманітарною компонентою господарської діяльності підприємстваSlobodian, Nataliia
Article23-Dec-201610-May-2017Управління інформаційними потоками в логістичній системі торговельно-виробничого підприємстваТріль, Григорій Миколайович; Tril, Hryhoriy
Article23-Dec-201610-May-2017Визначення рівня управління фінансовою безпекою банку на основі побудови матриць SWOT-аналізу її станівЛевицький, Віктор Володимирович; Levytskyi, Viktor
Article23-Dec-201610-May-2017Моделювання процесів вибору місцерозташування торговельних підприємствБелей, Олександр Ігорович; Beley, Olexander
Article21-Feb-20233-May-2023Дослідження суті бренд-менеджменту в системі маркетингового управління підприємствомДанилюк, А.; Danylyuk, A.
Article21-Nov-20221-Apr-2023Шляхи удосконалення управління в період війни та у повоєнний періодАндрушків, Б.; Кирич, Н.; Погайдак, О.; Шерстюк, Р.; Ратинський, В.; Andrushkiv, B.; Kyrych, N.; Pohaidak, O.; Sherstyuk, R.; Ratynskyi, V.
Article24-May-202225-Sep-2022Основні напрями удосконалення управління інформаційно-комунікаційним забезпеченням охорони здоров’я в умовах ОТГ у повоєнний періодАндрушків, Богдан Миколайович; Кирич, Наталія Богданівна; Кіляр, Олександра Романівна; Гагалюк, Ольга Іванівна; Andrushkiv, Bohdan; Kyrych, Nataliia; Kilyar, Oleksandra; Hahaliuk, Olha
Article24-Apr-20236-Jun-2023Організаційно-економічний механізм управління інноваційною діяльністю аграрних підприємствЄфремова, Наталія; Yefremova, Nataliia
Article18-Nov-201429-Oct-2015Формування механізму оцінювання системи управління якістю при забезпеченні конкурентних переваг пат «ЗАЗ»Беседіна, Ксенія Олександрівна; Makazan, Yevgeniya; Tishik, Natalya; Besedina, Kseniya
Article22-Feb-20227-Sep-2022Теоретико-практичні аспекти включення управлінського обліку в систему управління економічною безпекою підприємстваМошковська, Олена Анатоліївна; Moshkovska, Olena
Article22-Feb-20227-Sep-2022Особливості управління дебіторською заборгованістю підприємстваЛащик, Ірина Ігорівна; Віблий, Петро Іванович; Коць, Ольга Олегівна; Lashchyk, Iryna; Vibliy, Petro; Kots, Olha
Article30-Aug-201624-Jan-2017Управління персоналом як провідна функція менеджера в сфері охорони здоров’яЛіштаба, Людмила Вікторівна; Lishtaba, Liudmyla
Article23-Dec-201610-May-2017Моделі оцінювання конкурентного середовища та конкурентоспроможності малого підприємстваОпришанський, Владислав Анатолійович; Ушкаленко, Ірина Миколаївна; Opryshanskyy, Vladyslav; Ushkalenko, Iryna
Article23-Dec-201610-May-2017Застосування економіко-математичного моделювання в управлінні капіталом підприємстваЛотоцький, Олександр Вікторович; Ушкаленко, Ірина Миколаївна; Lototskyy, Olexander; Ushkalenko, Iryna
Article24-Oct-202328-Dec-2023Управління сучасними трендами розвитку глобальної економікиЄфремова, Наталія Олександрівна; Ломовських, Людмила Олександрівна; Yefremova, Nataliia; Lomovskykh, Liudmyla
Article20-Jun-20234-Sep-2023Індикатори оцінювання івент-менеджменту в управлінні підприємствомМисик, Вікторія Миколаївна; Mysyk, Viktoriya
Article20-Jun-20234-Sep-2023Шляхи зниження ризиків підприємницької діяльностіВасюта, Вікторія Борисівна; Носенко, Марина Валеріївна; Патріна, Яніна Геннадіївна; Vasiuta, Viktoriia; Nosenko, Maryna; Patrina, Yanina
Article5-Sep-202314-Oct-2023Економічні дані для управління та їх аналіз: сучасні виклики і трансформаційні зміниПортоварас, Тетяна Роанівна; Portovaras, Tetiana
Article20-Jun-20234-Sep-2023Теоретико-методологічні аспекти управління фінансовими ризиками підприємстваЛащик, Ірина Ігорівна; Бондаренко, Лідія Петрівна; Lashchyk, Iryna; Bondarenko, Lidia
Results 1-58 of 58 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next