VІІІ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ : [387] Домівка зібрання

Робота конференції проводилася за секціями:
1.Гуманітарні науки.
2.Економіка та менеджмент, фінанси.
3.Електротехніка, електроніка та світлотехніка.
4. Інформаційні технології.
5. Математика.
6. Математичне моделювання і механіка.
7. Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій.
8. Машини та обладнання сільського виробництва.
9. Машинобудування.
10. Обладнання харчових виробництв.
11. Приладобудування.
12. Фізика.
13. Хімія. Хімічна, біологічна та харчова технології.
14. Радіоелектронні біотехнічні апарати.
15. Зварювання та споріднені процеси і технології.

Новина 1

Новина 2

Повідомлення

Матеріали VІІІ Всеукраїнської студентської науково - технічної конференції / В 2 т. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 23-24 квітня 2015 р.), 2015.- Т. 1. - 332 с.

Матеріали VІІІ Всеукраїнської студентської науково - технічної конференції / В 2 т. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 23-24 квітня 2015 р.), 2015.- Т. 2. - 195 с.

Збірник тез Ⅷ всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“

Зміст (том 1)


1
СЕКЦІЯ: ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
16
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
СЕКЦІЯ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
36
37
38
39
40
41
42
43
45
47
48
49
51
52
53
54
56
58
59
61
63
64
65
66
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
79
80
81
82
84
85
86
87
88
89
91
92
94
95
96
97
99
100
101
102
103
104
105
106
107
109
110
111
113
114
115
116
118
119
121
СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА
123
124
125
126
127
128
130
131
133
134
СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І МЕХАНІКА
135
136
СЕКЦІЯ: МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ СІЛЬСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
137
138
139
140
СЕКЦІЯ: МАШИНОБУДУВАННЯ
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
153
154
156
157
158
159
160
161
163
164
165
166
167
169
170
171
173
175
177
178
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
СЕКЦІЯ: ЕЛЕКТРОТЕХНІКА, ЕЛЕКТРОНІКА ТА СВІТЛОТЕХНІКА
192
193
194
196
197
199
201
202
204
205
206
207
208
210
212
213
215
217
218
219
220
222
223
225
226
228
229
231
233
235
236
237
239
СЕКЦІЯ: РАДІОЕЛЕКТРОННІ БІОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ
240
242
244
245
246
247
248
249
251
252
253
255
256
257
СЕКЦІЯ: ЗВАРЮВАННЯ ТА СПОРІДНЕНІ ПРОЦЕСИ І ТЕХНОЛОГІЇ
259
261
262
263
265
266
267
268
СЕКЦІЯ: ФІЗИКА
269
270
271
272
273
СЕКЦІЯ: ХІМІЯ. ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ
274
275
276
277
278
280
281
282
284
285
286
288
289
290
291
292
293
294
296
297
СЕКЦІЯ: МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ
299
301
303
304
306
308
310
СЕКЦІЯ: ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
311
 
312
330

Content (Vol. 1)


1
SEKTSIIA: OBLADNANNIA KHARCHOVYKH VYROBNYTSTV
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
16
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
SEKTSIIA: INFORMATSIINI TEKHNOLOHII
36
37
38
39
40
41
42
43
45
47
48
49
51
52
53
54
56
58
59
61
63
64
65
66
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
79
80
81
82
84
85
86
87
88
89
91
92
94
95
96
97
99
100
101
102
103
104
105
106
107
109
110
111
113
114
115
116
118
119
121
SEKTSIIA: MATEMATYKA
123
124
125
126
127
128
130
131
133
134
SEKTSIIA: MATEMATYCHNE MODELIUVANNIA I MEKHANIKA
135
136
SEKTSIIA: MASHYNY TA OBLADNANNIA SILSKOHO VYROBNYTSTVA
137
138
139
140
SEKTSIIA: MASHYNOBUDUVANNIA
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
153
154
156
157
158
159
160
161
163
164
165
166
167
169
170
171
173
175
177
178
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
SEKTSIIA: ELEKTROTEKHNIKA, ELEKTRONIKA TA SVITLOTEKHNIKA
192
193
194
196
197
199
201
202
204
205
206
207
208
210
212
213
215
217
218
219
220
222
223
225
226
228
229
231
233
235
236
237
239
SEKTSIIA: RADIOELEKTRONNI BIOTEKHNICHNI SYSTEMY
240
242
244
245
246
247
248
249
251
252
253
255
256
257
SEKTSIIA: ZVARIUVANNIA TA SPORIDNENI PROTSESY I TEKHNOLOHII
259
261
262
263
265
266
267
268
SEKTSIIA: FIZYKA
269
270
271
272
273
SEKTSIIA: KHIMIIA. KHIMICHNA, BIOLOHICHNA TA KHARCHOVA TEKHNOLOHII
274
275
276
277
278
280
281
282
284
285
286
288
289
290
291
292
293
294
296
297
SEKTSIIA: MATERIALOZNAVSTVO, MITSNIST MATERIALIV I KONSTRUKTSII
299
301
303
304
306
308
310
SEKTSIIA: PRYLADOBUDUVANNIA
311
 
245. Zmist
312
330
Матеріали Ⅷ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“

Зміст (том 2)


1
ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ФІНАНСИ
3
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
35
36
37
38
39
40
41
43
45
47
49
50
52
54
55
56
57
59
61
62
65
67
69
71
72
74
76
77
78
80
82
84
86
87
89
90
92
94
96
98
99
100
101
102
103
104
106
107
109
110
ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
112
113
114
116
117
118
119
120
121
122
123
124
126
127
128
129
130
131
132
133
135
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
179
180
181
182
183
 
184
194

Content (Vol. 2)


1
EKONOMIKA, MENEDZHMENT, FINANSY
3
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
35
36
37
38
39
40
41
43
45
47
49
50
52
54
55
56
57
59
61
62
65
67
69
71
72
74
76
77
78
80
82
84
86
87
89
90
92
94
96
98
99
100
101
102
103
104
106
107
109
110
HUMANITARNI NAUKY
112
113
114
116
117
118
119
120
121
122
123
124
126
127
128
129
130
131
132
133
135
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
179
180
181
182
183
 
139. Zmist
184
194

Огляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення електронною поштою про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (сортування: Дати збереження за спаданням): від 1 до 20 з 387
Попередній переглядДата публікаціїНазваАвтор(и)
Conf_2015v1_Vydavnychi_storinky_330-332__COVER.jpg.jpg23-кві-2015Видавничі сторінки-
Conf_2015v1_Zmist_312-329__COVER.jpg.jpg23-кві-2015Зміст-
Conf_2015v1_Horyn_T-Construction_device_for_measuring_311__COVER.jpg.jpg23-кві-2015Конструкція пристрою для вимірювання ширини робочих поясків поршневих кілецьГорин, Т.; Horyn, T.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Ternopil Ivan Pul’uy National Technical University
Conf_2015v1_Senuchak_D-Structural_degradation_of_310__COVER.jpg.jpg23-кві-2015Структурна деградація матеріалу магістрального трубопроводуСеничак, Д.; Senuchak, D.; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
Conf_2015v1_Litvinova_O-Definition_of_performance_308-309__COVER.jpg.jpg23-кві-2015Визначення експлуатаційних властивостей текстильних матеріалів медичного призначенняЛитвинова, О.; Litvinova, O.; Київський національний університет технологій та дизайну; Kyiv National University of Technology and Design
Conf_2015v1_Kushnir_O-Konfektioning_of_materials_306-307__COVER.jpg.jpg23-кві-2015Конфекціювання матеріалів на комплект лікарняної білизни для інвалідівКушнір, О.; Kushnir, O.; Київський національний університет технологій та дизайну; Kyiv National University of Technology and Design
Conf_2015v1_Didych_I-The_research_of_corrosion_304-305__COVER.jpg.jpg23-кві-2015Дослідження корозійних властивостей епоксикомпозитів модифікованих дисперсними часткамиДідич, І.; Лящук, У.; Didych, I.; Lyashchuk, U.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University
Conf_2015v1_Burdak_M-A_self_healing_polymer_fills_303__COVER.jpg.jpg23-кві-2015A self-healing polymer fills in cracksБурдак, М.; Костенко, А.; Burdak, M.; Kostenko, A.; Київський національний університет технологій та дизайну; Kyiv National University of Technologies and Design
Conf_2015v1_Polishchyck_D-Definition_of_power_301-302__COVER.jpg.jpg23-кві-2015Визначення внутрішніх силових факторів для брусів виготовлених з різнорідних матеріалівПоліщук, Д.; Polishchyck, D.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Ternopil Ivan Pul‘uj National Tehnical University
Conf_2015v1_Vasylenko_V-Investigation_of_physical_299-300__COVER.jpg.jpg23-кві-2015Визначення фізичних властивостей нових композиційних текстильних матеріалів з використанням бавовняних волокнистих відходівВасиленко, В.; Vasylenko, V.; Київський національний університет технологій та дизайну; Kyiv National University of Technologies and Design
Conf_2015v1_Shynkar_I-Application_of_extraction_297-298__COVER.jpg.jpg23-кві-2015Застосування процесів екстракції у харчовій промисловостіШинкар, І.; Shynkar, I.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University
Conf_2015v1_Ugryn_Y-Useful_properties_of_wine_and_296__COVER.jpg.jpg23-кві-2015Корисні властивості вина та методи його фальсифікаціїУгрин, Ю.; Ugryn, Y.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University
Conf_2015v1_Tymoschuk_N-Classification_of_sauces_294-295__COVER.jpg.jpg23-кві-2015Класифікація соусівТимощук, Н.; Tymoschuk, N.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Ternopil Ivan Pul,uj National Technical University
Conf_2015v1_Podvorniak_M-Alternative_ways_of_293-294__COVER.jpg.jpg23-кві-2015Альтернативні шляхи впровадження інноваційного устаткування молекулярної кухні та фьюжн кулінаріїПодворняк, М.; Podvorniak, M.; ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі»; Ternopil College of Food Technology and Trade
Conf_2015v1_Fyk_I-Vitamin_C_cruciferous_vegetables_292__COVER.jpg.jpg23-кві-2015Вміст вітаміну С в овочах родини хрестоцвітних при зберіганніФик, І.; Fyk, I.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University
Conf_2015v1_Pavlyshin_N-Microbiological_ground_storage_291__COVER.jpg.jpg23-кві-2015Мікробіологічне обґрунтування зберігання м’ясної сировини для консервного виробництва упакованої під вакуумомПавлишин, Н.; Pavlyshin, N.; Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя; Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University
Conf_2015v1_Mydlo_B-The_nitrate_content_of_vegetables_290__COVER.jpg.jpg23-кві-2015Вміст нітратів у овочах з відкритого і закритого ґрунтівМидло, Б.; Mydlo, B.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University
Conf_2015v1_Prokopeniuk_A-Adsobtion_water_treatment_289__COVER.jpg.jpg23-кві-2015Адсорбційна очистка води від йонів важких металівПрокопенюк, А.; Prokopeniuk, A.; Київський національний торговельно-економічний університет; Kyiv National University of Trade and Economics
Conf_2015v1_Netrebtchuk_M-Obtaining_and_identification_288__COVER.jpg.jpg23-кві-2015Виділення та ідентифікація протеїнів казеїнового комплексуНетребчук, М.; Года, М.; Netrebtchuk, M.; Goda, M.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Ternopil Ivan Puluj National Technical University
Conf_2015v1_Navolska_I-Rsearch_of_the_water_hardness_286-287__COVER.jpg.jpg23-кві-2015Дослідження твердості води методом комплексонометричного титруванняНавольська, І.; Navolska, I.; Київський національний торговельно-економічний університет; Kyiv National University of Trade and Economics
Матеріали зібрання (сортування: Дати збереження за спаданням): від 1 до 20 з 387