VІІІ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (2015) : [387] Collection home page

Робота конференції проводилася за секціями:
1.Гуманітарні науки.
2.Економіка та менеджмент, фінанси.
3.Електротехніка, електроніка та світлотехніка.
4. Інформаційні технології.
5. Математика.
6. Математичне моделювання і механіка.
7. Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій.
8. Машини та обладнання сільського виробництва.
9. Машинобудування.
10. Обладнання харчових виробництв.
11. Приладобудування.
12. Фізика.
13. Хімія. Хімічна, біологічна та харчова технології.
14. Радіоелектронні біотехнічні апарати.
15. Зварювання та споріднені процеси і технології.

Новина 1

Новина 2

Повідомлення

Матеріали VІІІ Всеукраїнської студентської науково - технічної конференції / В 2 т. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 23-24 квітня 2015 р.), 2015.- Т. 1. - 332 с.

Матеріали VІІІ Всеукраїнської студентської науково - технічної конференції / В 2 т. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 23-24 квітня 2015 р.), 2015.- Т. 2. - 195 с.

Збірник тез Ⅷ всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“

Зміст (том 1)


1
СЕКЦІЯ: ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
16
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
СЕКЦІЯ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
36
37
38
39
40
41
42
43
45
47
48
49
51
52
53
54
56
58
59
61
63
64
65
66
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
79
80
81
82
84
85
86
87
88
89
91
92
94
95
96
97
99
100
101
102
103
104
105
106
107
109
110
111
113
114
115
116
118
119
121
СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА
123
124
125
126
127
128
130
131
133
134
СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І МЕХАНІКА
135
136
СЕКЦІЯ: МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ СІЛЬСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
137
138
139
140
СЕКЦІЯ: МАШИНОБУДУВАННЯ
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
153
154
156
157
158
159
160
161
163
164
165
166
167
169
170
171
173
175
177
178
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
СЕКЦІЯ: ЕЛЕКТРОТЕХНІКА, ЕЛЕКТРОНІКА ТА СВІТЛОТЕХНІКА
192
193
194
196
197
199
201
202
204
205
206
207
208
210
212
213
215
217
218
219
220
222
223
225
226
228
229
231
233
235
236
237
239
СЕКЦІЯ: РАДІОЕЛЕКТРОННІ БІОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ
240
242
244
245
246
247
248
249
251
252
253
255
256
257
СЕКЦІЯ: ЗВАРЮВАННЯ ТА СПОРІДНЕНІ ПРОЦЕСИ І ТЕХНОЛОГІЇ
259
261
262
263
265
266
267
268
СЕКЦІЯ: ФІЗИКА
269
270
271
272
273
СЕКЦІЯ: ХІМІЯ. ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ
274
275
276
277
278
280
281
282
284
285
286
288
289
290
291
292
293
294
296
297
СЕКЦІЯ: МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ
299
301
303
304
306
308
310
СЕКЦІЯ: ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
311
 
312
330

Content (Vol. 1)


1
SEKTSIIA: OBLADNANNIA KHARCHOVYKH VYROBNYTSTV
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
16
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
SEKTSIIA: INFORMATSIINI TEKHNOLOHII
36
37
38
39
40
41
42
43
45
47
48
49
51
52
53
54
56
58
59
61
63
64
65
66
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
79
80
81
82
84
85
86
87
88
89
91
92
94
95
96
97
99
100
101
102
103
104
105
106
107
109
110
111
113
114
115
116
118
119
121
SEKTSIIA: MATEMATYKA
123
124
125
126
127
128
130
131
133
134
SEKTSIIA: MATEMATYCHNE MODELIUVANNIA I MEKHANIKA
135
136
SEKTSIIA: MASHYNY TA OBLADNANNIA SILSKOHO VYROBNYTSTVA
137
138
139
140
SEKTSIIA: MASHYNOBUDUVANNIA
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
153
154
156
157
158
159
160
161
163
164
165
166
167
169
170
171
173
175
177
178
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
SEKTSIIA: ELEKTROTEKHNIKA, ELEKTRONIKA TA SVITLOTEKHNIKA
192
193
194
196
197
199
201
202
204
205
206
207
208
210
212
213
215
217
218
219
220
222
223
225
226
228
229
231
233
235
236
237
239
SEKTSIIA: RADIOELEKTRONNI BIOTEKHNICHNI SYSTEMY
240
242
244
245
246
247
248
249
251
252
253
255
256
257
SEKTSIIA: ZVARIUVANNIA TA SPORIDNENI PROTSESY I TEKHNOLOHII
259
261
262
263
265
266
267
268
SEKTSIIA: FIZYKA
269
270
271
272
273
SEKTSIIA: KHIMIIA. KHIMICHNA, BIOLOHICHNA TA KHARCHOVA TEKHNOLOHII
274
275
276
277
278
280
281
282
284
285
286
288
289
290
291
292
293
294
296
297
SEKTSIIA: MATERIALOZNAVSTVO, MITSNIST MATERIALIV I KONSTRUKTSII
299
301
303
304
306
308
310
SEKTSIIA: PRYLADOBUDUVANNIA
311
 
245. Zmist
312
330
Матеріали Ⅷ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“

Зміст (том 2)


1
ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ФІНАНСИ
3
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
35
36
37
38
39
40
41
43
45
47
49
50
52
54
55
56
57
59
61
62
65
67
69
71
72
74
76
77
78
80
82
84
86
87
89
90
92
94
96
98
99
100
101
102
103
104
106
107
109
110
ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
112
113
114
116
117
118
119
120
121
122
123
124
126
127
128
129
130
131
132
133
135
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
179
180
181
182
183
 
184
194

Content (Vol. 2)


1
EKONOMIKA, MENEDZHMENT, FINANSY
3
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
35
36
37
38
39
40
41
43
45
47
49
50
52
54
55
56
57
59
61
62
65
67
69
71
72
74
76
77
78
80
82
84
86
87
89
90
92
94
96
98
99
100
101
102
103
104
106
107
109
110
HUMANITARNI NAUKY
112
113
114
116
117
118
119
120
121
122
123
124
126
127
128
129
130
131
132
133
135
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
179
180
181
182
183
 
139. Zmist
184
194

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 387
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Article23-Apr-201526-Feb-2016Видавничі сторінки-
Article23-Apr-201526-Feb-2016Зміст-
Article23-Apr-201526-Feb-2016Конструкція пристрою для вимірювання ширини робочих поясків поршневих кілецьГорин, Т.; Horyn, T.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Структурна деградація матеріалу магістрального трубопроводуСеничак, Д.; Senuchak, D.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Визначення експлуатаційних властивостей текстильних матеріалів медичного призначенняЛитвинова, О.; Litvinova, O.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Конфекціювання матеріалів на комплект лікарняної білизни для інвалідівКушнір, О.; Kushnir, O.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Дослідження корозійних властивостей епоксикомпозитів модифікованих дисперсними часткамиДідич, Ірина Степанівна; Лящук, У.; Didych, I.; Lyashchuk, U.
Article23-Apr-201526-Feb-2016A self-healing polymer fills in cracksБурдак, М.; Костенко, А.; Burdak, M.; Kostenko, A.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Визначення внутрішніх силових факторів для брусів виготовлених з різнорідних матеріалівПоліщук, Д.; Polishchyck, D.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Визначення фізичних властивостей нових композиційних текстильних матеріалів з використанням бавовняних волокнистих відходівВасиленко, В.; Vasylenko, V.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Застосування процесів екстракції у харчовій промисловостіШинкар, І.; Shynkar, I.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Корисні властивості вина та методи його фальсифікаціїУгрин, Ю.; Ugryn, Y.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Класифікація соусівТимощук, Н.; Tymoschuk, N.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Альтернативні шляхи впровадження інноваційного устаткування молекулярної кухні та фьюжн кулінаріїПодворняк, М.; Podvorniak, M.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Вміст вітаміну С в овочах родини хрестоцвітних при зберіганніФик, І.; Fyk, I.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Мікробіологічне обґрунтування зберігання м’ясної сировини для консервного виробництва упакованої під вакуумомПавлишин, Н.; Pavlyshin, N.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Вміст нітратів у овочах з відкритого і закритого ґрунтівМидло, Б.; Mydlo, B.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Адсорбційна очистка води від йонів важких металівПрокопенюк, А.; Prokopeniuk, A.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Виділення та ідентифікація протеїнів казеїнового комплексуНетребчук, М.; Года, М.; Netrebtchuk, M.; Goda, M.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Дослідження твердості води методом комплексонометричного титруванняНавольська, І.; Navolska, I.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Аутоокислення олій і способи їх запобіганняМарчук, Н.; Marchuk, N.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Таємниця живої водиЛуцюк, О.; Lytsuk, O.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Вплив препарату ЕПАА-2 на властивості полімерних плівок для оздоблення шкіряного напівфабрикатуКондратюк, О.; Kondratiuk, O.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Вплив ензимів на мікробні біоплівки, які утворені на технологічному обладнаніДума, Н.; Duma, N.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Стабілізація пігментного комплексу при переробці столового бурякуГалушка, І.; Galushka, I.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Консервування шкірок кавунаБогоніс, І.; Bohonis, I.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Дослідження желеутворюючої здатності концентрованого яблучного сокуМельник, С.; Melnyk, S.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Особливості харчування людей похилого вікуЗалєщик, Н.; Zalyeschyk, N.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Вплив технологічної обробки на вміст нітратів у морквіДячун, І.; Djachun, I.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Хімічні волокнаВерейко, О.; Vereiko, O.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Ivan Puluj – prominent scientist, physicist,electrical engineerШинкар, І.; Мамедова, Е.; Shynkar, I.; Mamedova, E.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Фундаментальні фізичні константиСавка, О.; Savka, O.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Сучасні та перспективні дослідження космічного простору: китайська програма вивчення місяцяКузюк, А.; Грицик, В.; Данилишин, О.; Королько, М.; Kuziuk, A.; Grytsyk, V.; Danylyshyn, O.; Korolko, M.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Ефект КомптонаОрнатовська, В.; Форись, І.; Ornatovska, V.; Forys, I.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Визначення випромінювальної здатності вольфрамуСмолюх, І.; Smolyukh, I.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Ультразвукове зварювання пластмасТаращук, П.; Tarashchuk, P.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Зварювання пластмас нагрітим інструментомСєркін, І.; Syerkin, I.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Оцінка основних технічних характеристик покритих електродівБирда, В.; Byrda, V.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Оцінка напруженого стану зварних стиків магістральних трубопроводівПопов, М.; Popov, M.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Використання пластмасових труб в системах водопостачанняЛипчук, М.; Lypchuk, M.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Особливості терморезисторного зварювання пластмасових трубКучера, В.; Kuchera, V.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Активована дугова металізаціяТаращук, П.; Tarashchyuk, P.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Особливості виробництва та використання біогазу в УкраїніАнушкевичус, Р.; Anushkevychus, R.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Метод розпізнавання голосових сигналів для задачі відновлення комунікативної функціїЧолка, О.; Cholka, O.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Застосування коректорів коефіцієнта потужності в сучасній медичній техніціБогуславський, Р.; Boguslavskiy, R.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Оцінювання статистик біосигналів когерентним методомЧерепанський, І.; Cherepanskyy, I.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Моделювання процесу транспортування внутрішньоочної рідини в дренажних системах при глаукоміТкачук, А.; Tkachuk, A. A.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Обгрунтування вибору математичної моделі біомедичного сигналуРоманів, Р.; Romaniv, R.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Система тривожної сигналізації для діагностики ішемічної хвороби серцяМедицький, В.; Meditskyy, V.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Математичне моделювання та засоби регулювання динамічного опромінення ультрафіолетом для комплексного лікування псоріазуЗубрик, Л.; Zubryk, L.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Оцінювання статистик біосигналів методом стаціонарних компонентДудар, М.; Dudar, M.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Математична модель мовних сигналів для систем реабілітації людей із симптомом гнусавостіДедів, М.; Dediv, M.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Теоретичні аспекти застосування фільтрового методу для оцінювання статистик біосигналівГрицюк, В.; Hrytsiuk, V.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Синфазний та компонентний методи аналізу ритмічних біосигналівВелещук, П.; Veleschuk, P. V.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Засоби низькоенергетичного впливу на біооб'єктБас, С.; Bas, S. M.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Методи та засоби оброблення електроретинографічних сигналів при низькій інтенсивності світлового подразненняАтаманчук, С.; Atamanchuk, S. V.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Метод оптимального виділення пульсового сигналу у суміші із завадАндрусик, С.; Andrysuk, S. V.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Дослідження дефектів в силових трансформаторах для підвищення ефективності їх діагностуванняЯвний, В.; Yavnyi, V.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Зниження однофазних замикань на землюЩербатенко, Ю.; Shchterbatenko, Y.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Підвищення чутливості та селективності дії релейного захисту при однофазних замиканнях на землю в мережах 6-10 кВФецик, В.; Fetsyk, V.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Якісні показники освітлення в енергоефективних динамічних освітлювальних установок довгих коридорівГудима, М.; Hudyma, M.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Використання світлодіодних джерел світла в зовнішній рекламіЛаріна, К.; Larina, K.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Проектування світлодіодних світлових приладів із змінною кольоровою температуроюСеник, Я.; Senik, Ya.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Аналіз енергоефективності існуючих способів теплового акумулювання сонячної енергіїСвідерська, О.; Sviderska, O.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Використання цифрових фотокамер для вимірювання колірних характеристик світних об’єктівРтіщев, П.; Rtishchev, P.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Енергоефективність використання комбінованих концентраторів сонячного випромінюванняРепета, Х.; Repeta, K.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Вплив клімату на ефективність схем енергопостачання автономних об'єктівОуаттара, Д.; Ouattara, D. M.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Визначення коефіцієнта корисної дії світлових приладів на базі напівпровідникових джерел світлаМихайлишин, Л.; Mykhailyshyn, L.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Оптимізація режимних параметрів знижувальних трансформаторів в розподільчих мережах низької напругиМартинюк, М.; Martynyuk, M.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Динамічне освітлення офісних приміщеньМартинович, Ю.; Martynovych, Yu.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Підвищення енергоефективності теплообмінного обладнанняМаняка, Р.; Maniaka, R.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Прилади вимірювання потужності та енергії електричного струмуМалюга, А.; Maluga, A.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Розробка математичної моделі електромагнітного рекуперативного амортизатораКушнірук, С.; Kushniruk, S.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Порівняльний аналіз енергетичної ефективності джерел світла в системах зовнішнього освітленняКривокульська, Н.; Kryvokulska, N.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Проблеми використання дахових котелень в багатоквартирних житлових будинках та методи їх вирішенняКотовська, О.; Kotovska, O.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Підвищення ефективності компенсувальних пристроїв в розподільчих мережах для забезпечення якості електроенергіїЗелез, І.; Zelez, I.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Утилізація тепла і енергоефективність систем вентиляціїДячук, О.; Diachuk, O.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Дослідження світлових характеристик світлодіодів в імпульсному режиміГундерчук, В.; Hunderchuk, V. O.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Зниження втрат електроенергії в мережах 0,4 кВ при нормальних режимах роботиГульоватий, В.; Gulyovatuy, V.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Підвищення якості електроенергії в системах тягового електропостачанняГрещук, Ю.; Hreshchuk, Y.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Вплив несиметрії струмів на величину втрат в мережах 0,4-6(10) кВГорбатюк, В.; Horbatiuk, V.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Вплив несиметрії напруги на роботу електрообладнанняГалашин, Б.; Halashyn, B.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Енергоефективність використання комбінованих концентраторів сонячного випромінюванняБурмака, В.; Burmaka, V.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Вимірювання ємності методом вимірювання енергії, накопиченої в електричному полі конденсатораКатрусяк, Ю.; Katrus’ak, U.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Енергоефективність автотранспорту з гібридним та електричним приводомБілінський, В.; Bilinskii, V.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Дослідження енергетичних характеристик роботи асинхронного двигуна в режимі генератораКовач, Б.; Kovach, B.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Аналіз систем зовнішнього освітлення областей УкраїниХудзік, М.; Hudzik, M.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Енергоефективна система керування освітленям коридору кафедри енергозбереження та енергетичного менеджментуКарнаух, Б.; Karnaukh, B.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Дослідження впливу режимів роботи енергосистеми на похибки трансформаторів струмуГуня, І.; Hunia, I.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Дослідження впливу режимів роботи енергосистем на похибки трансформаторів напругиГайовий, А.; Haiovyi, A.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Дослідження режимів обробки і зусилля різання при фрезеруванніДомший, В.; Domshyi, V.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Дослідження процесу формоутворення шліців на шліцефрезерному верстатіДзядик, М.; Dzyadyk, M.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Дослідження режимів шліфування і параметрів точності шліфувальної бабкиМусій, В.; Musiy, V.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Дослідження жорсткості гідростатичних опор шпиндельних вузлівНиколишин, В.; Nukolushun, V.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Довговічність шпиндельних вузлів металорізальних верстатівЧеодар, В.; Cheodar, V.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Моделювання обробки на токарних верстатах в умовах автоматизованого виробництваДзяба, А.; Dzjaba, A.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Система раціональної експлуатації різального інструментуОнищук, С.; Onyshchuk, S.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Забезпечення точності обробки на верстатах із системами автоматичного керуванняСусь, С.; Sus, S.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Визначення швидкості та сили різання при фрезеруванніЗінкевич, О.; Zinkevych, O.
Article23-Apr-201526-Feb-2016Моделювання формотворних рухів верстата за допомогою пакету MathCADБорис, П.; Borys, P.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 387