Конференція „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в європейському освітньому просторі“ (2014) : [91] Collection home page

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя запрошує Вас взяти участь у Міжнародній науково-методичній конференції «Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в європейському освітньому просторі», яка відбудеться у Тернополі 13-16 травня 2014р.

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Нормативно-правове забезпечення та стандарти міжнародної освіти в Україні та Європейському Союзі:

· організація прийому та набору іноземних громадян на навчання у ВНЗ;

· правила перебування та реєстрації іноземних громадян на території України;

· особливості визнання документів про освіту іноземних громадян в Україні.

2. Організація навчального процесу для студентів-іноземців:

· управління якістю освіти студентів-іноземців: теоретичні та прикладні аспекти;

· роль інформаційних технологій упродовж викладання фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін студентам-іноземцям;

· організаційні та методичні аспекти реалізації дистанційного навчання студентів-іноземців;

· особливості викладання навчальних дисциплін англійською мовою;

· особливості освітніх систем країн Європи, Азії та Африки.

3. Особливості адаптації іноземних студентів:

· формування загальнолюдських цінностей та міжнаціональної взаємоповаги;

· організаційні та виховні заходи для соціальної адаптації іноземних студентів із різних регіонів світу;

· вивчення народних традицій України як засіб мовної адаптації іноземних студентів.

4. Особливості організації академічної мобільності студентів за програмами подвійних дипломів.

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

· українська;

· англійська;

· польська;

· російська.

ПЛАН РОБОТИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО - МЕТОДИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

„Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в європейському освітньому просторі”

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя,

13-16 травня 2014 р.

Місце проведення засідань – читальний зал науково-технічної бібліотеки, вул. Руська, 56, корпус №2, 3 поверх

12 травня Приїзд учасників

13 травня

9:00 – 10:30

Реєстрація учасників конференції

10:30 – 11:00

Екскурсія до музею Івана Пулюя в ТНТУ

11:00 – 11:20

Відкриття конференції.

Вітання учасникам та гостям конференції

11:20 – 12:10

Пленарне засідання

І.В.Гагаріна, директор Українського державного центру міжнародної освіти

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОЇ ПОЗИЦІЇ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В КОНТЕКСТІ АКТУАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ЙОГО РОЗВИТКУ

П.В. Ясній, ректор ТНТУ

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ – ОДИН З СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТІВ

Т.І. Вербич, О.В. Кондрашов, Л.К.Христюк

Управління Державної міграційної служби України в Тернопільській області

ПРАВИЛА ПЕРЕБУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ В УКРАЇНІ. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ВНЗ ТА ОРГАНАМИ ДМС

12:10-12:30

Перерва на каву

12:30-13:30

Круглий стіл „Нормативно-правове забезпечення та стандарти міжнародної освіти в Україні та Європейському Союзі”

13:30-15:00

Обід

15:00-17:00

Секційне засідання

В.Н. Ісаєнко, І.І. Дейнега, В.В. Тимохін

ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Богдан Ковалюк, Валерій Лазарюк

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАБОРУ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН НА НАВЧАННЯ У ВИШАХ УКРАЇНИ

М.В. Тимохіна

РИНОК ПРАЦІ В МІЖНАРОДНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ

Марина Єремеєва, Ірина Кравченко, Наталя Ситник

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ, ЇХ ПЕРЕБУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ОСОБЛИВОСТІ

ВИЗНАННЯ ДОКУМЕНТІВ ПРО ОСВІТУ

Тетяна Королюк

ОСНОВИ АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ВИШАХ

Ольга Тіщенко

СТРАТЕГІЇ АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Ольга Іваноньків

АДАПТАЦІЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

Ірина Котовська

ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

Наталія Константюк

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

Жанна Баб’як

ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ФАКТОР ВИБОРУ КРАЇНИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ

Mykola Pradivlyannyy, Olena Takul

ADAPTATION OF FOREIGN STUDENTS IN VINNYTSIA NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY

Iryna Kramar

THE FEATURES OF EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES IMPACT ON ADAPTATION PROCESS OF TNTU FOREIGN STUDENTS

Олена Літвінова, Дмитро Топорець

ЗАХОДИ З АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У НАЦІОНАЛЬНОМУ АЕРОКОСМІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ М.Є. ЖУКОВСЬКОГО «ХАІ»

Оксана Абрамчук, Людмила Горчинська

ПОЗААУДИТОРНА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА

Катерина Жолудєва, Юліана Шакович, Тетяна Виставкіна

ЩОДО МІСЦЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Victoria Kukharska

CULTURAL AWARENESS AS A KEY COMPONENT OF CULTURAL ADAPTATION

Ольга Мосій

ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ ТА ЕТИКИ МІЖНАЦІОНАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ

Iryna Berezovska, Nataliya Zagorodna, Udeh Tochukwu

ADAPTATION OF ZIMBABWE AND NIGERIA STUDENTS TO THE EDUCATIONAL SYSTEM IN UKRAINE

Liudmyla Moroz

ON TEACHING IN CULTURALLY DIVERSE SETTINGS

Галина Крамар

ПОЗИТИВНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ В УКРАЇНІ

Наталія Суховенко

ПРОБЛЕМИ АДАПТУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ

Tamunomiebaka Dibi

CHALLENGES AND FACTORS INFLUENCING INTERNATIONAL STUDENTS’ SOCIAL ADAPTION

Tochukwu Udeh

PROBLEMS OF INTERNATIONAL STUDENT ADAPTATION

Геннадій Онищенко

РОЛЬ НАРОДНИХ УКРАЇНСЬКИХ ТРАДИЦІЙ У МОВНІЙ АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Олеся Штанюк

РОЛЬ ВИВЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРУ У СПРИЙНЯТТІ ЧУЖОРІДНОЇ КУЛЬТУРИ

Олена Білик, Аліна Борисова, Тамара Ульянова

ЕТНОГРАФІЧНІ НАВЧАЛЬНІ ВІДЕОФІЛЬМИ ЯК ЗАСІБ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Nataliia Marynenko

TEACHER’S ROLE IN THE FOREIGN STUDENTS’ ADAPTATION TO EDUCATIONAL PROCESS IN UKRAINE

Наталія Кара

МОВНА АДАПТАЦІЯ СЛУХАЧІВ-ІНОЗЕМЦІВ ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ У СОЦІАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ

Наталія Бажанова

ПІЗНАННЯ УКРАЇНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Тетяна Винник

СОЦІАЛЬНА ФАСИЛІТАЦІЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Ігор Казмірчук

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНИЙ ФАКТОР АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

Ярослав Курко, Ангеліна Галіздра, Андрій Теплий

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ ДО УМОВ НАВЧАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ

17:00-17:20

Перерва на каву

17:20-18:00

Концерт. Українські пісні у виконанні іноземних студентів ТНТУ

19:00

Дружня вечеря

14 травня

10:00 – 12:00

Секційне засідання

Анатолій Довгань

ОСВІТНЬО-ПІЗНАВАЛЬНІ КОЛІЗІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ

Гуськова Е.Д., Маричереда Л.С.

К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНО - ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ

Дмитро Плинокос

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРИ ЕКСПОРТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

Лілія Мельник

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ

Тетяна Довгодько

ОПИС РІВНІВ ЗАГАЛЬНОНАУКОВОЇ ГОТОВНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ В АВІАЦІЙНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Сергій Марценко

ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНИХ ПРОГРАМ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Ігор Боднарчук, Ігор Баран

РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ СТУДЕНТАМИ-ІНОЗЕМЦЯМИ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ "КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ В ТНТУ

Наталия Матвеева, Андрей Савельев

ПОЭТАПНАЯ ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ НА ЭТАПЕ ПРЕДВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Юрій Скоренький

ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ЗДОБУТКІВ МАСОВИХ ВІДКРИТИХ ОНЛАЙН КУРСІВ В НАВЧАЛЬНУ ПРОГРАМУ УКРАЇНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Олександра Гребьонкіна

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МАТЕМАТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Наталия Матвеева

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ НА ЭТАПЕ ПРЕДВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Оксана Лясота

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Taras Mykhailovych

COMPUTER SCIENCE EDUCATION: TODAY AND TOMORROW

Andriy Lutskiv, Nestor Demyanchuk

IMPROVEMENT OF TEACHING QUALITY ON CYBERSECURITY COURSES

Прач В.С., Дорофєєва О.М., Гайдарова О.В.

ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ

ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ»

Л.А. Джиджора

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ТА ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН СТУДЕНТАМ-ІНОЗЕМЦЯМ

Александр Удод, Людмила Косарева

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-СТОМАТОЛОГОВ

12:00 – 12:20

Перерва на каву

12:20 – 13:30

Секційне засідання

Тетяна Кужда

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ЕКОНОМІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ” ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ

Наталія Куземко

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Андрій Пік

РОЗВИТОК ТЕХНІЧНОГО МИСЛЕННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Надія Гащин, Богдан Головатий, Галина Семенишин

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТУ «ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА» ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Тетяна Ємельянова

ПРО НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ

Наталія Блащак, Галина Козбур

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ "ВИЩА ТА ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА" ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Ірина Назарко, Ярослава Джур

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ З ХІМІЇ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Богдана Млинко, Михайло Фриз

ПРОБЛЕМИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ

Юрій Нікіфоров

ІЗ ДОСВІДУ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ ФІЗИКИ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ

Оксана Сіткар

КУРС ФІЗИКИ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СЛУХАЧІВ ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ: МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ

Віктор Кульчицький

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СЛУХАЧІВ ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ

Олена Ярмоленко, Людмила Горчинська

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ МОВИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ НА ПІДГОТОВЧОМУ ВІДДІЛЕНІ У ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Леся Назаревич

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ

Микола Прадівлянний, Олеся Присяжна

АУДІЮВАННЯ ЯК АКТИВНИЙ ВИД МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ (ДОСВІД ВИКЛАДАЧІВ ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ)

Наталія Гавдида

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Ірина Василенко

РОЛЬ ЛЕКСИКО-КОМУНІКАТИВНИХ ЗАВДАНЬ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Людмила Новицька

ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Наталія Юрик , Марія Зяйлик

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗАСВОЄННЯ ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ, ЯКИЙ ВИКЛАДАЄТЬСЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ

Марія Дутка

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У НІМЕЧЧИНІ

Олена Ковальчик, Олена Кареліна

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПОЛЬЩІ

Диалло Исса Садио

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ АФРИКАНСКИХ СТРАН

13:30-15:00

Обід

15:00-17:00

Секційне засідання

Степан Дячук

Академічна мобільність СТУДЕНТІВ як фактор підвищення конкурентоспроможності вищої освіти України

Тетяна Вітенько

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМ ПОДВІЙНИХ ДИПЛОМІВ

Павло Дудкін, Дмитро Дудкін

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Галина Ціх

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗА ПРОГРАМАМИ ПОДВІЙНИХ ДИПЛОМІВ НА ФАКУЛЬТЕТІ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Олександр Мацюк, Павел Комада

СПІЛЬНІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ НА ФАКУЛЬТЕТІ КОМП’ЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ: ПОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ

Nataliya Zagorodna, Heinz-Peter Höller

DOUBLE DEGREE PROGRAMME AT TERNOPIL NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY AND UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES SCHMALKALDEN

Дмитро Дудкін, Павло Дудкін

ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ВНЗ ФРАНЦІЇ ДЛЯ СВОРЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ У ТНТУ

Надія Голда

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

17:00

Культурна програма

15 травня

10:00 – 11:20

Круглі столи

11:30 – 12:30

Відвідання центру інформаційних технологій ТНТУ.

Семінар «ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНИХ ПРОГРАМ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ»

12:30 – 14:00

Заключні виступи учасників конференції.

Прийняття ухвали конференції.

Вручення сертифікатів.

13:40-15:00

Обід

15:00

Екскурсійна програма

16 травня

Екскурсійна програма

„Актуальні питання організації навчання іноземних студентів у європейському освітньому просторі“: збірник тез доповідей міжнародної науково-методичної конференції, 13–16 травня. 2014 р., м. Тернопіль — Тернопіль : Видавництво ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2014. — 226 с.

Матеріали міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів у європейському освітньому просторі“

Зміст


1
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА СТАНДАРТИ МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
8
10
13
15
17
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ
29
31
34
37
39
42
43
46
48
51
54
57
58
58
61
64
66
69
71
72
73
74
77
79
82
83
84
86
90
93
94
101
103
106
109
111
114
117
ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
121
123
124
127
130
133
135
138
142
145
147
149
151
154
156
159
162
163
165
166
167
169
171
174
176
179
180
181
184
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗА ПРОГРАМАМИ ПОДВІЙНИХ ДИПЛОМІВ
187
190
193
194
196
198
200
201
203
205
208
 
212
213
214
222

Content


1
REGULATORY AND LEGAL FRAMEWORK AND STANDARDS OF INTERNATIONAL EDUCATION IN UKRAINE AND THE EUROPEAN UNION
8
10
13
15
17
LEARNING MANAGEMENT FOR INTERNATIONAL STUDENTS
29
31
34
37
39
42
43
46
48
51
54
57
58
58
61
64
66
69
71
72
73
74
77
79
82
83
84
86
90
93
94
101
103
106
109
111
114
117
PROBLEMS OF INTERNATIONAL STUDENTS ADAPTATION
121
123
124
127
130
133
135
138
142
145
147
149
151
154
156
159
162
163
165
166
167
169
171
174
176
179
180
181
184
CURRENT ISSUES OF ACADEMIC MOBILITY OF STUDENTS IN DOUBLE DEGREE PROGRAMS
187
190
193
194
196
198
200
201
203
205
208
 
212
213
214
222

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 91 of 91
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Article13-May-20141-Feb-2016Contents-
Article13-May-20141-Feb-2016Зміст-
Article13-May-20141-Feb-2016Author index-
Article13-May-20141-Feb-2016Авторський покажчик-
Article13-May-20141-Feb-2016Добровольное медицинское страхование для иностранных студентовMitronina, Yelena; Митронина, Елена
Article13-May-20141-Feb-2016Медичне страхування іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території УкраїниЗадорожна, Тетяна; Zadorozhna, Tetyana
Article13-May-20141-Feb-2016Академічна мобільність – інструмент індивідуальної освітньої траекторії студентаЛазарюк, Валерій Володимирович; Lazaryuk, Valeriy
Article13-May-20141-Feb-2016Психологічні аспекти організації академічної мобільності студентівГолда, Надія Михайлівна; Golda, Nadiya
Article13-May-20141-Feb-2016Використання досвіду ВНЗ Франції для сворення перспективних освітніх програм у ТНТУДудкін, Дмитро Павлович; Дудкін, Павло Дмитрович; Dudkin, Dmytro; Dudkin, Pavlo
Article13-May-20141-Feb-2016Double degree programme at Ternopil National Technical University and University of Applied Sciences SchmalkaldenZagorodna, Nataliya; Höller, Heinz-Peter
Article13-May-20141-Feb-2016Спільні освітні програми на факультеті комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії: проблеми створення та реалізаціїМацюк, Олександр Васильович; Комада, Павел; Matsiuk, Oleksandr; Komada, Paweł
Article13-May-20141-Feb-2016Особливості організації академічної мобільності студентів за програмами подвійних дипломів на факультеті економіки та підприємницької діяльностіЦіх, Галина Володимирівна; Tsikh, Halyna
Article13-May-20141-Feb-2016Student academic mobility: problems and development prospectsДудкін, Павло Дмитрович; Дудкін, Дмитро Павлович; Dudkin, Pavlo; Dudkin, Dmytro
Article13-May-20141-Feb-2016Організація та реалізація програм подвійних дипломівВітенько, Тетяна Миколаївна; Viten’ko, Tetiana
Article13-May-20141-Feb-2016Академічна мобільність студентів як фактор підвищення конкурентоспроможності вищої освіти УкраїниДячук, Степан Федорович; Dyachuk, Stepan
Article13-May-20141-Feb-2016Психофізіологічні особливості адаптації студентів-іноземців до умов навчання та проживання в УкраїніКурко, Ярослав Віталійович; Галіздра, Ангеліна Анатоліївна; Теплий, Андрій Михайлович; Kurko, Yaroslav; Galizdra, Angelina; Teplyy, Andriy
Article13-May-20141-Feb-2016Фізична культура як організаційно-виховний фактор адаптації іноземних студентів у вищих навчальних закладах УкраїниКазмірчук, Ігор; Kazmirchuk, Igor
Article13-May-20141-Feb-2016Соціальна фасилітація іноземних студентівВинник, Тетяна Михайлівна; Vynnyk, Tetyana
Article13-May-20141-Feb-2016Пізнання України як інструмент для соціалізації іноземних студентівБажанова, Наталія Володимирівна; Bazhanova, Natalia
Article13-May-20141-Feb-2016Мовна адаптація слухачів-іноземців підготовчого відділення у соціальному просторіКара, Наталія; Kara, Nataliia
Article13-May-20141-Feb-2016Teacher’s role in the foreign students’ adaptation to educational process in UkraineMarynenko, Nataliia
Article13-May-20141-Feb-2016Етнографічні навчальні відеофільми як засіб соціокультурної адаптації іноземних студентівБілик, Олена; Борисова, Аліна; Ульянова, Тамара; Bilyk, Olena; Borysova, Alina; Ulyanova, Tamara
Article13-May-20141-Feb-2016Роль вивчення національного фольклору у сприйнятті чужорідної культуриШтанюк, Олеся Миколаївна; Shtanyuk, Olesya
Article13-May-20141-Feb-2016Роль народних українських традицій у мовній адаптації іноземних студентівОнищенко, Геннадій; Onyshchenko, Gennadiy
Article13-May-20141-Feb-2016Problems of international student adaptationUdeh, Tochukwu
Article13-May-20141-Feb-2016Challenges and factors influencing international students’ social adaptionDibi, Tamunomiebaka
Article13-May-20141-Feb-2016Проблеми адаптування іноземних громадян на початковому етапі навчанняСуховенко, Наталія; Sukhovenko, Natalia
Article13-May-20141-Feb-2016Позитивні аспекти навчання іноземних студентів в УкраїніКрамар, Галина Михайлівна; Kramar, Halyna
Article13-May-20141-Feb-2016On teaching in culturally diverse settingsMoroz, Liudmyla
Article13-May-20141-Feb-2016Adaptation of Zimbabwe and Nigeria students to the educational system in UkraineBerezovska, Iryna; Zagorodna, Nataliya; Udeh, Tochukwu
Article13-May-20141-Feb-2016Формування загальнолюдських цінностей та етики міжнаціонального спілкування студентів-іноземцівМосій, Ольга Бориславівна; Mosiy, Olga
Article13-May-20141-Feb-2016Cultural awareness as a key component of cultural adaptationKukharska, Victoria
Article13-May-20141-Feb-2016Навчально-виховна та адаптаційна робота з іноземними студентами і слухачами підготовчого відділення УДПУ імені Павла ТичиниРемезовська, Надія; Remezovska, Nadiya
Article13-May-20141-Feb-2016Щодо місця виховної роботи у навчальному процесі на початковому етапі навчання іноземних студентівЖолудєва, Катерина; Шакович, Юліана; Виставкіна, Тетяна; Zholudeva, Kateryna; Shakovych, Yuliana; Vystavkina, Tetyana
Article13-May-20141-Feb-2016Позааудиторна навчально-виховна робота з іноземними студентами у ВНЗАбрамчук, Оксана; Горчинська, Людмила; Abramchuk, Oksana; Gorchinska, Lyudmila
Article13-May-20141-Feb-2016Заходи з адаптації іноземних студентів у Національному аерокосмічному університеті імені М.Є. Жуковського «ХАІ»Літвінова, Олена; Топорець, Дмитро; Litvinova, Olena; Toporets, Dmytro
Article13-May-20141-Feb-2016The features of extra-curricular activities impact on the adaptation process of TNTU foreign studentsKramar, Iryna
Article13-May-20141-Feb-2016Adaptation of foreign students in Vinnytsia National Technical UniversityPradivlyannyy, Mykola; Takul, Olena
Article13-May-20141-Feb-2016Питання адаптації іноземних студентів до навчання у вищих навчальних закладах УкраїниКотовська, Ірина Василівна; Kotovs’ka, Iryna
Article13-May-20141-Feb-2016Адаптація іноземних студентів до навчання у вищих навчальних закладах УкраїниІваноньків, Ольга; Ivanonkiv, Olga
Article13-May-20141-Feb-2016Основи адаптації іноземних студентів у вишахКоролюк, Тетяна Миколаївна; Korolyuk, Tetyana
Article13-May-20141-Feb-2016Навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах УкраїниКонстантюк, Наталія Іванівна; Konstantiuk, Nataliia
Article13-May-20141-Feb-2016Якість вищої освіти як фактор вибору країни навчання іноземними студентамиБаб’як, Жанна Володимирівна; Babiak, Janna
Article13-May-20141-Feb-2016Стратегії адаптації іноземних студентів до навчання у вищих навчальних закладахТіщенко, Ольга; Tishchenko, Olga
Article13-May-20141-Feb-2016Особенности образовательной системы африканских странDiallo, Issa Sadio; Садио, Диалло Исса
Article13-May-20141-Feb-2016Особливості системи вищої освіти в ПольщіКовальчик, Олена Арнольдівна; Кареліна, Олена Володимирівна; Kovalchyk, Olena; Karelina, Olena
Article13-May-20141-Feb-2016Особливості організації навчання іноземних студентів у НімеччиніДутка, Марія; Dutka, Mariya
Article13-May-20141-Feb-2016Удосконалення процесу засвоєння лекційного матеріалу, який викладається українською мовою іноземним студентамЮрик, Наталія Євгенівна; Зяйлик, Марія Федорівна; Yuryk, Natalia; Zaylyk, Maria
Article13-May-20141-Feb-2016Проблеми викладання української мови як іноземноїНовицька, Людмила; Novytska, Liudmyla
Article13-May-20141-Feb-2016Роль лексико-комунікативних завдань під час вивчення української мови як іноземноїВасиленко, Ірина; Vasylenko, Iryna
Article13-May-20141-Feb-2016Актуальні питання навчально-методичного забезпечення викладання української мови як іноземноїГавдида, Наталія Іванівна; Havdyda, Nataliya
Article13-May-20141-Feb-2016Аудіювання як активний вид мовленнєвої діяльності викладання української мови як іноземної (досвід викладачів Вінницького національного технічного університету)Прадівлянний, Микола; Присяжна, Олеся; Pradivlyannyy, Mykola; Prysyazhna, Olesya
Article13-May-20141-Feb-2016Особливості викладання української мови іноземним студентамНазаревич, Леся Тарасівна; Nazarevych, Lesya
Article13-May-20141-Feb-2016Особливості навчання мови спеціальності на підготовчому відділені у технічному університетіЯрмоленко, Олена; Горчинська, Людмила; Yarmolenko, Olena; Horchinska, Ljudmila
Article13-May-20141-Feb-2016Організація навчання математики для іноземних слухачів підготовчого відділенняКульчицький, Віктор Іванович; Kulchytskyy, Viktor
Article13-May-20141-Feb-2016Курс фізики для іноземних слухачів підготовчого відділення: мета, завдання та проблемиСіткар, Оксана Андріївна; Sitkar, Oksana
Article13-May-20141-Feb-2016Із досвіду викладання курсу фізики англійською мовою для студентів-іноземцівНікіфоров, Юрій Миколайович; Nikiforov, Yuriy
Article13-May-20141-Feb-2016Проблеми навчального процесу з підготовки студентів-іноземцівМлинко, Богдана; Фриз, Михайло Євгенович; Mlynko, Bogdana; Fryz, Mykhailo
Article13-May-20141-Feb-2016Шляхи підвищення якості знань з хімії студентів-іноземців у вищих технічних навчальних закладахНазарко, Ірина Степанівна; Джур, Ярослава; Nazarko, Iryna; Dzhur, Yaroslava
Article13-May-20141-Feb-2016Особливості викладання курсу "Вища та прикладна математика" для студентів-іноземців економічних спеціальностейБлащак, Наталія; Козбур, Галина; Blashchak, Nataliya; Kozbur, Galina
Article13-May-20141-Feb-2016Про напрямки підвищення якості фундаментальної освіти студентів-іноземцівЄмельянова, Тетяна; Emelyanova, Tatyana
Article13-May-20141-Feb-2016Особливості викладання предмету «Теоретична механіка» для іноземних студентівГащин, Надія Богданівна; Головатий, Богдан Зеновійович; Семенишин, Галина Мирославівна; Gashchyn, Nadiia; Holovatyy, Bohdan; Semenyshyn, Halyna
Article13-May-20141-Feb-2016Розвиток технічного мислення іноземних студентів при вивченні графічних дисциплінПік, Андрій Іванович; Pik, Andriy
Article13-May-20141-Feb-2016Особливості викладання курсу електротехніки для іноземних студентівКуземко, Наталія Анатоліївна; Kuzemko, Nataliia
Article13-May-20141-Feb-2016Особливості викладання дисципліни “Економічне прогнозування ” іноземним студентамКужда, Тетяна Іванівна; Kuzhda, Tetyana
Article13-May-20141-Feb-2016Интерактивные методы в обучении иностранных студентов-стоматологовUdod, Alexandr; Kosareva, Ludmila; Удод, Александр; Косарева, Людмила
Article13-May-20141-Feb-2016Ефективність використання інформаційних технологій у викладанні фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін студентам-іноземцямДжиджора, Л. А.; Dzhydzhora, L. A.
Article13-May-20141-Feb-2016Використання ІКТ на уроках дисципліни «Основи інформатики та обчислювальної техніки»Прач, В. С.; Дорофєєва, О. М.; Гайдарова, О. В.; Prach, V. S.; Dorofeeva, O. M.; Gaydarova, O. V.
Article13-May-20141-Feb-2016Improvement of teaching quality on cybersecurity coursesLutskiv, Andriy; Demyanchuk, Nestor
Article13-May-20141-Feb-2016Computer science education: today and tomorrowMykhailovych, Taras
Article13-May-20141-Feb-2016Інформаційні технології як засіб підвищення ефективності навчального процесуЛясота, Оксана Михайлівна; Lyasota, Oksana
Article13-May-20141-Feb-2016Информационно-коммуникационные технологии -средство формирования иноязычной информационной компетенции иностранных учащихся на этапе предвузовской подготовкиMatveeva, Natalia; Матвеева, Наталия
Article13-May-20141-Feb-2016Використання інформаційно-комунікаційних технологій в математичній підготовці іноземних студентівГребьонкіна, Олександра; Grebonkina, Oleksandra
Article13-May-20141-Feb-2016Incorporation of massive online open courses best practices into ukrainian university curriculumСкоренький, Юрій Любомирович; Skorenkyy, Yuriy
Article13-May-20141-Feb-2016Поэтапная имплементация дистанционных технологий обучения на этапе предвузовской подготовкиMatveeva, Natalia; Saveliev, Andrei; Матвеева, Наталия; Савельев, Андрей
Article13-May-20141-Feb-2016Ресурси мережі Інтернет для вивчення дисциплін англійською мовою студентами-іноземцями ТНТУ напряму підготовки "Комп'ютерні науки"Боднарчук, Ігор Орестович; Баран, Ігор Олегович; Bodnarchuk, Ihor; Baran, Ihor
Article13-May-20141-Feb-2016Використання міжнародних програм у навчанні іноземних студентівМарценко, Сергій Володимирович; Martsenko, Serhiy
Article13-May-20141-Feb-2016Опис рівнів загальнонаукової готовності іноземних студентів до навчання в авіаційному університетіДовгодько, Тетяна; Dovgodko, Tetiana
Article13-May-20141-Feb-2016Проблемні аспекти забезпечення якості освіти студентів-іноземцівМельник, Лілія Миколаївна; Melnyk, Liliya
Article13-May-20141-Feb-2016Актуальні проблеми забезпечення якості при експорті освітніх послуг в сучасному освітньому просторіПлинокос, Дмитро; Plynokos, Dmytro
Article13-May-20141-Feb-2016К проблеме формирования учебно -профессиональной компетенции у иностранных студентов начального этапа обученияGuskova, Olena; Marichereda, Liudmyla; Гуськова, Е. Д.; Маричереда, Л. С.
Article13-May-20141-Feb-2016Освітньо-пізнавальні колізії навчання студентів-іноземцівДовгань, Анатолій; Dovgan, Anatoliy
Article13-May-20141-Feb-2016Правила перебування іноземних студентів в Україні. Шляхи покращення взаємодії між ВНЗ та органами ДМСВербич, Т. І.; Кондрашов, О. В.; Христюк, Л. К.; Verbych, Tomash; Kondrashov, Oleh; Khrystiuk, Larysa
Article13-May-20141-Feb-2016Ринок праці в міжнародній освіті УкраїниТимохіна, М. В.; Tymokhina, M. V.
Article13-May-20141-Feb-2016Деякі аспекти організації набору іноземних громадян на навчання у вишах УкраїниКовалюк, Богдан Павлович; Лазарюк, Валерій Володимирович; Kovalyuk, Bogdan; Lazaryuk, Valeriy
Article13-May-20141-Feb-2016Шляхи удосконалення організації навчання іноземних студентів, їх перебування в Україні та особливості визнання документів про освітуЄремеєва, Марина; Кравченко, Ірина; Ситник, Наталя; Ieremeieva, Maryna; Kravchenko, Iryna; Sytnyk, Natalya
Article13-May-20141-Feb-2016Проблеми нормативно-правового забезпечення розвитку міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти в УкраїніІсаєнко, В. Н.; Дейнега, І. І.; Тимохін, В. В.; Isayenko, V. N.; Deynega, I. I.; Tymokhin, V. V.
Article13-May-20141-Feb-2016Редакційні сторінки-
Presentation16-May-20142-Jun-2014Поэтапная имплементация дистанционных технологий обучения на этапе предвузовской подготовки (методические аспекты)Матвєєва, Наталія Михайлівна; Савєльєв, Андрій Олександрович
PresentationMay-201420-May-2014Впровадження методичних здобутків масових відкритих онлайн курсів у навчальну програму українського університетуСкоренький, Юрій Любомирович; Skorenkyy, Yuriy
Other16-May-201412-May-2014Матеріали міжнародної науково - методичної конференції "Актуальні питання організації навчання іноземних студентів у європейському освітньому просторі" - 2014Ясній, Петро Володимирович; Божков, Андрій Дмитрович; Гагаріна, Ірина Вікторівна; Вітенько, Тетяна Миколаївна; Дячук, Степан Федорович; Ковалюк, Богдан Павлович; Крамар, Ірина Юріївна; Скоренький, Юрій Любомирович
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 91 of 91