Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8421

Назва: Аудіювання як активний вид мовленнєвої діяльності викладання української мови як іноземної (досвід викладачів Вінницького національного технічного університету)
Інші назви: Listening as active type of linguistic activity in teaching ukrainian as a foreign language (teachers’ experience at Vinnytsia National Technical University)
Автори: Прадівлянний, Микола
Присяжна, Олеся
Pradivlyannyy, Mykola
Prysyazhna, Olesya
Приналежність: Віннницький національний технічний університет, Україна
Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine
Бібліографічний опис: Прадівлянний М. Аудіювання як активний вид мовленнєвої діяльності викладання української мови як іноземної (досвід викладачів Вінницького національного технічного університету) / Микола Прадівлянний, Олеся Присяжна // Матеріали міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів у європейському освітньому просторі“, 13-16 травня 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 94-100. — (Організація навчального процесу для студентів-іноземців).
Bibliographic description: Pradivlyannyy M., Prysyazhna O. (2014) Audiiuvannia yak aktyvnyi vyd movlennievoi diialnosti vykladannia ukrainskoi movy yak inozemnoi (dosvid vykladachiv Vinnytskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu) [Listening as active type of linguistic activity in teaching ukrainian as a foreign language (teachers’ experience at Vinnytsia National Technical University)]. Proceedings of the International scientific conference "Actual Problems in International Students Teaching and Learning within European Higher Education Area" (Tern., 13-16 May 2014), pp. 94-100 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів у європейському освітньому просторі“
Proceedings of the International scientific conference "Actual Problems in International Students Teaching and Learning within European Higher Education Area"
Конференція/захід: Міжнародна науково-методична конференція „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів у європейському освітньому просторі“
Журнал/збірник: Матеріали міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів у європейському освітньому просторі“
Дата публікації: 13-тра-2014
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 13-16 травня 2014 року
13-16 May 2014
УДК: 318.14
Діапазон сторінок: 94-100
Початкова сторінка: 94
Кінцева сторінка: 100
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8421
ISBN: 978-966-305-060-7
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2014
Перелік літератури: 1. Nunan D. Second Language Teaching and Learning. – Boston, 1999.
2. Бим И.Л. О преподавании иностранных языков на современном этапе / И.Л. Бим, Н.П. Каменецкая // Иностранные языки в школе. – 1995. – № 3. – С. 6–11.
3. Brown G. and G. Yule. Teaching and Spoken Language. – Cambridge, 1983.
4. Зимняя И.А. Педагогическая психология : учебник для вузов ; изд. второе, доп., испр. и перераб. / И.А.Зимняя. – М. : Логос, 2001. – 384 с.
5. Елухина М. У. Основні труднощі аудирования і шляхи їх подолання // Загальна методика навчання іноземних мов: Хрестоматія. М.: Російську мову, 1991.
6. Саутова Т.А. Обучение аудированию как одному из видов рецептивной деятельности / Т.А. Саутова // Вектор науки ТГУ. – 2012. – № 2(9). – С. 271–273.
References: 1. Nunan D. Second Language Teaching and Learning, Boston, 1999.
2. Bim I.L. O prepodavanii inostrannykh iazykov na sovremennom etape, I.L. Bim, N.P. Kamenetskaia, Inostrannye iazyki v shkole, 1995, No 3, P. 6–11.
3. Brown G. and G. Yule. Teaching and Spoken Language, Cambridge, 1983.
4. Zimniaia I.A. Pedahohicheskaia psikholohiia : uchebnik dlia vuzov ; izd. vtoroe, dop., ispr. i pererab., I.A.Zimniaia, M. : Lohos, 2001, 384 p.
5. Elukhyna M. U. Osnovni trudnoshchi audyrovanyia i shliakhy yikh podolannia, Zahalna metodyka navchannia inozemnykh mov: Khrestomatiia. M., Rosiisku movu, 1991.
6. Sautova T.A. Obuchenie audirovaniiu kak odnomu iz vidov retseptivnoi deiatelnosti, T.A. Sautova, Vektor nauki THU, 2012, No 2(9), P. 271–273.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Конференція „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в європейському освітньому просторі“ (2014)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.