Магістр : [4816] Community home page

Ступінь магістра

ТНТУ

Browse

Discover

by languages

Collections in this community

Logo

051 — економіка [67]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „051 — економіка“

Logo

053 — психологія [55]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „053 — психологія“

Logo

071 — облік і оподаткування [94]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „071 — облік і оподаткування“

Logo

072 — фінанси, банківська справа та страхування [69]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „072 — фінанси, банківська справа та страхування“

Logo

073 — менеджмент [133]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „073 — менеджмент“

Logo

074 — публічне управління та адміністрування [24]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „074 — публічне управління та адміністрування“

Logo

075 — маркетинг [72]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „075 — маркетинг“

Logo

076 — підприємництво, торгівля та біржова діяльність [29]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „076 — підприємництво, торгівля та біржова діяльність“

Logo

121 — інженерія програмного забезпечення [160]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „121 — інженерія програмного забезпечення“

Logo

122 — комп’ютерні науки [196]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „122 — комп’ютерні науки“

Logo

123 — комп’ютерна інженерія [215]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „123 — комп’ютерна інженерія“

Logo

124 — системний аналіз [69]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „124 — системний аналіз“

Logo

125 — кібербезпека [69]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „125 — кібербезпека“

Logo

126 — інформаційні системи та технології [43]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „126 — інформаційні системи та технології“

Logo

131 — прикладна механіка [185]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „131 — прикладна механіка“

Logo

133 — галузеве машинобудування [260]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“

Logo

141 — електроенергетика, електротехніка та електромеханіка [378]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „141 — електроенергетика, електротехніка та електромеханіка“

Logo

151 — автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології [219]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „151 — автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології“

Logo

152 — метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка [55]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „152 — метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка“

Logo

153 — мікро- та наносистемна техніка [16]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „153 — мікро- та наносистемна техніка“

Logo

163 — біомедична інженерія [116]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „163 — біомедична інженерія“

Logo

172 — телекомунікації та радіотехніка [117]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „172 — телекомунікації та радіотехніка“

Logo

181 — харчові технології [137]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „181 — харчові технології“

Logo

192 — будівництво та цивільна інженерія [286]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „192 — будівництво та цивільна інженерія“

Logo

241 — готельно-ресторанна справа [21]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „241 — готельно-ресторанна справа“

Logo

274 — автомобільний транспорт [200]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „274 — автомобільний транспортм

Logo

275 — транспортні технології (на автомобільному транспорті) [148]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „275 — транспортні технології (на автомобільному транспорті)“

Logo

281 — публічне управління та адміністрування [88]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „281 — публічне управління та адміністрування“

8.03010201 — психологія [14]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.03010201 — психологія“

8.03050201 — економічна кібернетика [16]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.03050201 — економічна кібернетика“

8.03050701 — маркетинг [58]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.03050701 — маркетинг“

8.03050801 — фінанси і кредит [52]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.03050801 — фінанси і кредит“

8.03050901 — облік і аудит [51]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.03050901 — облік і аудит“

8.03060101 — менеджмент організацій і адміністрування [109]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.03060101 — менеджмент організацій і адміністрування“

8.03060102 — менеджмент інноваційної діяльності [48]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.03060102 — менеджмент інноваційної діяльності“

8.05010101 — інформаційні управляючі системи та технології (за галузями) [81]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.05010101 — інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)“

8.05010201 — комп’ютерні системи та мережі [83]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.05010201 — комп’ютерні системи та мережі“

8.05010302 — інженерія програмного забезпечення [48]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.05010302 — інженерія програмного забезпечення“

8.05020201 — автоматизоване управління технологічними процесами [42]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.05020201 — автоматизоване управління технологічними процесами“

8.05020202 — комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва [58]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.05020202 — комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва“

8.05050201 — технології машинобудування [81]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.05050201 — технології машинобудування“

8.05050301 — металорізальні верстати та системи [52]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.05050301 — металорізальні верстати та системи“

8.05050312 — машини та обладнання сільськогосподарського виробництва [26]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.05050312 — машини та обладнання сільськогосподарського виробництва“

8.05050313 — обладнання переробних і харчових виробництв [25]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.05050313 — обладнання переробних і харчових виробництв“

8.05050401 — технології та устаткування зварювання [14]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.05050401 — технології та устаткування зварювання“

8.05070103 — електротехнічні системи електроспоживання (за видами) [42]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.05070103 — електротехнічні системи електроспоживання (за видами)“

8.05070105 — світлотехніка і джерела світла [30]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.05070105 — світлотехніка і джерела світла“

8.05070108 — енергетичний менеджмент [21]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.05070108 — енергетичний менеджмент“

8.05090103 — радіоелектронні пристрої, системи та комплекси [20]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.05090103 — радіоелектронні пристрої, системи та комплекси“

8.05090204 — біотехнічні та медичні апарати і системи [53]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.05090204 — біотехнічні та медичні апарати і системи“

8.05100302 — прилади і системи точної механіки [13]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.05100302 — прилади і системи точної механіки“

8.05100306 — інформаційні технології в приладобудуванні [10]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.05100306 — інформаційні технології в приладобудуванні“

8.05170107 — технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів [26]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.05170107 — технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів“

8.06010101 — промислове та цивільне будівництво [79]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.06010101 — промислове та цивільне будівництво“

8.07010601 — автомобілі і автомобільне господарство [37]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.07010601 — автомобілі і автомобільне господарство“

8.18010012 — управління інноваційною діяльністю [27]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.18010012 — управління інноваційною діяльністю“

8.18010015 — консолідована інформація [29]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.18010015 — консолідована інформація“

Кваліфікаційні роботи магістрів [50]

Магістерські дипломи, дисертації та автореферати.

Admin Tools