Вісник ТДТУ, 2007, том 12, № 3 : [31] Collection home page

Logo
Вісник ТДТУ

Зміст (том 12, № 3)


1.
1
3
МЕХАНІКА ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО
7
16
22
27
33
МАШИНОБУДУВАННЯ, АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПРОЦЕСИ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ
38
46
53
69
74
79
86
92
92
97
102
107
ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ
113
119
126
132
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. МАТЕМАТИКА. ФІЗИКА
138
148
156
165
176
183
ХІМІЯ. ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ
196
 
200

Content (Vol. 12, No 3)


1.
1
3
MECHANICS AND MATERIALS SCIENCE
7
16
22
27
33
MANUFACTURING ENGINEERING AND AUTOMATED PROCESSES
38
46
53
69
74
79
86
92
92
97
102
107
INSTRUMENT-MAKING AND INFORMATION-MEASURING SYSTEMS
113
119
126
132
MATHEMATICAL MODELING. MATHEMATICS. PHYSICS
138
148
156
165
176
183
CHEMISTRY. CHEMICAL, BIOLOGICAL AND FOOD TECHNOLOGYS
196
 
200

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 31 of 31
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Article4-Sep-200724-Oct-2019Особливості розподілу внутрішніх силових факторів з урахуванням геометрії конструкцій рам сільськогосподарських машинРибак, Т.; Паламарчук, Петро Васильович; Михайлишин, Михайло Стахович; Rybak, T.; Palamarchuk, P.; Muhalichin, M.
Article4-Sep-200724-Oct-2019Методика розрахунку нагрівальної системи індуктор-магнітопровід для наплавлення тонких елементів конструкційШаблій, Олег Миколайович; Пулька, Чеслав Вікторович; Письменний, Олександр Семенович; Shabliy, O.; Pulka, Ch.; Pysmennyi, O.
Article4-Sep-200724-Oct-2019Дослідження процесів тверднення реактопластів за їх динамічними характеристикамиМикитишин, А.; Стухляк, Петро Данилович; Митник, Микола Мирославович; Заболоцький, О.; Mikitishin, A.; Stuchlyak, P.; Mytnyk, M.; Zablotskyi, O.
Article4-Sep-200724-Oct-2019Дослідження теплофізичних властивостей епоксидних композитних матеріалів для покриттівШило, А.; Пащенко, Є.; Голотенко, Сергій Миколайович; Shylo, A.; Pashchenko, E.; Golotenko, S.
Article4-Sep-200724-Oct-2019Про згин пластинки на неоднорідній вінклерівській основіРоп’як, Любомир Ярославович; Шуляр, Ірина Орестівна; Шацький, Іван Петрович; Ropiak, L.; Shuliar, I.; Shatsky, I.
Article4-Sep-200724-Oct-2019Видавнича сторінка-
Article4-Sep-200724-Oct-2019Вплив температури на мікромеханізми статичного деформування та руйнування теплостійких сталейЯсній, Петро Володимирович; Гладьо, Володимир Богданович; Марущак, Павло Орестович; Баран, Д.; Yasniy, P.; Hlado, V.; Maruschak, P.; Baran, D.
Article4-Sep-200724-Oct-2019Вплив імпульсного електричного струму на релаксацію залишкових зварювальних напруженьСтепанов, Г.; Бабуцький, А.; Мамєєв, Іван Анатолійович; Stepanov, G.; Babutsky, A.; Mameyev, I.
Article4-Sep-200724-Oct-2019Використання градієнту СаCl2 для виділення αS2-CN фракцій казеїнуЮкало, Володимир Глібович; Сторож, Людмила Анатоліївна; Сельський, Володимир Романович; Кушнірук, Наталія Василівна; Yukalo, V.; Storozh, L.; Sel’skyy, V.; Kushniruk, N.
Article4-Sep-200724-Oct-2019Циклічне функціональне відношення як основа математичного формалізму теорії моделювання та аналізу циклічних сигналівЛупенко, Сергій Анатолійович; Lupenko, S.
Article4-Sep-200724-Oct-2019Двосторонні методи розв’язування нелінійних диференціальних рівняньЛучко, Йосип Йосипович; Пелех, Р.; Luchko, J.; Pelekh, R.
Article4-Sep-200724-Oct-2019Інтервальна модель динаміки концентрацій шкідливих викидівМаксимова, І.; Maksymova, I.
Article4-Sep-200724-Oct-2019Математична модель остигання диска після наплавлення нагрівальною системою індуктор, тепловий та електромагнітний екраниШаблій, Олег Миколайович; Пулька, Чеслав Вікторович; Михайлишин, Михайло Стахович; Shabliy, O.; Pulka, Ch.; Mykhailyshyn, M.
Article4-Sep-200724-Oct-2019Моделювання фонових рівнів шкідливих викидів в атмосферу методами аналізу інтервальних данихДивак, Микола Петрович; Манжула, В.; Dyvak, M.; Manzhula, V.
Article4-Sep-200724-Oct-2019Оптимізація енергетичної ефективності опромінювальних установок за параметрами приймачаКостик, Любов Миколаївна; Kostyk, L.
Article4-Sep-200724-Oct-2019Математична модель алгоритму автоматичної компенсації мультиплікативних похибокЄвтух, Петро Сильвестрович; Пелешок, Т.; Рафалюк, О.; Evtukh, P.; Peleshok, T.; Rafalyuk, O.
Article4-Sep-200724-Oct-2019Розв’язання інтегральних рівнянь в аеродинамічних дослідженнях з допомогою тепліцевих матрицьКовальчук, О.; Kovalchuk, O.
Article4-Sep-200724-Oct-2019Метод навігації мобільного робота в неструктурованому середовищіАдамів, О.; Adamiv, O.
Article4-Sep-200724-Oct-2019Особливості розвитку втомних тріщин в елементах статично невизначуваних рамних систем мобільних машинПідгурський, Микола Іванович; Pidgursky, M.
Article4-Sep-200724-Oct-2019Технологічні основи процесу дорнування півкруглих шліцевих канавок деталей машинДзюра, Володимир Олексійович; Dzyura, V.
Article4-Sep-200724-Oct-2019Технологічні основи розточування сферичних поверхонь деталей машинЛевкович, М.; Levkovych, M.
Article4-Sep-200724-Oct-2019Зміст-
Article4-Sep-200724-Oct-2019Передавання даних у вимірювально-керуючих системах: методи, стандарти та класифікація засобівКарпінський, Микола Петрович; Мікульскі, М.; Карпінський, Володимир Миколайович; Karpinskyy, M.; Mikulski, M.; Karpinskyi, V.
Article4-Sep-200724-Oct-2019Математична модель технологічного процесу викопування коренеплодівБарановський, В.; Baranovsky, V.
Article4-Sep-200724-Oct-2019Використання морфологічних таблиць для створення кінематичних схем верстатного та транспортного парку інструментальної службиДудін, О.; Хомик, Надія Ігорівна; Дудін, С.; Dudin, O.; Homik, N.; Dudin, S.
Article4-Sep-200724-Oct-2019Розрахунок міцності гвинтової опори піднімально – транспортної лебідкиГевко, Іван Богданович; Комар, Роман Васильович; Колесник, О.; Gevco, Iv.; Komar, R.; Kolesnyk, O.
Article4-Sep-200724-Oct-2019До питання про рівночастотні віброізоляториСидоренко, І.; Sidorenko, І.
Article4-Sep-200724-Oct-2019Математична модель пропускної здатності доочисникаПостол, Олександр Миколайович; Паньків, Марія Романівна; Postol, O.; Pankiv, M.
Article4-Sep-200724-Oct-2019Визначення ефективності вловлювання шкідниківОнопа, В.; Петренко, М.; Кислун, О.; Богатирьов, Д.; Onopa, V.; Petrenko, M.; Kyslun, O; Bogatyrev, D.
Article4-Sep-200724-Oct-2019Результати експериментальних досліджень впливу основних параметрів на процес сушіння зернових культур в зерношушарці каскадного типуПетренко, М.; Скриннік, І.; Богатирьов, Д.; Скриннік, М.; Petrenko, M.; Skrunnik, I.; Bogatyrev, D.; Skrunnik, M.
Article4-Sep-200724-Oct-2019(Undefined)-
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 31 of 31