XVIII наукова конференція ТНТУ ім. І. Пулюя, (2014) : [207] Collection home page

Logo

29 - 30 жовтня 2014 року відбулася XVІІІ наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Напрямки роботи конференції:

 • Математичне моделювання і механіка
 • Машинобудування
 • Інформаційні технології
 • Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва
 • Приладобудування
 • Імовірнісні моделі біофізичних сигналів і полів та обчислювальні методи і засоби ідентифікації
 • Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій, будівництво
 • Електротехніка і світлотехніка, електроніка
 • Математика
 • Фізика
 • Хімія, хімічна, біологічна та харчова технології
 • Обладнання харчових виробництв
 • Менеджмент у виробництві та соціальній сфері
 • Економіка та підприємництво
 • Гуманітарні науки

Збірник матеріалів конференції.

Матеріали ⅩⅧ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя

Зміст


1
СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА МЕХАНІКА
4
5
7
8
10
11
12
СЕКЦІЯ: МАШИНОБУДУВАННЯ
14
16
17
18
19
20
22
24
25
26
27
29
30
31
32
33
34
37
38
39
40
41
42
43
44
46
48
50
51
52
54
СЕКЦІЯ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
67
69
71
73
СЕКЦІЯ: МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
74
76
78
80
81
84
86
87
89
91
93
СЕКЦІЯ: ІМОВІРНІСНІ МОДЕЛІ БІОФІЗИЧНИХ СИГНАЛІВ І ПОЛІВ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕТОДИ І ЗАСОБИ ЇХ ІДЕНТИФІКАЦІЇ, ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
95
97
99
100
102
104
105
107
109
СЕКЦІЯ: МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ, БУДІВНИЦТВО
111
112
113
114
115
116
118
119
123
124
СЕКЦІЯ: ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА СВІТЛОТЕХНІКА, ЕЛЕКТРОНІКА
126
128
130
131
133
134
136
138
140
142
143
144
146
148
150
152
154
СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА
156
157
159
160
161
162
СЕКЦІЯ: ФІЗИКА
163
164
165
167
168
169
СЕКЦІЯ: ХІМІЯ.ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ
171
172
173
СЕКЦІЯ: ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
174
175
176
178
180
181
182
183
184
186
187
188
189
190
191
192
СЕКЦІЯ: МЕНЕДЖМЕНТ У ВИРОБНИЦТВІ ТА СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ
193
195
197
198
200
202
204
206
208
209
211
213
215
217
219
220
222
223
225
227
229
230
СЕКЦІЯ: ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО
232
233
235
237
239
240
241
243
245
247
248
250
251
253
255
256
258
260
261
262
264
265
266
268
270
СЕКЦІЯ: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
272
273
275
276
277
278
280
281
282
283
284
285
286
287
289
291
293
295
296
298
299
300
301
302
303
304

Content


1
SEKTSIIA: MATEMATYCHNE MODELIUVANNIA TA MEKHANIKA
4
5
7
8
10
11
12
SEKTSIIA: MASHYNOBUDUVANNIA
14
16
17
18
19
20
22
24
25
26
27
29
30
31
32
33
34
37
38
39
40
41
42
43
44
46
48
50
51
52
54
SEKTSIIA: INFORMATSIINI TEKHNOLOHII
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
67
69
71
73
SEKTSIIA: MASHYNY TA OBLADNANNIA SILSKOHOSPODARSKOHO VYROBNYTSTVA
74
76
78
80
81
84
86
87
89
91
93
SEKTSIIA: IMOVIRNISNI MODELI BIOFIZYCHNYKH SYHNALIV I POLIV TA OBCHYSLIUVALNI METODY I ZASOBY YIKH IDENTYFIKATSII, PRYLADOBUDUVANNIA
95
97
99
100
102
104
105
107
109
SEKTSIIA: MATERIALOZNAVSTVO, MITSNIST MATERIALIV I KONSTRUKTSII, BUDIVNYTSTVO
111
112
113
114
115
116
118
119
123
124
SEKTSIIA: ELEKTROTEKHNIKA TA SVITLOTEKHNIKA, ELEKTRONIKA
126
128
130
131
133
134
136
138
140
142
143
144
146
148
150
152
154
SEKTSIIA: MATEMATYKA
156
157
159
160
161
162
SEKTSIIA: FIZYKA
163
164
165
167
168
169
SEKTSIIA: KHIMIIA.KHIMICHNA, BIOLOHICHNA TA KHARCHOVA TEKHNOLOHII
171
172
173
SEKTSIIA: OBLADNANNIA KHARCHOVYKH VYROBNYTSTV
174
175
176
178
180
181
182
183
184
186
187
188
189
190
191
192
SEKTSIIA: MENEDZHMENT U VYROBNYTSTVI TA SOTSIALNII SFERI
193
195
197
198
200
202
204
206
208
209
211
213
215
217
219
220
222
223
225
227
229
230
SEKTSIIA: EKONOMIKA TA PIDPRYIEMNYTSTVO
232
233
235
237
239
240
241
243
245
247
248
250
251
253
255
256
258
260
261
262
264
265
266
268
270
SEKTSIIA: HUMANITARNI NAUKY
272
273
275
276
277
278
280
281
282
283
284
285
286
287
289
291
293
295
296
298
299
300
301
302
303
205. Zmist
304

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 207
TypeIssue DateTitleAuthor(s)
Article29-Oct-2014Зміст-
Article29-Oct-2014Формування здорового способу життя у студентів та його складовіФедчишин, Ольга Ярославівна; Кульчицький, З.; Fedchishin, O.; Kulthickiy, Z.
Article29-Oct-2014«Народовѣщанїє» – почаївська пам’ятка української літературної мови ⅩⅧ ст.Федак, С.; Fedak, S.
Article29-Oct-2014Про досвід прояву агресивної поведінки особи юнацького вікуТуревич, О.; Turevych, O.
Article29-Oct-2014Вплив рухової активності на фізичний розвиток студентівТретьяк, В.; Tretjak, V.
Article29-Oct-2014Фізична культура і здоровий спосіб життя студентів ТНТУТеплий, Андрій Михайлович; Галіздра, А.; Teplyy, A.; Galizdra, A.
Article29-Oct-2014Іван Тиктор – великий видавецьСтухляк, М.; Stukhlyak, M.
Article29-Oct-2014Соціальні конфлікти в УкраїніСівчук, П.; Sivchuk, P.
Article29-Oct-2014Обґрунтування необхідності покращення рівня психофізичної підготовленості студентівСалук, І.; Луців, В.; Saluk, I.; Lutsiv, V.
Article29-Oct-2014Консолідаційні тенденції в середовищі західноукраїнських політичних партій у виборчій кампанії 1930 рокуПотіха, Оксана Богданівна; Potikha, O.
Article29-Oct-2014Особистісні трансформації як наслідок переживання життєвих кризПеріг, І.; Perig, I.
Article29-Oct-2014Західноєвропейська політична думка доби просвітництваНіконенко, В.; Nikonenko, V.
Article29-Oct-2014Комунікативні засади професійного спілкуванняНазаревич, Л.; Nazarevych, Lesya
Article29-Oct-2014Фізична підготовка студентів спеціальних медичних групНадозірний, Я.; Теплий, Андрій Михайлович; Nadozirnyy, Y.; Teplyy, A.
Article29-Oct-2014Плавання як засіб підвищення стійкості організму людини до несприятливих впливів погодиЛуців, В.; Казмірчук, І.; Lutsiv, V.; Kazmirchuk, I.
Article29-Oct-2014Особливості перекладу шведських атрибутивних словосполученьЛуців, О.; Lutsiv, O.
Article29-Oct-2014Адаптація плавців до фізичних навантаженьКурко, Ярослав Віталійович; Босюк, Олена Мирославівна; Kurko, Y.; Bosyuk, O.
Article29-Oct-2014Взаємозв'язок фізичного і естетичного виховання студентівКульчицький, З.; Курко, Ярослав Віталійович; Kulthickiy, Z.; Kurko, Y.
Article29-Oct-2014Урядове регулювання діяльності акціонерних іпотечних банків в умовах кризи 1890-х ррКриськов, А.; Грузін, В.; Kryskov, A.; Hruzin, V.
Article29-Oct-2014Профілактика травматизму у силових видах спортуКазмірчук, І.; Салук, І.; Kazmirchuk, I.; Saluk, I.
Article29-Oct-2014Особливості організації навчання іноземних студентів у НімеччиніДутка, М.; Dutka, M.
Article29-Oct-2014Українознавчі вектори досліджень Івана ФранкаДжафарова, С.
Article29-Oct-2014Індивідуальні стилі здорового способу життя студентівГаліздра, А.; Вальчак, Н.; Galizdra, A.; Valchak, N.
Article29-Oct-2014Оздоровчий і профілактичний ефект фізичної культуриВальчак, Н.; Третьяк, В.; Valchak, N.; Tretjak, V.
Article29-Oct-2014Встановлення професійної самосвідомості особистості студентаБуняк, Н.; Bunjak, N.
Article29-Oct-2014Обстеження порушень постави студентів, віднесених до спеціальної медичної групиБосюк, Олена Мирославівна; Федчишин, Ольга Ярославівна; Bosyuk, O.; Fedchishin, O.
Article29-Oct-2014Оцінка конкурентоспроможності нової продукції підприємстваХрупович, С. Є.; Ониськів, В.; Hrupovych, S.; Onyskiv, V.
Article29-Oct-2014Про важливість техніко-економічного обґрунтування діяльності підприємствХимич, Ірина Григорівна; Khymych, I.
Article29-Oct-2014Аналіз проблем фінансового забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств в умовах кризиФедишин, Ірина Богданівна; Fedyshyn, I. B.
Article29-Oct-2014Якісні аспекти конкурентоспроможностіТимошик, Наталія Степанівна; Tymoshyk, N.
Article29-Oct-2014Форум інноваційних стартап ідей в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана ПулюяСтрутинська, Ірина Володимирівна; Strutynska, I.
Article29-Oct-2014Критерії визначення підприємств малого бізнесу в УкраїніСороківська, Олена Анатоліївна; Sorokivska, O.
Article29-Oct-2014Удосконалення управління соціогуманітарною компонентою господарської діяльності машинобудвного підприємстваСлободян, Н.; Slobodian, N.
Article29-Oct-2014Україна та міжнародні інвестиційні процеси: сучасний аспектСівчук, І.; Sivchuk, I.
Article29-Oct-2014Основні фінансові показники стану машинобудівної промисловості України за 2008-2013 рокиСинькевич, Н.; Synkevych, N.
Article29-Oct-2014E-mail –маркетинг – новий інструмент маркетингової політики компаніїСеменюк, С. Б.; Semenjuk, S.
Article29-Oct-2014Аналіз фінансово-аналітичних програм для оцінювання бізнес-проектівРуда, О.; Ryda, O.
Article29-Oct-2014Антикризове управління розвитком підприємств у муніципальній економічній системіПанухник, Яна Геннадіївна; Panukhnyk, I.
Article29-Oct-2014Освіта, бізнес, влада: кластерний підхід до комплексного вирішення питань підготовки майбутніх фахівців європейського рівняПанухник, О.; Panukhnyk, O.
Article29-Oct-2014Аналіз сучасних концепцій поняття «мода»Міщук, О.; Mishchuk, O.
Article29-Oct-2014Управлінський облік формування та використання запасів на підприємствіМарущак, Л.; Marushchak, L.
Article29-Oct-2014Особливості міжнародної економічної взаємодії на макрорівніМаркович, Ірина Богданівна; Markovych, I.
Article29-Oct-2014Сутність економічної освітиЛужняк, Х.; Ціх, Г.; Luzhniak, K.; Tsikh, H.
Article29-Oct-2014Стратегія розвитку аграрного сектору економіки УкраїниЛевицький, В.; Сидяга, Б.; Levytskyi, V.; Sydyaga, B.
Article29-Oct-2014Становлення економічної науки в УкраїніКудлак, Віталій Ярославович; Kudlak, V.
Article29-Oct-2014Інформаційне забезпечення як чинник ефективного управління витратамиКогут, У.; Борисова, Т.; Kohut, U.; Borysova, T.
Article29-Oct-2014Маркетинг передвиборчих кампанійЗяйлик, М.; Zyaylik, M.
Article29-Oct-2014Сутність маркетингових ризиків та завдання їхнього аналізуДячун, О.; Dyachun, O.
Article29-Oct-2014Динаміка обсягу реалізованої продукції машинобудівних підприємств України за останні шість роківВасилишин, Т.; Vasylyshyn, T.
Article29-Oct-2014Проблемні аспекти інноваційної розвитку в УкраїніАртеменко, Людмила Борисівна; Artemenko, L.
Article29-Oct-2014Шляхи покращення медичного обслуговування працівників в умовах промислових підприємствАндрушків, Б.; Слободян, Н.; Andrushkiv, B.; Slobodian, N.
Article29-Oct-2014Причини виникнення кризових ситуацій на підприємствахЮрик, Н.; Yuryk, N.
Article29-Oct-2014Економічне моделювання: нобелівська премія і практикаСтойко, І.; Stoyko, I.
Article29-Oct-2014Особливості підбору персоналу в умовах європейської адаптації сфери послуг та організація його страхуванняПогайдак, О. Б.; Pogaydak, O.
Article29-Oct-2014Кадровий ресурс як фактор зміцнення соціально-економічної безпеки вітчизняних машинобудівних підприємствНагорняк, І.; Nagornjak, I.
Article29-Oct-2014Проблемні питання правового захисту об’єктів права інтелектуальної власностіНагорняк, Г.; Скляров, Р.; Nagornjak, G.; Sklyarov, R.
Article29-Oct-2014Ефективне підприємство як квінтесенція сталого розвитку суспільстваМельник, Лілія Миколаївна; Melnyk, L.
Article29-Oct-2014Формування системи моніторингу економічної безпеки підприємствМалюта, Л.; Malyuta, L.
Article29-Oct-2014Інноваційні аспекти управління діловою активністю промислового підприємстваМалюта, Л.; Лань, А.; Malyuta, L.; Lan, A.
Article29-Oct-2014Управління змінами в умовах ризику та невизначеностіКужда, Т.; Kuzhda, T.
Article29-Oct-2014Управління змінами в умовах ризику та невизначеностіКужда, Т.; Kuzhda, T.
Article29-Oct-2014Вплив стратегічного планування на систему управління діяльністю підприємстваКотовська, І.; Kotovska, I.
Article29-Oct-2014Посилення конкурентної позиції підприємства через підвищення якості продукції, робіт та сфери послугКирич, Н.; Погайдак, О.; Kyrych, N.; Pohaydak, O.
Article29-Oct-2014Why does self-management important for leadersІваноньків, О.; Ivanonkiv, O.
Article29-Oct-2014Розвиток суб'єктів малого підприємництва у сфері агропромислового комплексуДідів, М.; Владимир, Ольга Михайлівна; Didiv, M.; Vladymyr, O.
Article29-Oct-2014Перспективи економічного розвитку підприємств хлібопекарської галузі УкраїниГарматюк, О.; Свединський, А.; Harmatyuk, O.; Svedinskij, A.
Article29-Oct-2014Визначення проблем та пріоритетних напрямів формування та розвитку видавничо-поліграфічної галузі УкраїниГарматюк, О.; Замойський, Н.; Harmatyuk, O.; Zamoyskij, N.
Article29-Oct-2014Основні тенденції розвитку вітчизняних підприємств плодоовочевої консервної промисловостіГарматюк, О.; Данилишин, О.; Harmatyuk, O.; Danylyshyn, O.
Article29-Oct-2014Основні підходи до управління якістюГалущак, М.; Галущак, О.; Halushchak, M.; Halushchak, O.
Article29-Oct-2014Концептуальні підходи до формування адаптивної системи ресурсовикористання промислового підприємстваВовк, Ю.; Vovk, Y.
Article29-Oct-2014Визначення цілей рекламної кампаніїВовк, І.; Vovk, I.
Article29-Oct-2014Бурякоцукрова галузь як перспективний сектор розвитку АПК в УкраїніАндрушків, Б.; Павлусик, Т.; Andrushkiv, B.; Pavlusyk, T.
Article29-Oct-2014Визначальні фактори розвитку ринку плодоовочеконсервної продукції УкраїниАндрушків, Б.; Джинджириста, Н.; Andrushkiv, B.; Dzhyndzhyrysta, N.
Article29-Oct-2014Шляхи ефективного використання та зниження енергозатрат при замішуванні тістаСтадник, І.; Коневич, М.; Stadnyk, I.; Konevych, M.
Article29-Oct-2014Використання вторинних енергетичних ресурсів в хлібопекарській промисловостіСтадник, І.; Чук, В.; Stadnyk, I.; Chuk, V.
Article29-Oct-2014Напрямок розвитку нагнітальних валківСтадник, І.; Деркач, А.; Stadnyk, I.; Derkach, A.
Article29-Oct-2014Аналіз напрямків розвитку технологій фасування газованих напоївСагайдак, О.; Sagaydak, O.
Article29-Oct-2014Аналіз процесу подрібнення зерна на вальцьових верстатахЛясота, Оксана Михайлівна; Лозовський, Ю.; Lyasota, O.; Lozovskiy, Y.
Article29-Oct-2014Екологічна складова конкурентоспроможності підприємств харчової промисловостіЛясота, Оксана Михайлівна; Зварич, Н.; Lyasota, O.
Article29-Oct-2014Роль і місце пиловловлювачів з жалюзійним відводом повітря в сучасних очисних системахКуц, Віктор Петрович; Паробок, Г.; Kuts, V.; Parobok, H.
Article29-Oct-2014Обгрунтування доцільності заміни батарейних циклонів БЦШ циклонами з жалюзійними елементами на Тернопільському КХПКуц, Віктор Петрович; Наворинський, Д.; Kuts, V.; Navorynsky, D.
Article29-Oct-2014Кінетика процесу фільтрування молочної сироватки при використанні самоочисного фільтрувального елементаКравець, О.; Шинкарик, М.; Kravets, O.; Shunkaruk, M.
Article29-Oct-2014Вимоги до пресування сирівКалим, Н.; Kalym, N.
Article29-Oct-2014Параметри, що впливають на ефективність сепарування молокаЗварич, Н.; Линва, С.; Zvarych, N.; Lynva, S.
Article29-Oct-2014Експериментальне обґрунтування параметрів активації екстрагентів методом кавітаціїЗарецька, Тетяна Вікторівна; Вітенько, Т.; Zaretska, T.; Vitenko, T.
Article29-Oct-2014Способи автоматизованого виробництва згущених молочних консервівДанилюк, О.; Данилюк, І.; Карпець, І.; Вербіцький, А.; Danilyuk, O.; Danilyuk, I.; Karpez, I.; Verbizkiy, A.
Article29-Oct-2014Вплив ультразвукової і гідродинамічної кавітації в системах тверде-тіло рідина в процесах екстрагуванняВітенько, Т.; Городиський, Назар Іванович; Vitenko, T.; Horodyskyi, N.
Article29-Oct-2014Переваги теплової обробки сиркових мас у роторно-вихрових емульсорахВорощук, В.; Шинкарик, М.; Voroshchuk, V.; Shynkaryk, M.
Article29-Oct-2014Особливості замішування тіста у тістомісильних машинах періодичної діїВойтюк, В.; Voytyuk, V.
Article29-Oct-2014Використання консервантів в харчовій промисловостіЮськів, Н.; Кухтин, М.; Uskiv, N.; Kuhtyn, M.
Article29-Oct-2014Визначення концентрації панкреатину для виділення казофосфопептидівЮкало, В.; Сторож, Л.; Штокало, М.; Шафранська, Т.; Кушнірук, Н.; Yukalo, V.; Storozh, L.; Shtokalo, M.; Shafrans’ka, T.; Kushniruk, N.
Article29-Oct-2014Властивості та жирнокислотний склад нетрадиційних олійОниськів, В.; Покотило, О.; Onyskiv, V.; Pokotylo, O.
Article29-Oct-2014До питання підвищення якості знань студентів з фізикиСкоренький, Юрій Любомирович; Крамар, Олександр Іванович; Skorenkyy, Yu.; Kramar, O.
Article29-Oct-2014Електретний ефект у політетрафторетиленових зразках при дії імпульсу механічного навантаженняНікіфоров, Ю.; Ковалюк, Богдан Павлович; Nikiforov, Yu.; Kovalyuk, B.
Article29-Oct-2014Формування фундаментальних фізичних понять у процесі вивчення електромагнітних хвиль у студентів технічних спеціальностей вузівКульчицький, В.; Kulchutsky, V.
Article29-Oct-2014Перехід метал-діелектрик у двократно орбітально виродженій моделі у випадку густини станів з асиметрією на краю зониКрамар, Олександр Іванович; Скоренький, Юрій Любомирович; Довгоп’ятий, Юрій Миронович; Kramar, O.; Skorenkyy, Yu.; Dovhopyaty, Yu.
Article29-Oct-2014«Дірковий формалізм» в моделі з внутрішньоцентровим притяганням електронівДідух, Леонід Дмитрович; Didukh, L.
Article29-Oct-2014Перехід діелектрик-метал в антиферомагнетиках хаббард-андерсонівського типу: квазікласичне наближенняДідух, Леонід Дмитрович; Didukh, L.
Article29-Oct-2014Розв’язок сепаратної системи модифікованих диференціальних рівнянь Лежандра і БесселяШелестовська, М. Я.; Shelestovska, M. Ya.
Article29-Oct-2014Теплообмін при заданій температурі середовищаФурсевич, Л.; Fursevych, L.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 207