XVIII наукова конференція ТНТУ ім. І. Пулюя, (2014) : [207] Домівка зібрання

29 - 30 жовтня 2014 року відбулася XVІІІ наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Напрямки роботи конференції:

 • Математичне моделювання і механіка
 • Машинобудування
 • Інформаційні технології
 • Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва
 • Приладобудування
 • Імовірнісні моделі біофізичних сигналів і полів та обчислювальні методи і засоби ідентифікації
 • Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій, будівництво
 • Електротехніка і світлотехніка, електроніка
 • Математика
 • Фізика
 • Хімія, хімічна, біологічна та харчова технології
 • Обладнання харчових виробництв
 • Менеджмент у виробництві та соціальній сфері
 • Економіка та підприємництво
 • Гуманітарні науки

Збірник матеріалів конференції.

Матеріали ⅩⅧ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя

Зміст


1
СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА МЕХАНІКА
4
5
7
8
10
11
12
СЕКЦІЯ: МАШИНОБУДУВАННЯ
14
16
17
18
19
20
22
24
25
26
27
29
30
31
32
33
34
37
38
39
40
41
42
43
44
46
48
50
51
52
54
СЕКЦІЯ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
67
69
71
73
СЕКЦІЯ: МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
74
76
78
80
81
84
86
87
89
91
93
СЕКЦІЯ: ІМОВІРНІСНІ МОДЕЛІ БІОФІЗИЧНИХ СИГНАЛІВ І ПОЛІВ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕТОДИ І ЗАСОБИ ЇХ ІДЕНТИФІКАЦІЇ, ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
95
97
99
100
102
104
105
107
109
СЕКЦІЯ: МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ, БУДІВНИЦТВО
111
112
113
114
115
116
118
119
123
124
СЕКЦІЯ: ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА СВІТЛОТЕХНІКА, ЕЛЕКТРОНІКА
126
128
130
131
133
134
136
138
140
142
143
144
146
148
150
152
154
СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА
156
157
159
160
161
162
СЕКЦІЯ: ФІЗИКА
163
164
165
167
168
169
СЕКЦІЯ: ХІМІЯ.ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ
171
172
173
СЕКЦІЯ: ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
174
175
176
178
180
181
182
183
184
186
187
188
189
190
191
192
СЕКЦІЯ: МЕНЕДЖМЕНТ У ВИРОБНИЦТВІ ТА СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ
193
195
197
198
200
202
204
206
208
209
211
213
215
217
219
220
222
223
225
227
229
230
СЕКЦІЯ: ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО
232
233
235
237
239
240
241
243
245
247
248
250
251
253
255
256
258
260
261
262
264
265
266
268
270
СЕКЦІЯ: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
272
273
275
276
277
278
280
281
282
283
284
285
286
287
289
291
293
295
296
298
299
300
301
302
303
304

Content


1
SEKTSIIA: MATEMATYCHNE MODELIUVANNIA TA MEKHANIKA
4
5
7
8
10
11
12
SEKTSIIA: MASHYNOBUDUVANNIA
14
16
17
18
19
20
22
24
25
26
27
29
30
31
32
33
34
37
38
39
40
41
42
43
44
46
48
50
51
52
54
SEKTSIIA: INFORMATSIINI TEKHNOLOHII
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
67
69
71
73
SEKTSIIA: MASHYNY TA OBLADNANNIA SILSKOHOSPODARSKOHO VYROBNYTSTVA
74
76
78
80
81
84
86
87
89
91
93
SEKTSIIA: IMOVIRNISNI MODELI BIOFIZYCHNYKH SYHNALIV I POLIV TA OBCHYSLIUVALNI METODY I ZASOBY YIKH IDENTYFIKATSII, PRYLADOBUDUVANNIA
95
97
99
100
102
104
105
107
109
SEKTSIIA: MATERIALOZNAVSTVO, MITSNIST MATERIALIV I KONSTRUKTSII, BUDIVNYTSTVO
111
112
113
114
115
116
118
119
123
124
SEKTSIIA: ELEKTROTEKHNIKA TA SVITLOTEKHNIKA, ELEKTRONIKA
126
128
130
131
133
134
136
138
140
142
143
144
146
148
150
152
154
SEKTSIIA: MATEMATYKA
156
157
159
160
161
162
SEKTSIIA: FIZYKA
163
164
165
167
168
169
SEKTSIIA: KHIMIIA.KHIMICHNA, BIOLOHICHNA TA KHARCHOVA TEKHNOLOHII
171
172
173
SEKTSIIA: OBLADNANNIA KHARCHOVYKH VYROBNYTSTV
174
175
176
178
180
181
182
183
184
186
187
188
189
190
191
192
SEKTSIIA: MENEDZHMENT U VYROBNYTSTVI TA SOTSIALNII SFERI
193
195
197
198
200
202
204
206
208
209
211
213
215
217
219
220
222
223
225
227
229
230
SEKTSIIA: EKONOMIKA TA PIDPRYIEMNYTSTVO
232
233
235
237
239
240
241
243
245
247
248
250
251
253
255
256
258
260
261
262
264
265
266
268
270
SEKTSIIA: HUMANITARNI NAUKY
272
273
275
276
277
278
280
281
282
283
284
285
286
287
289
291
293
295
296
298
299
300
301
302
303
205. Zmist
304

Огляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення електронною поштою про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (сортування: Дати збереження за спаданням): від 1 до 20 з 207
Попередній переглядДата публікаціїНазваАвтор(и)
ConfTNTU_2014_Zmist_304-324__COVER.png.jpg29-жов-2014Зміст-
ConfTNTU_2014_Fedchishin_O-Promoting_healthy_lifestyles_303__COVER.png.jpg29-жов-2014Формування здорового способу життя у студентів та його складовіФедчишин, Ольга Ярославівна; Кульчицький, З.; Fedchishin, O.; Kulthickiy, Z.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
ConfTNTU_2014_Fedak_S-Narodoveshchaniie_Pochaiv_memorial_302__COVER.png.jpg29-жов-2014«Народовѣщанїє» – почаївська пам’ятка української літературної мови ⅩⅧ ст.Федак, С.; Fedak, S.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
ConfTNTU_2014_Turevych_O-About_the_experience_of_adolescents_301__COVER.png.jpg29-жов-2014Про досвід прояву агресивної поведінки особи юнацького вікуТуревич, О.; Turevych, O.; Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя
ConfTNTU_2014_Tretjak_V-Influence_motor_aktivity_on_300__COVER.png.jpg29-жов-2014Вплив рухової активності на фізичний розвиток студентівТретьяк, В.; Tretjak, V.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
ConfTNTU_2014_Teplyy_A-Physical_culture_and_healthy_299__COVER.png.jpg29-жов-2014Фізична культура і здоровий спосіб життя студентів ТНТУТеплий, Андрій Михайлович; Галіздра, А.; Teplyy, A.; Galizdra, A.; Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
ConfTNTU_2014_Stukhlyak_M-Ivan_Tyktor-a_big_pablisher_298__COVER.png.jpg29-жов-2014Іван Тиктор – великий видавецьСтухляк, М.; Stukhlyak, M.; Тернопільський національний технічний університет імені І.Пулюя
ConfTNTU_2014_Sivchuk_P-Social_conflicts_in_Ukraine_296-297__COVER.png.jpg29-жов-2014Соціальні конфлікти в УкраїніСівчук, П.; Sivchuk, P.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
ConfTNTU_2014_Saluk_I-Rationale_for_improving_the_guality_295__COVER.png.jpg29-жов-2014Обґрунтування необхідності покращення рівня психофізичної підготовленості студентівСалук, І.; Луців, В.; Saluk, I.; Lutsiv, V.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
ConfTNTU_2014_Potikha_O-Konsolidatsiini_tendentsii_293-294__COVER.png.jpg29-жов-2014Консолідаційні тенденції в середовищі західноукраїнських політичних партій у виборчій кампанії 1930 рокуПотіха, Оксана Богданівна; Potikha, O.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
ConfTNTU_2014_Perig_I-Personal_transformation_consequential_291-292__COVER.png.jpg29-жов-2014Особистісні трансформації як наслідок переживання життєвих кризПеріг, І.; Perig, I.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
ConfTNTU_2014_Nikonenko_V-West_european_political_289-290__COVER.png.jpg29-жов-2014Західноєвропейська політична думка доби просвітництваНіконенко, В.; Nikonenko, V.; Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
ConfTNTU_2014_Nazarevych_L-Communikative_background_287-288__COVER.png.jpg29-жов-2014Комунікативні засади професійного спілкуванняНазаревич, Л.; Nazarevych, Lesya; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
ConfTNTU_2014_Nadozirnyy_Y-Physical_training_students_286__COVER.png.jpg29-жов-2014Фізична підготовка студентів спеціальних медичних групНадозірний, Я.; Теплий, Андрій Михайлович; Nadozirnyy, Y.; Teplyy, A.; Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
ConfTNTU_2014_Lutsiv_V-Swimming_as_a_means_of_increasing_285__COVER.png.jpg29-жов-2014Плавання як засіб підвищення стійкості організму людини до несприятливих впливів погодиЛуців, В.; Казмірчук, І.; Lutsiv, V.; Kazmirchuk, I.; Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
ConfTNTU_2014_Lutsiv_O-Peculiarities_of_translation_284__COVER.png.jpg29-жов-2014Особливості перекладу шведських атрибутивних словосполученьЛуців, О.; Lutsiv, O.; Львівський національний університет ім. І.Франка
ConfTNTU_2014_Kurko_Y-Adaptation_of_swimmers_to_the_283__COVER.png.jpg29-жов-2014Адаптація плавців до фізичних навантаженьКурко, Ярослав Віталійович; Босюк, Олена Мирославівна; Kurko, Y.; Bosyuk, O.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
ConfTNTU_2014_Kulthickiy_Z-Relationship_physical_and_282__COVER.png.jpg29-жов-2014Взаємозв'язок фізичного і естетичного виховання студентівКульчицький, З.; Курко, Ярослав Віталійович; Kulthickiy, Z.; Kurko, Y.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
ConfTNTU_2014_Kryskov_A-Government_regulation_of_equity_281__COVER.png.jpg29-жов-2014Урядове регулювання діяльності акціонерних іпотечних банків в умовах кризи 1890-х ррКриськов, А.; Грузін, В.; Kryskov, A.; Hruzin, V.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
ConfTNTU_2014_Kazmirchuk_I-Injury_prevention_in_power_280__COVER.png.jpg29-жов-2014Профілактика травматизму у силових видах спортуКазмірчук, І.; Салук, І.; Kazmirchuk, I.; Saluk, I.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Матеріали зібрання (сортування: Дати збереження за спаданням): від 1 до 20 з 207