ⅩⅡ Міжнародна науково-практична конференція „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“ (2024) : [62] Collection home page

Logo
Організатори:

 • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 • Тернопільська міська рада
 • Корпорація «Науковий парк «Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля»
 • «Страхова компанія «ТАС»
 • Вроцлавський економічний університет(Республіка Польща)
 • Університет «Опольська Політехніка» (Республіка Польща)
 • Університет прикладних наук в Нисі (Республіка Польща)
 • Індо-Європейська освітня фундація (Республіка Польща)
 • Університет Дунареа де Йос м. Галац (Румунія)

Дата проведення: 16 травня 2024 року.

Тематичні секції конференції:

 1. Розвиток соціально-економічних систем мікро-, мезо- і макрорівня: конфлікт традиційних моделей та економічних реалій 21 століття
 2. Особливості інтеграції держави, бізнесу, науки, освіти в умовах цифровізації суспільства
 3. Роль і потенціал вітчизняного підприємництва у розвитку економічно стійкої держави
 4. Сучасний розвиток фінансового ринку України: можливості, виклики, загрози
 5. Інновації у глобальній біржовій сфері та банківській діяльності
 6. Страховий ринок України — каталізатор чи стримувач прогресивних змін у вітчизняній економічній системі?
 7. Економічно ефективна торгівля: розуміння суті та сучасні підходи до її ведення
 8. Майбутнє конкурентоспроможності: розумне управління, розумні території, розумний бізнес
 9. Трансформація бізнес-процесів у контексті сталого розвитку

Офіційні мови конференції: українська, англійська.

Форма проведення конференції: заочна із публікацією тез у збірнику.

Для участі в роботі конференції необхідно до 10 травня 2024 року надіслати на адресу оргкомітету тези доповіді та сплатити організаційний внесок за реквізитами, які будуть надіслані після отримання тез.

Для завершення реєстрації необхідно заповнити форму (українською або англійською мовою):

Інформаційні повідомлення:

Контактна інформація

Адреса оргкомітету
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Кафедра економіки та фінансів ТНТУ ім. І.Пулюя
e-mail: konferenciya2020ef@gmail.com
Науковий секретар:
Ірина МАРКОВИЧ — доцент кафедри економіки та фінансів ТНТУ, к.е.н., доцент
тел.: +38 050 668 9327

Матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах»: зб. тез доповідей, 16 травня 2024 р. / за заг. ред. О.В. Панухник. Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2024. 125 с. Матеріали ⅩⅡ Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“: зб. тез доповідей

Зміст


1
2
3
РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ МІКРО-, МЕЗО- І МАКРОРІВНЯ: КОНФЛІКТ ТРАДИЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ТА ЕКОНОМІЧНИХ РЕАЛІЙ XXI СТОЛІТТЯ
7
9
11
12
14
17
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ДЕРЖАВИ, БІЗНЕСУ, НАУКИ, ОСВІТИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
19
21
23
РОЛЬ І ПОТЕНЦІАЛ ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНО СТІЙКОЇ ДЕРЖАВИ
25
27
30
32
34
35
37
38
40
42
43
45
48
50
52
54
СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ: МОЖЛИВОСТІ, ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ
56
59
61
63
ІННОВАЦІЇ У ГЛОБАЛЬНІЙ БІРЖОВІЙ СФЕРІ ТА БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
65
67
СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ – КАТАЛІЗАТОР ЧИ СТРИМУВАЧ ПРОГРЕСИВНИХ ЗМІН У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ?
70
72
74
МАЙБУТНЄ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: РОЗУМНЕ УПРАВЛІННЯ, РОЗУМНІ ТЕРИТОРІЇ, РОЗУМНИЙ БІЗНЕС
76
77
79
81
83
86
88
ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
91
93
95
97
99
101
103
104
106
109
112
114
116
118
120
 
122
125

Content


1
2
3
DEVELOPMENT OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS OF MICRO-, MESO- AND MACRO-LEVEL: THE CONFLICT BETWEEN TRADITIONAL MODELS AND ECONOMIC REALITIES OF THE XXI CENTURY
7
9
11
12
14
17
PECULIARITIES OF INTEGRATION OF THE STATE, BUSINESS, SCIENCE, AND EDUCATION IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF SOCIETY
19
21
23
THE ROLE AND POTENTIAL OF DOMESTIC ENTREPRENEURSHIP IN THE DEVELOPMENT OF AN ECONOMICALLY SUSTAINABLE STATE
25
27
30
32
34
35
37
38
40
42
43
45
48
50
52
54
MODERN DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL MARKET OF UKRAINE: OPPORTUNITIES, CHALLENGES, THREATS
56
59
61
63
INNOVATIONS IN THE GLOBAL STOCK EXCHANGE AND BANKING SECTOR
65
67
IS UKRAINE'S INSURANCE MARKET A CATALYST OR A DETERRENT TO PROGRESSIVE CHANGES IN THE NATIONAL ECONOMIC SYSTEM?
70
72
74
THE FUTURE OF COMPETITIVENESS: SMART GOVERNANCE, SMART TERRITORIES, SMART BUSINESS
76
77
79
81
83
86
88
TRANSFORMATION OF BUSINESS PROCESSES IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
91
93
95
97
99
101
103
104
106
109
112
114
116
118
120
 
122
125

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 62 of 62
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Допомога МВФ для України: особливості співпраці у воєнний періодСтельмащук, Юлія; Stelmashchuk, Yulia
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Видавнича сторінка-
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Нотатки-
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Організація роботи головного управління ДПС у Тернопільській області з адміністрування акцизного податкуПисьменний, Віталій Валерійович; Долик, Ірина; Pysmennyi, Vitalii; Dolyk, Iryna
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Адаптація системи соціального страхування до умов воєнного конфлікту в УкраїніСтельмащук, Юлія; Stelmashchuk, Yulia
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Відходи як вторинні ресурси у виробничому процесіЛандяк, Тарас; Мельник, Лілія Миколаївна; Landiak, Taras; Melnyk, Liliya
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Інновації як джерело конкурентної перевагиТивоняк, Володимир; Tyvoniak, Volodymyr
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Функціонування вітчизняного бізнесу в умовах війни: основні проблеми та заходи щодо їх подоланняМариненко, Наталія Юріївна; Ерстенюк, Тарас; Marynenko, Nataliia; Ersteniuk, Taras
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Роль мікро- та малого бізнесу в відновленні економіки України в умовах війниМаркович, Ірина Богданівна; Markovych, Iryna
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Логістика в умовах війниКиндич, Тетяна; Kyndych, Tetiana
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Цифровізація як інструмент оптимізації ведення підприємницької діяльності в машинобудуванніПастухевич, Ігор; Pastukhevych, Ihor
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Аналіз соціальних медіа як інструмент підвищення конкурентоспроможності бізнесу в епоху розумного управлінняУрбан, Дмитро; Urban, Dmutro
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Можливості застосування результатів світових екологічних реформ у модель збалансованого розвитку бізнес-середовища УкраїниЯнчинський, Володимир; Yanchynskyi, Volodymyr; Панухник, Олена Віталіївна; Panukhnyk, Olena
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Вплив викликів війни на сповільнення сталого розвитку УкраїниЧерній, Ігор; Cherniy, Igor
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Проєктний менеджмент у гуманітарній діяльності міжнародних благодійних фондів в Україні: виклики та стратегії в умовах кризи, спричиненої війноюФедотов, Дмитро; Fedotov, Dmytro
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Можливості використання CRM-систем у господарській діяльності підприємств УкраїниБоднар, Артур; Bodnar, Artur
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Вплив штучного інтелекту на фінансовий секторЧеркашин, Інна; Cherkashyn, Inna
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Актуальність поглядів Фрідріха Гайєка на цінності вільних ринків та загрози соціалізмуЛевицький, Віталій Орестович; Levytskyi, Vitalii
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Соціальна комерція: економічно ефективна торгівля в епоху цифрового зростанняСтецок, Олеся; Stetsok, Olesia
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Роль електронної торгівлі в підвищенні якості бізнесуСуходольська, Ірина; Sukhodolska, Iryna
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Інноваційні технології сільського господарстваБеззубка, Василь; Bezzubka, Vasyl
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Принципи ощадливого виробництва на прикладі компанії АмазонРешетуха, Станіслав; Reshetukha, Stanislav
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Підходи до ведення економічно ефективної торгівліСиноверський, Назар; Мариненко, Наталія Юріївна; Synoverskyi, Nazar; Marynenko, Nataliia
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Вплив автоматизованої системи управління на конкурентоспроможність брагоректифікаційного виробництваВівчар, Олег; Vivchar, Oleh
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Проблемні аспекти забезпечення прозорості у сфері публічних закупівель та підходи до їх нівелюванняКрупка, Андрій Ярославович; Krupka, Andrii
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Цифровізація як спосіб удосконалення інформаційно-комунікативного забезпечення логістичних та економічних процесівСуховерша, Володимир; Suhoversha, Volodymyr
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Підвищення ефективності транспортної логістики шляхом автоматизації транспортних засобівРакочий, Тарас; Rakochyi, Taras
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Смарт-будівництво як інструмент підвищення конкурентоспроможності будівельної галузі в УкраїніКаськів, Ярослав; Kaskiv, Yaroslav
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Майбутнє розумних територій: вплив штучного інтелекту на безпеку інформаційно-комунікаційних системГаврилов, Микола; Havrylov, Mykola
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Вплив автоматизації блоків розподілу управління на економічну ефективність та стабільність електроенергетичних системВівчар, Олег; Vivchar, Oleh
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Суперечливі погляди на трансформацію аграрної сфери в УкраїніОколіта, Світлана-Марія; Okolita, Svitlana-Mariya
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024The dynamics of Ukraine's financial market during war: analysis and perspectivesДзюбановська, Лілія; Dziubanovska, Liliya
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Використання штучного інтелекту в процесі оцінки ризиків та підтримки прийняття рішень у страхуванніГнатюк, Лідія; Hnatyuk, Lydia
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Страховий ринок України в умовах війниНаливайчук, Ірина; Nalyvaichuk, Iryna
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Міжнародна інтеграція фінансових ринківГолойда, Олександр; Holoida, Oleksandr
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Зміст-
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Напрями оптимізації кредитування аграрних підприємств для забезпечення їх економічної безпекиГапон, Вадим; Потюк, Василь; Hapon, Vadym; Potiuk, Vasyl
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Сучасний стан кредитування фізичних осіб в УкраїніПисьменний, Віталій Валерійович; Романюк, Марія; Pysmennyi, Vitalii; Romanyuk, Maria
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Важливість залучення вітчизняних бізнес-структур до вдосконалення системи антикризового управління в умовах глобальної динамічностіЯнчинський, Ростислав; Панухник, Олена Віталіївна; Yanchynskyi, Rostyslav; Panukhnyk, Olena
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Сучасний стан особистого страхування в УкраїніКрет, Віталій; Kret, Vitalii
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Перспективи розвитку технологій штучного інтелекту у сфері банківських послугДемборинська, Вікторія; Demborynska, Viktoriia
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Organizacja zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie w kontekście strategii realizacji planowania biznesowegoРадинський, Сергій Віталійович; Радинська, Софія; Radynskyi, Sergii; Radynska, Sofiya
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Проблеми функціонування агропромислового комплексу України під час війниКрамар, Ірина Юріївна; Баранов, Костянтин; Kramar, Iryna; Baranov, Kostiantyn
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Роль малого та середнього бізнесу у відновленні економіки України після завершення війниФещин, Тетяна; Feshchyn, Tania
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Етніко-традиційний бізнес: ринок вишиванокХимич, Ірина Григорівна; Костюк, Надія; Khymych, Iryna; Kostiuk, Nadiia
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Особливості розвитку жіночого підприємництва в умовах воєнного стануЗарічна, Надія Зіновіївна; Zarichna, Nadiia
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Оптимізація податкового навантаження для підприємств-донорів української арміїПровальна, Юлія; Provalna, Yuliia
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Основні форми і методи підтримки малих інноваційних підприємствКоваль, Сергій; Мельник, Лілія Миколаївна; Koval, Serhii; Melnyk, Liliya
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Біоінженерні рішення для підвищення ефективності протезування кінцівок (економічний аспект)Калинка, Василь; Kalynka, Vasyl
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Впровадження корпоративних інформаційних систем у ланцюги постачання підприємствКутко, Тарас; Яворський, Андрій; Kutko, Taras; Yavorskyi, Andrii
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Вплив війни на енергетичний сектор та безпеку країниХомик, Христина; Khomyk, Khrystyna
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Редакційна сторінка-
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Експортний потенціал ринку зерна України: виклики та перспективиАртеменко, Людмила Борисівна; Artemenko, Liudmyla
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Сутність та необхідність управління ризиками підприємстваБілий, Юрій; Bilyy, Yuriy
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Набуття soft skills здобувачами вищої освіти як ключовий фактор успішного виконання наукових дослідженьПанухник, Олена Віталіївна; Пришляк, Данило; Panukhnyk, Olena; Pryshlyak, Danylo
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Особливості функціонування сфер державного управління, що охоплені процесами децентралізації в УкраїніКурах, Олександр; Kurah, Oleksandr
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Економічні переваги використання безпілотних літальних апаратів для моніторингу та картографування земельних ресурсівДовбенко, Ярослав; Dovbenko, Yaroslav
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Сучасні підходи до комунікацій бренду з аудиторієюАмброзюк, Василина; Ambroziuk, Vasylyna
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Теоретико-методичні засади управління організаційно-економічним механізмом діяльності підприємстваГалущак, Ольга Ярополківна; Ваврик, Сергій; Halushchak, Olha; Vavryk, Sergii
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Особливості застосування технологій штучного інтелекту для підвищення ефективності роботи сучасних підприємствПанухник, Олена Віталіївна; Стельмащук, Юлія; Panukhnyk, Olena; Stelmashchuk, Yulia
Conference Abstract16-May-20247-Jun-2024Титульна сторінка-
Proceedings Book16-May-20242-Jun-2024Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“-
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 62 of 62