2024 : [583] Community home page

Browse

Collections in this community

Logo

І Міжнародна науково-технічна конференція "Прикладна механіка" присвячена 80-ти річчю з дня народження професора Ч.В. Пульки (2024) [114]

І Міжнародна науково-технічна конференція "Прикладна механіка" присвячена 80-ти річчю з дня народження професора Ч.В. Пульки(Тернопіль, 6-7 червня 2024 року)

Logo

Ⅳ Міжнародна наукова конференція „Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки“ (2024) [69]

Ⅳ Міжнародна наукова конференція „Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки“ (Тернопіль, 18-19 квітня 2024 р.)

Logo

Ⅳ Міжнародна науково-практична конференція „Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі“ (2024) [60]

Ⅳ Міжнародна науково-практична конференція „Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі“ (Тернопіль, 22-23 травня 2024 року)

Logo

ⅩⅡ Міжнародна науково-практична конференція „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“ (2024) [62]

ⅩⅡ Міжнародна науково-практична конференція „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“ (Тернопіль, 16 травня 2024 року)

Logo

Ⅶ Міжнародна науково-технічна конференція „Світлотехніка й електроенергетика: історія, проблеми, перспективи“ (2024) [59]

Ⅶ Міжнародна науково-технічна конференція „Світлотехніка й електроенергетика: історія, проблеми, перспективи“ (Тернопіль, 29-31 травня 2024 року)

Logo

Ⅶ Міжнародна студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (2024) [219]

Ⅶ Міжнародна студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (Тернопіль, 25-26 квітня 2024 року)