Ⅺ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2022) : [133] Collection home page

Logo
Організатори:

 • Міністерство освіти і науки України
 • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (Україна)
 • Національна академія наук України
 • Університет імені П’єра і Марії Кюрі (Франція)
 • Маріборский університет (Словенія)
 • Технічний університет у Кошице (Словаччина)
 • Вільнюський технічний університет ім. Гедимінаса (Литва)
 • Жешувський політехнічний університет ім. Лукасевича (Польща)
 • Міжнародний університет цивільної авіації (Марокко)
 • Наукове товариство ім. Шевченка
 • ГО «Асоціація випускників Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя»

Дата проведення: 7 – 8 грудня 2022 року.

Форма проведення конференції: дистанційна

Напрямки роботи конференції:

 • фізико-технічні основи розвитку нових технологій;
 • нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій;
 • сучасні технології в будівництві, машино- та приладобудуванні;
 • сучасні технології на транспорті;
 • комп’ютерно-інформаційні технології та системи зв’язку;
 • електротехніка та енергозбереження;
 • фундаментальні проблеми харчових, біо- та нанотехнологій;
 • економічні та соціальні аспекти нових технологій.

Офіційні мови конференції: українська, англійська, польська.

Реєстраційну форму, електронну версію тез та квитанцію про оплату оргвнеску необхідно надіслати на електронну адресу оргкомітету (confmolstud@gmail.com) до 1 грудня 2022 р.

Посилання на відоконференцію: tube5.tntu.edu.ua/b/pre-zha-mtg-kef

Розмір оргвнеску із опублікуванням тез конференції —100 грн для учасників з України і 15 € для учасників з-за кордону.

Для учасників з України:
 • Оплата онлайн банківською карткою:
  1. Перейдіть за посиланням Оплата онлайн
  2. Оберіть пункт «Плата за участь в науковій конференції».
  3. Внесіть дані у форму — ПІБ, телефон, назву конференції (виберіть із випадаючого списку CIIMT-2022).
  4. Внесіть дані картки та здійсніть оплату.
  або
 • Роздрукуйте реквізити для зарахування коштів в гривні (PDF, 91.5 KiB) та здійсніть оплату у будь якій банківські установі України.
Для учасників із закордону:

Контактна інформація

Адреса оргкомітету
46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Голова оргкомітету:
Павло МАРУЩАК
0974072696
Науковий секретар:
Василь ДОЗОРСЬКИЙ
0987470769
confmolstud@gmail.com

Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей ХІ міжнар. наук.-практ. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 7-8 грудня 2022) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін.]. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2022. – 202.

Ⅺ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“

Зміст


1
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
5
7
НОВІ МАТЕРІАЛИ, МІЦНІСТЬ І ДОВГОВІЧНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ
9
11
13
15
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ, МАШИНО- ТА ПРИЛАДОБУДУВАННІ
17
19
21
22
23
25
27
29
31
32
34
35
36
38
40
42
43
45
47
49
51
53
54
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ТРАНСПОРТІ
56
58
59
60
61
62
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
63
65
67
68
69
70
71
72
73
75
76
77
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
97
98
99
100
102
105
107
108
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ХАРЧОВИХ, БІО- ТА НАНОТЕХНОЛОГІЙ
110
111
112
113
115
ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
116
117
КОМП’ЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ
118
119
121
122
124
126
127
128
129
130
131
133
135
136
137
138
139
140
141
142
143
145
147
148
149
150
151
153
155
157
158
160
162
163
164
165
167
168
169
171
172
174
175
177
178
180
182
183
184
185
186
187
189
190
191
192
193
 
195
203

Content


1
PHYSICAL AND TECHNICAL BASES OF NEW TECHNOLOGIES DEVELOPMENT
5
7
NEW MATERIALS, STRENGTH AND DURABILITY OF STRUCTURAL ELEMENTS
9
11
13
15
MODERN TECHNOLOGIES IN CONSTRUCTION, ENGINEERING AND INSTRUMENTATION
17
19
21
22
23
25
27
29
31
32
34
35
36
38
40
42
43
45
47
49
51
53
54
MODERN TECHNOLOGIES IN TRANSPORTATION
56
58
59
60
61
62
ELECTRICAL ENGINEERING AND ENERGY SAVING
63
65
67
68
69
70
71
72
73
75
76
77
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
97
98
99
100
102
105
107
108
FUNDAMENTAL PROBLEMS OF FOOD, BIO- AND NANOTECHNOLOGY
110
111
112
113
115
ECONOMIC AND SOCIAL ASPECTS OF NEW TECHNOLOGIES
116
117
COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGIES AND COMMUNICATION SYSTEMS
118
119
121
122
124
126
127
128
129
130
131
133
135
136
137
138
139
140
141
142
143
145
147
148
149
150
151
153
155
157
158
160
162
163
164
165
167
168
169
171
172
174
175
177
178
180
182
183
184
185
186
187
189
190
191
192
193
 
195
203

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 133
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Методи обробки мовних сигналів для безпекових системМотелюк, М. П.; Боїло, С. Т.; Дедів, Ірина Юріївна; Дозорський, Василь Григорович; Motelyuk, M. P.; Boilo, S. T.; Dediv, I. Yu.; Dozorskyi, V. G.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Задача ущільнення нестаціонарних сигналів для підвищення ефективності телекомунікаційних системПискальний, С. Р.; Сарняк, Б. В.; Дедів, Ірина Юріївна; Pyskalnyi, S. R.; Sarniak, B. V.; Dediv, I. Yu.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Проектування хмарного рішення для аналізу потокових даних на основі AWS KINESISЗелінський, А.; Лісовський, В.; Zeliniskyi, A.; Lisovskyi, V.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Комп’ютерна система для визначення інтенсивності руху автомобільного транспортуПаламар, Андрій Михайлович; Гук, Ю. А.; Palamar, A. M.; Huk, Y. A.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Задача оцінювання поширення радіосигналів у відкритому просторіКолісник, Д. Р.; Мидлик, Д. В.; Дедів, Ірина Юріївна; Дедів, Леонід Євгенович; Kolisnyk, D. R.; Midlik, D. V.; Dediv, I. Yu.; Dediv, L. E.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Алгоритм подавлення завад в електрокардіосигналахЯворська, Євгенія Богданівна; Каплунова, А. С.; Yavorska, E.; Kaplunova, A.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Засоби біометричної ідентифікації особи у системах моніторингу стану здоров’яЯворська, Євгенія Богданівна; Карнов, А. О.; Yavorska, E.; Karnov, A.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Теоретичні дослідження впливу сил радіального тиску на переміщення пружної оболонки гідравлічного затискного патронаВолошин, Віталій Несторович; Лось, І. Г.; Штогрін, Є. М.; Voloshyn, V. N.; Los, I. G.; Shtohrin, Y. M.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Аналіз задач машинного аналізу зображення та сучасних методів їх вирішенняЛісовський, В.; Зелінський, А.; Сороківський, О.; Lisovskyi, V.; Zeliniskyi, A.; Sorokivskyi, O.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Використання технології osint для формування портрету користувачаКузьо, О. О.; Крилов, В. К.; Мацюк, Н. Л.; Kuzo, O. O.; Krylov, V. K.; Matsuk, N. L.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Дослідження ролі іот-технологій в промислових комп’ютерних мережахПетрик, О. М.; Суховерша, В. О.; Марценко, Сергій Володимирович; Petryk, O. M.; Sukhoversha, V. O.; Martsenko, S. V.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Дослідження мережевих архітектур для критичних інфраструктурПетрик, О. М.; Суховерша, В. О.; Марценко, Сергій Володимирович; Petryk, O. M.; Sukhoversha, V. O.; Martsenko, S. V.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023консолідація інформації користувачів за допомогою структур Big dataКарнаухов, А. К.; Кузьо, О. О.; Karnaukhov, A. K.; Kuzo, O. O.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Комп'ютерна система для дистанційного моніторингу стану здоров'я пацієнтівКупратий, І. Г.; Паламар, Андрій Михайлович; Kupratyi, I. H.; Palamar, A. M.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Вплив компонентів часових рядів на вибір методу прогнозуванняВоробець, І. В.; Vorobets, I. V.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Застосування методології CI/CD для автоматизації процесів тестування та розгортання програмного забезпеченняГотович, В. А.; Мачужак, А. В.; Hotovych, V. A.; Machuzhak, A. V.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Вейвлет обробка радіосигналів для задачі їх виявлення на фоні завадХвостівька, Л. В.; Казьмірів, В. В.; Ремез, А. В.; Khvostivska, L. V.; Kazmiriv, V. V.; Remez, A. V.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Розробка системи моніторингу мережевих пристроїв на базі мікроконтролера AtmegaНіколайчук, Р. О.; Nikolaichuk, R. O.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Комунікаційні технології в енергосистемахСтанько, Андрій Андрійович; Микитишин, Андрій Григорович; Голотенко, О. С.; Stanko, A. A.; Mykytyshyn, A. H.; Holotenko, O. S.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Інформаційна підтримка прийняття рішень управління виробничими системами харчових підприємствЗавацький, Н.; Романюк, Л.; Zavatskyi, N.; Romaniuk, L.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Програмне забезпечення на основі клієнт-серверної архітектури для обліку реалізації товарів в торгівліГотович, В. А.; Ралік, І. Р.; Hotovych, V. A.; Rali, I. R.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Вейвлет обробка магнітокардіосигналів в базисі ХаараГонгало, Н. Г.; Хвостівський, Микола Орестович; Honhalo, N. H.; Khvostivskyy, M. O.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Дослідження динамічних характеристик шпиндельного вузла вертикально-фрезерного верстата засобами solidworks simulationКрупа, Володимир Васильович; Шапаренко, І. Д.; Krupa, V. V.; Shaparenko, I. D.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Роль автоматизованих систем керування замовленнямиСтрутинська, Ірина Володимирівна; Мельник, В. О.; Strutynska, I. V.; Melnyk, V. O.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Методи аналізу часових рядів з використанням рекурентних нейронних мережХом’як, А.; Khomiak, A.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Взаємодія бізнес процесів з клієнтами за допомогою CRM-системГром’як, Р. С.; Серкіз, С. С.; Gromyak, R. S.; Serkiz, S. S.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023CRM-система як інструмент удосконалення взаємовідносин з клієнтамиГром’як, Р. С.; Серкіз, С. С.; Gromyak, R. S.; Serkiz, S. S.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Керування процесом дослідження властивостей полімеркомпозитних покриттів при згиніКовальчук, В. В.; Чихіра, Ігор Вікторович; Тотосько, Олег Васильович; Kovalchuk, V. V.; Chykhira, I. V.; Totosko, O. V.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Методика зменшення втрат на перемикання в синхронному понижувальному перетворювачіЖелихівський, В. В.; Zhelyhivskyi, V. V.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Енергоефективність генерування тепла та електроенергії на міні-ТЕСБілоус, П. В.; Коваль, Вадим Петрович; Bilous, P. V.; Koval, V. P.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Розширення спектру використання нетрадиційних видів борошна в технології борошняних виробівХижнюк, Я. Ю.; Лісовська, Т. О.; Вічко, О. І.; Hizhnyuk, Ya. Yu.; Lisovska, T. O.; Vichko, O. I.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Ефективні мікроорганізми в галузі бджільництваФедак, Л.; Fedak, L.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Методика зменшення втрат на перемикання в синхронному понижувальному перетворювачіВолоський, В. П.; Паламар, Андрій Михайлович; Лупенко, Сергій Анатолійович; Voloskyi, V. P.; Palamar, A. M.; Lupenko, S. A.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Оцінка якості пшеничного хліба з Aegopodium podagraria L.Леськів, М. Р.; Карпик, Г. В.; Leskiv, M.; Karpyk, H.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Особливості інтенсифікації процесів виробництва харчових продуктівСавчук, О. О.; Полевий, М. І.; Зварич, Наталія Миколаївна; Savchuk, O. O.; Polevyi, M. I.; Zvarych, N. M.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Аналіз моделей оцінки рентабельності підприємстваБазан, Т.; Млинко, Богдана Богданівна; Bazan, T.; Mlynko, B.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Переваги використання декантора для зневоднення казеїнуГоловач, В. Ю.; Ворощук, В. Я.; Holovach, V. Yu.; Voroshchuk, V. Y.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Методи оцінки рентабельності підприємстваБазан, Т.; Млинко, Богдана Богданівна; Bazan, T.; Mlynko, B.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Застосування дробоструменевої обробки для підвищення працездатності зварних з’єднань з високолегованих аустенітних сталейПаробок, С. Я.; Коваль, О. С.; Гарасюк, Б. Р.; Козак, М. О.; Parobok, S. Ya.; Koval, O. S.; Harasiuk, B. R.; Kozak, M. O.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Впровадження електронних систем розумного будинку з підвищеною ефективністюКрасіцька, С. Б.; Тарасенко, М. Г.; Krasytka, S. B.; Tarasenko, M. G.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Методи підвищення ефективності підприємства з оброблення каменюЛупенко, Анатолій Миколайович; Вакуленко, Олександр Олексійович; Локотош, В. В.; Lupenko, A. M.; Vakulenko, O. O.; Lokotosh, V. V.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Методи підвищення ефективності електромереж 110 КвЛупенко, Анатолій Миколайович; Вакуленко, Олександр Олексійович; Санчела, С. Ю.; Lupenko, A. M.; Vakulenko, O. O.; Sanchela, S. Yu.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Оцінка міцності попередньо напруженої плити при тиску на неї жорсткого штампаГабрусєва, І. Ю.; Бартошевський, Р. В.; Habrusieva, I. Yu.; Bartoshevskyi, R. V.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Аналіз ефективності виробництва хлібобулочних виробівЛупенко, Анатолій Миколайович; Вакуленко, Олександр Олексійович; Вузенький, В. І.; Lupenko, A. M.; Vakulenko, O. O.; Vuzenkyi, V. I.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Апроксимація залежностей коефіцієнта використання світлового потокуКозар, Р. О.; Присяжнюк, І. О.; Рудницька, О. М.; Козак, Т. М.; Осадца, Ярослав Михайлович; Kozar, R. O.; Prysiazhniuk, I. O.; Rudnytska, O. M.; Kozak, T. M.; Osadtsa, Ya. M.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Системи керування автономною фотоелектричною установкою для віддалених споживачівФілюк, Ярослав Олександрович; Андрійчук, Володимир Андрійович; Лисий, А. М.; Кваковський, Д. І.; Filiuk, Y.; Andriychuk, V.; Lysyy, A.; Kvakovskyi, D.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Розробка енергоощадної освітлювальної установки приміщень навчального закладу та контроль її параметрівКарманов, В. В.; Костик, Любов Миколаївна; Karmanov, V. V.; Kostyk, L. M.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Особливості роботи мережевих мікрогес в умовах тотального або часткового блекауту енергосистеми УкраїниЗінь, Мирослав Михайлович; Підгайний, Юрій Борисович; Zin, M. M.; Pidhainy, Y. B.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Чисельне моделювання електромагнітних параметрів електроприводівКачанов, Б. О.; Наконечний, Мирослав Степанович; Kachanov, B.; Nakonechyi, M.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Обгрунтування доцільності встановлення сонячних систем енергозабезпечення на фасадах будинківБендюг, Ю. М.; Гетманюк, В. І.; Белякова, Ірина Володимирівна; Bendiuh, Y. M.; Hetmaniuk, V. I.; Beliakova, I. V.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Роль освітлення та вимоги до нього при вирощуванні птиціСурмак, В. В.; Коваль, Вадим Петрович; Surmak, V. V.; Koval, V. P.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Вибір головної схеми електричних з’єднань розподільчих пристроївКовальчук, І. В.; Куземко, Н. А.; Сисак, Іван Михайлович; Kovalchuk, I. V.; Kuzemko, N. A.; Sysak, I. M.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Підвищення достовірності контролю роботи обладнання релейного захисту і автоматикиОробчук, Богдан Ярославович; Корягі, М. М.; Orobchuk, B.; Koryagin, M.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Інтелектуальна система управління та контролю параметрів електричної мережіБартошевський, Р. В.; Оробчук, Богдан Ярославович; Bartoshevskyi, R.; Orobchuk, B.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Дослідження режимів роботи моделі сонячної електростанції в пакеті MatLabОробчук, Богдан Ярославович; Кіт, Н. Я.; Orobchuk, B.; Kit, N.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Використання неруйнівних методів контролю при дослідженні залізобетонних конструкційКонончук, Олександр Петрович; Будзінський, І. М.; Данилків, А. Я.; Фіцай, Р. І.; Kononchuk, A. P.; Budzinsky, I. M.; Danylkiv, A. Y.; Ficay, R. I.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Забезпечення надійності роботи системи електропостачання промислових підприємствБуняк, Олег Андронікович; Рудько, Х. Т.; Трунова, О. М.; Buniak, O. A.; Rudko, K. T.; Trunova, J. M.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Підвищення надійності та пропускної здатності трансформаторних підстанційКупчик, В. О.; Сердюк, Т. Т.; Головачук, Г. І.; Волосинецький, Р. Б.; Мовчан, Л. Т.; Сисак, Іван Михайлович; Kupchyk, V. O.; Serdiuk, T. T.; Holovachuk, H. I.; Volosynetskyi, R. B.; Movchan, L. T.; Sysak, I. M.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Ефективність застосування для обігріву електричних кабельних системГавдера, М. В.; Гетманюк, В. І.; Белякова, Ірина Володимирівна; Havdera, M. V.; Hetmaniuk, V. I.; Beliakova, I. V.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Забезпечення ефективності роботи електричного обладнання ТЕЦБуняк, Олег Андронікович; Миколишин, В. В.; Buniak, O. A.; Mykolyshyn, V. V.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Дослідження стійкості роботи електропередачі вітроенергетичної установки в енергосистеміОробчук, Богдан Ярославович; Пихач, В. І.; Orobchuk, B.; Pyhach, V.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Енергоефективність гідроакумулюючих установок малої потужностіСтельмах, С. С.; Коваль, Вадим Петрович; Stelmakh, S. S.; Koval, V. P.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Раціональне електропостачання багатоквартирних будинківБабюк, Сергій Миколайович; Грицюк, О. О.; Косткіна, І. С.; Babiuk, S.; Hrytsiuk, O.; Kostkina, I.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Дослідження систем розпізнавання транспортних засобівСоломка, Р.; Литвиненко, Ярослав Володимирович; Solomka, R.; Lytvynenko, Ia.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Розроблення графіків руху пасажирського транспортуДябло, М. Н.; Халупа, В. Р.; Цьонь, Олег Петрович; Diablo, M. N.; Khalupa, V. R.; Tson, O. P.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Аналіз методів розпізнавання номерних знаківСоломка, Р.; Литвиненко, Ярослав Володимирович; Solomka, R.; Lytvynenko, Ia.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Аналіз втрат електроенергії в електричних мережахДовгань, П. І.; Олашин, Е. І.; Кукуруза, А. О.; Dovhan, P.; Olashyn, E.; Kukuruza, A.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Дослідження деформацій і зусиль в елементах каркасу будівлі від різного роду зовнішніх навантаженьКонончук, Олександр Петрович; Хома, І. Б.; Чайковський, А. С.; Kononchuk, A. P.; Homa, I. B.; Tchaikovsky, A. S.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Роль системи накопичення енергії у електроенергетичній системіКерея, Ю. Б.; Коваль, Вадим Петрович; Kereia, Yu. B.; Koval, V. P.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Галузі застосування термоелектричних генераторівКовальчин, М. В.; Коваль, Вадим Петрович; Kovalchyn, M. V.; Koval, V. P.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Енергоефективність двороторної вітроенергетичної установкиРудик, А. І.; Коваль, Вадим Петрович; Rudyk, A. I.; Koval, V. P.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Розробка та конструювання енергозберігаючих термоелектричних пристроївЗакордонець, В. С.; Кріль, С. В.; Пастущак, Н. А.; Zakordonets, V.; Kril, S.; Pastushchak, N.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Пристрої керування перехідними процесами при свердлінні і фрезеруванніЛуців, Ігор Володимирович; Хомяк, В. А.; Щигельський, Д. П.; Lutsiv, I. V.; Khomiak, V. A.; Shchehelsky, D. P.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Моделювання поведінки залізобетонної балки підсиленої сплавом із пам’яттю формиЩепановський, В.; Лебедєва-Скочеляс, Н.; Янковий, С.; Ясній, Володимир Петрович; Shchepanovskyi, V.; Lebedeva-Skochylias, N.; Yankovyi, S.; Iasnii, V.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Модель передачі сил у цанговій затискній оправці для токарного обробленняЛуців, Ігор Володимирович; Волошин, Віталій Несторович; Буховець, В. М.; Гута, В. О.; Lutsiv, I. V.; Voloshyn, V. N.; Buhovets, V. M.; Huta, V. O.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Дослідження параметрів процесу електродугового зварювання корпусу контейнераПасічник, А. С.; Pasichnyk, A. S.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Результати досліджень розподілу струму у зоні зварюванняГорбань, Ю. І.; Gorban, Yu. I.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Визначення експлуатаційних параметрів гідростатичних напрямних токарних верстатівЗахарія, О. О.; Кобельник, Володимир Романович; Zakhariia, O.; Kobelnyk, V.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Визначення сили нервових процесів у студентів, які займаються плаванням за допомогою комп’ютерної програми ”Теппінг-тест”Курко, Я. В.; Казмірчук, І. В.; Кульчицький, З. Й.; Kurko, Ya. V.; Kazmirchuk, I. V.; Kulthickiy, Z. Y.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Схематичне представлення циліндричних решіт для обґрунтування раціональних конструктивних параметрів робочої ділянки сепаратораФік, М. М.; Fik, M. M.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Взаємодія систем стеження для задачі контролю перевезення багажуЦерковний, В. О.; Литвиненко, Ярослав Володимирович; Tserkovnyi, V. O.; Lytvynenko, I. V.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Аналіз платформ Arduino, Raspberry PI та ESP8266 в задачах моніторингу перевезень багажуЦерковний, В. О.; Литвиненко, Ярослав Володимирович; Tserkovnyi, V. O.; Lytvynenko, I. V.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Зупиночні пункти пасажирського транспортуДнись, О. М.; Голояд, О. І.; Парій, І. П.; Dnys, O. M.; Holoiad, O. I.; Parii, I. P.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Моделювання траєкторії руху зерен кукурудзи у процесі їх сортування в барабанному трієріКузняк, А. П.; Кравець, О. І.; Kuzniak, A. P.; Kravets, O. I.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Дослідження зубчастої запобіжної муфти з можливістю самовідключенняЛуців, Ігор Володимирович; Дубиняк, Тарас Степанович; Наконечний, Ю. І.; Соколовський, В. А.; Соколовський, М. А.; Lutsiv, I.; Dubynyak, T.; Nakonechny, Y.; Sokolovsky, V.; Sokolovsky, M.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Видавнича сторінка-
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Покращення якості роботи двз за рахунок коливання паливо-повітряної суміші при нагнітанні під тискомЛевкович, Михайло Геннадійович; Цибуленко, І. О.; Шимків, Р. Б.; Levkovych, M. G.; Tsybulenko, O. I.; Shymkiv, R. B.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Дослідження впливу вібрацій на процес формоутворення поверхневого шару при фрезеруванніШвець, Д. І.; П’ятківський, Ю. Г.; Shvets, D.; Piatkivsky, Y.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Зміст-
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Ефективність сталезалізобетонних конструкцій із зовнішнім армуваннямБілейчук, Р.; Дубницький, І.; Шумейко, В.; Табалюк, І.; Мельник, В.; Bileichuk, R.; Dubnytskyi, I.; Shumeiko, V.; Tabaliuk, I.; Melnyk, V.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Підвищення паливної економічності двз за рахунок оптимізації режимів роботиЧорний, Т. В.; Попович, О. І.; Литвин, О. А.; Chornyi, T. V.; Popovych, O. I.; Lytvyn, O. A.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Керування точністю механічної обробки на верстатах з використанням систем автоматичного керуванняЛещук, М. Р.; Leshchuk, M.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Застосування комп’ютерно-діагностичної програми ”reaction-test” для визначення латентного періоду простої слухової реакції плавців за різних погодних умовКурко, Я. В.; Босюк, О. М.; Вальчак, Н. В.; Kurko, Ya. V.; Bosyuk, O. M.; Valchak, N. V.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Сучасні типи паль, що виготовляються у ґрунті та області їх застосуванняПідгурський, Іван Миколайович; Давидяк, Т. М.; Дмитрів, Ю. І.; Стецик, Р. М.; Pidgurskyi, I. M.; Davydiak, T. M.; Dmytriv, Yu. I.; Stetsyk, R. M.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Впровадження "ВІМ" в УкраїніБагмет, А. А.; Катола, М. Р.; Тимчишин, О. А.; Федоришин, П. М.; Bagmet, A.; Katola, M.; Tymchyshyn, O.; Fedoryshyn, P.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Вплив екслуатаційни чинників на характеристики механічних властивостей елементів конструкцій промислових будівельЯнковий, С.; Фіялка, А.; Ясній, Володимир Петрович; Yankovyi, S.; Fiyalka, A.; Iasnii, V.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Аналіз точності обробки на верстатах на основі механізмів з паралельною кінематикоюДеревляний, В. С.; Лещук, Р. Я.; Derevlianyi, V.; Leshchuk, R.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Трибологічні аспекти вибору матеріалів та технологій для важконавантажених пар тертя автомобілівГупка, Андрій Богданович; Пальчевський, Ю. Я.; Столярчук, М. С.; Юсько, Ю. М.; Заполух, Ю. Ю.; Gypka, A. B.; Palchevskyi, Y. I.; Stoliarchuk, M. S.; Yusko, Y. M.; Zapolukh, Y. I.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Автоматизована система управління та моніторингу зберігання рідкої продукціїКуц, О. В.; Мартиняк, М. О.; Савків, В. Б.; Kuts, O. V.; Martyniak, M. O.; Savkiv, V. B.
Conference Abstract7-Dec-20222-Feb-2023Проблеми забезпечення якості передачі даних в мобільних мережах стандарту LTEЛіщина, В.; Луцик, Н.; Lishchyna, V.; Lutsyk, N.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 133