Міжнародна науково-технічна конференція „Міцність і довговічність сучасних матеріалів та конструкцій“ присвячена 70-річчю від дня народження член-кореспондента НАН України, проф. Яснія Петра Володимировича (2022) : [101] Collection home page

Logo
Організатори:

 • Міністерство освіти і науки України
 • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 • Інститут проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України
 • Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України
 • Військово-технічна академія імені Я. Домбровського (Польща)
 • Маріборський університет (Словенія)
 • Кошицький технічний університет (Словаччина)
 • Білостоцький технологічний університет (Польща)
 • Університет Клермон Овернь (Франція)
 • Українське товариство з механіки руйнування матеріалів

Дата проведення: 10–11 листопада 2022 року.

Основні теми:

 1. Міцність сучасних матеріалів і конструкцій.
 2. Довговічність сучасних матеріалів і конструкцій.
 3. Нові та сучасні матеріали та технології.
 4. Діагностика пошкоджуваності матеріалів і конструкцій.

Офіційні мови конференції: англійська, українська.

Просимо Вас надіслати на адресу оргкомітету:

Доповіді, оформлені відповідно до вимог та надіслані до 01.11.2022 р., будуть опубліковані до початку роботи конференції окремим збірником.

Оперативну інформацію про конференцію розміщено сайті конференції

Контактна інформація

Адреса оргкомітету
46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Голова оргкомітету:
Ігор ОКІПНИЙ
097 373-46-59
i.okipnyi@gmail.com
Науковий секретар:
Іван ПІДГУРСЬКИЙ
066 837-27-31
ipidgurskyi22@gmail.com

Міцність і довговічність сучасних матеріалів та конструкцій. Праці Міжнародної науково-технічної конференції присвяченої 70-річчю від дня народження член-кореспондента НАН України, проф. Яснія Петра Володимировича (Тернопіль, 10-11 листопада 2022 р.) – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2022. – 265 с.

Матеріали Міжнародої науково-технічної конференції „Міцність і довговічність сучасних матеріалів та конструкцій“

Зміст


1
5
МІЦНІСТЬ СУЧАСНИХ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ
7
10
13
16
18
21
24
26
28
30
32
35
38
41
43
45
47
49
51
54
56
58
60
62
64
67
70
73
76
79
81
84
87
89
91
93
95
98
ДОВГОВІЧНІСТЬ СУЧАСНИХ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ
101
103
106
109
111
113
115
118
120
НОВІ ТА СУЧАСНІ МАТЕРІАЛИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
122
125
128
131
134
137
139
142
145
148
151
153
155
158
161
164
166
168
171
174
176
179
181
184
187
190
192
195
197
202
204
207
ДІАГНОСТИКА ПОШКОДЖУВАНОСТІ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ
210
213
216
219
222
224
226
228
231
234
237
240
243
246
248
250
 
254
256
265

Content


1
5
STRENGTH OF MODERN MATERIALS AND STRUCTURES
7
10
13
16
18
21
24
26
28
30
32
35
38
41
43
45
47
49
51
54
56
58
60
62
64
67
70
73
76
79
81
84
87
89
91
93
95
98
DURABILITY OF MODERN MATERIALS AND STRUCTURES
101
103
106
109
111
113
115
118
120
MODERN MATERIALS AND TECHNOLOGIES
122
125
128
131
134
137
139
142
145
148
151
153
155
158
161
164
166
168
171
174
176
179
181
184
187
190
192
195
197
202
204
207
DIAGNOSIS OF DAMAGE TO MATERIALS AND STRUCTURES
210
213
216
219
222
224
226
228
231
234
237
240
243
246
248
250
 
254
256
265

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 101
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Для нотаток-
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Визначення енергетичних характеристик руйнування та їх анізотропії за результатами ударних випробувань зразків різних типів зі сталі 15Х2НМФАКравчук, А. В.; Кондряков, Євген Олександрович; Харченко, Валерій Володимирович; Богомолов, А. В.; Kravchuk, Andriy; Kondryakov, Ievgen; Kharchenko, Valeriy; Bogomolov, Anatoliy
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Зміст-
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Дослідження передумов виникнення та візуального виявлення поверхневих задирок на фрезерованих гранях пакування з екструдованого пінополістиролуНесін, В.; Nesin, V.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Дослідження деструктивних факторів які визначають пошкодження бетонуКісіль, В.; Каспрук, Володимир Богданович; Kisil, V.; Kaspruk, V.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Експериментальне дослідження ефективності засобу захисту від вітрового навантаженняЦибульник, С.; Мироненко, П.; Паздрій, О.; Tsybulnyk, S.; Myronenko, P.; Pazdrii, O.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Загальні принципи діагностування пошкоджуваності будівельних конструкційДанильченко, Світлана Михайлівна; Чорномаз, Наталія Юріївна; Danulchenko, S. M.; Chornomaz, N. U.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Вплив деградації характеристик фізико-механічних властивостей на кінетику пошкоджуваності матеріалу в умовах циклічного навантаженняБулах, П.; Масло, О.; Швець, В.; Bulakh, P.; Maslo, O.; Shvets, V.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Дослідження вимушених згинних коливань композитного стрижня з поперечною тріщиноюОнищенко, Є.; Деркач, О.; Матвєєв, В.; Onyshchenko, Ye.; Derkach, O.; Matveev, V.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Вплив частоти вібрацій та якості освітлення на кількісні показники дефектів, виявлених на поверхні металопрокату з застосуванням глибоких нейронних мережКоноваленко, Ігор Володимирович; Марущак, Павло Орестович; Козбур, Галина Володимирівна; Ясній, Олег Петрович; Konovalenko, I.; Maruschak, P.; Kozbur, H.; Yasniy, O.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Діагностування механізмів на основі аналізу вібраційних сигналівЮзефович, Р.; Личак, О.; Яворський, І.; Стецько, І.; Стецько, І.; Yuzefovych, R.; Lychak, O.; Javorskyj, I.; Stetsko, I.; Stetsko, I.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Визначення навантаженості контейнера типу хопер приперевезенні моремПанченко, С.; Ватуля, Г.; Ловська, А.; Краснокутський, Є.; Panchenko, S.; Vatulia, G.; Lovska, A.; Krasnokutskyi, Ye.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Математичне моделювання еволюційної пошкоджуваності матеріалівФедоров, В.; Fedorov, V.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Оптико-акустичний метод для виявлення внутрішніх дефектів у композитних структурахМуравський, Л.; Куць, О.; Гаськевич, Г.; Muravsky, L.; Kuts, O.; Gaskevych, G.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Обробка вібраційних сигналів методами періодичних нестаціонарних випадкових процесів для виявлення дефектів підшипниківЯворський, І.; Юзефович, Р.; Личак, О.; Трохим, Г.; Мацько, І.; Javorskyj, I.; Yuzefovych, R.; Lychak, O.; Trokhym, G.; Matsko, I.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Модель стохастичної модуляції вібраційних сигналів для виявлення дефектів підшипниківТрохим, Г.; Личак, О.; Юзефович, Р.; Яворський, І.; Слєпко, Р.; Trokhym, G.; Lychak, O.; Yuzefovych, R.; Javorskyj, I.; Slyepko, R.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Фрактографічне діагностування корозійних пошкоджень трубної сталі з корозійно-активними неметалевими включеннямиВинар, В.; Чучман, М.; Івашків, В.; Василів, Х.; Vynar, V.; Chuchman, M.; Ivashkiv, V.; Vasyliv, Ch.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Математичне моделювання фільтраційної корозійної тривкості на стадії формування структури бетонуЛучко, Йосип Йосипович; Гембара, Т.; Luchko, J.; Hembara, T.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Вдосконалення бортової системи керування і контролю для багатокласової діагностики авіаційного газотурбінного двигунаПаздрій, О.; Бурау, Н.; Pazdrii, O. Ya.; Bouraou, N. I.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022The concept of improvement high-strength aluminum alloys fsw joint properties via post-weld explosive treatmentKosturek, R.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Вплив способів дугового наплавлення на формування шарів та структуру наплавленого металу при адитивному синтезі виробів зі сталей та сплавівКоржик, В.; Квасницький, В.; Гринюк, А.; Перепічай, А.; Іляшенко, Є.; Лагодзінський, І.; Пелешенко, С.; Буріка, В.; Korzhyk, V.; Kvasnytskyi, V.; Grynyuk, A.; Perepichay, A.; Illiashenko, Y.; Lahodzinskyi, I.; Peleshenko, S.; Burika, V.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Оптимізація геометрії шпоночного пазу вала екструдераЛяшук, Олег Леонтійович; Гевко, Іван Богданович; Пиндус, Юрій Іванович; Третьяков, О.; Лах, О.; Lyashyk, O.; Gevko, I.; Pyndus, Yu.; Tretyakov, O.; Lah, O.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Структурно-енергетичний підхід в керуванні поверхневою міцністю матеріалів при тертіЯрема, Ігор Теодорович; Лещук, Роман Ярославович; Гупка, Андрій Богданович; Буховець, Валерій Миколайович; Yarema, I.; Leshchuk, R.; Gypka, A.; Bukhovets, V.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Визначення вогнезахисної ефективності теплоізоляційних сумішей на геоцементній основі для захисту металевих конструкцій від вогнюГузій, С.; Курська, Т.; Григоренко, Н.; Покалюк, В.; Кострикін, О.; Петрова, О.; Guzii, S.; Kurska, T.; Grygorenko, N.; Pokaliuk, V.; Kostyrkin, O.; Petrova, O.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Модифікування біополімерної матриці полівінілацетатомСавчук, П.; Кашицький, В.; Садова, О.; Мазурок, В.; Savchuk, P.; Kashytskyi, V.; Sadova, O.; Mazurok, V.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Моделювання діаграми деформування алюмінієвого сплаву 6060-Т651 методами машинного навчанняЯсній, Олег Петрович; Пастух, Олег Анатолійович; Цимбалюк, Любов Іванівна; Яцишин, В.; Дідич, Ірина Степанівна; Yasniy, O.; Pastukh, O.; Tsymbaliuk, L.; Yatsyshyn, V.; Didych, I.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Вплив частоти навантаження на функціональні властивості псевдопружного СПФБиків, Н.; Ясній, Володимир Петрович; Лапуста, Ю.; Будз, В.; Bykiv, N.; Yasniy, V.; Lapusta, Y.; Budz, V.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Using of 3d modeling for investigation of the structure of hardfacing materials developed with fcaw using of powder electrodes with reaction mixture FE-MO-B-CIvanov, O.; Prysyazhnyuk; Kramar, H.; Marynenko, S.; Koval, I.; Huryk, O.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Нові високоентропійні матеріали та технології їх наноструктуризаціїЛевенець, А.; Тихоновський, М.; Levenets, A.; Tikhonovsky, M.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Розробка плазмотрону для гібридного плазмового зварювання плавким електродом з осьовою подачею електродного дротуКоржик, В.; Квасницький, В.; Гринюк, А.; Бабіч, О.; Сливінський, О.; Пелешенко, С.; Лагодзінський, І.; Korzhyk, V.; Kvasnytskyi, V.; Grynyuk; Babych; Slyvinskyy, O.; Peleshenko, S.; Lahodzinskyi, I.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Концепція інформаційного моделювання будівель - "ВІМ"Грицеляк, Р.; Grytseliak, R.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Моделювання функціональних властивостей псевдопружних сплавів з пам’яттю форми методами машинного навчанняЯсній, Олег Петрович; Ясній, Володимир Петрович; Малишевська, О.; Дідич, Ірина Степанівна; Yasniy, O.; Yasniy, V.; Malyshevska; Didych, I.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Обгрунтування способу підвищення вогнестійкості залізобетонних будівельних конструкцій торгівельного центруБарський, В.; Бабій, Я.; Barskii, V.; Babii, Ya.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Жаростійкість твердих сплавів на подвійній карбідній основіБодрова, Людмила Гордіївна; Крамар, Галина Михайлівна; Мариненко, Сергій Юрійович; Коваль, Ігор Володимирович; Муль, Олена Владленівна; Ковальчук, Ярослав Олексійович; Прокопів, М.; Bodrova, L.; Kramar, H.; Marynenko, S.; Koval, I.; Mul, O.; Kovalchuk, Ya.; Prokopiv, M.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Модифікування відновленого шару зношених деталей при наплавленніРибалко, І.; Марков, О.; Rybalko, I.; Markov, O.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Склад суміші для силіціювання та борування виробів із карбіду кремнію та дисиліциду молібденуКовбашин, Василь Іванович; Бочар, І.; Kovbashyn, Vasiliy; Bochar, Igor
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Створення складних конструкцій методом 3д моделювання із застосуванням 3д друку в умовах діючого підприємстваЗаїка, О.; Рудь, В.; Самчук, Л.; Zaika, O.; Rud, V.; Samchuk, L.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Варіантне проектування висотних будівельЙолтухівський, С.; Гудь, Михайло Іванович; Yoltuhivskii, S.; Hud, M.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Вплив хаотично розміщених сталевих волокон на властивості залізобетонуГудь, Михайло Іванович; Лановик, М.; Hud, M.; Lanovyk, M.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Моделювання роботи каркасу будівлі складної геометричної форми при сукупній дії експлуатаційних навантаженьКедик, Т.; Гудь, Михайло Іванович; Kedyk, T.; Hud, M.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Фактори, що впливають на використання 3D-друку в будівництвіГудь, Михайло Іванович; Єсін, С.; Hud, M.; Yesin, S.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Теоретичні та експериментальні дослідження залишкових напружень, деформацій та переміщень при індукційному наплавленні тонких елементів конструкційПулька, Чеслав Вікторович; Михайлишин, Михайло Стахович; Сенчишин, В.; Прохоренко, О.; Сенчишин, Віт.; Pulka, Ch.; Mykhailyshyn, M.; Senchyshyn, V.; Prokhorenko, O.; Senchyshyn, Vit.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Дослідження економічної ефективності влаштування міжповерхового перекриття висотних будівельАбаче, В.; Френдій, В.; Вівчар, П.; Мельник, Л.; Abache, Victor Eshiomat; Frendiy, V.; Vivchar, P.; Melnyk, L.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Вплив швидкості приросту тиску газу при вакуумно-компресійному спіканні на структуру і властивості твердого сплаву ВК6МПрокопів, М.; Харченко, О.; Крамар, Галина Михайлівна; Бодрова, Л.; Ущаповський, Ю.; Кисла, Г.; Prokopiv, M. M.; Kharchenko, O. V.; Kramar, H. M.; Bodrova, L. G.; Ushchapovskii, Yu. P.; Kysla, H. P.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Електродугове наплавлення порошковою електродною стрічкою з імпульсною подачеюЛебедєв, В.; Lebedev, V.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Оцінка зміни віброміцності лопаток потужної парової турбіни після їхнього ремонтуШульженко, М.; Ольховський, А.; Shulzhenko, M.; Olkhovsky, A.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Моделі гістерезисної поведінки матеріалів із пам’яттю формиЯсній, Олег Петрович; Ясній, Володимир Петрович; Сулим, Георгій Теодорович; Пастернак, Ярослав Михайлович; Демчик, В.; Yasniy, O.; Iasnii, V.; Sulym, H.; Pasternak, Y.; Demchyk, V.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Тестування розрахованого каскаду мостового випрямляча в системі MICROCAP-8Яворська, Мирослава Іванівна; Дубиняк, Тарас Степанович; Невожай, В.; Пошивак, М.; Yavorska, M.; Dubyniak, T.; Nevogay, V.; Poshyvak, M.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Механізоване зварювання тонколистових алюмінієвих сплавів з використанням сучасної розробки механізму подачіЛебедєв, В.; Lebedev, V.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Електродугове механізоване зварювання в положеннях відмінних від нижньогоЛебедєв, В.; Lebedev, V.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Ефекти використання модульованих режимів роботи обладнання для дугового механізованого зварювання та наплавленняЛебедєв, В.; Lebedev, V.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Суміщення процесів та комбіновані рішення при вдосконаленні техніки і технології дугового зварювання та наплавленняЛебедєв, В.; Бриков, М.; Макаренко, Н.; Lebedev, V.; Brykov, M.; Makarenko, N.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Аналіз впливу низькочастотних коливань зварювальної ванни на частоту перенесення електродного металлуЛебедєв, В.; Новиков, С.; Lebedev, V.; Novykov, S.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Напрямки вдосконалення обладнання для плазмового напиленняЛебедєв, В.; Лой, С.; Єрмолаєв, Г.; Lebedev, V.; Loi, S. A.; Ermolaev, G.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Дослідження теплових потоків, що діють на металеві конструкції транспортних мостівКовальчук, В.; Лучко, Йосип Йосипович; Kovalchuk, V.; Luchko, J.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Remaining life of TI-6AL-4V ELI HIP IMPLANT WITH A CRACKSedmak, A.; Smoljanic, T.; Milovanovic, A.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Вплив структурної неоднорідності матеріалу осей колісних пар локомотивів на мікромеханізми росту втомних тріщинСорочак, Андрій Петрович; Sorochak, A.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Модель швидкості росту короткої втомної тріщиниГерасимчук, О.; Кононученко, О.; Herasymchuk, O.; Kononuchenko, O.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Підвищення довговічності Zr-1%Nb дифузійним насиченням киснемТруш, В.; Погрелюк, І.; Лук’яненко, О.; Кравчишин, Т.; Trush, V.; Pohrelyuk, I.; Luk’yanenko, A.; Kravchyshyn, T.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022On the relationship between microstructure, mechanical properties and hydrogen embrittlement of pipe steelsZvirko, O.; Dzioba, I.; Lipiec, S.; Tsyrulnyk; Venhryniuk, O.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Локалізація напружень і втомне пошкодження зварної фермиКовальчук, Ярослав Олексійович; Шингера, Наталія Ярославівна; Швед, Ярослав Леонідович; Kovalchuk, Y.; Shynhera, N.; Shwed, Y.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Зародження тріщини і зміна границі витривалості у процесі втоми сталейЦибаньов, Георгій Васильович; Tsyban’ov, G.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Прогнозування в’язкості руйнування корпусних реакторних сталей в області крихко-вязкого переходу на основі локальних моделей та врахування впливу двовісного навантаженняСидяченко, В.; Котляренко, А.; Sidyachenko, V.; Kotliarenko, A.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Мастильні композиції для підвищення зносостійкості сталевих пар тертяКосарчук, В.; Чаусов, М.; Марущак, Павло Орестович; Пилипенко, А.; Твердомед, В.; Kosarchuk, V.; Chausov, M.; Maruschak, P.; Pylypenko, A.; Tverdomed, V.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Analysis of electrically permeable cracks on the interface between two one-dimensional piezoelectric quasicrystalsLapusta, Yu.; Chapelle, F.; Sheveleva, A.; Loboda, V.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Вплив високих температур на ударну в’язкість сталі 25Х1М1ФБаран, Денис Ярославович; Гудь, Михайло Іванович; Шумейко, В.; Hud, M.; Baran, D.; Shumeiko, V.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Розробка підходів до оптимізації технологій зміцнення елементів конструкцій із концентраторами напружень методами інженерії поверхніЛучко, Йосип Йосипович; Кузін, О.; Копилов, В.; Кузін, М.; Luchko, Y.; Kuzin, O.; Kopylov, V.; Kuzin, M.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Визначення параметрів моделі деформування матеріалу джонсона-кука для тонколистового прокату високоміцної сталі ARMOX 500TКравчук, Р.; Кравчук, А.; Kravchuk, R.; Kravchuk, A.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Вплив натягу дорнування на кінетику росту втомної тріщини за сталої амплітуди навантаженняДивдик, О.; Ясній, Володимир Петрович; Ляшук, Олег Леонтійович; Окіпний, Ігор Богданович; Комар, Роман Васильович; Сокіл, П.; Dyvdyk, O.; Iasnii, V.; Lyashuk, O.; Okipnyi, I.; Komar, R.; Sokil, P.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Підбір раціональної схеми розміщення в’язей у днищі плаваючого басейнуГудь, Михайло Іванович; Hud, M.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Моделювання взаємодії двох поверхневих півеліптичних компланарних тріщин довільних розмірів за одновісного розтягу пластини скінчених розмірівПідгурський, Микола Іванович; Підгурський, Іван Миколайович; Сташків, Микола Ярославович; Рудяк, Ю.; Pidgurskyi, M.; Pidgurskyi, I.; Stashkiv, M.; Рудяк, Ю.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Дослідження міцності перфорованих балок з однорядним та дворядним розташуванням отворівПідгурський, Микола Іванович; Сташків, Микола Ярославович; Підгурський, Іван Миколайович; Сенчишин, Віктор Степанович; Підлужний, О.; Биків, Д.; Слободян, В.; Підвисоцький, О.; Гоголюк, В.; Pidgurskyi, M.; Stashkiv, M.; Pidgurskyi, I.; Senchishin, V.; Pidluzhnyi, O.; Bykiv, D.; Slobodian, V.; Pidvysotskyi, O.; Hoholiuk, V.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Вимірювання твердос ті високоміцних легованих сталей із застосуванням стандарту СОУ 56-36-2021Середа, А.; Каток, О.; Харченко, В.; Кравчук, Р.; Рудницький, М.; Швець, В.; Бісик, С.; Sereda, A.; Katok, O.; Kharchenko, V.; Kravchuk, R.; Rudnitskyi, M.; Svets, V.; Bisyk, S.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Особливості оцінювання деградації конструкційних сталей за дії циклічного навантаження та середовищНикифорчин, Г.; Семенов, П.; Цирульник, Олександр Тимофійович; Звірко, О.; Nykyforchyn, H.; Semenov, P.; Tsyrulnyk, O.; Zvirko, O.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Оцінка міцності попередньо напруженої плити при її стисненні двома штампамиШелестовський, Борис Григорович; Габрусєв, Григорій Валерійович; Габрусєва, Ірина Юріївна; Shelestovskyi, B.; Habrusiev, H.; Habrusieva, I.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Дослідження впливу компоновки стрижнів апарату зовнішньої фіксації на жорсткість системи fem аналізомМусієнко, О.; Фам, Д.; Моргун, О.; Діденко, Р.; Musiienko, O.; Pham, D.; Morhun, O.; Didenko, R.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Дослідження міцності пористих проникних матеріалів методами комп’ютерного моделюванняПовстяной, О.; Полінкевич, Р.; Редько, Н.; Povstianoi, O.; Polinkevich, R.; Redko, N.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Методи моделювання переривчастої повзучості сплаву АМг6Федак, Сергій Ігнатович; Fedak, S.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022До визначення критичних деформацій клеєної деревини хвойних порідГомон, Св.; Гомон, С.; Кулаковський, Л.; Homon, S.; Gomon, S.; Kulakovskyi, L.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Деформування та міцність композитних структур з тонкими стрічковими включеннямиКушнір, Р.; Сулим, Георгій Теодорович; Піскозуб, Й.; Kushnir, R.; Sulym, H.; Piskozub, Y.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Application of machine learning methods for predicting the mechanical behavior of dispersion-strengthened composite materialBabudzhan, R.; Vodka, O.; Shapovalova, M.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Аналіз роботи профільних виробів, армованих волокнами композитів у конструкціїІгнатьєва, Вікторія Борисівна; Ihnatieva, V.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Корозійна тривкість поруватого титану в неогранічних кислотахПогрелюк, І.; Лаврись, С.; Pohrelyuk, I.; Lavrys, S.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Моделювання роботи залізобетонного каркасу громадської будівлі при багатофакторному розрахункуСемчук, А.-А.; Крамар, Галина Михайлівна; Гудь, Михайло Іванович; Semchuk, A.-A.; Kramar, H.; Hud, M.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Моделювання роботи пошкодженої залізобетонної колони з використання пк «ЛІРА»Лисий, І.; Лиса, А.; Крамар, Галина Михайлівна; Гудь, Михайло Іванович; Lysyi, I.; Lysa, A.; Kramar, H.; Hud, M.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Визначення і підбір міцнісних характеристик залізобетонної плитиПлисюк, В.; Ганущак, Т.; Plysiuk, V.; Hanushchak, T.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Дослідження роботи великопролітного просторовго арочного каркасу будівлі громадського призначенняКурач, С.; Вознюк, Д.; Сидоренко, Е.; Ковальчук, Ярослав Олексійович; Kurach, S.; Vozniuk, D.; Sydorenko, E.; Kovalchuk, Ya.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Дослідження роботи комбінованого каркасу із залізобетону та дерева багатоповерхової житлової будівлі при дії вітрового навантаженняДзьоба, В.; Стасюк, О.; Данильченко, Світлана Михайлівна; Чорномаз, Наталя Юріївна; Dzoba, V.; Stasiuk, O.; Danylchenko, S. M.; Chornomaz, N.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Розрахунок деформацій елементів роликового ланцюгаЛуців, Ігор Володимирович; Дубиняк, Тарас Степанович; Манзій, О.; Андрейчук, С.; Lutsiv, I.; Dubyniak, T.; Manziy, O.; Andreichuk, S.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Передмова-
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Оптимізація розміщення аутригерних поверхів у багатоповерхових будівляхСверблюк, В.; Sverblyuk, V.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Комп’ютерне моделювання напружено-деформівного стану каркасу ангару для літаківТелемко, В.; Telemko, V.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Визначення напружено-деформованого стану тіл із оболонковими неоднорідностями на основі поєднання сіткових та безсіткових методівКушнір, Р.; Пастернак, Ярослав Михайлович; Сулим, Георгій Теодорович; Kushnir, R. M.; Pasternak, Ya. M.; Sulym, H. T.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Просторова задача теплопровідності для двошарової основи з неідеальним тепловим контактом між шарамиАнтоненко, Н.; Ткаченко, І.; Ткаченко, А.; Antonenko, N.; Tkachenko, I.; Tkachenko, A.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Видавнича сторінка-
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Вплив залишкових напружень в зварних конструкціях на граничні напруження циклуДегтярев, В.; Degtiarev, V. O.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Напружено-деформований стан за згину круглої пластини з тріщинами з урахуванням смугового контакту їхніх берегівСлободян, М.; Кузь, І.; Звізло, І.; Slobodian, M. S.; Kuz’, I. S.; Zvizlo, I. S.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Моделювання роботи просторового каркасу висотної будівліПрищепко, С.; Pryshchepko, S.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Експериментальне дослідження напружено-деформованого стану хребтової балки напіввагона з наповнювачемВатуля, Г.; Ловська, А.; Рибін, А.; Павлюченков, М.; Петренко, Д.; Vatulia, G.; Lovska, A.; Rybin, A.; Pavliuchenkov, M.; Petrenko, D.
Conference Abstract10-Nov-20225-Dec-2022Заголовні сторінки-
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 101